Search
Close this search box.

Obnova Fidoo karty

Kdy je nutné kartu obnovit

Standardní platnost každé platební karty je tři roky. Na platební kartě tak vždy najdete údaje, do kterého měsíce a roku platí. Po tomto termínu již s kartou nezaplatíte. Abychom předešli situaci, kdy vám karta přestane platit a vy nemáte novou – obnovenou kartu k dispozici, automaticky s předstihem spouštíme proces na obnovu karty, tedy vydání nové karty se stejným číslem s novou tříletou dobou platnosti.

Kdo může kartu obnovit

 • Dva měsíce před koncem platnosti karty informujeme jak hlavního správce Fidoo, tak držitele karty o tom, že se blíží konec její platnosti.
 • Od tohoto okamžiku má hlavní správce čas několik týdnů, aby se rozhodl, zda vám kartu obnoví či nikoliv.

Jak potvrdit převzetí obnovené karty

Webová aplikace

 1. Sekce Úkoly Potvrzení převzetí obnovené kartyOtevřít.
 2. Zaškrtněte pole s potvrzením o převzetí a zadejte Potvrdit.

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu Další – Úkoly – klikněte na úkol Potvrzení převzetí obnovené karty.
 2. Zvolte Převzít kartu, karta se stává aktivní.

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

Potvrzením převzetí karty a její aktivací přestává fungovat původní karta a platí již jen karta obnovená s novou dobou platnosti. Před potvrzením převzetí karty se tak vždy ujistěte, že již máte k dispozici novou kartu.

Původní karta v expiraci ke konci své platnosti přestane platit a obnovená karta zůstane v neaktivním stavu až do okamžiku, kdy kartu zaktivujete potvrzením jejího převzetí.

Standardní platnost každé platební karty je tři roky. Na platební kartě tak vždy najdete údaje, do kterého měsíce a roku platí. Po tomto termínu již s kartou nezaplatíte. Abychom předešli situaci, kdy vám karta přestane platit a vy nemáte novou – obnovenou kartu k dispozici, automaticky s předstihem spouštíme proces na obnovu karty, tedy vydání nové karty se stejným číslem s novou tříletou dobou platnosti.

Dva měsíce před koncem platnosti karty informujeme jak hlavního správce Fidoo, tak držitele karty o tom, že se blíží konec její platnosti. Od tohoto okamžiku má hlavní správce čas několik týdnů, aby se rozhodl, zda kartu obnoví či nikoliv, zda potřebuje změnit jméno držitele nebo zda změní adresu pro její doručení. Přibližně měsíc před koncem platnosti posíláme všechny informace k obnovovaným kartám do výroby a poté vám do pěti dnů dorazí obnovená platební karta s novou tříletou platností.

O tom, že se blíží konec platnosti platební karty, informujeme e-mailem hlavního správce Fidoo a držitele karty. Dále tuto informaci zobrazujeme přímo ve Fidoo u jednotlivých platebních karet.

 

V platebních kartách si také můžete vyfiltrovat ty, kterým končí platnost.

Ano, v mobilní aplikaci v seznamu karet zobrazujeme informace o blížící se expiraci karty a její obnově. V detailu karty potom zobrazujeme bližší popis k procesu obnovy – datum expirace, zda je obnova zrušená či nikoliv a kdy vám novou kartu doručíme. Uvedené notifikace slouží pro vás jako uživatele pouze informačně, v případě požadavků na jakékoliv změny je potřeba kontaktovat vašeho hlavního správce.

   

Na detailu platební karty najdete v horní části s upozorněním na blížící se konec platnosti odkaz „Zrušit obnovu karty“. Po kliknutí na tento odkaz vás ještě jednou požádáme o potvrzení, zda si opravdu přejete obnovu karty zrušit či nikoliv.

 

 

Pokud zrušení obnovy karty potvrdíte, uvidíte i na detailu karty informaci, že obnova byla zrušena a karta s uplynutím data platnosti expiruje.

V detailu karty je napravo v části informující o blížící se obnově karty odkaz „Změnit adresu“, pomocí kterého můžete otevřít okno pro zadání nové doručovací adresy nacházející se v České republice.

