Search
Close this search box.

Autorizace

Některé požadavky a příkazy k transakcím v aplikaci musí být autorizovány uživatelem s dostatečnými právy pomocí vícefaktorového ověřování.

V současné době jsou podporována dvě autorizační pravidla

 1. Autorizace libovolným oprávněným uživatelem – výchozí
 2. Autorizace 4 očí – může být zapnuta pro vaši společnost, aby bylo vynuceno rozšířené zabezpečení pro kritické typy požadavků.

Typ požadavku

Vyžaduje autorizaci

Dopstupná autorizace 4 očí

Poznámka

Vytvoření protistrany

Ano

Ano

SMS kód

Úprava protistrany

Ano

Ano

SMS kód

Archivace protistrany

No

Přidání měny

No

Přidání firemního bankovního účtu

Ano

No

SMS kód

Archivace firemního bankovního účtu

Ano

No

SMS kód

Dobití

No

Směna měny

No

Odchozí platby nebo odbití peněz

Ano

Ano

SMS kód. SMS obsahuje transakční data

Autorizace ze strany tvůrce žádosti

 1.  Pokud jste oprávněni autorizovat požadavek nebo příkaz k transakci, jste k tomu vyzváni při zadávání požadavku.

Autorizace jiným uživatelem

Autorizace otevřeného požadavku vytvořeného jiným uživatelem:

 1. Přejděte na podrobnosti požadavku z příslušné stránky – Firemní účty, Protistrany nebo Transakce.
 2. Klikněte na tlačítko Autorizovat a potvrďte svou volbu.
 1. Po autorizaci můžete vidět změnu stavu autorizace.

Autorizace 4 očí

Typy požadavků: Toto pravidlo se vztahuje zejména na tyto typy požadavků:

 1. Přidání nebo aktualizace protistrany
 2. Autorizace odchozích platebních příkazů nebo příkazů k výběru

U ostatních požadavků postačí jedna autorizace od kteréhokoli oprávněného uživatele.

Scénář s jediným uživatelem: Pokud má vaše společnost pouze jednoho uživatele, autorizace jediného uživatele plně schvaluje požadavek.

Aktivace nebo deaktivace autorizace 4 očí

 1. Pomocí zásuvky aplikací v levém horním rohu přejděte do aplikace Administrace.
 2. Přejděte na stránku Autorizace, kde můžete aktivovat nebo deaktivovat pravidlo 4-eyes auth.

Uživatelská práva a role

Uživatelské role a oprávnění

Klientské uživatelské role

RolePopis
Statutární zástupceRole, která umožňuje všechny akce v rámci aplikace FX, včetně autorizace. Osoba s touto rolí je rovněž oprávněna schvalovat změny smluv a produktů. Tato role je primárně určena pro statutární zástupce nebo osoby jednající jménem společnosti na základě plné moci.
Finanční manažerRole, která uživateli umožňuje provádět veškeré úkony v rámci aplikace FX včetně autorizace a zároveň může přidělovat základní uživatelskou roli. Toto oprávnění je určeno především finančním ředitelům, osobám na vyšších účetních pozicích a může ho udělit pouze osoba v roli statutárního zástupce.
Základní uživatelRole, která umožňuje prohlížet údaje o firmě včetně jejích transakcí a vytvářet platební příkazy a požadavky na protistranu nebo bankovní účet. Všechny akce však musí být následně autorizovány statutárním zástupcem nebo finančním manažerem. Tato role je určena účetním nebo jiným uživatelům FX aplikace na nižší úrovni.

Přehled práv

 

Základní uživatel

Finanční manažer

Statutární zástupce

Čtení

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Souhlas s produktovými podmínkami

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Příprava platebního příkazu

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Autorizace platby

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Směna měny

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Zobrazení údajů pro dobíjení

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Přidání protistrany

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Úprava protistrany

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Archivace protistrany

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Autorizace protistrany

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Přidání firemního účtu

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Archivace firemního účtu

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Autorizace firemního účtu

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Export transakcí

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Stažení potvrzení

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

 

Nejčastější dotazy

Ačkoli obě role mají v současné době v aplikaci stejný (plný) soubor práv, statutární zástupce je určen pro osoby, které mohou společnost skutečně právně zastupovat. Pouze uživatelé v této roli budou moci udělovat všechny nižší role uživatelům a podepisovat veškerou smluvní dokumentaci.

Správa firemních dat a nastavení

Údaje o klientech a nastavení společnosti můžete spravovat v aplikaci Administrace. Vyberte ji z přepínače aplikací (ikona zásuvky aplikace) v horní liště nebo prostřednictvím odkazů z hlavní aplikace.

Zobrazení podrobností o vaší společnosti

 1. Stránku Administrace otevřete z ikony zásuvky aplikace v levém horním rohu.
 2. V aplikaci Administrace se zobrazí údaje o vaší společnosti včetně platebního odkazu vaší společnosti. Referenční číslo platby je jedinečný identifikátor vašeho účtu, měli byste ho vždy používat při platbách k financování vašeho devizového účtu.
 3. Pomocí přepínače aplikací se dostanete zpět do hlavní aplikace FX.

Nejčastější dotazy

Ne, v současné době jsou údaje udržovány. Obraťte se prosím na naši zákaznickou podporu, která vám ráda pomůže s aktualizací údajů o společnosti nebo smluvních údajů.

Aktivace vašeho FX účtu

Poté, co se zaregistrujete jako první autorizovaný uživatel vaší společnosti, musíte pro aktivaci FX účtu vaší společnosti zkontrolovat a přijmout podmínky a ceník produktu.

Přijmout podmínky a ceník produktu

 1. Po registraci nebo přihlášení do aplikace se zobrazí stránka Aktivace produktu, pokud účet FX vaší společnosti ještě není aktivován.
 2. Stáhněte si a prostudujte dokumenty
 3. Zaškrtněte v políčku, že jste si přečetli a přijímáte podmínky, a potvrďte je autorizací pomocí SMS kódu.
 4. Zobrazí se krátké potvrzení. Kliknutím na tlačítko Enter the app (Vstoupit do aplikace) přejdete do aplikace FX.

Nejčastější dotazy

Oprávněná osoba vaší společnosti – uživatel s rolí statutárního zástupce nebo finančního manažera.