Duplikace cesťáku

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – záložka Žádosti/Zprávy – klikněte na Žádost/Zprávu, kterou chcete duplikovat.
 2. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Duplikovat Žádost/Zprávu.
 3. Zadejte termín, na který si přejete duplikovanou Žádost/Zprávu posunout a zvolte Posunout termín.
  Duplikování cesťáků

Vytvoření hromadného cesťáku

Opakování jednodenní služební cesty

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky.
 2. Vytvořte Žádost nebo Zprávu, případně vyberte již vytvořenou, klikněte na Ikona nastavení a zadejte Upravit žádost/zprávu.
 3. V detailu Žádosti/Zprávy klikněte na Ikona nastavení v části Trasa a zvolte  Opakovat cestu
  nebo zadejte přímo pod uvedenou trasou.
 4. Do kalendáře zadejte dny, kdy se cesta opakuje a potvrďte tlačítkem Opakovat.
 5. Hromadnou Žádost/Zprávu Uložte nebo Uložte a odešlete ke schválení.

Přidání cesty do hromadného cesťáku

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – vyberte otevřenou Žádost/Zprávu, do které chcete přidat cestu.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit žádost/zprávu.
 3. V detailu Žádosti/Zprávy klikněte na Ikona nastavení  v části Trasa (Cesty) a zvolte Přidat cestu před/Přidat cestu za.
 4. Vyplňte cestu a hromadnou Žádost/Zprávu Uložte nebo Uložte a odešlete ke schválení.

Přerušení služební cesty

 1. Sekce Moje Finance – Cesťáky 
 2. Vytvořte první část cesty zadáním data a místa odjezdu (bod A) a data a místa příjezdu (bod B). 
 3. U poslední části trasy (bod C) klikněte na  pro smazání konce cesty (před přerušením cesty je možné mít bodů i více). 
 4. Zvolte Přidat další cestu a pokračujte v místě, kde jste předchozí cestu ukončili, zvolte datum a čas opětovného zahájení cesty a pokračujte ve vyplnění až do data a místa příjezdu. 
 5. Hromadnou Žádost/Zprávu Uložte nebo Uložte a odešlete ke schválení. 

Smazání cesty z hromadného cesťáku

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – vyberte Žádost/Zprávu, ze které chcete odebrat cestu.
 2. Klikněte na Ikona nastavení v části Trasa a zvolte  Upravit žádost/zprávu.
 3. V detailu Žádosti/Zprávy klikněte na Ikona nastavení u cesty, kterou chcete smazat a zvolte Smazat cestu nebo Rozklikněte cestu, kterou chcete smazat a přímo pod uvedenou trasou zvolte Smazat cestu.

Nejčastější dotazy k tvorbě zpráv u cesťáků

Jak zadám při opakované cestě více dnů najednou?  

Kalendář umožňuje i výběr nebo zrušení výběru:

 • všech pondělí / úterý / střed… kliknutím na název dne v týdnu (1),
 • celého týdne kliknutím na číslo týdne (2),
 • výběr konkrétního dne kliknutím na konkrétní datum (3),
 • všech dnů v měsíci (4). 

Příklad: Výběr všech pracovních dnů v měsíci

 1. Klikněte na „Vybrat všechny dny v měsíci“, tím se označí celý měsíc.
 2. Klikněte na název dnů v týdnu „so“ a „ne“, tím se zruší výběr sobot a nedělí.
 3. Následně můžete zrušit výběr jakéhokoliv dalšího dne v měsíci tak, že na tento den kliknete. 


Příklad: Výběr každého úterý v měsíci

 1. Klikněte na název dne v týdnu „út“, tím se označí všechna úterý v týdnu. 


Příklad: Výběr všech pracovních dnů ve 12. týdnu

 1. Klikněte na číslo týdne 12, tím se označí všechny dny týdne.
 2. Kliknutím na den 20 a 21 zrušíte výběr víkendových dnů. 

Kalendář umožňuje i výběr nebo zrušení výběru:

 • všech pondělí / úterý / střed… kliknutím na název dne v týdnu (1),
 • celého týdne kliknutím na číslo týdne (2),
 • výběr konkrétního dne kliknutím na konkrétní datum (3),
 • všech dnů v měsíci (4). 