 

Kliknutím na odkaz se vám otevře následující okno:

Zadáním nové adresy a uložením nastavení si tuto adresu zaznamenáme ke konkrétní kartě a jakmile bude vyrobená, zašleme vám ji na nově uvedenou adresu. Novou adresu také můžete vidět opět v pravé části v detailu karty.

Skvělé. To znamená, že celý proces obnovy karty proběhl v pořádku a vy už držíte v ruce kartu novou, s novou dobou platnosti. Postupujte následovně:

 1. Zkontrolujte si údaje na kartě, zda jsou v pořádku a souhlasí. Číslo karty zůstalo stejné, změnila se platnost.
 2. Je-li vše v pořádku, přejděte do aplikace Fidoo, kde ve složce Úkoly najdete úkol na potvrzení převzetí karty.

 

Potvrzením převzetí karty a její aktivací přestává fungovat původní karta a platí již jen karta obnovená s novou dobou platnosti. Před potvrzením převzetí karty se tak vždy ujistěte, že již máte k dispozici novou kartu.

Původní karta v expiraci ke konci své platnosti přestane platit a obnovená karta zůstane v neaktivním stavu až do okamžiku, kdy kartu zaktivujete potvrzením jejího převzetí.

Ano, karta nadále zůstává vidět ve Fidoo, jen je označená jako „expirovaná“. Transakce provedené touto kartou jsou stále dostupné stejně jako u kterékoliv jiné karty.

Obnovenou kartu Vám i přesto doručíme, ale bude nefunkční.

V takovém případě je potřeba ihned po potvrzení převzetí nové karty aktualizovat údaje o kartě i u těchto společností. Obnovením karty se mění její platnost, což je jeden z údajů zadávaných při nastavování platebních instrumentů a následující platby by neproběhly.

Ve Fidoo můžete hromadně změnit adresu pro doručení obnovované karty nebo hromadně zrušit obnovu úplně.

V sekci Firemní finance -> Karty si pomocí filtru zobrazte ty karty, ze kterých budete vybírat karty k hromadným změnám.

 1. Karty, u kterých chcete změny provést, vyberte pomocí označení před názvem karty.
  TIP: Chcete vybrat karty hromadně? Označte první kartu, stiskněte a držte klávesu Shift a označte poslední kartu.
 2. Pod třemi tečkami najdete volby pro hromadné změny. U obnovovaných karet také varianty
  a. Změnit adresu doručení
  b. Zrušit obnovu
 3. Následně potřebné změny provedete a potvrdíte.

  Hromadné změny pro obnovu karet ve Fidoo
  Hromadná změny adresy pro doručení karet ve Fidoo

Peníze na kartě

Zjištění zůstatku na kartě

Webová aplikace

 1. Sekce Moje finance – Karty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a zvolte kartu, jejíž zůstatek chcete vidět.
 2. V pravé části obrazovky vidíte disponibilní zůstatek na kartě a blokovanou částku.
  Zůstatek na kartě

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu – Karty – klikněte na kartu, jejíž zůstatek chcete vidět.
 2. V detailu karty vidíte disponibilní zůstatek na kartě a blokovanou částku.
  Zůstatek na kartě v mobilu

Žádost o dobití peněz

Webová aplikace

 1. Sekce Moje finance – Karty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a zvolte kartu, kterou chcete dobít.
 2. Klikněte na Dobít kartu (vpravo nahoře).
 3. Napište částku a zvolte Dobít.

Mobilní aplikace

Žádost o nabití karty
Přehrát video
 1. Spodní menu – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete dobít.
 2. Zvolte Nabít kartu a uveďte částku.
 3. Potvrďte kliknutím na fajfku (vpravo nahoře).

Nejčastější dotazy k penězům na kartě

Nastavení mojí karty

Zobrazení nastavení karty

Webová aplikace

 1. Sekce Moje financeKarty – máte-li více karet, zvolte kartu, kterou chcete zobrazit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Zobrazit nastavení.

