Search
Close this search box.

Transakce na hotovosti – Pohoda

Obecný popis

Integrace Fidoo na Pohodu je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Pohodu. 

Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.

Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Pohoda od společnosti Stormware. V Pohodě se z Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady. 

Funkce importu Pokladních dokladů pomocí formátu XML je podporována v Pohodě od verze “Říjen 2021, release 12900”. Zkontrolujte si, že máte software Pohoda této verze nebo novější. 

Transformační pravidla

 • Jako číselná řada pro importované pokladní doklady bude použita výchozí číselná řada pokladních dokladů nastavená v Pohodě. 
 • Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby. 
 • Datum vystavení je plněno datem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
 • Importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován “Short ID” výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234).
 • Pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo. 
 • Zkratka pokladny v nastavení Fidoo musí být shodná se zkratkou pokladny v Pohodě. 
 • Párování takto importovaných pokladních dokladů na přijaté faktury a závazkové dokumenty probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho číselnou část) propsané do Pohody do položky pokladního dokladu “variabilní symbol” nebo “párovací znak”. 

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na Fidoo účtu – Pohoda

Obecný popis

Integrace Fidoo na software Pohoda je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro software Pohoda.

Tento specifický export Transakcí na Fidoo účtu je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Direct Fidoo do software Pohoda od společnosti Stormware. V Pohodě se z Transakcí na Fidoo účtu stanou Bankovní doklady.

Funkce importu Bankovních dokladů pomocí formátu XML je podporována v Pohodě od verze “Říjen 2021, release 12900”. Zkontrolujte si, že máte software Pohoda této verze nebo novější.

Transformační pravidla

 • Bankovní doklady budou dle globálního nastavení v Pohodě automaticky číslovány bez použití číselných řad (viz Nastavení v Pohodě umístěné zde: Globální nastavení – Doklady – Číslování).
 • Importované bankovní doklady z transakcí na Fidoo účtu jsou bez vyplněného variabilního symbolu a nepárují/nelikvidují se tedy s žádnými Přijatými fakturami ani Závazky.
 • Rozlišují se druhy všech transakcí (Jednorázové nabití karty, Odbití prostředků na Fidoo účet atd.).
 • Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby.
 • Datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
 • Všechny doklady se importují vždy v CZK měně.
 • Importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou také bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat.
 • Bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo.
 • Zkratka musí být shodná se zkratkou banky v Pohodě. Není-li zkratka banky ve Fidoo vyplněna, nebo je-li vyplněna zkratka banky, která v Pohodě není zavedena, tak budou při importu bankovní doklady vloženy do výchozí banky nastavené v Pohodě.
 • Pomocí nastavení zkratky banky v konfiguraci importního formátu Pohoda ve Fidoo na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a “Fidoo účet” povede v Pohodě jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slévat” v Pohodě na jeden bankovní účet, kde bude veden celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.

Struktura a popis dat

 

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na kartách – Pohoda

Obecný popis

Integrace Fidoo na software Pohoda je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro software Pohoda. 

Tento specifický export Karetních transakcí je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Direct Fidoo do software Pohoda od společnosti Stormware. V Pohodě se z Karetních transakcí stanou Bankovní doklady. 

Karetní transakce se typicky do Pohody dostávají až v případě, že jsou bankou tzv. “zúčtovány” a tím pádem se v budoucnu už nebudou měnit. Pokud je transakce zatím ve stavu “blokace” a může se do budoucna měnit, tak se z Fidoo nevyexportuje. Tuto kontrolu provádí Fidoo při exportu z Účetní agendy (viz dále v návodu v části “Export z Fidoo”). 

Importované Bankovní doklady a Přijaté faktury / Závazky z Fidoo lze v Pohodě automatizovaně napárovat (čili “zlikvidovat”) přes párovací znak, kterým je “Short ID” výdaje z Fidoo plněný do variabilního znaku bankovního dokladu. 

Funkce importu Bankovních dokladů pomocí formátu XML je podporována v Pohodě od verze “Říjen 2021, release 12900”. Zkontrolujte si, že máte software Pohoda této verze nebo novější. 

