Kniha jízd – XML exporty

Struktura a popis dat

Název interní / XML

Popis pole

Vzor dat

vehiclesPřehled po vozidlech
fleetManagerApprovedIdentifikace, zda je jízda potvrzená Fleet manageremno
vehicleInformace o konkrétním vozu
registrationNumberRegistrační značka vozidla7AA7000
brandZnačka (výrobce) vozidlaŠkoda
modelModelové označení vozidlaOctavia
fuelTypeTyp paliva vozidlanatural-95
fuelConsumptionSpotřeba (kombinovaná)5
lowEmissionIndikace nízkoemisního vozidlano
vehiclePricePořizovací cena vozidla1200000
startOdometerStav tachometru před jízdou [km]600
endOdometerStav tachometru po jízdě [km]900
distanceSum
totalDistanceDélka jízd celkem [km]300
companyDistanceDélka služebních jízd [km]200
privateDistanceDélka soukromých jízd [km]100
fuelingsSumInformace o tankování
priceČástka za tankování v daném měsíci [CZK]800
amountObjem natankovaných pohonných hmot v daném měsíci [litr]20
currencyMěnaCZK
costsPerLiterNáklady dle reality na litr pohonné hmoty [CZK]40.00
allowancePerLiterNáklady dle vyhlášky na litr pohonné hmoty [CZK]45.80
calculationsPodrobnější kalkulace
costsRealCompanyNáklady dle reality na kilometr služební cesty [CZK]8190
costsRealPrivateNáklady dle reality na kilometr soukromé cesty [CZK]455
costsAllowanceCompanyNáklady dle vyhlášky na kilometr služební cesty [CZK]5770,8
costsAllowancePrivateNáklady dle vyhlášky na kilometr soukromé cesty [CZK]320,6
usersPřehled po zaměstnancích
userInformace o konkrétním zaměstnanci
firstNameJméno zaměstnancePetr
lastNamePříjmení zaměstnanceJednatel
emailE-mail zaměstnancepetr.jednatel@domena.cz
employeeNumberZaměstnanecké číslo zaměstnance (pokud je vyplněno)1234666
amountToTaxOdpis vozidla (nenízkoemisní 1 % z pořizovací ceny, nízkoemisní 0,5 % z pořizovací ceny)600
distanceSumInformace o délce jízd
totalDistanceDélka jízd celkem [km]300
companyDistanceDélka služebních jízd [km]200
privateDistanceDélka soukromých jízd [km]100
calculationsPodrobnější kalkulace
costsRealPrivateSoučet nákladů na soukromé kilometry všech vozidel, které řidič v daném měsíci používal dle reálných nákladů7195,5
costsAllowancePrivateSoučet nákladů na soukromé kilometry všech vozidel, které řidič v daném měsíci používal dle vyhlášky4944

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Kniha jízd – XLSX exporty

Struktura a popis dat

Výpis vozidel

Název v Exportu

Popis pole

Vzor dat

fleet_manager_approvedIdentifikace, zda je jízda potvrzená Fleet manageremno
vehicle_registration_numberRegistrační značka vozidla7AA7000
vehicle_brandZnačka (výrobce) vozidlaŠkoda
vehicle_modelModelové označení vozidlaOctavia
vehicle_fuel_typeTyp paliva vozidlanatural-95
vehicle_fuel_consumptionSpotřeba (kombinovaná)5
vehicle_low_emissionIndikace nízkoemisního vozidlano
vehicle_pricePořizovací cena vozidla1200000
start_odometerStav tachometru před jízdou [km]600
end_odometerStav tachometru po jízdě [km]900
distance_totalDélka jízd celkem [km]300
distance_companyDélka služebních jízd [km]200
distance_company_percentagePodíl služebních jízd na jízdách celkem [*100=%]0,6667
distance_privateDélka soukromých jízd [km]100
distance_private_percentagePodíl soukromých jízd na jízdách celkem [*100=%]0,3333
fuelings_priceČástka za tankování v daném měsíci [CZK]800
fuelings_amountObjem natankovaných pohonných hmot v daném měsíci [litr]20
fuelings_cost_per_literNáklady dle reality na litr pohonné hmoty [CZK]40.00
costs_real_companyNáklady dle reality na kilometr služební cesty [CZK]8190
costs_real_privateNáklady dle reality na kilometr soukromé cesty [CZK]455
fuelings_allowance_per_literNáklady dle vyhlášky na litr pohonné hmoty [CZK]45,8
costs_allowance_companyNáklady dle vyhlášky na kilometr služební cesty [CZK]5770,8
costs_allowance_privateNáklady dle vyhlášky na kilometr soukromé cesty [CZK]320,6

