Search
Close this search box.

Fidoo úspěšně propojilo svou aplikaci s kartami Komerční banky

Komerční banka

Fidoo úspěšně propojilo svou aplikaci s kartami Komerční banky

Cílem spojení startupu Direct Fidoo a KB je pomocí moderní aplikace pro zpracování a vyúčtování všech firemních výdajů usnadnit klientům banky digitalizaci a následnou automatizaci interních procesů. Nyní má KB díky této spolupráci nabízí exkluzivně jako jediná banka v ČR připojení svých firemních bankovních karet přímo do aplikace Fidoo.

„Digitalizace je jednou z klíčových aktivit Komerční banky. A stejně jako sama banka digitalizuje své produkty a služby, pomáhá v této oblasti i svým klientům“, uvádí Radka Turková, ředitelka Korporátního a municipálního bankovnictví v Komerční bance.

Díky tomuto partnerství získají klienti KB bezpečný a efektivní nástroj pro správu svých výdajů přímo navázaný i na produkt Komerční banky – KB firemní karty.

Zároveň si klienti mohou pořídit předplacené karty Fidoo, které je možné dobíjet jakýmikoli finančními částkami za pár vteřin. Každý zaměstnanec tak může platit firemní výdaje bezhotovostně. Firma tímto způsobem může nahradit hotovostní pokladny a výdej hotovostních záloh svým zaměstnancům, a to i v různých měnách.

Fidoo nabízí propracovanou službu, která klientům umožní zaplatit kartou jakýkoli výdaj a vyfotit účtenku fotoaparátem chytrého telefonu. Výdaj je pak v systému digitálně schválen nadřízeným a přes propojení do účetního systému je kompletně zaúčtován. V případě služebních cest se do vyúčtování zařadí i výdaje za stravné, zálohy za ubytování či letenky a jízdné. Aplikace pak vše automaticky spočítá a přenese data přímo do účetního softwaru.

Obliba Fidoo jako nástroje na digitalizaci agend spojených s firemními výdaji je podle klientů daná tím, že zbytečné papírování je opravdu časově velmi zatěžuje. Přebujelá administrativa není rozhodně důvod, proč založili a provozují svou firmu. Chtějí dělat byznys, a ne plýtvat časem schraňováním nejrůznějších výdajových dokladů a účtenek. Když jim ukážeme, jak například výdaj za tankování vznikne sám zaplacením kartou a s vyfocenou účtenkou propadne přímo k jejich účetní, jsou nadšeni,“ říká Petr Herzmann, CEO a spolumajitel Direct Fidoo a.s.

Direct Fidoo a.s., se zaměřuje na digitalizaci firemních výdajů. Uzavřené partnerství je pro Fidoo významným krokem při naplňování strategických cílů v oblasti rozšíření distribučních kanálů a novinka s propojenými KB kartami další fází fungující spolupráce. Více informací o podmínkách Fidoo v rámci KB získáte na webových stránkách: www.kb.cz/Fidoo.

Direct Fidoo a.s. má na českém trhu již stálou klientelu, kam patří například Stillking Films, ŠKODA AUTO nebo Economia. Fidoo představuje propracovanou službu, která klientům umožní zaplatit kartou jakýkoliv výdaj a vyfotit účtenku fotoaparátem jejich smartphonu. Výdaj přímo v aplikaci schvaluje nadřízený a přes propojení do účetního systému dochází k zaúčtování výdaje. V případě služebních cest se do vyúčtování zařadí i výdaje za stravné, zálohy za ubytování či letenky a jízdné. Aplikace pak vše automaticky propočítá a přenese data přímo do účetního softwaru. Veškeré zmíněné procesy jsou tak urychleny a bez zbytečného papírování.

Nejčastější otázky

Nejčastější dotazy k propojení Fidoo s Komerční bankou

Pro celou část vyúčtování firemního výdaje ano. Některé funkce ve Fidoo aplikaci, ale nejsou pro KB karty dostupné (např. zobrazení zůstatku, PINu karty, možnost blokace apod.). Tyto akce můžete spravovat a nastavovat v internetovém bankovnictví Komerční banky.

V detailu výdaje uvidíte v horním rohu označení „Zaplaceno externí kartou“.

