Zaregistrování firmy

Přehrát video

Registrace Fidoo v Komerční bance

 1. Sekce NastaveníFirmaKomerční banka – klikněte na Registrovat.


 2. Zvolte Registrovat Fidoo v KB a dostanete se na stránky KB.


 3. Přečtěte si pravidla používání služby a zadejte Pokračovat.
 4. Napište přihlašovací jméno do KB a zvolte Pokračovat.


 5. Zadejte své telefonní číslo/heslo a zvolte Pokračovat.


 6. Potvrďte pomocí KB klíče v mobilní aplikaci/SMS kódu, poté se dostanete na možnost výběru účtu.


 7. Zvolte buď Vybrat všechny subjekty nebo klikněte na firmu, zaškrtněte účty, které si přejete propojit s Fidoo, a zvolte Pokračovat. V případě, že zvolíte výběr všech subjektů a po registraci KB do Fidoo založíte nový účet pod jedním ze subjektů, připíše se tento nový účet do aplikace automaticky. Při volbě jednotlivých účtů je po zavedení nového účtu nutné registraci opakovat.

 8. Udělte souhlas s propojením účtů.
 9. Po opětovném přesměrování na KB zadejte přihlašovací jméno a zvolte Pokračovat.


 10. Po potvrzení KB klíčem v mobilní aplikaci nebo SMS kódem se zobrazí zpráva, že registrace byla úspěšná.
 11. Zvolte Zobrazit účty.

Obnova registrace

1 měsíc před koncem registrace obdržíte e-mail informující o nutnosti obnovy a zároveň se vám možnost obnovy zobrazí v aplikaci. 

 1. Klikněte na Obnovit klíč v barevné lište zobrazující se v horní části aplikace a dostanete se do sekce Nastavení – Firma – Komerční banka. 
 2. Zde zvolte Obnovit klíčPřejít k registraciRegistrovat Fidoo do KB a proveďte znovu registraci přes přihlašovací údaje ke KB. 

Zrušení registrace firmy

 1. Sekce NastaveníFirmaKomerční banka – záložka Registrace.
 2. Zvolte Odpojit od KB a potvrďte tlačítkem Odpojit

Nastavení karty

 1. Sekce NastaveníKarty – vyberte kartu, kterou chcete nastavit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit nastavení.

Dobíjení karty

 • Manuální – uživatel musí poslat žádost o dobití karty.
 • Automatické – karta se při poklesu pod uvedenou hranici automaticky nabije na určenou částku. Zapnutím/vypnutím možnosti nastavíte i limit za dané časové období (týden nebo měsíc).
 • Pravidelné – karta bude dobíjena na určenou částku každý týden nebo měsíc.

Povolené operace kartou

 • Výběr z bankomatu – zakazuje/povoluje výběry z bankomatů v ČR a cizině.
 • Platby u obchodníků – zakazuje/povoluje platby u obchodníků.
 • Platby online – zakazuje/povoluje platby na internetu.

Omezení funkčnosti platební karty

 • Pouze pro platby spojené s dopravou – po aktivaci omezuje platby u obchodníka pouze na ty, kteří jsou spojeni s dopravou (mýtné brány, benzínky, parkovací automaty apod.). 
 • Omezit použití karty jen na vybrané dny – po aktivaci můžete zaškrtnout dny, ve kterých si přejete, aby byla karta používaná.

Posílat oznámení držiteli

 • Při dobití karty – držitel obdrží e-mail, že karta byla dobita.
 • Při schválení žádosti o dobití – držitel obdrží e-mail, že karta byla dobita.
 • Po každé transakci – držitel obdrží e-mail o aktuálním disponibilním zůstatku na kartě.

Nejčastější dotazy k Fidoo kartám

Pokud si přejete právě objednanou kartu zrušit, můžete tak učinit nejpozději do 21:00 dne, kdy jste kartu objednali a to zablokováním dané karty. Tato karta tímto nepůjde do výroby. Pro navrácení poplatku za výrobu karty kontaktujte Centrum péče o klienty.

Jedná se pomocný identifikátor, který se zobrazuje pouze v aplikaci a reportu výdajů. Tento prvek nebude embosován na kartě a můžete jej kdykoliv změnit. Často se jedná např. o číslo zaměstnance, či SPZ vozidla.