Příklad: Výběr všech pracovních dnů v měsíci

 1. Klikněte na „Vybrat všechny dny v měsíci“, tím se označí celý měsíc.
 2. Klikněte na název dnů v týdnu „so“ a „ne“, tím se zruší výběr sobot a nedělí.
 3. Následně můžete zrušit výběr jakéhokoliv dalšího dne v měsíci tak, že na tento den kliknete. 


Příklad: Výběr každého úterý v měsíci

 1. Klikněte na název dne v týdnu „út“, tím se označí všechna úterý v týdnu. 


Příklad: Výběr všech pracovních dnů ve 12. týdnu

 1. Klikněte na číslo týdne 12, tím se označí všechny dny týdne.
 2. Kliknutím na den 20 a 21 zrušíte výběr víkendových dnů. 

Vytvoření cesťáku – zpráva

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – Přidat cesťák (uprostřed nahoře) – Zpráva. V levé části obrazovky se objeví mapa, do pravé části vyplňte vše potřebné následovně:
 2. Informace o cestě – zadejte název cesty a osobu, která byla na cestě. Můžete zvolit někoho jiného než sebe a zprávu vyplnit za ní/něj. Zpráva se objeví v cesťácích vám i osobě, která je v ní uvedená.
  Informace o cestě
 3. Trasa – popište celou trasu, tedy odkud a kam jste jeli a jaký dopravní prostředek zvolili.
  – Kliknutím na Tlačítko přidat (vlevo mezi body) nebo na Přidat další bod trasy (uprostřed pod sekcí Trasa) přidáte další úseky trasy.
  – Kliknutím na Tlačítko smazat (vpravo) smažete úsek trasy
  – Při zahraniční cestě můžete kliknutím na +přidat přechod zvolit datum a čas přechodu hranic.
 4.  Doplňující informace – vyplňte nákladové středisko a projekt, případně vyberte spolucestující ze seznamu uživatelů.
  Doplňující informace
 5. Stravování – zaškrtněte dny, kdy jste měl/a zajištěné stravování.
  Stravné v cesťáku
 6. Výdaje – klikněte na Přidat existující výdaj, zaškrtněte v seznamu otevřených výdajů ty, které se vztahují ke služební cestě a zvolte Přidat vybrané. V případě, že se jedná o hotovostní výdaj a není dosud vytvořený, klikněte na Vytvořit nový výdaj, zadejte povinná pole, přiložte účtenku a Uložte. V případě, že přiložíte špatný výdaj, smažete ho kliknutím na křížek vpravo vedle částky.

 7. Přehled nákladů – ukazuje přehled cestovních nákladů, detaily zobrazíte po kliknutí na Zobrazit detaily nákladů pod přehledem.
 8. Zprávu Uložte nebo Uložte a odešlete ke schválení.

Vytvoření Zprávy ze Žádosti

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – záložka Žádosti – vyberte Žádost.
 2. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Vytvořit zprávu.
 3. Upravte podle skutečnosti, v části Výdaje klikněte na Přidat výdaj, zaškrtněte v seznamu otevřených výdajů ty, které se vztahují ke služební cestě a zvolte Přidat vybrané.
 4. Zprávu Uložte nebo Uložte a odešlete ke schválení.

Duplikace Zprávy

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – záložka Zprávy – klikněte Zprávu, kterou chcete duplikovat. 
 2. Klikněte na (vpravo nahoře) a zvolte Duplikovat Zprávu. 
 3. Zadejte termín, na který si přejete duplikovanou Zprávu posunout a zvolte Posunout termín. 

Nejčastější dotazy k tvorbě zpráv u cesťáků

Spolucestující můžete přidat pouze do otevřené Žádosti či Zprávy v části Doplňující informace tak, že je vyberete ze seznamu uživatelů (může jich být více). Po uložení a odeslání ke schválení se všem spolucestujícím vytvoří v jejich aplikaci stejná Žádost/Zpráva, kterou následně sami odešlou ke schválení. Upravit Zprávu ze služební cesty a přidat k ní výdaje však musí každý sám.

