Search
Close this search box.

Registrace firemních bankovních účtů

Firemní účty

 1. Otevřete stránku Firemní účty, kde se zobrazí všechny vaše registrované bankovní účty společnosti.


1 – Hlavní akce
2 – Nevyřízené registrace bankovních účtů (čekají na autorizaci nebo jsou zpracovávány systémem Fidoo).
3 – Zaregistrované bankovní účty.

Zobrazení podrobností o bankovním účtu společnosti

 1. Přejděte na stránku Firemní účty z navigačního menu
 2. Kliknutím na bankovní účet zobrazíte jeho podrobnosti

Přidat bankovní účet společnosti

 1. Vložte účet do svého účtu: Kliknutím na tlačítko Přidat účet společnosti zaregistrujete nový bankovní účet společnosti pro použití s aplikací Fidoo.
 2. Klikněte na tlačítko Účetní účet: Vyberte měnu a zemi bankovního účtu

Přidání bankovního účtu společnosti

 1. Kliknutím na tlačítko Přidat firemní účet zaregistrujete nový bankovní účet vaší společnosti pro použití v aplikaci Fidoo.
 2. Vyberte měnu a zemi bankovního účtu.
 3. Zadejte číslo účtu. Případně vyberte formát, ve kterém chcete zadat údaje o účtu – např. v Česku lze účet zadat ve formátu tuzemského bankovního účtu nebo jako IBAN.
 4. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat účet pro ověření formátu čísla účtu. Systém se pokusí automaticky doplnit další potřebné údaje o bance, jako je její název a BIC (v případě zadání ve formátu IBAN).
  Pokud se údaje nenačtou automaticky, zadejte název banky a BIC ručně.
  Kliknutím na tlačítko Pokračovat přejděte k dalšímu kroku
 5. Poskytněte dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu vaší společností. Nahrajte soubor .pdf nebo obrázek podle pokynů na obrazovce.
 6. Klikněte na Continue (Pokračovat) a prohlédněte si přehled údajů o bankovním účtu, který registrujete.
 7. Odeslat a autorizovat žádost o bankovní účet, pokud jste na něj oprávněni. V opačném případě bude muset žádost autorizovat jiný uživatel, který má potřebnou roli a práva – vizUživatelské role a práva | Uživatelské role a práva jiného uživatele
 8. Firemní účet je zobrazen jako zpracovaný
 9. Po nějaké době byste měli obdržet e-mail s informací, že registrace bankovního účtu byla dokončena. Účet se zobrazí mezi vašimi registrovanými účty.

Archivovat účet společnosti

Může se stát, že budete potřebovat přestat používat určitý firemní účet, například když vaše společnost účet zruší nebo ho prostě už nechcete používat se svým účtem Fidoo FX.

 1. Klikněte na tlačítko Archiv na stránce s podrobnostmi o účtu společnosti.
 2. Potvrďte svou volbu
 3. Archivace bankovního účtu společnosti musí být autorizována.
  Autorizujte ihned, pokud máte potřebná práva. V opačném případě bude muset žádost autorizovat jiná osoba.
 4. Bankovní účet je nyní archivován
  Nyní jej můžete vidět na záložce Archivované na stránce Firemní účty.

Nejčastější dotazy

Ne, stačí zaregistrovat pouze bankovní účty, ze kterých budete posílat peníze na svůj devizový účet. Tyto bankovní účty musí být ve vlastnictví vaší společnosti, což musíme ověřit. V opačném případě nebudeme moci vaši platbu zpracovat.

Na základě vámi zadaných údajů musíme ověřit, zda je účet ve vlastnictví vaší společnosti. Snažíme se vaše požadavky zpracovat co nejdříve a bez zbytečných průtahů.

Ne, účet mohl být použit při transakci. Vždy si můžete zaregistrovat nový účet a místo toho starý účet archivovat. Upozorňujeme, že nelze archivovat poslední zbývající účet vaší společnosti.