Výpis uživatelů

Název v Exportu

Popis pole

Vzor dat

first_nameJméno zaměstnancePetr
last_namePříjmení zaměstnanceJednatel
emailE-mail zaměstnancepetr.jednatel@domena.cz
employee_numberZaměstnanecké číslo zaměstnance (pokud je vyplněno)1234666
amount_to_taxOdpis vozidla (nenízkoemisní 1 % z pořizovací ceny, nízkoemisní 0,5 % z pořizovací ceny)600
distanceDélka jízd celkem [km]700
distance_companyDélka služebních jízd [km]400
distance_privateDélka soukromých jízd [km]300
costs_real_privateSoučet nákladů na soukromé kilometry všech vozidel, které řidič v daném měsíci používal dle reálných nákladů7195,5
cost_allowance_privateSoučet nákladů na soukromé kilometry všech vozidel, které řidič v daném měsíci používal dle vyhlášky4944

Návody na integrace – Helios iNuvio

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba vygenerovat API klíč, který bude modul FISFIB používat pro autorizaci při komunikaci s Fidoo.

 1. Na lince Péče o klienty Fidoo (+420 290 290 290) si zažádejte o zpřístupnění funkce Správa API klíče v aplikaci Fidoo pro zvoleného uživatele. 
  Uživatel Fidoo, kterému necháte zpřístupnit funkci generování API klíče, musí mít ve Fidoo roli Hlavní správce.
 2. V nastavení Správa API klíčů si vygenerujte nový API klíč tlačítkem Přidat API klíč
  (Nastavení Firma -> Správa API klíčů). 


 3. Zvolte si libovolný název klíče, zvolte oprávněného uživatele, na jehož účet bude klíč vytvořen (musí mít roli hlavního spráce) a nastavte oprávnění klíče pro čtení i zápis. Potvrďte tlačítkem Vytvořit
  (Nastavení – Firma – Správa API klíčů).


 4. Vygenerovaný API klíč si zkopírujte do “schránky” a zabezpečeným způsobem ho předejte pracovníkům firmy First IS, kteří ho použijí pro nastavení přístupu modulu FISFIB v rámci implementace FISFIB do systému HELIOS iNuvio. 

Ve Fidoo nic dalšího není potřeba nastavovat. Nastavení na straně Fidoo je hotovo.

Příprava a nastavení na straně Helios iNuvio (a modulu FISFIB)

V první řadě je potřeba, aby firma First IS provedla implementaci modulu FISFIB do Vašeho systému HELIOS iNuvio.

Další nastavení modulu FISFIB bude provedeno pracovníky First IS na míru pracovním postupům a účetním metodám zákazníka při implemantaci FISIFB do systému HELIOS.

 

Práce s modulem FISFIB v Helios iNuvio

Nové přehledy v Heliosu

Po nainstalování doplňku FISFIB se v nabídce stromové struktury v Heliosu objeví nové přehledy týkající se aplikace Fidoo.

HELIOS – Zakázky – přehled zakázek, které se z Heliosu přenáší do Fidoo buď automaticky – při 
založení zakázky do Heliosu, nebo ručně – pomocí akce Fidoo v přehledu zakázek. Zaškrtnutím 
příslušného záznamu se v stanoveném intervalu odešle zakázka do aplikace Fidoo. Zakázky 
v Heliosu jsou ve Fidoo označované jako projekty. 

HELIOS – Střediska – přehled středisek, které se z Heliosu přenáší do Fidoo buď automaticky 
nebo ručně – pomocí akce Fidoo v přehledu Organizační struktura. Zaškrtnutím příslušného 
záznamu se v stanoveném intervalu odešle zakázka do aplikace Fidoo. 
Nastavení automatického nebo ručního odesílání zakázek a středisek do Fidoo se nakonfiguruje 
při implementaci řešení. 

