Search
Close this search box.

Duplikace cesťáku

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – záložka Žádosti/Zprávy – klikněte na Žádost/Zprávu, kterou chcete duplikovat.
 2. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Duplikovat Žádost/Zprávu.
 3. Zadejte termín, na který si přejete duplikovanou Žádost/Zprávu posunout a zvolte Posunout termín.
  Duplikování cesťáků

Osobní vyúčtování – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Osobního vyúčtování ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Osobního vyúčtování  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o osobním vyúčtování ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název v Exportu / XML Popis pole Vzor dat
personalBillingId
user/firstName Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
user/lastName Jméno uživatele Jan
user/employeeNumber Příjmení uživatele Novak
user/idUser Zaměstnanecké číslo   uživatele AX12545
shortPersonalBillingId Zkrácený   identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo PB-459
personalBillingName Název osobního   vyúčtování Od 1. 4. 2022
fromDate Počáteční datum   vystaveného osobního vyúčtování 2022-04-01
toDate Závěrečný datum   vystaveného osobního vyúčtování 2023-01-06
closingDate Datum uzavření   vyúčtování 2027-07-06
closedByUser/firstName Jméno uživatele,   který uzavřel vyúčtování Jan
closedByUser/lastName Příjmení uživatele,   který uzavřel vyúčtování Novak
closedByUser/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   uživatele, který uzavřel vyúčtování AX12545
closedByUser/idUser Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo, který uzavřel vyúčtování 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
summary Souhrn podle   companyCurrency CZK
expenseSum Součet všech výdajů   více měn k vyúčtování v CZK 500
cashSettlementSum Součet všech   vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování v CZK 50
privateExpenseSum Součet všech   soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
travelAllowanceSum Součet všech   cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
userClearage Vyrovnání hotovostní   peněženky uživatele 100
summaryByCurrencies
summaryByCurrency Souhrn podle currency CZK
privateExpenseSum Součet všech   soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
travelAllowanceSum Součet všech   cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
cashSettlementSum Součet všech   vyrovnání hotovosti k vyúčtování podle měn 10
userClearage Vyrovnání hotovostní   peněženky uživatele 10
exchangeRateCash Měnový kurz 23.4244
cashByCurrencies
cash Souhrn podle currency CZK
beginPeriodCash Stav   na začátku období 0
cashRevenue Souhrn   příjmů do peněženky 0
cashIssue Souhrn   vydání z peněženky -10
cashSettlement Souhrn   vyrovnání peněženky 20
endPeriodCash Stav   na konci období 10
travelReportDaysCount Počet dní ze zprávy o   služební cestě (cesťáku) 2
travelReportsByCurrencies Souhrn zpráv o   služební cestě (cesťáků) podle měn

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Hotovostní transakce – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Hotovostních transakcí ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Hotovostních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo 5c30dbd2-3756-49d1-88cb-7d12c5933218
shortExpenseId Zkrácený   identifikátor výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší   firmy) EX-2764
user Celé jméno uživatele Petr Jednatel
firstName Jméno Petr
lastName Příjmení Jednatel
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 1234666
idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b
walletName Název hotovostní   peněženky Petr Jednatel CZK
createTransactionDate Časové razítko vzniku   transakce 2021-06-17T00:00:00
amountOriginalCurrency Částka platební   operace -487
currency Měna, ve které bylo   placeno CZK
transactionType Obsahuje informaci o   povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. expense
companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje Baťa
address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje Baťova ulice, Zlín
category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje other
expenseId Unikátní   identifikátor připojeného výdaje v systému Fidoo 4a400c70-1ee5-491a-b3db-9828fb36d8e5
amountPrivate Celková výše   soukromých hotovostních výdajů 47
ico IČO společnosti   vytvářející export 1234666