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete zobrazit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Další akce – Nastavení karty.
Zobrazení nastavení Fidoo karty
Přehrát video

Co můžete v nastavení karty vidět

 1. Reálný náhled karty
  – Informace, kdo je současným držitelem a kdo správcem karty (vidíte pouze ve webové verzi).
  – Alias karty (vidíte pouze ve webové verzi).
 2. Informace o nastaveném typu dobíjení
 3. Informace o nastavených možnostech použití karty při platbách
 4. Informace o nastavení zasílání e-mailů při dobití, schválení žádosti o dobití nebo platbě

Nastavení Fidoo karty Nastavení Fidoo karty Nastavení Fidoo karty

Zamknutí karty

Webová aplikace

 1. Sekce Moje financeKarty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a zvolte kartu, kterou chcete zamknout.
 2. Klikněte na  a zadejte Dočasně zamknout, případně zaškrtněte políčko Kartu zároveň vybít a potvrďte tlačítkem Uzamknout.
  Uzamčení karty na webu

 

Mobilní aplikace

Zamčení Fidoo karty
Přehrát video
 1. Spodní menu – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete zamknout.
 2. Klikněte na Zamknout kartu a potvrďte tlačítkem Zamknout.

Odemknutí karty

Webová aplikace

 1. Sekce Moje financeKarty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a zvolte kartu, kterou chcete odemknout.
 2. Klikněte na Odemknout kartu (vpravo nahoře) a potvrďte tlačítkem.
  Odemčení karty na webu

Mobilní aplikace

Přehrát video
 1. Spodní menu – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete odemknout.
 2. Klikněte na Odemknout kartu.

Odblokování karty zablokované PINem

Webová aplikace 

 1. Sekce Moje finance Karty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a klikněte na kartu, kterou chcete odblokovat. 
 2. V pravé části obrazovky ve žlutém pruhu zvolte Odblokovat a potvrďte.  

Mobilní aplikace 

 1. Spodní menu – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete odblokovat. 
 2. Klikněte na Odblokovat PIN a potvrďte. 

Trvalá blokace karty

 1. Sekce Moje financeKarty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a zvolte kartu, kterou chcete trvale blokovat.
 2. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Trvale zablokovat.
 3. Potvrďte tlačítkem Blokovat kartu.
  Blokace karty na webu

Převzetí týmové karty

Webová aplikace

 1. Sekce ÚkolyPotvrdit změnu držitele Otevřít.
 2. Zaškrtněte pole s potvrzením o převzetí a zadejte Potvrdit.

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu Další Úkoly Potvrzení převzetí karty.
 2. Zaškrtněte pole s potvrzením o převzetí a zadejte Potvrdit.

Předání týmové karty

Webová aplikace

 1. Sekce Moje finance – Karty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a zvolte kartu, kterou chcete předat.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Změnit držitele.
 3. Vyberte držitele a zadejte Pokračovat.

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu – Karty – máte-li více karet, zvolte kartu, kterou chcete předat.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Změnit držitele.
 3. Vyberte držitele a zadejte Změnit.

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

 • Zamčení karty je dočasné a kartu lze opět odemknout a dále používat.
 • Trvalá blokace je konečná a karta již nemůže být v budoucnu použita.

Webová aplikace

 1. V sekci Moje/Firemní finance → Karty se vám v pravé části obrazovky zobrazí Informace ke kartě.
 2. V této části je zobrazen zůstatek na kartě.

Mobilní aplikace

 1. V sekci Karty kliknete na konkrétní kartu.
 2. Aplikace vám zobrazí informace o zůstatku na vybrané kartě.

Moje osobní vyúčtování

Moje vyúčtování

Osobní vyúčtování obsahuje všechny aktivity (karetní transakce, hotovostní výdaje a cesťáky) za určité účetní období.