Fidoo – Karty – přehled karet používaných ve Fidoo. Jsou zde všechny důležité informace o 
kartě – typ karty, název, aktuální, disponibilní, účetní zůstatek, datum expirace, … 

Fidoo – Výdaje – přehled všech výdajů – hotovostních i placených kartou – stažených z Fidoo do 
Heliosu. Stahování probíhá průběžně. 

Fidoo – Cesťáky (zprávy) – přehled cestovních příkazů (cesťáků), stažených z Fidoo do 
Heliosu. Do Heliosu se stahují pouze cestovní příkazy vyplněné po uskutečněné cestě, ve Fidoo 
jsou označované jako zprávy. Stahování probíhá průběžně. 

 

Fidoo – Výdaje

Přehled zobrazuje všechny výdaje s příslušnými informacemi přenesenými z aplikace Fidoo.

Akce nad přehledem Fidoo – Výdaje 

Zpracuj výdaj – tato akce generuje účetní doklady do účetního deníku. Uživatel označí výdaje, 
které chce zpracovat a vybere deník, do kterého se budou výdaje účtovat. Po proběhnutí akce se 
objeví hláška o ukončení akce. O zpracovaných záznamech je uživatel informován atributem 
Zpracovaný – zeleným semaforem, případně datem zpracování – atribut Datum zpracování

Položky výdajů – zobrazí se přehled položek výdaje. O tom, jestli daný výdaj obsahuje položku nebo jen hlavičku, informuje sloupec „Existují položky?“

Hromadná změna kontace – akce umožňuje nastavit na označených záznamech kontaci před zpracováním výdaje do účetního deníku. Funkcionalita se využije v případě, že uživatelé Fidoo nevyplňují kontaci.

Hromadná změna zakázky – akce umožní hromadně změnit, případně nastavit zakázku na výdaji.

Hromadná změna útvaru – akce umožní hromadně změnit, případně nastavit středisko na výdaji.

Hromadná změna vozidla – akce doplní k označeným výdajům zvolené vozidlo, na které se pak bude výdaj účtovat.

Hromadná změna názvu výdaje Helios – v případě, že je potřeba změnit název výdaje vyplněného uživatelem ve FIDOO, pomocí této akce je možné hromadně změnit text, který se pak použije pro účtování.

V hromadných akcích, v případě zaškrtnutí atributu „Aktualizovat i položky“, se změna projeví i na položkách označených výdajů.

Zruš příznak zpracování – použije se v případě, že zpracovaný výdaj byl z účetního deníku vymazán a je nutné tento výdaj opětovně poslat do účetního deníku.

Dokumenty – zde se zobrazují ofocené platební doklady.

 

Přehled položek

Výdaje, které obsahují položky, mají zaškrtnutý atribut „Existují položky?“. Tyto položky je možné samostatně editovat před zpracováním hromadnými akcemi jako v přehledu „Výdaje“.

 

Postup zpracování výdajů

 1. Uživatel označí zvolené výdaje, které chce zpracovat a spustí akci Zpracuj výdaj. Vybere účetní deník a v případě potřeby nastaví Období DPH a Datum případu. Zpracované záznamy se pak hromadně převedou z pomocné importní tabulky do zvoleného účetního deníku.

 2. Následně v importní tabulce zpracuje záznamy do účetního deníku.
  Účetní deník – záložka AkceImport/Export – akce Import – označení záznamů – akce Převod označených dokladů.

V případě opravy je možné záznamy v účetním deníku vymazat. V přehledu „Výdaje“ zrušit příznak zpracování, záznam opravit a následně znovu zpracovat výdaj.

Fidoo – Cesťáky (zprávy)

Přehled Cesťáky (zprávy) zobrazuje všechny cesťáky s příslušnými informacemi přenesenými z aplikace Fidoo.

Akce nad přehledem Fidoo – Cesťáky

Zpracuj cesťák (zprávu) – akce generuje účetní doklady do pomocné importní tabulky, z které se pak hromadně převedou do účetního deníku. Uživatel označí cestovní příkazy, které chce zpracovat a zprávy se automaticky zpracují do přednastaveného deníku.  Po proběhnutí akce se objeví hláška o ukončení akce. O zpracovaných záznamech je uživatel informován atributem „Zpracovaný“ – zeleným semaforem, případně datem zpracování – atribut „Datum zpracování“. 