 1. Ve webové aplikaci zvolte sekci Moje/Týmové finance → Cesťáky.
 2. Kliknete na zelené tlačítko Přidat cesťák.
 3. Zvolte, zda si přejete zadat Žádost či Zprávu.
 4. V sekci Informace o cestě vyplňte jako Cestovatele osobu, které chcete cesťák vytvořit.
 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – Žádosti/Zprávy klikněte na Žádost/Zprávu.
 2. Klikněte na   a zvolte Odeslat kopii dalším cestujícím. 
 3. Vyberte uživatele a zadejte Duplikovat. 

Vytvoření cesťáku – žádost

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – Přidat cesťák (uprostřed nahoře) – Žádost.

  V levé části obrazovky se objeví mapa, do pravé části vyplňte vše potřebné následovně:

 2. Informace o cestě – zadejte název cesty a osobu, která o cestu žádá. Můžete zvolit někoho jiného než sebe a žádost vyplnit za ní/něj. Žádost se objeví v cesťácích vám i osobě, která je v ní uvedená.
  Informace o cestě
 3. Trasa – popište celou trasu, tedy odkud a kam jedete a jaký dopravní prostředek zvolíte.
  – Kliknutím na Tlačítko přidat (vlevo mezi body) nebo na Přidat další bod trasy (uprostřed pod sekcí Trasa) přidáte další úseky trasy.
  – Kliknutím na Tlačítko smazat (vpravo) smažete úsek trasy.             
  Při zahraniční cestě můžete kliknutím na +přidat přechod zvolit datum a čas přechodu hranic.

   

 4. Doplňující informace – vyplňte nákladové středisko a projekt, případně vyberte spolucestující ze seznamu uživatelů.
  Doplňující informace
 5. Stravování – zaškrtněte dny, kdy máte zajištěné stravování.
 6. Odhad dalších nákladů – vyplňte všechny náklady, které budou spojené s pracovní cestou. 
  Poznámka: Pokud máte nastavené schvalování cesťáků až od určitého limitu, budou se tyto ostatní náklady + peníze na cestu do limitu započítávat. 
 7. Peníze na cestu
  Zvolte způsob zaslání peněz zaškrtnutím jedné z možností.
  – Zadejte částku a v případě hotovosti měnu, při volbě výplaty na kartu zvolte kartu a datum nabití.

 8. Dokumenty – sem můžete nahrát např. pozvánku nebo třeba písemné vyslání na služební cestu.
 9. Přehled nákladů – ukazuje přehled cestovních nákladů, detaily zobrazíte po kliknutí na Zobrazit detaily nákladů pod přehledem.
 10. Žádost Uložte nebo Uložte a odešlete ke schválení.
 11. Pokud jste zadali spolucestující, zkontrolujte zobrazený seznam, případně nevyhovující odznačte a poté Odešlete ke schválení.

Duplikace Žádosti

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – záložka Žádosti – klikněte Žádost, kterou chcete duplikovat. 
 2. Klikněte na   (vpravo nahoře) a zvolte Duplikovat Žádost. 
 3. Zadejte termín, na který si přejete duplikovanou Žádost posunout a zvolte Posunout termín. 

Nejčastější dotazy k vytváření cesťáků (žádosti)

Spolucestující můžete přidat pouze do otevřené Žádosti či Zprávy v části Doplňující informace tak, že je vyberete ze seznamu uživatelů (může jich být více). Po uložení a odeslání ke schválení se všem spolucestujícím vytvoří v jejich aplikaci stejná Žádost/Zpráva, kterou následně sami odešlou ke schválení. Vytvořit Zprávu ze Žádosti a přidat k ní výdaje však musí každý sám.

 1. Ve webové aplikaci zvolte sekci Moje/Týmové finance → Cesťáky.
 2. Kliknete na zelené tlačítko Přidat cesťák.
 3. Zvolte, zda si přejete zadat Žádost či Zprávu.
 4. V sekci Informace o cestě vyplňte jako Cestovatele osobu, které chcete cesťák vytvořit.
 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – Žádosti/Zprávy klikněte na Žádost/Zprávu. 
 2. Klikněte na a zvolte Odeslat kopii dalším cestujícím.
 3. Vyberte uživatele a zadejte Duplikovat.

Rozdíl mezi žádostí a zprávou

Jedná se o agendu spojující výkazy o pracovní cestě s připojenými výdaji a výpočtem stravného, kapesného a případných náhrad za danou cestu. V aplikaci můžete cesťáky vytvářet, schvalovat i vyúčtovat. Celý proces probíhá pomocí dvou formulářů.