Ano, stačí se vrátit do NastaveníFirmaKomerční banka. Na záložce Propojené účty můžete daný účet odpojit. 
Pokud je ve Fidoo už KB kartou vytvořen nějaký výdaj, účet odpojit nejde. 
Musíte buď zrušit celou registraci mezi KB a Fidoo, nebo odpojit jednotlivé karty od uživatelů Fidoo.

Uživatele je nejdříve nutné vytvořit. To můžete provést v sekci Nastavení – Lidé. Jakmile uživatele založíte, objeví se automaticky v seznamu uživatelů, se kterými je možné spojit KB kartu. 

Nemusíte – to je na vás. Pokud potřebujete používat i karty, se kterými lze flexibilně a bezpečně řešit distribuci finančních prostředků po firmě, pak jsou Fidoo karty tou správnou volbou. Pokud upřednostňujete karty, které mají k dispozici celý firemní účet s veškerými finančními prostředky, pak představují vhodnější volbu karty KB. Platit v obchodech lze kartami Fidoo i KB.

Pokud je spojení mezi Fidoo a KB nefunkční a nenačítají se vám do Fidoo výdaje z realizovaných plateb platebními kartami KB, může to být v principu ze třech různých příčin: 

 1. Fidoo není registrováno pro přístup k vašemu KB účtu. 
 2. Nemáte na Fidoo napojen žádný bankovní účet z KB. 
 3. Karty KB nejsou přiřazeny k uživateli Fidoo. 

V nastavení propojení s KB je červenými vykřičníky naznačeno, která z těchto možností je aktuálně v nepořádku a zaslouží si vaši pozornost. 

P.S. Připomínáme, že pro propojení musíte být uživatelem Fidoo s patřičnými oprávněními, zároveň je nutné mít v KB zřízen bankovní účet a k němu přístupová práva. 

Účet nelze propojit z následujících možných důvodů: 

 • zadali jste chybné číslo účtu nebo předčíslí,
 • zadali jste chybnou měnu, 
 • účet není autorizován v bankovnictví KB. Pro autorizaci odpojte Fidoo od KB, opětovně zaregistrujte a v prvním kroku nastavte účty, které chcete ve Fidoo používat. 

Zatím máme zprovozněnou spolupráci pouze s Komerční bankou a jiné banky aktuálně není možné tímto komfortním způsobem připojit. 

Aktuálně synchronizujeme data každých 10 minut, a proto může dojít ke zpoždění. Usilovně pracujeme na zkrácení této časové prodlevy. 

Pokud máte správně připojený KB účet do Fidoo, tak v nastavení (Nastavení -> Firma –> Komerční banka) je záložka “Propojené účty” opatřena zelenou ikonkou, kde vidíte číslo svého KB účtu s počtem karet vydaných k tomuto účtu. Pokud je u počtu karet číslo 0, znamená to, že nemáte ke svému KB bankovnímu účtu vydanou žádnou kartu a je potřeba si o ní v KB zažádat. 

Jeden bankovní účet lze napojit na více firem. Ale nedoporučujeme to. Pokud jste hlavním správcem pro více společností ve vaší skupině, je důležité dát si pozor v jakém Fidoo účtu KB propojení nastavujete. Pokud omylem nastavíte propojení pro jinou společnost, pak je potřeba toto propojení zrušit. Následně se přepnete do správného Fidoo účtu, kam KB účet správně patří a začnete celý proces znovu.

Kontaktujte svého hlavní správce. Pravděpodobně došlo ke špatnému nastavení vazby mezi KB kartou a Fidoo uživatelem. Požádejte svého hlavního správce, ať vás jako uživatele odpojí od bankovní karty KB, kterou nevlastníte. Vytvořeného výdaje si buď nevšímejte, nebo ho pošlete ke schválení s poznámkou, že jde o omylem přiřazený výdaj k vaší osobě. 

Ne, takový výdaj nelze smazat. Konzultujte situaci se svou účetní a dle jejího doporučení si vytvořeného výdaje buď nevšímejte, nebo ho pošlete ke schválení s poznámkou, že jde o výdaj neoprávněně vytvořený při zneužití vaší platební karty.