Správa protistran

Protistrany

 1.  Otevřete stránku Protistrany a zobrazte všechny své registrované protistrany.


1 – Hlavní akce
2 – Nevyřízené registrace protistran (čekají na autorizaci nebo jsou zpracovávány systémem Fidoo).
3 – Registrované protistrany

Zobrazení podrobností o protistraně

 1. Přejděte na stránku protistrany z navigačního menu
 2. Kliknutím na protistranu zobrazíte její údaje
 3. Kliknutím na bankovní účet zobrazíte jeho údaje

Přidat protistranu

 1. Přejděte na stránku protistrany z navigačního menu
 2. Klikněte na tlačítko Přidat protistranu a zaregistrujte novou fyzickou nebo právnickou osobu, které budete posílat peníze.
 3. Vyberte typ a zadejte jméno protistrany a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 4. Zadejte adresu protistrany a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 5. Přidejte bankovní účet protistrany

Zadejte měnu účtu a zemi banky a pokračujte podle pokynů na stránce

Tento krok můžete také přeskočit a přidat bankovní účet (účty) později kliknutím na tlačítko Přeskočit.

 1. Zkontrolujte své položky na souhrnné stránce a kliknutím na tlačítko Odeslat odešlete platební příkaz.
 2. Autorizujte žádost, pokud jste na ni oprávněni. V opačném případě bude muset požadavek autorizovat jiný uživatel, který má potřebnou roli a práva – vizÚživatelské role a práva | Uživatelské role a práva jiného uživatele
 3. Během zpracování požadavku se zobrazují podrobnosti o požadavku.

Požadavek je obvykle zpracován během několika sekund. Pokud to trvá déle než obvykle, obnovte stránku, aby se zobrazil aktuální stav.

 1. Po dokončení zpracování klikněte na tlačítko Zobrazit protistranu a zobrazte registrovanou protistranu.

Úprava údajů o protistraně

Změna údajů o registrované protistraně nebo přidání či odebrání jejích bankovních účtů

 1. Klikněte na tlačítko Upravit na stránce s údaji o protistraně.
 2. Upravte sekce, které potřebujete změnit
 1. Kliknutím na tlačítko Odeslat změny potvrďte zadání. Autorizujte požadavek, pokud jste k tomu oprávněni. V opačném případě bude muset požadavek autorizovat jiný uživatel, který má potřebnou roli a práva – vizUživatelské role a práva | Uživatelské role a práva jiného uživatele
 2. Podrobnosti požadavku se zobrazí se zvýrazněnými změnami.

Pokud zpracování trvá déle než obvykle, obnovte stránku, aby se zobrazil aktuální stav požadavku.

 1. Kliknutím na tlačítko Zobrazit protistranu zobrazíte aktualizovanou protistranu.

Archivace protistrany

Možná budete muset přestat používat určitou protistranu. Například když vaše společnost ukončí obchodní vztah nebo ji prostě už nechcete používat se svým účtem Fidoo FX.

 1. Klikněte na tlačítko Archivovat na stránce s údaji o protistraně.
 2. Potvrďte svůj výběr

Archivace protistrany nemusí být autorizována.

 1. Protistrana je nyní archivována

Najdete ji v záložce Archivované na stránce protistrany

Nejčastější dotazy

Vyberte protistranu ze seznamu na stránce Protistrany a zvolte její úpravu. Postupujte podle pokynů v části Správa protistran | Upravit údaje o protistraně.

V některých případech můžeme potřebovat zkontrolovat údaje o protistraně během její registrace, abychom splnili naše regulatorní povinnosti, což nám může trvat až dva pracovní dny.

Export transakcí

Export transakcí

 1. Kliknutím na tlačítko Export v seznamu transakcí na úvodní stránce nebo na stránce Transakce zahájíte export všech transakcí.
 2. Zvolte časový rozsah (od – do)
 3. Kliknutím na Export XLS stáhnete vygenerovaný export
 4. Uložte soubor s exportem transakcí
 5. Exportovaný soubor lze otevřít přímo v aplikaci Excel

Nejčastější dotazy

V současné době je podporován pouze export do XLS.

Ne, v současné době je možné zadat pouze datum Od a Do. Export však obsahuje atribut typu transakce, který lze použít pro filtrování v aplikaci Excel.

Odbití peněz na firemní bankovní účet

Vytvoření a odeslání příkazu k výběru

 1. Zvolte možnost Výběr z nabídky tlačítka Přeplnit na domovské stránce o iniciujte výběr peněz z vašeho devizového účtu na bankovní účet vaší společnosti.
 2. Vyberte firemní účet, na který chcete peníze poslat.
 1. Pokud váš firemní účet není v seznamu uveden a potřebujete jej přidat, klikněte na možnost Spravovat bankovní účty společnosti.
 2. Vyplňte platební údaje stejně jako při odesílání platby protistraně.


1 – Částka v měně účtu příjemce
2 – předvybrán je nejlepší dostupný typ platby – v případě potřeby výběr změňte (mějte na paměti, že typ platby určuje související poplatky a předpokládané datum příchodu platby
3 – zadejte referenční číslo platby (VS v ČR) a zprávu pro příjemce, která bude zaslána jako informace příjemci spolu s platbou
4 – zadejte vlastní referenční číslo.

Všimněte si, že účel platby je zde vždy “Převod mezi vlastními účty”.

 1. Klikněte na tlačítko Pokračovat a prohlédněte si detaily platebního příkazu.
 2. Odeslat a autorizovat jako běžný platební příkaz protistraně.
 3. Zobrazí se krátký modal potvrzující přijetí příkazu k úhradě.
 4. Transakce výběru se zobrazí v seznamu transakcí. Kliknutím na ni zobrazíte její podrobnosti a stav

Nejčastější dotazy

Ne, můžete buď zaregistrovat firemní účet a platbu odeslat jako výběr, nebo zaregistrovat vlastní firmu jako protistranu a platbu odeslat jako odchozí platbu protistraně.

Upozorňujeme, že poplatky za obě možnosti výplaty se mohou lišit.

Odeslání platby protistraně

Vytvoření a odeslání platebního příkazu

 1. Kliknutím na tlačítko Odeslat platbu vytvoříte nový platební příkaz.
 1. Vyberte protistranu, které chcete poslat peníze.

1 – Protistrany dostupné pro výběr
2 – Vyhledávání
3 – Odkaz pro přidání nové protistrany nebo aktualizaci stávající, pokud není v seznamu.

 1. Vyplňte platební údaje.

1 – Protistrana vybraná v předchozím kroku
2 – Bankovní účet protistrany – váš výběr určuje měnu platby
3 – Částka v měně účtu
4 – Typ platby / trasa – váš výběr určuje poplatek a rychlost platby
5 – Údaje o platbě – poplatek, datum platby a předpokládaný příchod na účet příjemce
6 – Reference platby – tyto informace se spolu s platbou předávají protistraně.
7 – Vaše vlastní reference – tyto informace se protistraně NEPŘEDÁVAJÍ
8 – Účel platby – vyberte prosím nejvhodnější možnost

 

 1. Kliknutím na tlačítko Pokračovat zobrazíte souhrnný přehled platebního příkazu.
 2. Kliknutím na tlačítko Odeslat platbu odešlete platební příkaz ke zpracování. Autorizujte platbu, pokud jste k tomu oprávněni. V opačném případě bude muset platební příkaz autorizovat jiný uživatel, který má potřebnou roli a práva – viz Role a práva uživatelů | Autorizace jiným uživatelem.
 3. Po úspěšném odeslání platebního příkazu se zobrazí krátké potvrzení. Poté si můžete vybrat, zda chcete pokračovat v odesílání další platby, nebo jej zavřít a vrátit se na domovskou stránku.
 4. Transakce se zobrazí mezi vašimi transakcemi.

Kontrola stavu platby

 1. Přejděte na stránku Transakce, kde se zobrazí seznam všech vašich transakcí.
 2. Najděte svou platbu mezi Proběhlými transakcemi (pokud již byla částka odečtena z vaší peněženky) nebo Nadcházejícími transakcemi (pokud se tak nestalo, například pokud platební příkaz stále čeká na autorizaci nebo prochází naším přezkoumáním a ověřením).
 3. Kliknutím na platební transakci zobrazíte její podrobnosti a aktuální stav.

Nejčastější dotazy

Klikněte na tlačítko Spravovat protistrany nebo přejděte z nabídky na stránku Protistrany a přidejte protistranu s bankovním účtem, na který chcete platbu odeslat.

Registrace je obvykle ve většině případů zpracována okamžitě. V některých případech však můžeme potřebovat ověřit údaje, které jste o druhé straně uvedli, což nám může nějakou dobu trvat. Tento krok ověření je nezbytný pro zajištění souladu s našimi regulačními povinnostmi.

Přejděte v nabídce na stránku Protistrany a v seznamu vyberte protistranu, kterou chcete upravit. V jejích údajích klikněte na tlačítko Upravit a přidejte bankovní účet, na který chcete peníze poslat.

Protistrany bez bankovního účtu nelze vybrat pro odchozí platbu.

Minulá – když transakce způsobila pohyb některého z vašich dostupných zůstatků.

Nadcházející – předtím, než měla vliv na vaše zůstatky, např. nedávno iniciované platby, které se ještě zpracovávají nebo čekají na datum své valuty.

Směna měny

Převádějte prostředky mezi peněženkami

 1. Klikněte na tlačítko Převést na své domovské stránce nebo v jedné z měnových peněženek a vyměňte peníze z jedné měny do druhé.
 2. Zadejte údaje o výměně do kalkulačky převodu a klikněte na tlačítko Pokračovat.

Systém okamžitě vyhodnotí vaše zadání a poskytne vám informace o vašich dostupných zůstatcích a aktuálním směnném kurzu vybraných měn.


1 – Aktuální směnný kurz pro vybraný měnový pár
2 – Vyberte měnu, ze které chcete provést konverzi (kterou máte a prodáváte ji).
3 – Vyberte měnu, Do které chcete převést (kterou máte a kupujete ji).
4 – Zadejte částku, kterou chcete koupit nebo prodat. Další částka se vypočítá automaticky na základě směnného kurzu

 1. Prohlédněte si podrobnosti o transakci a o tom, jak se změní zůstatky na vaší peněžence, a klikněte na Převést, abyste obchod provedli do 30 sekund před vypršením platnosti směnného kurzu.
 1. Pokud vám dojde čas, můžete obnovit kurz, který je opět platný po dobu 30 sekund.
 2. Zobrazí se krátká informace o tom, že byl vytvořen váš převodní příkaz.
 3. Poté si můžete mezi svými transakcemi prohlédnout svou transakci FX konverze.
 1. Kliknutím na transakci zobrazíte její podrobnosti

Nejčastější dotazy

Zpracování zahrnuje několik kroků včetně umístění vašeho konverzního příkazu na trh a jeho vypořádání. Stav transakce zobrazený v aplikaci to odráží.

Konverzní transakce je obvykle plně zpracována během jednoho dne, dostupné zůstatky se však aktualizují okamžitě po zadání příkazu, takže převedenou měnu můžete okamžitě použít pro své potřeby.

Ne, v současné době musíte nejprve provést konverzi peněz do měny, ve které chcete platbu odeslat. Nicméně během naší pracovní doby, kdy je služba směny měn dostupná, jsou směny okamžitě zúčtovány na váš účet a vy můžete rovnou přistoupit k provedení platby.

Kurzy, které nabízíme, odrážejí výkyvy na trhu v reálném čase. Abychom vám mohli poskytnout nejlepší dostupný kurz, můžeme je garantovat pouze po krátkou dobu. Kurz s delší platností by musel obsahovat vyšší rizikovou složku, což by jej prodražilo, aby pokryl větší nejistotu spojenou s delším časovým rámcem.

Nabíjení peněženky

Získejte pokyny k platbě dobíjení

 1. Klikněte na tlačítko Přidat prostředky na domovské stránce nebo v měnové peněžence.
 2. Vyberte bankovní účet společnosti, ze kterého budete posílat peníze, a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 1. Zobrazí se pokyny k platbě.
 2. Zadejte platbu ve své bance podle zobrazených pokynů.

Převod peněz na devizový účet

 1. Odeslat platbu ze svého bankovního účtu podle zobrazených pokynů. Jakmile ji obdržíme a zpracujeme, dáme vám vědět, že byla připsána na váš FX účet.
 2. Přijatou platbu najdete mezi svými transakcemi.
 3. Kliknutím na transakci zobrazíte její podrobnosti

Nejčastější dotazy

Nejprve musíte zaregistrovat nový firemní účet – postupujte podle pokynů na stránce Registrace bankovních účtů společnosti | Přidat bankovní účet společnosti

Musíte mít aktivovanou alespoň jednu peněženku. Obvykle je místní měna aktivována ve výchozím nastavení při aktivaci devizového účtu.

Měnové peněženky

Peněženky na domovské stránce

Peněženky se zobrazují jako karty s aktuálním a dostupným zůstatkem v dané měně.

Přidat peněženku

 1. Klikněte na kartu Přidat měnu.
 2. Vyberte ze seznamu dostupných měn a klikněte na Odeslat.
 3. Na vaši domovskou stránku se přidá nová peněžní karta.

Zobrazit podrobnosti o peněžence

 1. Vložte peněženku do svého účtu: Kliknutím na kartu peněženky s měnou zobrazíte její podrobnosti.

1 – Aktuální realizovaný zůstatek v měnové peněžence
2 – Hlavní akce
3 – Transakce s danou měnou

Zkratky peněženky na navigačním panelu

Dostupné zůstatky v jednotlivých měnových peněženkách se zobrazují také na navigačním panelu. Můžete je použít k rychlému přechodu na podrobnosti o peněžence odkudkoli z aplikace. Kliknutím na peněženku v liště nabídek zobrazíte její podrobnosti.

Nejčastější dotazy

V současné době není možné deaktivovat nebo skrýt aktivovanou měnovou peněženku.

Peněženky jsou řazeny abecedně podle měn, pořadí v současné době nelze změnit.

Navigace a základní ovládání

Získejte přístup k online portálu

Některé prvky stránky jsou k dispozici na většině stránek aplikace.

1 – Přepínač aplikací
2 – Navigační menu
3 – Hlavní oblast aplikace
4 – Možnosti uživatele
5 – Kontextový přepínač firem

Domovská stránka

Domovská stránka vám poskytne rychlý přehled o vašem devizovém účtu, zůstatcích na vašich měnových peněženkách a posledních transakcích a poskytne vám rychlé odkazy na hlavní funkce.

1 – Hlavní akce
2 – Měnové peněženky
3 – Poslední transakce

Navigace

Navigační menu

Přístup k funkcím v aktuální aplikaci prostřednictvím navigačního menu aplikace

Přepínání mezi aplikacemi

Pomocí ikony zásuvky aplikace v horní liště můžete přepínat mezi produktovými a servisními aplikacemi, které máte k dispozici na online portálu.

Přepínání kontextu společnosti

Váš uživatelský účet může být propojen s několika firemními klientskými účty.

 1. Kliknutím na přepínač společností v pravém horním rohu můžete přepínat mezi svými společnostmi.
 2. V případě, že chcete, aby se vaše společnost stala klientem, můžete se obrátit na tzv: Vyberte kontext společnosti

Správa uživatelských předvoleb

 1. Kliknutím na ikonu uživatele v pravém horním rohu získáte přístup k uživatelským možnostem.
 2. Zvolte možnost Můj účet, abyste mohli udržovat svůj uživatelský profil a předvolby.

Nastavení jazyka uživatele

V sekci Můj účet:

 1. Vyberte ze seznamu dostupných jazyků a klikněte na tlačítko Uložit.
 2. Vraťte se do hlavní aplikace pomocí přepínače aplikací v horní liště.

Odhlášení

 1. Po přihlášení do aplikace se přihlaste k odchodu z aplikace: Klikněte na ikonu uživatele v pravém horním rohu pro přístup k uživatelským možnostem.
 2. Vložte uživatelské jméno do uživatelského účtu a klikněte na tlačítko : Výběrem možnosti Odhlásit se ukončete aplikaci.

Nejčastější dotazy

Podívejte se na kontext své aktuální společnosti v přepínači společností v pravém horním rohu stránky.

Vraťte se na hlavní stránku aplikace FX prostřednictvím přepínače aplikací v horní liště.