 1. Žádost o služební cestu vyplňujete před cestou. Popíšete plánovanou trasu, případně zažádáte o kapesné.
 2. Zprávu ze služební cesty vyplňujete po cestě. Můžete jí vytvořit ze Žádosti o služební cestu.

Osobní vyúčtování – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Osobního vyúčtování ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Osobního vyúčtování  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o osobním vyúčtování ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název v Exportu / XML Popis pole Vzor dat
personalBillingId
user/firstName Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
user/lastName Jméno uživatele Jan
user/employeeNumber Příjmení uživatele Novak
user/idUser Zaměstnanecké číslo   uživatele AX12545
shortPersonalBillingId Zkrácený   identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo PB-459
personalBillingName Název osobního   vyúčtování Od 1. 4. 2022
fromDate Počáteční datum   vystaveného osobního vyúčtování 2022-04-01
toDate Závěrečný datum   vystaveného osobního vyúčtování 2023-01-06
closingDate Datum uzavření   vyúčtování 2027-07-06
closedByUser/firstName Jméno uživatele,   který uzavřel vyúčtování Jan
closedByUser/lastName Příjmení uživatele,   který uzavřel vyúčtování Novak
closedByUser/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   uživatele, který uzavřel vyúčtování AX12545
closedByUser/idUser Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo, který uzavřel vyúčtování 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
summary Souhrn podle   companyCurrency CZK
expenseSum Součet všech výdajů   více měn k vyúčtování v CZK 500
cashSettlementSum Součet všech   vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování v CZK 50
privateExpenseSum Součet všech   soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
travelAllowanceSum Součet všech   cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
userClearage Vyrovnání hotovostní   peněženky uživatele 100
summaryByCurrencies
summaryByCurrency Souhrn podle currency CZK
privateExpenseSum Součet všech   soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
travelAllowanceSum Součet všech   cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
cashSettlementSum Součet všech   vyrovnání hotovosti k vyúčtování podle měn 10
userClearage Vyrovnání hotovostní   peněženky uživatele 10
exchangeRateCash Měnový kurz 23.4244
cashByCurrencies
cash Souhrn podle currency CZK
beginPeriodCash Stav   na začátku období 0
cashRevenue Souhrn   příjmů do peněženky 0
cashIssue Souhrn   vydání z peněženky -10
cashSettlement Souhrn   vyrovnání peněženky 20
endPeriodCash Stav   na konci období 10
travelReportDaysCount Počet dní ze zprávy o   služební cestě (cesťáku) 2
travelReportsByCurrencies Souhrn zpráv o   služební cestě (cesťáků) podle měn

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Osobní vyúčtování – XLSX exporty

Obecný popis

Exportní výstup Osobního vyúčtování ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Osobního vyúčtování z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo. Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o osobním vyúčtování ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
 • Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.
 • Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.
 • Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.
 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).

Struktura a popis dat

List (sheet): summary  
   
Název v Exportu   
   
Název interní / XML   
   
Popis pole   
   
Vzor   dat   
   
user_id   
   
user/@idUser   
   
Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo   
   
30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e   
   
user_firstname   
   
user/@firstName   
   
Jméno uživatele   
   
Jan   
   
user_lastname   
   
user/@lastName   
   
Příjmení uživatele   
   
Novak   
   
employee_number   
   
user/@employeeNumber   
   
Zaměstnanecké číslo uživatele   
   
AX12545   
   
personal_billing_short_id   
   
shortPersonalBillingId   
   
Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo   
   
PB-459   
   
personal_billing_name   
   
personalBillingName   
   
Název osobního vyúčtování   
   
Od 1.   4. 2022   
   
date_from   
   
fromDate   
   
Počáteční datum vystaveného osobního vyúčtování   
   
2022-04-01   
   
date_to   
   
toDate   
   
Závěrečný datum vystaveného osobního vyúčtování   
   
2023-01-06   
   
expense_sum_czk   
   
summary/expenseSum   
   
Součet všech výdajů více měn k vyúčtování v CZK   
   
500   
   
private_expense_sum_czk   
   
summary/privateExpenseSum   
   
Součet všech soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK   
   
50   
   
travel_allowance_sum_czk   
   
summary/travelAllowanceSum   
   
Součet všech cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK   
   
100   
   
cash_settlement_sum_czk   
   
summary/cashSettlementSum   
   
Součet všech vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování v CZK   
   
50   
   
give_money_sum_czk   
   
summary/privateExpenseSum   + summary/travelAllowanceSum + summary/cashSettlementSum   
   