Takové výdaje ve Fidoo zůstanou a je potřeba je doschválit a vyúčtovat. Lze je i vyexportovat. Další nové výdaje už se po odpojení vytvářet nebudou.

Ano, i po odpojení KB účtu všechny dříve vytvořené výdaje ve Fidoo zůstávají a je potřeba je doschválit a vyúčtovat. 

Ano, lze zrušit a znovu provést registraci, kdy můžete vybrat další KB účty, případně přidat nově založený KB účet, který při založení nebyl k dispozici.

Jakmile dojde k úspěšnému propojení konkrétní KB karty na určeného uživatele Fidoo, tak z každé platby touto KB kartou se automaticky vytvoří ve Fidoo výdaj patřící právě tomuto uživateli. Vedle výdajů při platbě kartou se ve Fidoo v peněžence příslušného uživatele začnou zaznamenávat všechny výběry z bankomatu a vklady do vkladomatu spojené s příslušnou KB kartou. Zpětné nahrání výdajů před nastavením není možné.

Platební karta KB má být správně ve Fidoo přiřazena tomu uživateli Fidoo, který je skutečným majitelem této KB karty. Tento majitel KB karty musí mít zároveň ve Fidoo vytvořen svůj uživatelský účet. 

Propojení mezi KB kartou a Fidoo uživatelem nastavuje hlavní správce. 

Ano, měla by. Ve Fidoo však správnost tohoto přiřazení nemůžeme zkontrolovat. Je proto potřeba, aby si na správné přiřazení dal váš hlavní správce Fidoo opravdu pozor.

Do Fidoo je možné propojit všechny typy bankovních účtu KB. 
Při registraci Fidoo do KB se vám zobrazí, jaké všechny vaše účty lze do Fidoo připojit. Všechny účty, které chcete do Fidoo připojit, musíte v tomto kroku označit. (Pro jednoduchost zde doporučujeme označit vždy všechny nabízené KB účty). 

Do Fidoo je možné propojit jakékoliv měny v návaznosti na nastavení KB účtu. 

K jedné firmě lze připojit jeden bankovní subjekt, se kterým pracuje. 

Ne, není. V rámci jedné firmy v KB si můžete připojit neomezený počet jejích účtů.

Ano, pokud jste při registraci k tomuto dodatečnému účtu povolili aplikaci Fidoo přístup, stačí v záložce “připojené účty” dodatečný účet připojit tlačítkem “Propojit další účet”. 
Pokud jste k tomuto dodatečnému účtu ještě přístup aplikaci Fidoo nepotvrzovali (jedná se např. o nový účet), je potřeba celé propojení na KB nejprve rozpojit a celou registrací Fidoo do KB projít znovu.

Ano, pokud jste při registraci k tomuto dodatečnému účtu povolili aplikaci Fidoo přístup, stačí v záložce “připojené účty” dodatečný účet připojit tlačítkem “Propojit další účet”. 
Pokud jste k tomuto dodatečnému účtu ještě přístup aplikaci Fidoo nepotvrzovali (jedná se např. o nový účet), je potřeba celé propojení na KB nejprve rozpojit a celou registrací Fidoo do KB projít znovu. 

Když určitou kartu odpojíte od uživatele ve Fidoo, tak z této karty při platbě přestanou do Fidoo proudit výdaje. 
Vytvořené výdaje ze zrealizovaných plateb před odpojením se neztratí, zůstávají u daného uživatele. 
K jednomu uživateli ve Fidoo můžete přidat neomezené množství karet z KB. 

Ano, nově vytvořené KB karty se automaticky objeví v sekci Propojení s Komerční bankou na záložce Karty. Zde budou čekat na propojení. 
Pokud si tedy vyrobíte novou kartu v KB, tak si ji nechte vaším hl.správcem také připojit k vašemu uživatelskému účtu ve Fidoo. Pokud původní starou kartu už nepoužíváte, nechte ji od uživatelského účtu vaším hl. Správcem zase odpojit. 

Ano. KB karet neomezené množství, Fidoo karet maximálně 5 na uživatele. 

Ne, pohled na KB kartu, nastavování KB karty a její transakce i výpisy najdete pouze v KB internetovém bankovnictví Moje Banka. 
Výhradně pro účely nastavení propojení KB karet na uživatele Fidoo je seznam KB karet dostupný v sekci Propojení s Komerční bankou na záložce Karty. 