Osobní vyúčtování

 1. Vyhledávací lišta
 2. Tlačítko pro filtr výdajů dle data
 3. Tlačítko pro stažení filtrovaných výdajů
 4. Informace, jaký filtr byl použit
 5. Výpis filtrovaných položek

Kliknutím na některé z vyúčtování se v pravé části objeví jeho detail, který ukazuje:

 1. Vyčíslení výdajů pro mzdy
  – Plusový výsledek znamená, že vám bude platba zahrnutá do mzdy
  – Mínusový výsledek znamená, že vám bude platba stržena ze mzdy.
 2. Seznam karetních výdajů v daném období řazený tak, jak výdaje vznikly
 3. Náhrady z cest
 4. Seznam hotovostních výdajů v daném období řazený tak, jak výdaje vznikly
 5. Seznam výdajů přesunutých do následujícího období
Detail osobního vyúčtování

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

Spustíte ji na všech mobilech a tabletech s operačním systémem iOS 12.0 a Android 6.0 případně vyššími verzemi.

Oprava výdajů

Výdaj, který jste odeslali ke schválení může být zamítnut. V tom případě obdržíte na e-mail zprávu o jeho zamítnutí a důvod. Výdaj se znovu objeví v aplikaci jako otevřený s označením vrácený Vrácený výdaj. Při opravě postupujete stejně jako při úpravě.

Webová aplikace

 1. Sekce Moje finance – Výdaje – klikněte na výdaj a zvolte Upravit.
 2. Doplňte potřebné údaje a zvolte Uložit a odeslat ke schválení.

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu – Výdaje – klikněte na výdaj a zvolte Upravit výdaj.
 2. Doplňte potřebné údaje a potvrďte fajfkou (vpravo nahoře).
 3. Zadejte Odeslat ke schválení.

Nejčastější dotazy k opravě výdajů

Výdaj můžete editovat ve chvíli, kdy je ve stavu Otevřený – tedy není zaslán ke schválení nadřízenému nebo účetnímu. Pokud se výdaj zobrazuje jako Schválený, kontaktujte ve vaší firmě osobu s rolí Účetní, která může výdaj zamítnout. Tím se jeho status vrátí na Otevřený a výdaj budete moci upravit, v případě hotovostního výdaje máte možnost takový výdaj smazat.

Úprava a odeslání výdaje ke schválení

Webová aplikace

 1. Sekce Moje finance – Výdaje – klikněte na výdaj a zvolte Upravit.
 2. Doplňte potřebné údaje a zvolte Uložit nebo Uložit a odeslat ke schválení.

Mobilní aplikace

Úprava hotovostního výdaje
Přehrát video
 1. Přihlaste se do aplikace nebo zvolte Výdaje ve spodním menu.
 2. Klikněte na výdaj a zvolte Upravit.

 3. Doplňte povinné údaje a zvolte Odeslat ke schválení. 

Hromadné odeslání výdajů na schválení

Hromadné odeslání výdajů na schválení
Přehrát video

Povinná pole

Trvale nastavená povinná pole jsou:

 • Název výdaje
 • Datum uskutečnění výdaje
 • Částka

Bez těchto údajů nevytvoříte výdaj.

Volitelná povinná pole jsou:

 • Nákladové středisko
 • Poznámka
 • Projekt
 • Účtenka

Bez těchto údajů neodešlete výdaj ke schválení.

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

 • Základní povinná pole se při platbě kartou vyplní sama. V případě, že tvoříte hotovostní výdaj, vám aplikace bez zadání těchto údajů nedovolí výdaj vytvořit.
 • Volitelná povinná pole si nastavuje společnost sama a o jejich nastavení vás informuje. V případě, že nevyplníte toto pole, vás aplikace při odeslání výdaje ke schválení upozorní a výdaj neodešle.

Nákladová střediska může k výdaji přidat vlastník výdaje (ten, kdo výdaj vytvořil) nebo Účetní v editaci výdaje.

 1. V sekci Moje/Firemní finance vyberte libovolný výdaj.
 2. V pravé části obrazovky se zobrazí detail výdaje spolu s tlačítkem se třemi tečkami.
 3. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete do detailu výdaje.
 4. V detailu v sekci Pokročilé informace můžete k výdaji přidat nákladové středisko.

Nákladových středisek můžete k jednomu výdaji přidat libovolné množství. Vždy ale můžete vybírat jen z těch, které již byly pro vaši společnost nastaveny Účetní.