Celkové částka více měn k vyplacení uživateli v CZK   
   
200   
   
take_money_sum_czk   
   
-1*(summary/privateExpenseSum   + summary/travelAllowanceSum + summary/cashSettlementSum)   
   
Celkové částka více měn ke stržení uživateli v CZK   
   
300   
   
closing_date   
   
closingDate   
   
Datum uzavření vyúčtování   
   
2027-07-06   
   
closed_by_user_id   
   
closedByUser/@idUser   
   
Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který uzavřel   vyúčtování.   
   
30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e   
   
closed_by_user_firstname   
   
closedByUser/@firstName   
   
Jméno uživatele, který uzavřel vyúčtování.   
   
Jan   
   
closed_by_user_lastname   
   
closedByUser/@lastName   
   
Příjmení uživatele, který uzavřel vyúčtování.   
   
Novak   
List (sheet): summary by currency  
   
personal_billing_short_id   
   
shortPersonalBillingId   
   
Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo   
   
PB-459   
   
currency   
   
summaryByCurrency/@currency   
   
Měna transakce   
   
EUR   
   
private_expense_sum   
   
summaryByCurrency/privateExpenseSum   
   
Součet všech soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK   
   
50   
   
travel_allowance_sum   
   
summaryByCurrency/travelAllowanceSum   
   
Součet všech cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK   
   
100   
   
exchange_rate_cash   
   
summaryByCurrency/exchangeRateCash   
   
Měnový kurz   
   
23.4244   
   
cash_settlement_sum   
   
summaryByCurrency/cashSettlementSum   
   
Součet všech vyrovnání hotovosti k vyúčtování podle měn   
   
10   
   
give_money_sum   
   
summaryByCurrency/privateExpenseSum +   summaryByCurrency/travelAllowanceSum + summaryByCurrency/cashSettlementSum   
   
Celkové částka k vyplacení uživateli podle měn   
   
50   
   
take_money_sum   
   
-1*(summaryByCurrency/privateExpenseSum +   summaryByCurrency/travelAllowanceSum + summaryByCurrency/cashSettlementSum)   
   