Finanční správce, hlavní správce, účetní a statutár. Je ale potřeba disponovat přihlašovacími údaji do KB.

Pro tento úkon musíte mít jednak ve Fidoo roli finančního správce, hlavního správce, účetní nebo statutára a také oprávnění přistupovat na váš firemní účet v KB pomocí alespoň jedné z možných autentizačních metod (např. pomocí KB klíče).

Nejpravděpodobnější příčinou je to, že vaši KB kartu nemáte v nastavení Fidoo svázanou s vaším Fidoo účtem. Kontaktujte svého hl. správce, aby nastavení opravil.

Výběry a vklady hotovosti z a do ATM se ve Fidoo zobrazují ve vaší peněžence (Menu – Hotovost), která zobrazuje vaši aktuální výši firemní hotovosti, kterou u sebe máte. 

Ne, nemění. Tak, jak jste doposud vkládali informace o transakcích na KB kartách z výpisu z bankovního účtu do vašeho účetního systému (ať už jste to dělali manuálně, automaticky, importem, či jakkoliv jinak), budete pokračovat beze změny dále. Z Fidoo k těmto transakcím dostanete přijatou fakturu nebo závazkový doklad, který si na transakce (čili bankovní doklady) z KB můžete napárovat.

Pokud tam konkrétní účet nevidíte, kontaktujte prosím naše Centrum péče o klienty e-mailem info@fidoo.com nebo telefonicky +420 290 290 290. Propojení s daným KB účtem bude poté prostřednictvím našich kolegů povoleno a v horizontů pár dní zprovozněno. 

Nemusíte se ničeho obávat. Máme sice přístup k datům o pohybech na vámi vybraných účtech, ke kterým jste při registraci udělil/a souhlas, a seznam k němu náležících karet, ale naše propojení přes KB API nepovoluje žádné aktivní operace z naší strany, máme pouze možnost čtení. Nezískáváme žádné citlivé údaje typu celé číslo karty, CVV apod., ani nejsme technicky schopni se k nim dostat.

Po udělení vašeho souhlasu získáme tzv. refresh token, unikátní klíč, díky kterému můžeme načítat informace o pohybech na účtu a přiřadit je ke kartám. Platnost tokenu je rok, a vy jako klient můžete kdykoli souhlas odvolat.

Kartu je nutné nejdříve aktivovat, až poté k ní budete moci připojit uživatele ve Fidoo.

Propojení s KB kartami

Přehrát video

Propojení karet

 1. Sekce NastaveníFirmaKomerční banka – záložka Karty
 2. U karty, kterou chcete propojit s uživatelem, zvolte Propojit.

 3. Vyberte uživatele ze seznamu a zvolte Propojit.

 4. Napojení proběhlo úspěšně, pokud se nápis Načítáme výdaje (vpravo nahoře) zabarví do zelena.

Změna uživatele KB karty

 1. Sekce NastaveníFirma Komerční banka – záložka Karty.
 2. U karty, kde si přejete změnit uživatele, zvolte Upravit.
 3. Vyberte jiného uživatele ze seznamu a zvolte Změnit.

Odstranění uživatele KB karty

 1. Sekce NastaveníFirma Komerční banka – záložka Karty.
 2. U karty, kde si přejete odstranit uživatele, zvolte Upravit.
 3. Zadejte Odpojit uživatele a potvrďte ještě jednou tlačítkem Odpojit uživatele.

Nejčastější dotazy k Fidoo kartám

Pokud si přejete právě objednanou kartu zrušit, můžete tak učinit nejpozději do 21:00 dne, kdy jste kartu objednali a to zablokováním dané karty. Tato karta tímto nepůjde do výroby. Pro navrácení poplatku za výrobu karty kontaktujte Centrum péče o klienty.

Jedná se pomocný identifikátor, který se zobrazuje pouze v aplikaci a reportu výdajů. Tento prvek nebude embosován na kartě a můžete jej kdykoliv změnit. Často se jedná např. o číslo zaměstnance, či SPZ vozidla.