 

Transformační pravidla

 • Bankovní doklady budou dle globálního nastavení v Pohodě automaticky číslovány bez použití číselných řad (viz Nastavení v Pohodě umístěné zde: Globální nastavení -> Doklady -> Číslování).
 • Pokud je transakce ve stavu “blokace” (tj. není ještě bankou “zúčtována”), tak se ve Fidoo vůbec nenabídne k exportu a do Pohody se nepřenese. Je to proto, že taková transakce se do budoucna může ještě měnit a nemá tedy v účetnictví zatím co dělat. 
 • Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby.
 • Datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
 • Všechny doklady se importují vždy v CZK měně. 
 • Importují se bankovní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo karet propisována číselná část Short ID výdaje z Fidoo (Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234). 
 • Importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat. 
 • Bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo. 
 • Zkratka musí být shodná se zkratkou banky v Pohodě. Není-li zkratka banky ve Fidoo vyplněna, nebo je-li vyplněna zkratka banky, která v Pohodě není zavedena, tak budou při importu bankovní doklady vloženy do výchozí banky nastavené v Pohodě. 
 • Pomocí nastavení zkratky banky v konfiguraci importního formátu Pohoda ve Fidoo na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a “Fidoo účet” povede v Pohodě jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slévat” v Pohodě na jeden bankovní účet, kde bude veden celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo. 
 • Párování (v Pohodě “Likvidace”) takto importovaných bankovních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho číselnou část) propsanou do položky “párovací znak”. 

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Výdaje Pohoda

Obecný popis

Integrace Fidoo na software Pohoda je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro software Pohoda.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Pohoda od společnosti Stormware. V Pohodě se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.
Výdaje se do Pohody importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý  korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Pohody dostávají jako přijaté faktury.
Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Pohoda zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Nafocené a naskenované účtenky se přenášejí do Pohody také a to formou připojeného dokumentu, který obsahuje odkaz na úložiště ve Fidoo. Náhled na originál účtenky se tedy otevírá přímo v Pohodě, ale účtenka leží fyzicky ve Fidoo a nezabírá místo uživateli v Pohodě. 

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro software Pohoda ve verzi Říjen 2021, release 12900. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

 1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
  Do agendy „Ostatní závazky“ jsou importovány tuzemské i zahraniční výdaje do hodnoty 10 000 bez ohledu na měnu. Pokud je importovaný záznam bez položek, importuje se závazek s jednou položkou v hodnotě dokladu. Pokud má záznam položky, importuje se závazek s položkami. 
  Do agendy „Přijaté faktury“ jsou importovány tuzemské i zahraniční výdaje nad hodnotu 10 000 bez ohledu na měnu.
 2. Společná pravidla pro faktury přijaté i pro závazky
  – Popis dokladu v Pohodě – použije se řetězec Název výdaje, plus poznámka z Fidoo.
  – Variabilní symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“.
  – Datum zápisu – plníme z data vytvoření výdaje. 
  – Datum ODP./DORUC. – pokud je taxable date vyplněno, pak plníme taxable date, pokud ne, plníme z data vytvoření výdaje.
  – Datum úč. případu – plníme z data vytvoření výdaje. 
  – Datum splatnosti – určuje účetní systém Pohoda. 
  – U předkontace (předkontaci bereme od položky základu daně), členění DPH, střediska a zakázky se přebírají zkratky. 
  – V oddílu Dodavatel vyplňujeme Název obchodníka; jméno plníme Vlastníkem výdaje, Ulice plníme celou adresou obchodníka, PSČ, obec prázdné. 
  – Pole forma ukazuje, zda je výdaj „Hotově“ nebo „Plat. kartou“. 
  – Ostatní pole se importují beze změn a transformací. 
 3. Pravidla pro faktury přijaté
  – “Poznámku” v položce dokladu v Pohodě plníme “Popisem položky” z Fidoo 
  – Sazby DPH přebíráme z položek 
  – Množství plníme vždy „1“ 
  – Jedn. cena je stejná jako částka, tj. základ daně. 
  – Předkontace, členění, nákladová střediska přebíráme. 
  – Záložka Poznámky, pole Interní poznámky obsahuje URL účtenky. 
  – Ostatní údaje se přebírají bez podmínek. 
 4. Příklad naimportovaných položek a aplikace pravidel:


  Fakturace – Ostatní závazky
  Příklad s položkami:

  Příklad bez položek:


  Fakturace – Přijaté faktury
  Příklad s >10k EUR:

  Příklad s >10k CZK:

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
invoiceHeader
invoiceType receivedInvoice
number
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd” FP21
number
symVar EX-2740
originalDocument/
centre
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd” DOG
centre
contract
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd” FP4
contract
contractName
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/schema/ version_2/type.xsd”>NázevFPu4
contractName
date 27.07.2021
dateAccounting 27.07.2021
dateTax 27.07.2021
accounting
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd”/
accounting
classificationVAT
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd”/
classificationVAT
partnerIdentity
<typ:addressxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd”
<typ:company Obchodní
<typ:name Michal Diviš
<typ:city/
<typ:street středa
<typ:zip/
<typ:ico/
address
partnerIdentity
text BububuPolanský
paymentType
<typ:paymentTypexmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd” cashtyp
paymentType
intNote
invoiceHeader
invoiceDetail
invoiceItem
payVAT true
rateVAT
quantity 1
homeCurrency
73738.00
homeCurrency
invoiceItem
invoiceDetail
invoiceSummary
roundingDocument none
invoiceSummary

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na hotovosti – Money S5

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S5 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S5.

Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.

Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Money S5 od společnosti Solitea. V Money S5 se z těchto Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S5 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

 • datum účetního případu, , plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
 • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
 • všechny doklady se importují vždy v CZK měně 
 • importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován “Short ID” výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
 • pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo
 • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S5
 • párování takto naimportovaných pokladních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsané do Money S5 do položky pokladního dokladu “variabilní symbol” nebo “párovací znak”

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na Fidoo účtu – Money S5

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S5 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S5.

Tento specifický export transakcí na Fidoo účtu je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Direct Fidoo do software Money S5 od společnosti Solitea. V Money S5 se z Transakcí na fidoo účtu stanou Bankovní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S5 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

 • datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
 • datum vystavení je plněno datem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
 • všechny doklady se importují vždy v CZK měně
 • importují se bankovní doklady bez variabilního symbolu, tudíž se nedají s ničím párovat
 • importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez variabilního symbolu, tudíž se nedají s ničím párovat
 • bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo
 • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S5. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S5 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slévat” v Money S5 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na kartách – Money S5

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S5 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S5.

Tento specifický export karetních transakcí je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Direct Fidoo do software Money S5 od společnosti Solitea. V Money S5 se z Karetních transakcí stanou Bankovní doklady.

Karetní transakce se typicky do Money S5 dostávají až v případě, že jsou bankou tzv. “zúčtovány” a tím pádem se v budoucnu už nebudou měnit. Pokud je transakce zatím ve stavu “blokace” a může se do budoucna měnit, tak se z Fidoo nevyexportuje. Tuto kontrolu prování Fidoo při exportu z Účetní agendy (viz dále v návodu v části “Export z Fidoo”).

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S5 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

 • Pokud je transakce ve stavu “blokace” (tj. není ještě bankou “zúčtována”), tak se ve Fidoo vůbec nenabídne k exportu a do Money S5 se nepřenese. Je to proto, že taková transakce se do budoucna může ještě měnit a nemá tedy v účetnictví zatím co dělat.
 • datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
 • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
 • všechny doklady se importují vždy v CZK měně
 • importují se bankovní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo karet  propisován Short ID výdaje z Fidoo (Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
 • importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat
 • bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo
 • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S5. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S5 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slévat” v Money S5 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich  finančních prostředků ve Fidoo.

  Párování takto importovaných bankovních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho číselnou část) propsanou do položky “párovací znak”.

Struktura a popis dat

 

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Výdaje Money S5

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S5 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S5.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S5 od společnosti Solitea. V Money S5 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.
Výdaje se do Money S5 importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý  korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Money S5 dostávají jako přijaté faktury.
Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S5 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Nafocené a naskenované účtenky se přenášejí do Money S5 také a to formou připojeného dokumentu, který obsahuje odkaz na úložiště ve Fidoo. Náhle na originál účtenky se tedy otevírá přímo v Money S5, ale účtenka leží fyzicky ve Fidoo a nezabírá místo uživateli v Money S5. 

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S5 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