Detail jízdy – zobrazí detailní informace o jízdě

Přehled výdajů – zobrazí výdaje náležící k danému cesťáku

Hromadná změna zakázky – provede změnu zakázky nad označenými záznamy

Hromadná změna útvaru – provede změnu útvaru nad označenými záznamy

Hromadná změna vozidla – akce doplní k označenými cesťákům zvolené vozidlo, na které se bude následně cesťák účtovat

Hromadná změna názvu cesťáku Helios – v případě, že je potřeba změnit název cesťáku vyplněného uživatelem ve Fidoo, pomocí této akce lze hromadně změnit text, který se pak použije pro účtování

Zruš příznak zpracování – použije se v případě, že zpracovaný cesťák byl z účetního deníku vymazán a je nutné ho opětovně poslat do účetního deníku

Dokumenty – zobrazí ofocené platební doklady

 

Postup zpracování cesťáků (zpráv)

 1. Uživatel označí záznamy, které chce zpracovat a zpustí akci Zpracuj. V případě potřeby upraví Datum dokladu a potvrdí OK.


 2. Zpracované záznamy se pak hromadně převedou z pomocné importní tabulky do zvoleného účetního deníku.

 3. Účetní deník – akce Import/Export – akce Import – označení záznamů – akce Převod označených dokladů.

  V případě opravy, je možné záznamy v účetním deníku vymazat. V přehledu cesťáků zrušit příznak zpracování, záznam opravit a následně znovu zpracovat cesťák.

Popis Helios iNuvio

Obecný popis

Integraci Fidoo na Helios iNuvio (dříve Helios Orange) doporučujeme řešit implementací doplňku First IS Fidoo Integration Bridge (FISFIB) od společnosti First IS přímo do Vašeho systému Helios iNuvio. 

Doplněk FISFIB automatizuje celý proces přenosu a účtování cesťáků a výdajových dokladů vytvořených ve FIDOO do systému HELIOS iNuvio (výdajové doklady vč. fotografií účtenek a cestovní náhrady). 


Přínosy řešení:

 • Přenos všech výdajů, včetně ofocených platebních dokladů z APP Fidoo do IS HELIOS
 • Přenos cesťáků, včetně souvisejících výdajů z APP Fidoo do IS HELIOS 
 • Generování účetních dokladů v IS HELIOS  
 • Přenos a přehled aktuálních zůstatků Fidoo karet v IS HELIOS
 • Automatická synchronizace seznamu Zakázek a Nákladových středisek v IS HELIOS a APP Fidoo
 • Úspora času při proplácení účtenek, cestovného, stravného a dalších výdajů na straně zaměstnanců i pracovníka účtárny 

Technické předpoklady:

 • Funkční IS HELIOS ve verzi iNUVIO
 • Aktivovaný modul účetnictví
 • Aktivovaný modul nástroje customizace (doporučeno)

Soubor ke stažení (pdf): Propagační leták FISFIB

Transformační pravidla

Transformační pravidla pro vyplňování detailu příchozích transakcí a rozúčtovávání v HELIOS se definují přímo v nastavení modulu FISFIB v IS HELIOS. Každý zákazník si tak může nastavit pravidla dle své potřeby a účetních metod. Tyto pravidla jsou typicky nastavována během implementace FISFIB do HELIOS. 

Struktura a popis dat

Struktura a popis přenášených dat zde není dostupný.

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Komunikace mezi systémy Direct Fidoo a Helios iNuvio probíhá automaticky pomocí API. 
Exportní soubory zde nejsou potřeba. 

Karty – XLSX exporty

Obecný popis

Exportní výstup Karet ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Karet z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.  
Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat. 

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o kartách ve Fidoo. 

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů. 

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky

 • Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.

 • Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.

 • Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.

 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).