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na Fidoo účtu – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Transakcí na Fidoo účtu ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o transakcích na Fidoo účtu ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Systémový   identifikátor transakce 1ab353df-7c00-47cc-a992-37e3865ec916
transactionCreateDate Časové razítko   vytvoření transakce 2021-01-13T13:01:00
transactionType Typ transakce card-load
transactionOriginalAmount Původní částka 20000.00000
transactionOriginalCurrency Původní měna CZK
transactionSettledAmount Účtovaná částka -20000.00
transactionSettlementDate Datum zaúčtování 2021-01-13T13:01:00
cardId Systémové ID platební   karty (pouze u transakcí souvisejících s kartami) 01131d1f-a118-af09-7516-826a04f5e2d4
cardMaskedNumber Maskované číslo   platební karty 549546******2919
cardName Embosované jméno na   kartě Petr Jednatel
transactionInitiatedUserEmail Email uživatele,   který transakci inicioval karel.schvalovatel@domena.cz
transactionInitiatedUserName Jméno uživatele,   který transakci inicioval Karel Schvalovatel
transactionNote Poznámka k transakci text poznámky
cardHolder/firstName Jméno držitele karty Petr
cardHolder/lastName Příjmení držitele   karty Jednatel
cardHolder/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   držitele karty (pokud je vyplněno) 1234666
cardHolder/idUser Identifikátordržitele   karty v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na kartách – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Karetních transakcí ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o karetních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát místo XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo a58ef2f7-0587-4353-bc42-25f1f6a1363f
shortTransactionId Zkrácený   identifikátor transakce v systému Fidoo 1664700
cardId Identifikátor karty   v systému Fidoo dfbcd0f2-f0f4-48f7-8214-25448eb58e4f
cardName Název konkrétní karty PETR JEDNATEL
cardNumber Maskovaný PAN karty –   viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na   přední straně karty) 549546******3602
shortExpenseId Zkrácené unikátní ID   výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší firmy) EX-4568
createTransactionDate Časové razítko vzniku   transakce 2021-07-16T11:09:19Z
settlementDate Časové razítko   zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 2021-07-16T11:09:19Z
amountOriginalCurrency Částka platební   operace 150
currency Měna, ve které bylo   placeno CZK
transactionSettledAmountCzk Částka která byla   zaúčtovaná (pokud již bylo zaúčtováno) – tato hodnota má opačné znaménko než   pole částka transakce -150.00
fee Obsahuje údaj o výši   poplatku v Kč 0.00
transactionState Dle aktuální stavu   transakce – nejčastěji zaúčtovaná approved
transactionType Obsahuje informaci o   povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. Platba u obchodníka
companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje ČD – České dráhy
address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje PRAHA 1
country Identifikátor země,   na jejímž území k transakci došlo. cze
category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje Travel
expenseId Identifikátor   připojeného výdaje v systému Fidoo e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc
amountPrivate Výše částky z   transakce, která je vedena jako soukromá 0
user/firstName Jméno uživatele Petr
user/lastName Příjmení uživatele Jednatel
user/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 1234666
user/idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b
user/companyNameDescription Popis obchodníka,   místo, země WWW.CD.CZ/ESHOP/, PRAHA 1, cze