Správce karty je uživatel, který může v aplikaci předat týmovou kartu jinému uživateli. Zároveň vidí v sekci Týmové finance → Karty → Transakce veškeré pohyby na spravované kartě a jaká osoba transakci provedla. Dále si může kdykoliv kartu uzamknout, či zablokovat a nastavit její parametry

Schvalovatel karty schvaluje nebo odmítá žádosti o nabití karty. Správce kartu může upravovat (měnit její nastavení, upravovat schéma automatického dobíjení a limity). Držitel karty je jediný, kdo může s kartou fyzicky nakládat – platit (i online) nebo si zobrazit PIN.

V rámci aplikace se denní limit na kartě nastavit nedá, ten je určen částkou dobitou na Fidoo kartu.

Dobité prostředky jsou na kartě ihned po dobití (v případě že máte dostatek prostředků na Fidoo účtu). Odbití probíhá okamžitě zpět na Fidoo účet.

Propojení s KB účtem

Přehrát video

Propojení účtů

 1. Sekce NastaveníFirmaKomerční banka – záložka Propojené účty. Při první registraci budete nasměrováni přímo do této sekce. 
 2. Klikněte na Propojit další účet.


 3. Zadejte údaje k bankovnímu účtu a zvolte Propojit účet. 4. Zobrazí se potvrzení o úspěšném propojení účtu. Chcete-li přidat další účet, opakujte akci.

Úprava nebo odpojení účtu

 1. Sekce NastaveníFirma Komerční banka – záložka Propojené účty.
 2. U účtu, který chcete upravit nebo odpojit, zvolte Upravit.
 3. Proveďte změny a Uložte, případně zvolte Odpojit účet a potvrďte ještě jednou tlačítkem Odpojit účet.

Nejčastější dotazy k Fidoo kartám

Pokud si přejete právě objednanou kartu zrušit, můžete tak učinit nejpozději do 21:00 dne, kdy jste kartu objednali a to zablokováním dané karty. Tato karta tímto nepůjde do výroby. Pro navrácení poplatku za výrobu karty kontaktujte Centrum péče o klienty.

Jedná se pomocný identifikátor, který se zobrazuje pouze v aplikaci a reportu výdajů. Tento prvek nebude embosován na kartě a můžete jej kdykoliv změnit. Často se jedná např. o číslo zaměstnance, či SPZ vozidla.

Správce karty je uživatel, který může v aplikaci předat týmovou kartu jinému uživateli. Zároveň vidí v sekci Týmové finance → Karty → Transakce veškeré pohyby na spravované kartě a jaká osoba transakci provedla. Dále si může kdykoliv kartu uzamknout, či zablokovat a nastavit její parametry

Schvalovatel karty schvaluje nebo odmítá žádosti o nabití karty. Správce kartu může upravovat (měnit její nastavení, upravovat schéma automatického dobíjení a limity). Držitel karty je jediný, kdo může s kartou fyzicky nakládat – platit (i online) nebo si zobrazit PIN.

V rámci aplikace se denní limit na kartě nastavit nedá, ten je určen částkou dobitou na Fidoo kartu.

Dobité prostředky jsou na kartě ihned po dobití (v případě že máte dostatek prostředků na Fidoo účtu). Odbití probíhá okamžitě zpět na Fidoo účet.

Zaregistrování firmy

Přehrát video

Registrace Fidoo v Komerční bance

 1. Sekce NastaveníFirmaKomerční banka – klikněte na Registrovat.


 2. Zvolte Registrovat Fidoo v KB a dostanete se na stránky KB.


 3. Přečtěte si pravidla používání služby a zadejte Pokračovat.
 4. Napište přihlašovací jméno do KB a zvolte Pokračovat.


 5. Zadejte své telefonní číslo/heslo a zvolte Pokračovat.


 6. Potvrďte pomocí KB klíče v mobilní aplikaci/SMS kódu, poté se dostanete na možnost výběru účtu.


 7. Zvolte buď Vybrat všechny subjekty nebo klikněte na firmu, zaškrtněte účty, které si přejete propojit s Fidoo, a zvolte Pokračovat. V případě, že zvolíte výběr všech subjektů a po registraci KB do Fidoo založíte nový účet pod jedním ze subjektů, připíše se tento nový účet do aplikace automaticky. Při volbě jednotlivých účtů je po zavedení nového účtu nutné registraci opakovat.