Struktura a popis dat

Název v   Exportu Název interní /   XML Popis pole Vzor dat
card_id cardId Unikátní   identifikátor každé karty v systému Fidoo 04410424-5c86-4bb4-a026-a0c3f7dd7db7
card_number cardNumber Maskovaný PAN karty –   viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na   přední straně karty) 549546******8119
card_valid_to cardValidTo Datum expirace karty 30.11.2024
card_name cardName Zadaný název karty   v systému Fidoo KARTA JARDA
card_state cardState Aktuální stav karty   k momentu vzniku exportu. Například Objednaná, aktivní atp. first-ordered
card_type cardType Dle typu karty nabývá   hodnot Osobní nebo Týmová shared
card_profile cardProfile ID spojené karetní   transakce (platí jen pro platby kartou business
card_users_id cardUser/idUser Unikátní   identifikátory současných uživatelů spojených s kartou – v případě   vícero uživatelů jsou odděleny středníkem f136de1b-d6dc-4a6e-8a8a-91713d2e9f93
card_holder_name_surname cardUser/firstName;cardUser/lastName Jméno a příjmení   uživatele karty Sam Adams
account_balance accountBalance Současný účetní   zůstatek karty 16
available_balance availableBalance Současný disponibilní   zůstatek karty 16
blocked_balance blockedBalance Blokace na kartě 0
card_approver_id cardApprover/idUser Unikátní   identifikátor schvalovatele karty 4099648b-e6b8-4b4b-aa44-3591fe2ec382
card_approver_name_surname cardApprover/firstName;cardApprover/lastName Jméno a příjmení   schvalovatele karty Jana Bobošíková
load_type loadType Typ dobíjení manual
load_frequency loadFrequency Frekvence dobíjení weekly
load_on_amount loadOnAmount Dobíjení na konkrétní   částku 6
when_the_available_balance_drops_below whenTheAvailableBalanceDrops Limit, jehož dosažení   spouští dobití karty 2
maximum_limit maximumLimit Maximální limit   čerpání na kartě 100
restrictions_of_card_usage restrictionsOfCardUsage Omezení placení   kartou atm: true, merchants:   true, e-payments: true
delivery_address_street deliveryAddressStreet Dodací adresa ulice Václavská
     180
delivery_address_building_number deliveryAddressBuildingNumber Dodací adresa číslo   domu
delivery_address_city deliveryAddressCity Dodací adresa město Chrudim
delivery_address_postcode deliveryAddressPostcode Dodací adresa   poštovní směrovací číslo 53701
delivery_address_country deliveryAddressCountry Dodací adresa země cze
order_date orderDate Datum objednání 03.12.2021
order_state orderState Stav objednání karty ordered
alias alias Volitelný název karty   pro snadné hledání v systému Adamsova karta

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Uživatelé – XLSX exporty

Obecný popis

Exportní výstup Uživatelů ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Uživatelů z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.  
Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat. 

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o uživatelích ve Fidoo. 

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů. 

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky
 • Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.
 • Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.
 • Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.
 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).

Struktura a popis dat

   
   
Název   v Exportu
      
   
Název   interní / XML
      
   
Popis   pole
      
   
Vzor   dat       
   
   
user_id
      
   
userId
      
   
Unikátní   identifikátor uživatele ve Fidoo
      
   
27d01358-3ea6-4385-8cb3-3d48eaf76df7       
   
   
first_name
      
   
firstName
      
   
Jméno   uživatele
      
   
Test       
   
   
last_name
      
   
lastName
      
   
Příjmení   uživatele
      
   
Aktivace       
   
   
email
      
   
email
      
   
Emailová   adresa uživatele
      
   
test@aktivace1.cz       
   
   
phone
      
   
phone
      
   
Telefon   uživatele (který slouží pro ověření)
      
   
+420608112233       
   
   
uses_application
      
   
usesApplication
      
   
Identifikátor,   zda uživatel používá aplikaci
      
   
yes       
   
   
active_application
      
   
activeApplication
      
   
Identifikátor,   zda má uživatel aktivní aplikaci
      
   
yes       
   
   
uses_card
      
   
usesCard
      
   
Identifikátor,   zda uživatel používá kartu
      
   
yes       
   
   
employee_number
      
   
employeeNumber
      
   
Zaměstnanecké   číslo uživatele, pokud je vyplněno v profilu uživatele
      
   
1255       
   
   
department
      
   
department
      
   
Oddělení   uživatele karty
      
   
0       
   
   
insurance_type
      
   
insuranceType
      
   
Typ   pojištění v rámci produktu
      
   
Plus       
   
   
insurance_create_date
      
   
insuranceCreatedDate
      
   
Datum   počátku pojištění
      
   
20.10.2021       
   
   
is_KYC_verified
      
   
isKycVerified
      
   
Nabývá   hodnot ověřený/neověřený/ uživatel v závislosti na jeho stavu.
      
   
yes       
   
   
user_state
      
   
userState
      
   
Nabývá   hodnot PRAVDA /NEPRAVDA. Pravda značí, že je aplikace pro tohoto uživatele   aktivní.
      
   
active       

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Karty – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Karet ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Karet z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.  
Univerzální formát XML dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat. 