Výdaj můžete editovat ve chvíli, kdy je ve stavu Otevřený – tedy není zaslán ke schválení nadřízenému nebo účetnímu. Pokud se výdaj zobrazuje jako Schválený, kontaktujte ve vaší firmě osobu s rolí Účetní, která může výdaj zamítnout. Tím se jeho status vrátí na Otevřený a výdaj budete moci upravit, v případě hotovostního výdaje máte možnost takový výdaj smazat.

Focení a přikládání účtenky/faktury

Webová aplikace

 1. Sekce Moje finance – Výdaje – klikněte na výdaj, ke kterému chcete přiložit účtenku a zvolte Upravit.
 2. Klikněte na a vložte účtenku z vašeho počítače.
 3. Uložte nebo Odešlete ke schválení (vpravo dole).

Mobilní aplikace

 1. Přihlaste se do aplikace přes právě přijatou notifikaci nebo standardním způsobem.
 2. Najděte výdaj, ke kterému chcete účtenku přiložit a klikněte na něj. (V případě, že jste klikli na notifikaci, tento krok přeskočíte.)
 3. Zvolte Tlačítko přidat účtenku Přidat doklad, vložte nebo vyfoťte účtenku a potvrďte fajfkou.

 4. Vraťte se na seznam výdajů (šipkou vlevo nahoře) nebo pokračujte a zvolte Upravit nebo rovnou Odeslat ke schválení.
 5. Doplňte povinné údaje, Uložte nebo Odešlete ke schválení. 

Jak se pozná, že je účtenka/faktura kvalitně vyfocená?

 • Stejně jako v papírové podobě musí být kompletní a obsahovat všechny údaje.
 • Je potřeba, aby byla dobře čitelná.
 • Neměla by být vyfocená z úhlu.
 • Musí mít správný ořez tak, aby nebylo vidět pozadí, na kterém jste účtenku fotili.
 • Fotku pořiďte za dobrých světelných podmínek.
 • Na jedné fotce může být vždy jen jedna účtenka/faktura.
 • Doklad s více stránkami foťte tak, aby byla na každé fotce jen jedna stránka.
 • Delší doklady foťte na více částí, tím zachováte jejich čitelnost.

Nejčastější dotazy k focení a přikládání účtenek

 • Ujistěte se, že fotografie účtenky není příliš veliká.
 • Zkontrolujte, zda máte dostatečné připojení k síti, případně si účtenku vyfoťte a zkuste to později.
 • Znamená to, že jste účtenku vyfotili z většího úhlu a aplikace jí narovnala. Abyste tomuto předešli, foťte účtenky shora.

Hotovostní výdaje

Vytvoření výdaje

Hotovostní výdaj je třeba vytvořit ručně.

Webová aplikace

 1. Sekce Moje finance – Výdaje – Přidat výdaj (uprostřed nahoře).
 2. Vyplňte povinné údaje a Uložte nebo Uložte a odešlete ke schválení. 

Mobilní aplikace

 1. Po přihlášení jste přímo ve Výdajích – klikněte na Tlačítko přidat (vpravo dole). 
 2. Vyfoťte účtenku, upravte a potvrďte fajfkou. 
 3. Vyplňte povinné údaje a Odešlete ke schválení.

Smazání výdaje

Webová aplikace

 1. Sekce Moje finance – Výdaje – klikněte na výdaj, který chcete smazat.
 2. Klikněte na , zvolte Smazat výdaj a potvrďte tlačítkem Smazat.

Mobilní aplikace

 1. Po přihlášení jste přímo ve Výdajích – klikněte na výdaj, který chcete smazat.
 2. Vpravo nahoře přes tři tečky zvolte Smazat výdaj a potvrďte tlačítkem Smazat.

Nejčastější dotazy k hotovostním výdajům

 • Sekce Moje finance – Hotovost – zde najdete všechny vaše hotovostní výdaje a výběry z bankomatu.
 • Výdaje můžete filtrovat pomocí tlačítka Nastavit filtr a stáhnout tlačítkem Ikona stažení.