 8. Udělte souhlas s propojením účtů.
 9. Po opětovném přesměrování na KB zadejte přihlašovací jméno a zvolte Pokračovat.


 10. Po potvrzení KB klíčem v mobilní aplikaci nebo SMS kódem se zobrazí zpráva, že registrace byla úspěšná.
 11. Zvolte Zobrazit účty.

Obnova registrace

1 měsíc před koncem registrace obdržíte e-mail informující o nutnosti obnovy a zároveň se vám možnost obnovy zobrazí v aplikaci. 

 1. Klikněte na Obnovit klíč v barevné lište zobrazující se v horní části aplikace a dostanete se do sekce Nastavení – Firma – Komerční banka. 
 2. Zde zvolte Obnovit klíčPřejít k registraciRegistrovat Fidoo do KB a proveďte znovu registraci přes přihlašovací údaje ke KB. 

Zrušení registrace firmy

 1. Sekce NastaveníFirmaKomerční banka – záložka Registrace.
 2. Zvolte Odpojit od KB a potvrďte tlačítkem Odpojit

Nastavení karty

 1. Sekce NastaveníKarty – vyberte kartu, kterou chcete nastavit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit nastavení.

Dobíjení karty

 • Manuální – uživatel musí poslat žádost o dobití karty.
 • Automatické – karta se při poklesu pod uvedenou hranici automaticky nabije na určenou částku. Zapnutím/vypnutím možnosti nastavíte i limit za dané časové období (týden nebo měsíc).
 • Pravidelné – karta bude dobíjena na určenou částku každý týden nebo měsíc.

Povolené operace kartou

 • Výběr z bankomatu – zakazuje/povoluje výběry z bankomatů v ČR a cizině.
 • Platby u obchodníků – zakazuje/povoluje platby u obchodníků.
 • Platby online – zakazuje/povoluje platby na internetu.

Omezení funkčnosti platební karty

 • Pouze pro platby spojené s dopravou – po aktivaci omezuje platby u obchodníka pouze na ty, kteří jsou spojeni s dopravou (mýtné brány, benzínky, parkovací automaty apod.). 
 • Omezit použití karty jen na vybrané dny – po aktivaci můžete zaškrtnout dny, ve kterých si přejete, aby byla karta používaná.

Posílat oznámení držiteli

 • Při dobití karty – držitel obdrží e-mail, že karta byla dobita.
 • Při schválení žádosti o dobití – držitel obdrží e-mail, že karta byla dobita.
 • Po každé transakci – držitel obdrží e-mail o aktuálním disponibilním zůstatku na kartě.

Nejčastější dotazy k Fidoo kartám

Pokud si přejete právě objednanou kartu zrušit, můžete tak učinit nejpozději do 21:00 dne, kdy jste kartu objednali a to zablokováním dané karty. Tato karta tímto nepůjde do výroby. Pro navrácení poplatku za výrobu karty kontaktujte Centrum péče o klienty.

Jedná se pomocný identifikátor, který se zobrazuje pouze v aplikaci a reportu výdajů. Tento prvek nebude embosován na kartě a můžete jej kdykoliv změnit. Často se jedná např. o číslo zaměstnance, či SPZ vozidla.

Správce karty je uživatel, který může v aplikaci předat týmovou kartu jinému uživateli. Zároveň vidí v sekci Týmové finance → Karty → Transakce veškeré pohyby na spravované kartě a jaká osoba transakci provedla. Dále si může kdykoliv kartu uzamknout, či zablokovat a nastavit její parametry

Schvalovatel karty schvaluje nebo odmítá žádosti o nabití karty. Správce kartu může upravovat (měnit její nastavení, upravovat schéma automatického dobíjení a limity). Držitel karty je jediný, kdo může s kartou fyzicky nakládat – platit (i online) nebo si zobrazit PIN.

V rámci aplikace se denní limit na kartě nastavit nedá, ten je určen částkou dobitou na Fidoo kartu.

Dobité prostředky jsou na kartě ihned po dobití (v případě že máte dostatek prostředků na Fidoo účtu). Odbití probíhá okamžitě zpět na Fidoo účet.