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o kartách ve Fidoo. 

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů. 

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky
 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public API (viz Public API).

Struktura a popis dat

   
   
   

   
   
Název   interní / XML
      
   
Popis   pole
      
   
Vzor   dat       
   
   
cardId
      
   
Unikátní   identifikátor každé karty v systému Fidoo
      
   
04410424-5c86-4bb4-a026-a0c3f7dd7db7       
   
   
cardNumber
      
   
Maskovaný   PAN karty – viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla   vytištěné na přední straně karty)
      
   
549546******8119       
   
   
cardValidTo
      
   
Datum   expirace karty
      
   
30.11.2024       
   
   
cardName
      
   
Zadaný   název karty v systému Fidoo
      
   
KARTA   JARDA       
   
   
cardState
      
   
Aktuální   stav karty k momentu vzniku exportu. Například Objednaná, aktivní atp.
      
   
first-ordered       
   
   
cardType
      
   
Dle   typu karty nabývá hodnot Osobní nebo Týmová
      
   
shared       
   
   
cardProfile
      
   
ID   spojené karetní transakce (platí jen pro platby kartou
      
   
business       
   
   
cardUser/idUser
      
   
Unikátní   identifikátory současných uživatelů spojených s kartou – v případě vícero   uživatelů jsou odděleny středníkem
      
   
f136de1b-d6dc-4a6e-8a8a-91713d2e9f93       
   
   
cardUser/firstName;cardUser/lastName
      
   
Jméno   a příjmení uživatele karty
      
   
Sam   Adams       
   
   
accountBalance
      
   
Současný   účetní zůstatek karty
      
   
0       
   
   
availableBalance
      
   
Současný   disponibilní zůstatek karty
      
   
0       
   
   
cardApprover/idUser
      
   
Unikátní   identifikátor schvalovatele karty
      
   
4099648b-e6b8-4b4b-aa44-3591fe2ec382       
   
   
cardApprover/firstName;cardApprover/lastName
      
   
Jméno   a příjmení schvalovatele karty
      
   
Jana   Bobošíková       
   
   
loadType
      
   
Typ   dobíjení
      
   
manual       
   
   
loadFrequency
      
   
Frekvence   dobíjení
      
   
weekly       
   
   
loadOnAmount
      
   
Dobíjení   na konkrétní částku
      
   
        
   
   
whenTheAvailableBalanceDrops
      
   
Limit,   jehož dosažení spouští dobití karty
      
   
        
   
   
maximumLimit
      
   
Maximální   limit čerpání na kartě
      
   
        
   
   
restrictionsOfCardUsage
      
   
Omezení   placení kartou
      
   
atm: true, merchants: true,   e-payments: true       
   
   
deliveryAddressStreet
      
   
Dodací   adresa ulice
      
   
Václavská
180       
   
   
deliveryAddressBuildingNumber
      
   
Dodací   adresa číslo domu
      
   
        
   
   
deliveryAddressCity
      
   
Dodací   adresa město
      
   
Chrudim       
   
   
deliveryAddressPostcode
      
   
Dodací   adresa poštovní směrovací číslo
      
   
53701       
   
   
deliveryAddressCountry
      
   
Dodací   adresa země
      
   
cze       
   
   
orderDate
      
   
Datum   objednání
      
   
03.12.2021       
   
   
orderState
      
   
Stav   objednání karty
      
   
ordered       
   
   
alias
      
   
Volitelný   název karty pro snadné hledání v systému
      
   
nou go       

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Uživatelé – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Uživatelů ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Uživatelů z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo. 

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat. 
Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná. 
 
Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Uživatelích ve Fidoo. 
 
Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů. 

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky
 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public API (viz Public API).