V hotovostní peněžence vidíte aktuální souhrnnou částku zahrnující výběry z bankomatu a hotovostní výdaje pro konkrétního uživatele v dané měně. Výsledná částka má buď kladnou hodnotu, což znamená, že má k dispozici obnos firemních financí v hotovosti. V případě, že má peněženka zápornou hodnotu, zaměstnanec hradil firemní výdaje ze soukromých peněz, finance mu tudíž firma dluží.

 • Stav hotovostní peněženky uživatele. V případě, že uživatel disponuje více měnami má v aplikaci zobrazeno více peněženek. Každá pak ukazuje částku, kterou má uživatel v hotovosti u sebe v dané měně.
 • V případě výběru z bankomatu pomocí Fidoo karty je tento záznam uvedený v příslušné hotovostní peněžence.
 1. Pokud jste výběr provedli Fidoo kartou, uvidíte jej v aplikaci v aplikaci v sekci Moje/Firemní finance → Karty → Transakce.
 2. V tomto rozhraní si můžete pomocí tlačítka Nastavit Filtr zobrazit výběry z bankomatu s libovolnými parametry.

Karetní výdaje

Při platbě kartou se výdaj vytvoří v aplikaci automaticky, máte-li nainstalovanou mobilní aplikaci, obdržíte notifikaci, že výdaj byl vytvořen a můžete k němu hned přiložit fotografii účtenky. Výdaje najdete na:

Webová aplikace

 • Sekce Moje finance – Výdaje
  Výdaje ve webové aplikaci

Mobilní aplikace

 • Po přihlášení do mobilní aplikace se dostanete rovnou do sekce Výdaje (spodní menu).
  Výdaje v mobilní aplikaci

Nejčastější dotazy ke karetním výdajům

Transakce znamená přesun peněz z jednoho místa na druhý. Výdaj je ztělesnění správného a nejlépe i daňově uznatelného účelu vydání peněz. K potvrzení jeho existence slouží různé důkazy, jako třeba účtenka nebo schválení nadřízeného a účetního. Ve Fidoo aplikaci tak ke každé transakci vytvoříme výdaj, který můžete doplnit o informace a data, která mohou být následně přenášena do účetnictví. Výdaj je tedy vytvořen k jakékoliv transakci, ať je bezhotovostní či hotovostní. Výdaj se nevytváří k výběru z bankomatu.

Cestovní pojištění

Nejčastější dotazy k cestovnímu pojištění

Jedná se o standardní cestovní pojištění, které je platné jak pro firemní, tak pro soukromé cesty.

Požádejte hlavního správce v aplikaci, aby vám pojištění zajistil.

Cena se odvíjí od balíčku pojištění, který si vyberete. Platba se řídí interními směrnicemi vaší společnosti.

Cestovní pojištění začíná platit následující den po jeho sjednání ve Fidoo aplikaci.

 • Volejte na nonstop linku +420 291 291 291, kde vám poradí a pomohou.
 • Zajistěte co nejvíce dokumentů, popisujících, co se stalo: lékařskou zprávu, všechny účty za lékařské úkony a léky, fotografie nebo video záznam
 • poškozených věcí (nejen vašich, ale i osoby, které jste případnou škodu způsobili), policejní záznam, kontakty na svědky apod.
 • Nahlaste ztrátu nebo poškození dopravci.
 • Vytvořte soupis věcí, o které jste přišli, včetně dokladů k jejich zakoupení.
 • Pořiďte fotografie nebo video záznam poškozených věcí.
 • Při odcizení věcí si zajistěte protokol od policie.
 • Po návratu vyplňte Formulář pro oznámení škodní události a ten pošlete s ostatními dokumenty do pojišťovny e-mailem, poštou nebo přes on-line formulář.

Cestovní pojištění je uzavíráno na dobu 1 roku, kdykoliv můžete zrušit jeho automatické prodloužení výpovědí. V případě, že dojde k výpovědi až v období posledních 30 dnů před dnem prolongace, cestovní pojištění se automaticky prodlouží na další rok.  O zrušení prodloužení požádejte Hlavního správce aplikace.

 1. Klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Můj profil – záložka Produkty
 2. Kliknutím na konkrétní dokument jej stáhnete.