Správce karty je uživatel, který může v aplikaci předat týmovou kartu jinému uživateli. Zároveň vidí v sekci Týmové finance → Karty → Transakce veškeré pohyby na spravované kartě a jaká osoba transakci provedla. Dále si může kdykoliv kartu uzamknout, či zablokovat a nastavit její parametry

Schvalovatel karty schvaluje nebo odmítá žádosti o nabití karty. Správce kartu může upravovat (měnit její nastavení, upravovat schéma automatického dobíjení a limity). Držitel karty je jediný, kdo může s kartou fyzicky nakládat – platit (i online) nebo si zobrazit PIN.

V rámci aplikace se denní limit na kartě nastavit nedá, ten je určen částkou dobitou na Fidoo kartu.

Dobité prostředky jsou na kartě ihned po dobití (v případě že máte dostatek prostředků na Fidoo účtu). Odbití probíhá okamžitě zpět na Fidoo účet.

Duplikace cesťáku

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – záložka Žádosti/Zprávy – klikněte na Žádost/Zprávu, kterou chcete duplikovat.
 2. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Duplikovat Žádost/Zprávu.
 3. Zadejte termín, na který si přejete duplikovanou Žádost/Zprávu posunout a zvolte Posunout termín.
  Duplikování cesťáků

Money S3

Příprava na integraci

 1. Zjistěte, do jakého účetního systému budete data přenášet.
 2. Podívejte se na naše webové stránky Přenos do účetnictví a zjistěte, jaký způsob přenosu dat pro váš účetní systém nabízíme.
 3. Kontaktujte vaše IT oddělení a požádejte o nastavení. V případě, že si s integrací neví rady, kontaktujte vašeho obchodního zástupce.

Podporované systémy

Money S3

 1. Sekce Nastavení – Integrace.
 2. Klikněte na , doplňte název pokladny a účtu a Uložte.

Money S4 a S5

Při vytváření speciálního exportu pro přenos výdajů do Money S4 / S5 používáme následující pravidla:

 • Výdaje do 10.000 CZK a pouze ty v CZK označujeme jako „ostatní závazky“.

 • Výdaje nad 10.000 CZK a všechny v zahraničních měnách označujeme za „přijaté faktury“.

Pohoda

Pro přenos výdajů budete potřebovat tzv „transformační šablonu“, kterou vám na vaši žádost připravíme. Při její objednávce informujte obchodního zástupce, jakou číselnou řadu v systému Pohoda v daný rok používáte pro přijaté faktury a ostatní závazky. 

Při nahrávání do Pohody se uplatní tato pravidla:

 • Výdaj nad 10.000 Kč nebo výdaj v jakékoliv výši v cizí měně se nahraje do agendy Přijaté faktury.
 • Výdaj do 10.000 Kč se nahraje do agendy Ostatní závazky.
 • Nákladová střediska, projekty a předkontace přenášíme z hlavičky výdaje.
 • Přenáší se měna výdaje a částka (u zahraničních výdajů tedy částka v původní měně).

Ostatní účetní systémy

Import dat je možný v případě, že váš účetní program umí importovat data přes API nebo ručně přes Excel nebo XML.  

Export Excel nebo XML

Tento export slouží zejména k dalšímu zpracování dat na straně účetního systému nebo Excelu. Při vytvoření exportu se položka výdaje označí jako exportovaná a není možné jí opakovaně vyexportovat, čímž zabráníte duplicitě. Jakmile export smažete, položky se znovu odemknou a je možné připravit nový export a znovu tyto položky vyexportovat.   

Napojení přes API

Fidoo public API poskytuje komplexní informace o datech, které jsou obsaženy v cloudové aplikaci Fidoo a mohou být díky tomuto API distribuovány a vyměňovány s libovolných systémem. Současná verze Fidoo API je umístěna na https://api.fidoo.com/v2/ a obsahuje: 

 • Sledování karetních transakcí
 • Přehledy o uživatelích aplikace
 • Přehled o Fidoo kartách
 • Orientace v parametrech a zůstatcích na Fidoo kartách
 • Vytvoření nového uživatele a objednání osobní Fidoo karty
 • Dobití a odbití osobní a týmové karty 

Pro přístup k datům přes public API je potřeba získat API klíč. Ten může vygenerovat hlavní správce v aplikaci Fidoo.