Struktura a popis dat

   
   
   

   
   
Název   interní / XML
      
   
Popis   pole
      
   
Vzor   dat       
   
   
userId
      
   
Unikátní   identifikátor uživatele ve Fidoo
      
   
27d01358-3ea6-4385-8cb3-3d48eaf76df7       
   
   
firstName
      
   
Jméno   uživatele
      
   
Test       
   
   
lastName
      
   
Příjmení   uživatele
      
   
Aktivace       
   
   
email
      
   
Emailová   adresa uživatele
      
   
test@aktivace1.cz       
   
   
phone
      
   
Telefon   uživatele (který slouží pro ověření)
      
   
+420608112233       
   
   
usesApplication
      
   
Identifikátor,   zda uživatel používá aplikaci
      
   
yes       
   
   
activeApplication
      
   
Identifikátor,   zda má uživatel aktivní aplikaci
      
   
yes       
   
   
usesCard
      
   
Identifikátor,   zda uživatel používá kartu
      
   
yes       
   
   
employeeNumber
      
   
Zaměstnanecké   číslo uživatele, pokud je vyplněno v profilu uživatele
      
   
1255       
   
   
department
      
   
Oddělení   uživatele karty
      
   
0       
   
   
insuranceType
      
   
Typ   pojištění v rámci produktu
      
   
Plus       
   
   
insuranceCreatedDate
      
   
Datum   počátku pojištění
      
   
20.10.2021       
   
   
isKycVerified
      
   
Nabývá   hodnot ověřený/neověřený/ uživatel v závislosti na jeho stavu.
      
   
yes       
   
   
userState
      
   
Nabývá   hodnot PRAVDA /NEPRAVDA. Pravda značí, že je aplikace pro tohoto uživatele   aktivní.
      
   
active       

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Karetní transakce – XLS (Old) export

Obecný popis

Exportní výstup Karetních transakcí ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo. Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o karetních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů

Transformační pravidla

 • Nejsou zde definovaná žádná transformační pravidla.

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
shortTransactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo 3691622
cardId Identifikátor karty   v systému Fidoo d1d42791-3d15-4597-9907-49ddf863548b
cardName Název konkrétní karty PETR JEDNATEL
cardNumber Maskovaný PAN karty –   viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na   přední straně karty) 549546******0722
createTransactionDate Časové razítko vzniku   transakce 09.07.2020 14:40:31
settlementDate Časové razítko   zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 10.07.2020 9:01:29
amountOriginalCurrency Částka platební   operace 199
currency Měna, ve které bylo   placeno CZK
transactionSettledAmountCzk Částka která byla   zaúčtovaná (pokud již bylo zaúčtováno) – tato hodnota má opačné znaménko než   pole částka transakce -199
fee Obsahuje údaj o výši   poplatku v Kč 0
transactionState Dle aktuální stavu   transakce – nejčastěji zaúčtovaná Zúčtovaná
transactionType Obsahuje informaci o   povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. Platba u obchodníka
companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje ČD – České dráhy
address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje PRAHA 1
country Identifikátor země,   na jejímž území k transakci došlo. cze
category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje Travel
expenseId Identifikátor   připojeného výdaje v systému Fidoo 380d5afc-86cd-4e54-b709-ff70be188c5d
shortExpenseId Zkrácené   identifikátor výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší   firmy) EX-4
user/@employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 123666
user/@firstName Jméno uživatele Petr
user/@lastName Příjmení uživatele Jednatel
companyNameDescription Popis obchodníka,   místo, země WWW.CD.CZ/ESHOP/,   PRAHA 1, cze

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Návody na integrace – Microsoft NAV

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba vygenerovat API klíč, který bude modul NFB používat pro autorizaci při komunikaci s Fidoo.

 1. Na lince Péče o klienty Fidoo (+420 290 290 290) si zažádejte o zpřístupnění funkce Správa API klíče v aplikaci Fidoo pro zvoleného uživatele. 
  Uživatel Fidoo, kterému necháte zpřístupnit funkci generování API klíče, musí mít ve Fidoo roli Hlavní správce.

 2. V nastavení Správa API klíčů si vygenerujte nový API klíč tlačítkem Přidat API klíč
  (NastaveníFirma -> Správa API klíčů). 


 3. Zvolte si libovolný název klíče, zvolte oprávněného uživatele, na jehož účet bude klíč vytvořen (musí mít roli hlavního spráce) a nastavte oprávnění klíče pro čtení i zápis. Potvrďte tlačítkem Vytvořit
  (NastaveníFirmaSpráva API klíčů).


 4. Vygenerovaný API klíč si zkopírujte do “schránky” a zabezpečeným způsobem ho předejte pracovníkům firmy Navitec, kteří ho použijí pro nastavení přístupu modulu NFB v rámci implementace NFB do systému Microsoft NAV. 

Ve Fidoo nic dalšího není potřeba nastavovat. Nastavení na straně Fidoo je hotovo.

Popis a dokumentace Navitec Fidoo Bridge pro MS Dynamics 365

 • Základní popis Navitec Fidoo Bridgenáhled na webu
 • Dokumentace Navitec Fidoo Bridge pro Microsoft Dynamics 365 Business Central – ke stažení

V první řadě je potřeba, aby firma Navitec provedla implementaci modulu NFB do Vašeho systému Microsoft NAV. 
Jakmile je modul naimplementován, je možno provést následující nastavení. 
 
Veškeré úlohy spojené s Fidoo nalezne uživatel v menu Fidoo.

Základní nastavení

 1. Základní nastavení provedeme v obrazovce Fidoo Nastavení.
 2. Pomocí tlačítka Použít výchozí nastavení nebo Použít výchozí testovací nastavení provedeme základní nastavení API služeb.
 3. Po použití výchozího nastavení se aktuální nastavení smaže a vytvoří se nové nastavení dle pevně definovaných parametrů v systému. Následně musí vyplnit API klíč, který byl přidělen službou Fidoo.
 4. Po provedení základního nastavení spustíme první synchronizaci dat. 

 5. Tato akce provede načtení všech uživatelů, karet, výdajů a transakcí k těmto kartám. 

  Pozn.: Z důvodů možných restrikcí na straně API služeb se provede načtení prvních 100 záznamu od každého typu. Zbytek záznamů se načte postupně pomocí fronty úloh – viz Pravidelná aktualizace dat.
   

Nastavení mapování

Aby bylo možné načítat položky transakcí do finančního deníku, musíme nejprve nastavit mapování pro jednotlivé typy a kategorie transakcí. Mapování se zakládá automaticky. Uživatel nastaví pouze účty a dimenze.  
Pokud chce uživatel nastavit výchozí účty a dimenze již při založení, může ve „Fidoo nastavení“ na záložce účtování nastavit výchozí hodnoty. 
Chce-li uživatel nastavit odlišné hodnoty dle uživatelů, může vytvořit další mapování a zadat „Fidoo ID uživatele“. Systém poté toto nastavení bere pro daného uživatele prioritně.

Pravidelná aktualizace dat

Aby se data pravidelně stahovali z API služeb Fidoo, je nutné nastavit frontu úloh. Toto se provádí v Nastavení Fidoo pomocí zatržítka Fronta úloh povolena.
V okně Karta položky fronty úloh může uživatel změnit dny a frekvenci spouštění aktualizace.

Práce s modulem NFB v Microsoft NAV

Import transakcí do finančního deníku

Ve finančním deníku se načtou transakce pomocí tlačítka Vygenerovat karetní transakce. 

Po stisknutí tlačítka může uživatel zafiltrovat transakce v sekci Fidoo Transakce. 

Po stisknutí OK se naplní deník položkami. Zde uživatel provede kontrolu, případné doplnění údajů, které nebyly doplněny z účtů nebo z mapování a transakce zaúčtuje.

Pozn.: Systém načte vždy jen ty transakce, které nejsou načteny ve finančním deníku a nebyly doposud účtovány, případně se nejedná o historickou položku. Chceme-li označit některé položky jako historické, můžeme toto provést v tabulce transakcí označením položek a stisknutím tlačítka Zavřít historickou položku.

Import výpisu sběrného účtu

Na kartě bankovního výpisu banky, pod kterou je evidován sběrný účet, načte uživatel soubor s transakcemi sběrného účtu pomocí tlačítka Import Fidoo sběrný účet
Soubor uživatel vygeneruje z portálu Fidoo. Po načtení řádků postupuje uživatel totožně jako při zpracování bankovního výpisu jiné banky.