 1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
  Při importu se rozhoduje, o jakou měnu se jedná: 
  – V případě CZK se rozhoduje, zda jsou nižší nebo vyšší než 10.000 
        – V případě 10.000 a vyšší se tvoří faktura přijatá. 
        – V případě nižší než 10.000 se tvoří závazkový doklad.
  – V případě cizí měny jsou všechny doklady faktury přijaté.
 2. Společná pravidla pro faktury přijaté i pro závazky
  – Do dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovány dle zadaných účtů ve Fidoo.
  – V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena.
  – V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH. 
  – V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%. 
  – V případě, že není zadána zkratka členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží _Ř000 P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41. 
  – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá číselná část Short ID výdaje z Fidoo (regex \[0-9]+ => pouze numerické hodnoty) .
  – Párování takto naimportovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě Fidoo karet probíhá přes párovací znak “Short ID” (resp. jeho číselná část) výdaje z Fidoo propsané do položky “párovací znak” nebo “variabilní znak”.
 3. Pravidla pro faktury přijaté
  – V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz vypočítaný podílem mezi částkou v cizí měně a částkou v domácí měně.
 4. Pravidla pro závazky
  – Žádné speciální vlastnosti, mimo výše uvedené, zde nejsou.
 5. Pravidla pro dokumenty
  – Při importu se v poslední fázi importují připojené dokumenty k jednotlivým nákladovým položkám.
 6. Pravidla pro Předkontace
  – Při importu nákladových položek z Fidoo do Money S5 se nejprve vytvoří zkratky předkontací pro potřeby zaúčtování faktur přijatých. 
  – Zkratka předkontace se rovná zkratce předkontace v aplikaci Fidoo. 
  – Předkontace obsahují účet MD i D dle účtu, který byl zadán v aplikaci Fidoo. 
  – Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S5 zavedena, tak bude automaticky při importu založena. 

Struktura a popis dat

 
Název interní / XML Popis pole Vzor dat
ZavazkovyDoklad
Nazev
PuvodniDoklad EX-2745
ParovaciSymbol 2745
VariabilniSymbol 2745
DatumUcetnihoPripadu 01.07.2021
DatumVystaveni 01.07.2021
DatumSplatnosti 01.07.2021
DatumUplatneni 01.07.2021
DatumPlneni 01.07.2021
Adresa
Nazev
Adresa
IC
DIC
CleneniDPH
Kod 19Ř40,41
CleneniDPH
Mena
Kod CZK
Mena
Poznamka Poznámka:JinderoTest
Polozky
PolozkaZavazkovehoDokladu
Nazev Základ
UcetMD
CisloUctu
UcetMD
UcetDal
CisloUctu
UcetDal
CelkovaCena 666
Mnozstvi 1
TypCeny 1
DPH
Sazba 0
DPH
PolozkaZavazkovehoDokladu
Polozky
ZavazkovyDoklad
ZavazkovyDokladList
FakturaPrijataList
FakturaPrijata
Nazev Polanský
PuvodniDoklad EX-2740
ParovaciSymbol 2740
VariabilniSymbol 2740
DatumUcetnihoPripadu 27.07.2021
DatumVystaveni 27.07.2021
DatumSplatnosti 27.07.2021
DatumUplatneni 27.07.2021
DatumSkladovehoPohybu 27.07.2021
DatumPlneni 27.07.2021
AdresaPrijemceFaktury
Nazev Obchodní
AdresaPrijemceFaktury
KonecnyPrijemce
Nazev Obchodní
KonecnyPrijemce
Adresa
Nazev Obchodní
Adresa
CleneniDPH
Kod 19Ř40,41
CleneniDPH
Stredisko
Nazev DOG
Stredisko
Mena
Kod CZK
Mena
Poznamka Poznámka:BububuAdresa:středa
Polozky
PolozkaFakturyPrijate
Nazev Základ
UcetMD
CisloUctu
UcetMD
UcetDal
CisloUctu
UcetDal
CelkovaCena 73738
Mnozstvi 1
TypCeny 1
DPH
Sazba 0
DPH
PolozkaFakturyPrijate
Polozky
FakturaPrijata
FakturaPrijataList

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na hotovosti – Money S4

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S4 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S4.

Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Money S4 od společnosti Solitea. V Money S4 se z těchto Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S4 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.

Transformační pravidla

 • datum účetního případu, , plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
 • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
 • všechny doklady se importují vždy v CZK měně 
 • importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován “Short ID” výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
 • pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo
 • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S4
 • párování takto naimportovaných pokladních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsané do Money S4 do položky pokladního dokladu “variabilní symbol” nebo “párovací znak”

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na Fidoo účtu – Money S4

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S4 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S4.

Tento specifický export transakcí na Fidoo účtu je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Direct Fidoo do software Money S4 od společnosti Solitea. V Money S4 se z Transakcí na Fidoo účtu stanou Bankovní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S4 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

 • datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
 • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
 • všechny doklady se importují vždy v CZK měně
 • importují se bankovní doklady bez variabilního symbolu, tudíž se nedají s ničím párovat
 • importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat
 • bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo
 • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S4. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S4 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slejvat” v Money S4 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení