Jak zprovoznit pokladnu

Abyste v aplikaci Fidoo mohli využívat pokladnu, je potřeba nejprve jednoho z uživatelů dosadit do role pokladní. Roli pokladní může určit osoba vedená jako statutární zástupce nebo hlavní správce v aplikaci, a to v sekci: Nastavení – Firma – Klíčové role. 

Zprovozněním pokladny se vám otevírá možnost správy hotovostních peněženek jednotlivých uživatelů aplikace, a to jak v českých korunách tak v ostatních měnách. 

Dobití a vybití peněženky

Dobití peněženky (výdej hotovosti)

Webová aplikace

  1. Sekce Firemní finance – Hotovost – zvolte Nabít peněženku
  2. Vyberte uživatele, vyplňte povinná pole a přiložte výdajový pokladní doklad a zvolte Nabít. 

Mobilní apikace

  1. Spodní menu – Hotovost – vyberte záložku Firemní. 
  2. Klikněte na nebo  a zvolte Nabít. 
  3. Vyfoťte výdajový pokladní doklad, vyplňte potřebné údaje a Uložte. 

Vybití peněženky (příjem hotovosti)

Webová aplikace

  1. Sekce Firemní finance – Hotovost – zvolte Vybít peněženku
  2. Vyberte uživatele, vyplňte povinná pole a přiložte příjmový pokladní doklad a zvolte Vybít. 

Mobilní aplikace

  1. Spodní menu – Hotovost – vyberte záložku Firemní. 
  2. Klikněte na   nebo mínus a zvolte Vybít. 
  3. Vyfoťte příjmový pokladní doklad, vyplňte potřebné údaje a Uložte. 

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

Již vytvořenou karetní transakci nelze smazat, je tedy nutné vytvořit ještě další „opravný“ zápis. 

Příklad: Chtěli jsme dobít 1 000 Kč uživateli, ale omylem jsme zadali 10 000 Kč. Vytvoříme tedy „opravnou“ hotovostní transakci a peněženku vybijeme o 9 000 Kč.

Od 7.  12. 2021 je možné využít pro dobíjení přes telefon pouze webové rozhraní, do budoucna bude tato funkce součástí mobilní aplikace. 

Ano, můžete pracovat se všemi měnami celého světa.