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Výdaje – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Výdajů ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Výdajů  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o výdajích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
expenseId Identifikátor výdaje   v systému Fidoo e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc
expenseName Název výdaje Pohoštění pro   zákazníka
state Statut výdaje prepare
shortExpenseId Zkrácený   identifikátor výdaje v rámci firmy EX-2740
firstName Jméno uživatele Petr
lastName Příjemní uživatele Jednatel
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 123666
idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4199-b48f-588afab3530b
amountCzk Celková částka   transakce v Kč 73738
amountOriginalCurrency Celková částka   transakce v původní měně (pokud je jiná než Kč) 73738
currency Původní měna   transakce (pokud je jiná než Kč) CZK
taxBase Základ pro DPH 73738
amountVat Výše DPH 15484,98
vatRate Sazba DPH 0,21
accountAssignmentCode Kód předkontace AAA
accountCredit Hodnota DAL 35987
accountDebit Hodnota MÁ DÁTI 37751
accountVatAssignmentCode Kód DPH dané   předkontace Kód
accountVatCredit Hodnota DPH pro DAL 10
accountVatDebit Hodnota DPH pro MÁ   DÁTI 21
companyExpense Hodnota firemního   výdaje 73674
privateExpense Hodnota soukromého   výdaje 64
createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2020-02-13T12:12:04+01:00
settlementDate Časové razítko   zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 2020-02-13T12:12:04+01:00
paymentType Typ transakce (např.   cash – hotovostní) cash
merchantCategory Kategorie obchodníka Elektronika
identificationNumber IČO obchodníka 123456789
vatId DIČ obchodníka CZ123456789
companyName Název obchodníka Cyklopark
address Adresa obchodníka Sametová 789, Kolín
costCenter Označení cost centra,   na které je výdaj přiřazen DOG
project Označení projektu, ke   kterému je výdaj přiřazen FP4
projectName Název projektu, ke   kterému je výdaj přiřazen DO
vatBreakdown Členění DPH Tuzemské do 10000
dueDate Datum splatnosti 2021-08-05T00:00:00+02:00
receiptPresent Indikace, zda je k   výdaji přiřazená účtenka false
receiptLinks Odkaz na účtenku   (pokud je přiřazena) https://websuctenkou.com/download
items/itemDescription Položka – název Elektrokolo
items/itemAmountOriginalCurrency Položka – hodnota   výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) 4500
items/itemTaxBase Položka – základ daně 73738
items/itemAmountVat Položka – výše DPH 0,21
items/itemVatRate Položka – sazba DPH 0,21
items/itemExpenseType Položka – druh výdaje simple
items/itemAccountAssignmentCode Položka – kód   předkontace AAA
items/itemAccountCredit Položka – hodnota DAL 35987
items/itemAccountDebit Položka – hodnota MÁ   DÁTI 37751
items/itemAccountVatAssignmentCode Položka – DPH   předkontace Kód
items/itemAccountVatCredit Položka – DPH pro DAL 10
items/itemAccountVatDebit Položka – DPH pro MÁ   DÁTI 21
items/itemCostCenter Položka – nákladové   středisko 50002
items/itemProject Položka – projekt DO
note Poznámka test poznámky
cashRegister Název hotovostní   pokladny cashReg
approval/date Datum schválení 2020-02-13T12:13:36.284
approval/firstName Jméno schvalovatele Karel
approval/lastName Příjmení   schvalovatele Schvalovatel
approval/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   schvalovatele (pokud je vyplněno) 1234777
expenseAccountantApproved
date Datum schválení   účetní 020-05-05T17:15:48.19
firstName Jméno účetní Jana
lastName Příjmení účetní Vypočítavá
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   účetní (pokud je vyplněno) 1234888
pairingKey Párovací klíč EX-2740

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na hotovosti – Money S3 s modulem XML DE Profi

Obecný popis

Důrazně doporučujeme při importu dat z Fidoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.

Tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 za použití modulu XML DE Profi.

Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z těchto Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660 s modulem XML DE Profi. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.

Transformační pravidla

 • datum účetního případu, je shodný jako datum platby
 • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
 • importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován “Short ID” výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
 • pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo
 • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S3
 • párování takto naimportovaných pokladních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsané do Money S4 do položky pokladního dokladu “variabilní symbol” nebo “párovací znak”
 • v případě, že klient má modul XML DE Profi, může si nastavit automatické párování dokladů při importu a zároveň si může nastavit vazební klíč na ID položky tak, aby se výpis nenaimportoval duplicitně

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na Fidoo účtu – Money S3 s modulem XML DE Profi

Obecný popis

Důrazně doporučujeme při importu dat z Fidoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 za použití modulu XML DE Profi.

Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export transakcí na Fidoo účtu je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z Transakcí na Fidoo účtu stanou Bankovní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660 s modulem XML DE Profi. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější..

Transformační pravidla

 • Do Money S3 se importují bankovní doklady bez variabilního symbolu, tudíž se nedají s ničím párovat.
 • Importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat.
 • Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby.
 • Datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
 • Všechny doklady se importují vždy v CZK měně.
 • Bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo.
 • Zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S3. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S3 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slévat” v Money S3 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na kartách – Money S3 s modulem XML DE Profi

Obecný popis

Důrazně doporučujeme při importu dat z FIdoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 za použití modulu XML DE Profi.

Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export karetních transakcí je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z Karetních transakcí stanou Bankovní doklady.

Karetní transakce se typicky do Money S3 dostávají až v případě, že jsou bankou tzv. “zúčtovány” a tím pádem se v budoucnu už nebudou měnit. Pokud je transakce zatím ve stavu “blokace” a může se do budoucna měnit, tak se z Fidoo nevyexportuje. Tuto kontrolu prování Fidoo při exportu z Účetní agendy (viz dále v návodu v části “Export z Fidoo”).

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660 s modulem XML DE Profi. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.

Transformační pravidla

 • Pokud je transakce ve stavu “blokace” (tj. není ještě bankou “zúčtována”), tak se ve Fidoo vůbec nenabídne k exportu a do Money S3 se nepřenese. Je to proto, že taková transakce se do budoucna může ještě měnit a nemá tedy v účetnictví zatím co dělat.
 • Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby.
 • Datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
 • Všechny doklady se importují vždy v CZK měně.
 • Importují se bankovní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo karet  propisován Short ID výdaje z Fidoo (Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234).
 • Importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat.
 • Bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo.
 • Zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S3. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S3 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slévat” v Money S3 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich  finančních prostředků ve Fidoo.
 • Párování takto importovaných bankovních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsanou do položky “párovací znak”.
 • V případě, že klient má modul XML DE Profi, může si nastavit automatické párování dokladů při importu a zároveň si může nastavit vazební klíč na ID položky tak, aby se výpis nenaimportoval duplicitně.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Výdaje Money S3 s modulem XML DE Profi

Obecný popis

Důrazně doporučujeme při importu dat z Fidoo do Money S3 zakoupit a používat doplněk do Money S3 s názvem XML DE Profi. Tento doplněk celý importní proces výrazně zjednoduší a zrychlí.

Tento dokument popisuje principy a postupy importu z Fidoo do Money S3 za použití modulu XML DE Profi. Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.

Výdaje se do Money S3 importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Money S3 dostávají jako přijaté faktury.

Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S3 verze 21.660 s modulem XML DE Profi. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.

Transformační pravidla

 1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč 
  – V případě CZK se rozhoduje, zda jsou nižší nebo vyšší než 10.000.
  – V případě 10.000 a vyšší se tvoří faktura přijatá a nová zkratka předkontace.
  – V případě nižší než 10.000 se tvoří závazkový doklad.
  – V případě cizí měny jsou všechny doklady faktury přijaté a tvoří se nová zkratka předkontace.
 2. Pravidla pro Předkontace
  – Při importu nákladových položek z Fidoo do Money S3 se nejprve vytvoří zkratky předkontací pro potřeby zaúčtování faktur přijatých.
  – Zkratka předkontace se rovná zkratce předkontace v aplikaci Fidoo.
  – Předkontace obsahují účet MD i D dle účtu, který byl zadán v aplikaci Fidoo.
  – Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.
 3. Pravidla pro Faktury přijaté
  – V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena.
  – V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH.
  – V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%.
  – Rozlišuje se zde typ úhrady – kartou nebo hotově.
  – V případě, že není zadána zkratka. členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží 19Ř00P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41.
  – V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz dle programu Money S3.
  – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
  hodnoty.
  – Párování takto importovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě Fidoo karet probíhá přes párovací znak “Short ID” (resp. jeho číselná část) výdaje z Fidoo propsané do položky “párovací znak” nebo “variabilní znak”.
  – Párování takto importovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě karet KB probíhá přes párovací znak “entry_reference” z transakce KB propsané do položky “párovací znak” nebo “variabilní znak”.

  3.1. Princip importu výdaje bez položek do agendy „Faktury přijaté“
  Do agendy „Faktury přijaté“ jsou importovány tuzemské výdaje s hodnotou nad 10 000 Kč a k tomu i všechny výdaje zahraniční. Tato kapitola popisuje případ importu zahraničního výdaje, který neobsahuje žádné položky.  
  Při importu výdaje vznikne i 1 standardní položka, která přebírá data z hlavičky výdaje.  

  Přijatá faktura v Money S3:

  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

  Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Přijaté faktury“ v Money S3:  
  – Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“.
  – Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“.
  – Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje.
  – Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“.
  – Položky faktury:
        – Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši).
        – Kurz – týká se pouze zahraničního výdaje a jeho hodnota se vypočítá jako podíl částky v Kč a částky v původní měně, zaokrouhlená na dvě desetinná místa.
        – Typ ceny – základ daně (tj. hodnota „Bez DPH“). 
        – Poznámka – týká se pouze zahraničního výdaje – jedná se o text následující struktury: Kurz je: (kurz). Měna je: (měna výdaje).   

  Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek.

  3.2. Princip importu výdaje s položkami do agendy “Faktury přijaté”
  Tato kapitola popisuje případ importu tuzemského výdaje s položkami, a to s částku nad 10 000 Kč. Každá z položek výdaje se importuje jako jedna standardní položka.

  Přijatá faktura v Money S3:

  A její položka:

  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

 4. Pravidla pro Závazkové dokumenty
  – Při importu se rozhoduje, zda se jedná o doklad v CZK nebo cizí měně, přičemž doklady v CZK s částkou nižší než 10.000 se importují do závazkových dokladů.
  – U existenci položek a sazeb DPH zde platí stejná pravidla jako u faktur přijatých.
  – Do závazkových dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovací.
  – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
  hodnoty.

  4.1. Princip importu výdaje bez položek do agendy “Závazky”
  Importovaný záznam se 2 rozúčtovacími položkami, které odpovídají celkové částce výdaje. Jedna z položek odpovídá základu daně a druhá výši DPH.   

  Závazkový doklad v Money S3:  

  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

  Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Závazky“ v Money S3:  
  – Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“, 
  – Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“, 
  – Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje, 
  – Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“, 
  – Položky závazku: 
        – Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši) 

  Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek. 

  4.2 Princip importu výdaje s položkami do agendy „Závazky“ 
  Tato kapitola popisuje případ importu výdaje s položkami. Každá z položek výdaje se importuje jako dvě rozúčtovací položky. Jedna z nich odpovídá základu daně a druhá dani DPH.  

  Závazkový doklad v Money S3:  

  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:

Struktura a popis dat

 

Název v   Exportu Název interní /   XML Popis pole Vzor dat
Popis expenseName/note Název výdaje/Poznámka   k transakci Nákup bot
PrijatDokl documentId Číslo dokladu 55446677
Doklad
VarSymbol shortExpenseId Zkrácený unikátní   identifikátor výdaje v rámci firmy 2750
ParSymbol shortExpenseId Zkrácený unikátní   identifikátor výdaje v rámci firmy 2750
DatUcPr createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
Vystaveno createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
Splatno createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
Doruceno createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2022-02-08
PlnenoDPH taxableDate Datum zdanitelného   plnění 2022-02-08
DodOdb
ObchNazev companyName Název obchodníka Baťa
FaktNazev companyName Název obchodníka Baťa
Nazev companyName Název obchodníka Baťa
ICO identificationNumber IČ obchodníka 27082440
DIC vatId DIČ obchodníka CZ27082440
Ucet bankExport Název účtu zadaný u   integrace cashReg
Uhrada paymentType Typ transakce (např.   cash – hotovostní) cash
PredKontac accountAssignmentCode Kód předkontace AAA
KodDPH vatRate Sazba DPH 19Ř00P
Stredisko costCenters/costCenter Kód nákladového   střediska DOG
Zakazka projects/project Kód projektu FP6
Valuty/Mena/Kod currency Původní měna   transakce EUR
Poznamka expenseName; address;   user/employeeNumber; receiptLink Poznámka: Název   výdaje; Adresa: Držitel karty: Zaměstnanecké číslo; Odkaz na účtenku Poznámka: Nákup bot;   Adresa: Hlavni 1, Zlín; Držitel karty: 123666;   https://api-dev.fidoo.com/doc/download/…
Dokumenty receiptFiles/file Účtenka (pokud je   přiřazena)
SeznamPolozek
Popis itemDescription Položka – Popis Základ
Predkontac itemAccountAssignmentCode Položka – Kód   předkontace AAA
Cena/Valuty itemTaxBase Položka – Základ daně 19.99
PocetMJ Konstanta 1
CenaTyp Konstanta 3
SazbaDPH itemVatRate Položka – Sazba DPH 21
Zakazka itemProject/project Položka – Projekt DO
Stredisko itemCostCenter/costCenter Položka – Nákladové   středisko DOG

Ukázkový exportní soubor ke stažení