Celkové částka ke stržení uživateli podle měn   
   
20   
List (sheet): cash summary  
   
personal_billing_short_id   
   
shortPersonalBillingId   
   
Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo   
   
PB-459   
   
currency   
   
cash/@currency   
   
Měna transakce   
   
EUR   
   
begin_period_cash   
   
cash/beginPeriodCash   
   
Stav na začátku období   
   
0   
   
cash_revenue   
   
cash/cashRevenue   
   
Souhrn příjmů do peněženky   
   
0   
   
cash_issue   
   
cash/cashIssue   
   
Souhrn vydání z peněženky   
   
-10   
   
cash_settlement   
   
cash/cashSettlement   
   
Souhrn vyrovnání peněženky   
   
20   
   
end_period_cash   
   
cash/endPeriodCash   
   
Stav na konci období   
   
10   
List (sheet): travel allowance  
   
personal_billing_short_id   
   
shortPersonalBillingId   
   
Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo   
   
PB-459   
   
travel_report_id   
   
travelReport/travelReportShortId   
   
Unikátní identifikátor zprávy o služební cestě (cesťáku)   v systému Fidoo   
   
331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667   
   
currency   
   
travelReport/@currency   
   
Měna transakce   
   
EUR   
   
meal_allowance   
   
travelReport/diet   
   
Náhrady za stravné v CZK   
   
1000   
   
pocket_money   
   
travelReport/allowance   
   
Peníze na cestu v CZK   
   
2500   
   
fuel_compensation   
   
travelReport/fuelCompensation   
   
Náhrada za palivo v CZK   
   
4000   
   
private_car_compensation   
   
travelReport/privateCarCompensation   
   
Náhrada za soukrové vozidlo v CZK   
   
3000   

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Hotovostní transakce – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Hotovostních transakcí ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Hotovostních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo 5c30dbd2-3756-49d1-88cb-7d12c5933218
shortExpenseId Zkrácený   identifikátor výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší   firmy) EX-2764
user Celé jméno uživatele Petr Jednatel
firstName Jméno Petr
lastName Příjmení Jednatel
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 1234666
idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b
walletName Název hotovostní   peněženky Petr Jednatel CZK
createTransactionDate Časové razítko vzniku   transakce 2021-06-17T00:00:00
amountOriginalCurrency Částka platební   operace -487
currency Měna, ve které bylo   placeno CZK
transactionType Obsahuje informaci o   povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. expense
companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje Baťa
address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje Baťova ulice, Zlín
category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje other
expenseId Unikátní   identifikátor připojeného výdaje v systému Fidoo 4a400c70-1ee5-491a-b3db-9828fb36d8e5
amountPrivate Celková výše   soukromých hotovostních výdajů 47
ico IČO společnosti   vytvářející export 1234666

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na Fidoo účtu – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Transakcí na Fidoo účtu ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o transakcích na Fidoo účtu ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Systémový   identifikátor transakce 1ab353df-7c00-47cc-a992-37e3865ec916
transactionCreateDate Časové razítko   vytvoření transakce 2021-01-13T13:01:00
transactionType Typ transakce card-load
transactionOriginalAmount Původní částka 20000.00000
transactionOriginalCurrency Původní měna CZK
transactionSettledAmount Účtovaná částka -20000.00
transactionSettlementDate Datum zaúčtování 2021-01-13T13:01:00
cardId Systémové ID platební   karty (pouze u transakcí souvisejících s kartami) 01131d1f-a118-af09-7516-826a04f5e2d4
cardMaskedNumber Maskované číslo   platební karty 549546******2919
cardName Embosované jméno na   kartě Petr Jednatel
transactionInitiatedUserEmail Email uživatele,   který transakci inicioval karel.schvalovatel@domena.cz
transactionInitiatedUserName Jméno uživatele,   který transakci inicioval Karel Schvalovatel
transactionNote Poznámka k transakci text poznámky
cardHolder/firstName Jméno držitele karty Petr
cardHolder/lastName Příjmení držitele   karty Jednatel
cardHolder/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   držitele karty (pokud je vyplněno) 1234666
cardHolder/idUser Identifikátordržitele   karty v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na kartách – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Karetních transakcí ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o karetních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát místo XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo a58ef2f7-0587-4353-bc42-25f1f6a1363f
shortTransactionId Zkrácený   identifikátor transakce v systému Fidoo 1664700
cardId Identifikátor karty   v systému Fidoo dfbcd0f2-f0f4-48f7-8214-25448eb58e4f
cardName Název konkrétní karty PETR JEDNATEL
cardNumber Maskovaný PAN karty –   viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na   přední straně karty) 549546******3602
shortExpenseId Zkrácené unikátní ID   výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší firmy) EX-4568
createTransactionDate Časové razítko vzniku   transakce 2021-07-16T11:09:19Z
settlementDate Časové razítko   zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 2021-07-16T11:09:19Z
amountOriginalCurrency Částka platební   operace 150
currency Měna, ve které bylo   placeno CZK
transactionSettledAmountCzk Částka která byla   zaúčtovaná (pokud již bylo zaúčtováno) – tato hodnota má opačné znaménko než   pole částka transakce -150.00
fee Obsahuje údaj o výši   poplatku v Kč 0.00
transactionState Dle aktuální stavu   transakce – nejčastěji zaúčtovaná approved
transactionType Obsahuje informaci o   povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. Platba u obchodníka
companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje ČD – České dráhy
address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje PRAHA 1
country Identifikátor země,   na jejímž území k transakci došlo. cze
category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje Travel
expenseId Identifikátor   připojeného výdaje v systému Fidoo e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc
amountPrivate Výše částky z   transakce, která je vedena jako soukromá 0
user/firstName Jméno uživatele Petr
user/lastName Příjmení uživatele Jednatel
user/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 1234666
user/idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b
user/companyNameDescription Popis obchodníka,   místo, země WWW.CD.CZ/ESHOP/, PRAHA 1, cze

Ukázkový exportní soubor ke stažení