Search
Close this search box.

Návody na integrace – Money S3 XML DE export Hotovostních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
  (NastaveníIntegraceMoney S3).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S3
  (NastaveníIntegraceMoney S3).

   

Příprava a nastavení na straně Money S3

V Money S3 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:

 • při importu je potřeba zadat typ dokladu pro příjmy i výdaje
 • typ dokladu by měl mít min. tyto parametry:
  • číselnou řadu 
  • předkontaci v případě potřeby zaúčtování
  • členění DPH v případě potřeby zaúčtování 

Pozn.: Toto jedno nastavení se provádí pro importování všech tří transakčních exportů z Fidoo. Pro Transakce na kartách, pro transakce na Fidoo účtu i pro Hotovostní transakce.
Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import jiných transakcí z Fidoo, nemusíte nastavovat nic nového a nastavení provedené pro jakékoliv jiné transakce z Fidoo použijete i pro import hotovostních transakcí z Fidoo.

Nastavení provedeme tak, že projdeme celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíme všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijeme nastavené konfigurace.

 1. V Menu “Nástroje” zvolíme ikonu “Výměna dat XML” a dále volbu “Import”.
 2. Ponecháme vybranou volbu “výběr nastavení” a přes tlačítko v třemi tečkami se dostaneme do konfigurace zpracování importů.
 3. Zde si vytvoříme novou konfiguraci XML přenosu. Ušetříme si práci tím, že si zvolíme existující konfiguraci a naši novou vytvoříme jako kopii již existující konfigurace. Zvolíme tedy Konfiguraci s názvem “_BD – Bankovní doklady” a pokračujeme dále tlačítkem “Kopírovat”.
 4. V nové konfiguraci jděte na záložku “Filtr entit” a následně na “Doklady”. Zde zaškrtněte Bankovní doklady a Pokladní doklady tak, aby se tato konfigurace prostě týkala jen Bankovních dokladů a Pokladních dokladů.
 5. Na záložce “Základní nastavení” v řádku “konfigurace zpracování” pokračujte dál tlačítkem se šipkou.
 6. Zde si nastavíme automatické párování dokladů přímo při importu tak, že seznamu v levé části vybereme “Bankovní doklady” a v detailu v pravé části změníme akci u “nových záznamů” na “Přidat a párovat” a to samé u “záznamů bez klíče” (také na “přidat a párovat”). Potvrdíme tlačítkem OK.
 7. Dále na záložce “Základní nastavení” v řádku “konfigurace dat” pokračujte dál tlačítkem se šipkou.
 8. Zde si nejprve nastavíme typy příjmových a výdajových dokladů pro Bankovní a Pokladní doklady. V seznamu si nejprve najdeme “Bankovní doklad”. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahájíme výběr Typu příjmového dokladu.
 9. Zde si vytvoříme nový typ příjmového účetního dokladu nebo si vybereme některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH. Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce “Podrobnosti”, kam se dostanete tlačítkem “Nový” příp. “Opravit”.
  Výběr potvrdíme tlačítkem OK.

 10. To samé provedeme i pro výdejový typ dokladu. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahájíme výběr Typu výdejového dokladu.
 11. Zde si vytvoříme nový typ výdejového účetního dokladu nebo si vybereme některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH.
  Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce “Podrobnosti”, kam se dostanete tlačítkem “Nový” příp. “Opravit”. Výběr potvrdíme tlačítkem OK.

 12. V seznamu si nyní najdeme “Pokladní doklad”. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahájíme výběr Typu příjmového dokladu.
 13. Zde si vytvoříme nový typ příjmového účetního dokladu nebo si vybereme některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH.
  Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce “Podrobnosti”, kam se dostanete tlačítkem “Nový” příp. “Opravit”.
  Výběr potvrdíme tlačítkem OK.

 14. To samé provedeme i pro výdejový typ dokladu. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahájíme výběr Typu výdejového dokladu.
 15. Zde si vytvoříme nový typ příjmového účetního dokladu nebo si vybereme některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH. Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce “Podrobnosti”, kam se dostanete tlačítkem “Nový” příp. “Opravit”.
  Výběr potvrdíme tlačítkem OK.

 16. Hotové nastavení konfigurace dat importu potvrdíme tlačítkem OK.
 17. Money S3 Vás vyzve, abyste si nastavení konfigurace dat importu uložili do souboru. Zvolte si umístění a název souboru a konfiguraci si uložte.
 18. Zvolíme si vhodnou zkratku a popis celé konfigurace (Např. zkratku “TRANSAKCE” a popis “Bankovní a Pokladní doklady z Fidoo) a dáme uložit tlačítkem OK.
 19. Nově vytvořenou konfiguraci XML přenosu v seznamu vybereme a výběr potvrdíme tlačítkem OK.
 20. S vybranou novou konfigurací nastavení pokračujeme přes tlačítko “Další”.
 21. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
 22. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
 23. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačné případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 24. Spustí se import Hotovostních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Money S3 dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátu Transformační pravidla).
 25. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 26. Import Hotovostních transakcí z Fidoo do Pokladních dokladů v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Pokladní doklady jsou nyní v Money S3 vidět. Nastavení, které jsme provedli už zůstane k dispozici i pro všechny budoucí importy.

Export z Fidoo

Exportovat hotovostní transakce lze ve Fidoo nad jakýmkoliv seznamem hotovostních transakcí (např. Moje FinanceHotovostTransakce).
Zde lze vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam hotovostních transakcí
  (Moje/Týmové/Firemní FinanceHotovost – Transakce)
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance Hotovost – Transakce).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem hotovostních transakcí zvolte volbu Export
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost – Transakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce).

  Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

  Export hotovostních transakcí je hotov.

Import do Money S3 s modulem XML DE Profi

 1. V Menu “Nástroje” zvolíme ikonu “Výměna dat XML” a dále volbu “Import”.
 2. Zkontrolujeme, že máme vybranou (případně vybereme) konfiguraci nastavení importu pro Bankovní doklady, kterou jsme si dříve připravili (Viz Příprava na straně Money S3 s modulem XML DE Profi) a pokračujeme přes tlačítko “Další”.
 3. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo (viz Export z Fidoo). Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
 4. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
 5. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 6. Spustí se import Hotovostních transakcí do Pokladních dokladů v Money S3 dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátuTransformační pravidla).
 7. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 8. Import Hotovostních transakcí z Fidoo do Pokladních dokladů v Money S3 je hotov a naimportované Pokladní doklady jsou nyní v Money S3 vidět.

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

Návody na integrace – Money S3 XML DE export Transakcí na Fidoo účtu

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní, případně jej zapněte.
  (NastaveníIntegraceMoney S3).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S3.

  TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části “Karetní transakce” a zároveň v části “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S3 a vy na tomto bankovním účtu v Money S3 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).

  Pokud si v Money S3 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Transakce na Fidoo účtu a zkratku druhého do části Karetní transakce, tak docílíte toho, že Money S3 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (NastaveníIntegraceMoney S3).

Příprava a nastavení na straně Money S3

V Money S3 je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:

 • při importu je potřeba zadat typ dokladu pro příjmy i výdaje,
 • typ dokladu by měl mít min. tyto parametry:
  • číselnou řadu, 
  • předkontaci v případě potřeby zaúčtování,
  • členění DPH v případě potřeby zaúčtování.

Pozn.: Toto jedno nastavení se provádí pro importování všech tří transakčních exportů z Fidoo. Pro Transakce na kartách, pro transakce na Fidoo účtu i pro Hotovostní transakce.
Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import karetních transakcí z Fidoo, nemusíte nastavovat nic nového a nastavení provedené pro karetní transakce použijete i pro import transakcí z Fidoo účtu.

Nastavení provedete tak, že projdeme celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíme všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijete nastavené konfigurace.

 1. V Menu “Nástroje” zvolte ikonu “Výměna dat XML” a dále volbu “Import”.
 2. Ponechte vybranou volbu “Výběr nastavení” a přes tlačítko v třemi tečkami se dostanete do konfigurace zpracování importů.
 3. Zde si vytvořte novou konfiguraci XML přenosu. Ušetříte si práci tím, že si zvolíte existující konfiguraci a naši novou vytvoříte jako kopii již existující konfigurace. Zvolte tedy Konfiguraci s názvem “_BD – Bankovní doklady” a pokračujte dále tlačítkem “Kopírovat”.
 4. V nové konfiguraci jděte na záložku “Filtr entit” a následně na “Doklady”. Zde zaškrtněte Bankovní doklady a Pokladní doklady tak, aby se tato konfigurace prostě týkala jen Bankovních dokladů a Pokladních dokladů.
 5. Na záložce “Základní nastavení” v řádku “konfigurace zpracování” pokračujte dál tlačítkem se šipkou.
 6. Zde si nastavte automatické párování dokladů přímo při importu tak, že seznamu v levé části vyberete “Bankovní doklady” a v detailu v pravé části změníte akci u “nových záznamů” na “Přidat a párovat” a to samé u “záznamů bez klíče” (také na “přidat a párovat”). Potvrďte tlačítkem OK.
 7. Dále na záložce “Základní nastavení” v řádku “konfigurace dat” pokračujte dál tlačítkem se šipkou.
 8. Zde si nejprve nastavte typy příjmových a výdajových dokladů pro Bankovní a Pokladní doklady. V seznamu si nejprve najdeme “Bankovní doklad”. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahajte výběr Typu příjmového dokladu.
 9. Zde si vytvořte nový typ příjmového účetního dokladu nebo si vyberte některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH. Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce “Podrobnosti”, kam se dostanete tlačítkem “Nový” příp. “Opravit”.
  Výběr potvrďte tlačítkem OK.

 10. To samé proveďte i pro výdejový typ dokladu. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahajte výběr Typu výdejového dokladu.
 11. Zde si vytvořte nový typ výdejového účetního dokladu nebo si vyberte některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH.
  Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce “Podrobnosti”, kam se dostanete tlačítkem “Nový” příp. “Opravit”. Výběr potvrďte tlačítkem OK.

 12. V seznamu si nyní najděte “Pokladní doklad”. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahajte výběr Typu příjmového dokladu.
 13. Zde si vytvořte nový typ příjmového účetního dokladu nebo si vyberte některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH.
  Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce “Podrobnosti”, kam se dostanete tlačítkem “Nový” příp. “Opravit”.
  Výběr potvrďte tlačítkem OK.

 14. To samé proveďte i pro výdejový typ dokladu. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahajte výběr Typu výdejového dokladu.
 15. Zde si vytvořte nový typ příjmového účetního dokladu nebo si vyberte některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH. Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce “Podrobnosti”, kam se dostanete tlačítkem “Nový” příp. “Opravit”.
  Výběr potvrďte tlačítkem OK.

 16. Hotové nastavení konfigurace dat importu potvrďte tlačítkem OK.
 17. Money S3 Vás vyzve, abyste si nastavení konfigurace dat importu uložili do souboru. Zvolte si umístění a název souboru a konfiguraci si uložte.
 18. Zvolte si vhodnou zkratku a popis celé konfigurace (Např. zkratku “TRANSAKCE” a popis “Bankovní a Pokladní doklady z Fidoo) a uložte tlačítkem OK.
 19. Nově vytvořenou konfiguraci XML přenosu v seznamu vyberte a výběr potvrďte tlačítkem OK.
 20. S vybranou novou konfigurací nastavení pokračujte přes tlačítko “Další”.
 21. Nyní zvolte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahajte tlačítkem se třemi tečkami .
 22. Vyhledejte soubor k importu, soubor označte a pokračujte tlačítkem Otevřít.
 23. Zkontrolujte si, že máte zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money nejprve celý soubor importuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačné případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíte tlačítkem “Dokončit”.
 24. Spustí se import Transakcí z Fidoo účtu do Bankovních dokladů v Money S3 dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátu Transformační pravidla).
 25. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 26. Import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a importované Bankovní doklady jsou nyní v Money S3 vidět. Nastavení, které jsme provedli už zůstane k dispozici i pro všechny budoucí importy.

Export z Fidoo

Exportovat transakce na Fidoo účtu lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad seznamem transakcí na Fidoo účtu (Firemní Finance Fidoo účet Transakce).
2. V účetní agendě v části Export Fidoo účtu.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně.
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem transakcí na Fidoo účtu v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem transakcí na Fidoo účtu 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte na seznam transakcí na Fidoo účtu.
  (Firemní FinanceFidoo účet – Transakce)
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export.
  (Firemní Finance Fidoo účet – Transakce).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na Fidoo účtu zvolte volbu Export
  (Firemní FinanceFidoo účetTransakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní FinanceFidoo účet – Transakce).

  Vyexportuje se vám exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export Fidoo účtu.

   
 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a exportovací proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.
 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.
 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.
 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na Fidoo účtu ve všech
  dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho
  později budete schopni najít.
  Export transakcí na Fidoo účtu je hotov.

Import do Money S3 s modulem XML DE Profi

 1. V Menu “Nástroje” zvolíme ikonu “Výměna dat XML” a dále volbu “Import”.
 2. Zkontrolujeme, že máme vybranou (případně vybereme) konfiguraci nastavení importu pro Bankovní doklady, kterou jsme si dříve připravili (Viz Příprava na straně Money S3 s modulem XML DE Profi) a pokračujeme přes tlačítko “Další”.
 3. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo (viz Export z Fidoo). Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
 4. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
 5. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 6. Spustí se import Karetních transakcí do Bankovních dokladů v Money S3 dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátuTransformační pravidla).
 7. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 8. Import Transakcí z Fidoo  účtu do Bankovních dokladů v Money S3 je hotov a naimportované Bankovní doklady jsou nyní v Money S3 vidět.

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

Návody na integrace – Money S3 XML DE export Karetních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní, případně jej zapněte.
  (NastaveníIntegraceMoney S3).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S3.

  TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části “Karetní transakce” a zároveň v části “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S3 a vy na tomto bankovním účtu v Money S3 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).

  Pokud si v Money S3 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Karetní transakce a zkratku druhého do části Transakce na Fidoo účtu, tak docílíte toho, že Money S3 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (NastaveníIntegraceMoney S3).

Příprava a nastavení na straně Money S3

V Money S3 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:

 • Při importu je potřeba zadat typ dokladu pro příjmy i výdaje.
 • Typ dokladu by měl mít min. tyto parametry:
  • číselnou řadu,
  • předkontaci v případě potřeby zaúčtování,
  • členění DPH v případě potřeby zaúčtování.

Pozn.: Toto jedno nastavení se provádí pro importování všech tří transakčních exportů z Fidoo. Pro Transakce na kartách, pro transakce na Fidoo účtu i pro Hotovostní transakce.
Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import jiných transakcí z Fidoo, nemusíte nastavovat nic nového a nastavení provedené pro jakékoliv jiné transakce z Fidoo použijete i pro import karetních transakcí z Fidoo.

Nastavení provedete tak, že projdete celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíte všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijete nastavené konfigurace.

 1. V Menu “Nástroje” zvolte ikonu “Výměna dat XML” a dále volbu “Import”.
 2. Ponechte vybranou volbu “Výběr nastavení” a přes tlačítko v třemi tečkami se dostanete do konfigurace zpracování importů.
 3. Zde si vytvořte novou konfiguraci XML přenosu. Ušetříte si práci tím, že si zvolíte existující konfiguraci a naši novou vytvoříte jako kopii již existující konfigurace. Zvolte tedy Konfiguraci s názvem “_BD – Bankovní doklady” a pokračujte dále tlačítkem “Kopírovat”.
 4. V nové konfiguraci jděte na záložku “Filtr entit” a následně na “Doklady”. Zde zaškrtněte Bankovní doklady a Pokladní doklady tak, aby se tato konfigurace prostě týkala jen Bankovních dokladů a Pokladních dokladů.
 5. Na záložce “Základní nastavení” v řádku “konfigurace zpracování” pokračujte dál tlačítkem se šipkou.
 6. Zde si nastavte automatické párování dokladů přímo při importu tak, že seznamu v levé části vyberte “Bankovní doklady” a v detailu v pravé části změňte akci u “nových záznamů” na “Přidat a párovat” a to samé u “záznamů bez klíče” (také na “přidat a párovat”). Potvrďte tlačítkem OK.
 7. Dále na záložce “Základní nastavení” v řádku “konfigurace dat” pokračujte dál tlačítkem se šipkou.
 8. Zde si nejprve nastavte typy příjmových a výdajových dokladů pro Bankovní a Pokladní doklady. V seznamu si nejprve najděte “Bankovní doklad”. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahajte výběr Typu příjmového dokladu.
 9. Zde si vytvořte nový typ příjmového účetního dokladu nebo si vyberte některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH. Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce “Podrobnosti”, kam se dostanete tlačítkem “Nový” příp. “Opravit”.
  Výběr potvrďte tlačítkem OK.

 10. To samé proveďte i pro výdejový typ dokladu. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahajte výběr Typu výdejového dokladu.
 11. Zde si vytvořte nový typ výdejového účetního dokladu nebo si vyberte některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH.
  Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce “Podrobnosti”, kam se dostanete tlačítkem “Nový” příp. “Opravit”. Výběr potvrďte tlačítkem OK.

 12. V seznamu si nyní najděte “Pokladní doklad”. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahajte výběr Typu příjmového dokladu.
 13. Zde si vytvořte nový typ příjmového účetního dokladu nebo si vyberte některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH.
  Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce “Podrobnosti”, kam se dostanete tlačítkem “Nový” příp. “Opravit”.
  Výběr potvrdíte tlačítkem OK.

 14. To samé proveďte i pro výdejový typ dokladu. V pravé části přes tlačítko se třemi tečkami zahajte výběr Typu výdejového dokladu.
 15. Zde si vytvořte nový typ příjmového účetního dokladu nebo si vyberte některý již vytvořený. Důležité je, aby vybraný doklad měl předvyplněnou číselnou řadu, předkontaci a členění DPH. Zkontrolovat či změnit číselnou řadu, předkontaci a členění DPH můžete v detailu Typu účetního dokladu na záložce “Podrobnosti”, kam se dostanete tlačítkem “Nový” příp. “Opravit”.
  Výběr potvrďte tlačítkem OK.

 16. Hotové nastavení konfigurace dat importu potvrďte tlačítkem OK.
 17. Money S3 Vás vyzve, abyste si nastavení konfigurace dat importu uložili do souboru. Zvolte si umístění a název souboru a konfiguraci si uložte.
 18. Zvolte si vhodnou zkratku a popis celé konfigurace (Např. zkratku “TRANSAKCE” a popis “Bankovní a Pokladní doklady z Fidoo) a dejte uložit tlačítkem OK.
 19. Nově vytvořenou konfiguraci XML přenosu v seznamu vyberte a výběr potvrďte tlačítkem OK.
 20. S vybranou novou konfigurací nastavení pokračujte přes tlačítko “Další”.
 21. Nyní zvolte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahajte tlačítkem se třemi tečkami .
 22. Vyhledejte soubor k importu, soubor označte a pokračujte tlačítkem Otevřít.
 23. Zkontrolujte si, že máte zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money nejprve celý soubor importuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačné případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíte tlačítkem “Dokončit”.
 24. Spustí se import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Money S3 dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátu Transformační pravidla).
 25. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 26. Import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a importované Bankovní doklady jsou nyní v Money S3 vidět. Nastavení, které jste provedli už zůstane k dispozici i pro všechny budoucí importy.

Export z Fidoo

Exportovat transakce lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem transakcí (např. Moje FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně a vyexportovat transakce, které nejsou ještě zúčtovány (tj. jsou ve stavu “blokace”).
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem karetních transakcí 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
  (Moje/Týmové/Firemní FinanceKartyTransakce)

 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – KartyTransakce)

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na kartách zvolte volbu Export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

  Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export transakcí na kartě. 
 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.

 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.
 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.
 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na kartách ve všech
  dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho
  později budete schopni najít.


  Export karetních transakcí je hotov.

Import do Money S3 s modulem XML DE Profi

 1. V Menu “Nástroje” zvolíme ikonu “Výměna dat XML” a dále volbu “Import”.
 2. Zkontrolujeme, že máme vybranou (případně vybereme) konfiguraci nastavení importu pro Bankovní doklady, kterou jsme si dříve připravili (Viz Příprava na straně Money S3 s modulem XML DE Profi) a pokračujeme přes tlačítko “Další”.
 3. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo (viz Export z Fidoo). Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
 4. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
 5. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 6. Spustí se import Karetních transakcí do Bankovních dokladů v Money S3 dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátuTransformační pravidla).
 7. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 8. Import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Money S3 je hotov a naimportované Bankovní doklady jsou nyní v Money S3 vidět.

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

Návody na integrace – Money S3 XML DE export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
  (NastaveníIntegraceMoney S3)
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu a zkratku pokladny shodně tak, jak je máte označené v Money S3.
  (NastaveníIntegraceMoney S3)
 3. (Volitelně) Vytvořte si nákladová střediska shodně s tím, jaký máte nastavený seznam nákladových středisek v Money S3.
  (NastaveníVýdajeNákladová střediska)
 4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Členění DPH v Money S3.
  (NastaveníVýdajeČlenění DPH)
 5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Předkontací v Money S3.
  (Nastavení  – Výdaje – Předkontace) 

   

 6. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Zakázek v Money S3.
  (NastaveníProjekty)

                                   

Příprava a nastavení na straně Money S3 s modulem XML DE Profi

V Money S3 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení v konfiguraci zpracování importů:

 • typ dokladu pro příjmy i výdaje (s definovanými minimálně těmito parametry):
  – číselnou řadu,
  – předkontaci v případě potřeby zaúčtování,
  – členění DPH v případě potřeby zaúčtování.

Nastavení provedeme tak, že projdeme celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíme všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijeme nastavené konfigurace.

 1. V Menu “Nástroje” zvolte ikonu “Výměna dat XML” a dále volbu “Import”.
 2. Ponechte vybranou volbu “Výběr nastavení” a přes tlačítko v třemi tečkami se dostanete do konfigurace zpracování importů.
 3. Zde si vytvoříte novou konfiguraci XML přenosu. Ušetříte si práci tím, že si zvolíte existující konfiguraci a naši novou vytvoříte jako kopii již existující konfigurace. Zvolte tedy Konfiguraci s názvem “_FP+FV – faktury přijaté a vydané” a pokračujte dále tlačítkem “Kopírovat”.
 4. V nové konfiguraci jděte na záložku “Filtr entit” a následně na “Doklady”. Zde zrušte zaškrtnutí Faktur vydaných a zaškrtněte Závazky tak, aby se tato konfigurace prostě týkala jen Závazků a Faktur přijatých.
 5. Na záložce “Seznamy” zaškrtněte “Předkontace”.
 6. Zvolte si vhodnou zkratku a popis celé konfigurace (Např. zkratku “FP+ZV” a popis “Faktury přijaté a Závazky z Fidoo) a zadejte uložit tlačítkem OK.
 7. Nově vytvořenou konfiguraci XML přenosu v seznamu vyberte a výběr potvrďte tlačítkem OK.
 8. S vybranou novou konfigurací nastavení pokračujte přes tlačítko “Další”.
 9. Nyní zvolte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami .
 10. Vyhledejte soubor k importu, soubor označte a pokračujte tlačítkem Otevřít.
 11. Zkontrolujte si, že máte zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor importuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíte tlačítkem “Dokončit”.
 12. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Závazků a Faktur přijatých dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátu Transformační pravidla).
 13. Po dokončení importu si můžete zobrazit “Výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 14. Import Výdajů z Fidoo do Závazků a Přijatých faktur v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a importované Závazky a Přijaté faktury jsou nyní v Money S3 vidět.

Varianta s modulem XML DE Profi 

Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu, která Vám bude během importu výdaje např. rovnou párovat na příslušné přijaté faktury nebo závazkové dokumenty. 

Nastavení opět provedete prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedeme i prvotní nastavení.  

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu „Import z XML“.
 2. Zvolte “Výběr nastavení” a dále “_BD (bankovní doklady)”. Dále pokračujte tlačítkem “…” vedle “výběru nastavení” do editace konfigurace položky “_BD (bankovní doklady)”.
 3. V editaci konfigurace zpracování “_BD (bankovní doklady)” vytvořte vlastní konfiguraci zpracování tím, že vytvoříte kopii stávající konfigurace a uložíte si jí jako vaší novou konfiguraci zpracování bankovních dokladů s novým názvem a značkou.

 4. Následně si v této vlastní konfiguraci zpracování můžete nastavit svá vlastní pravidla, která se při importu použijí včetně např. automatického párování rovnou při importu.

 5. Podobným způsobem si zde nastavíte i číselné řady, předkontace, členění DPH, případně další parametry, které se mají použít při importu.

Export z Fidoo

Exportovat výdaje lze ve Fidoo na dvou místech: 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní finance -> Výdaje).
2. V účetní agendě v části “Export výdaje” .

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

  .
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu “Export” 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem “Exportovat”. 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).


   

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu “Vyúčtovaný” (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte “Export výdajů“. 
 2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
  Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
  Zkontrolujte výdaje, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem “Exportovat”. 

 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet. 

 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko “Stáhnout data”. 
 5. Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory výdajů ve všech dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici včetně scanů účetních dokladů. 
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho později budete schopni najít.

         
         Export výdajů je hotov.

Import do Money S3 s modulem XML DE Profi

 1. V Menu “Nástroje” zvolíme ikonu “Výměna dat XML” a dále volbu “Import”.
 2. Vybereme konfiguraci nastavení, kterou jsme si dříve připravili (viz Příprava na straně Money S3 s modulem XML DE Profi) a pokračujeme přes tlačítko “Další”.
 3. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
 4. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
 5. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 6. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Závazků a Faktur přijatých dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátuTransformační pravidla).

   

 7. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 8. Import Výdajů z Fidoo do Závazků a Přijatých faktur v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Závazky a Přijaté faktury jsou nyní v Money S3 vidět.

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

Návody na integrace – Money S4 export Transakcí na hotovosti

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S4 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
  (NastaveníIntegraceMoney S4).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S4
  (NastaveníIntegraceMoney S4).

Příprava a nastavení na straně Money S4

V Money S4 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:
Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S4 do modulu „Import z XML“.

 • V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky:
  1. krok: přidat nový objekt „Pokladní doklad“
        a. klíč neexistuje „Přidat“ 
        b. klíč existuje „Editovat“ 
        c. klíč chybí „Přidat“ 
        d. klíč duplicitní „Chyba“ 
 • Všechny konfigurované typy dokladu by měl mít min. tyto parametry::
  • číselnou řadu 
  • předkontaci v případě potřeby zaúčtování
  • členění DPH v případě potřeby zaúčtování

A teď postupně krok po kroku, jak nastavit importní konfigurační kartu pro Pokladní Doklady (PD): 

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku “Import z XML” např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”.
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” zvolte položku “Přidat” vytvořte si tak novou kartu konfigurace importu. 
 4. Na nové kartě importu si zvolte její Názevkód a volitelně i omezení na konkrétní agendu, pro kterou bude importní karta dostupná.
 5. Dále si nadefinujeme objekt Pokladních Dokladů, které budeme importovat.  
  Ve spodní části v “seznamu objektů” zvolíme “přidat” a v okně “Nastavení pro import…” zahájíme výběr objektu tlačítkem s třemi tečkami. 
   

 6. Ze seznamu vybereme Pokladní Doklady (v sekci Pokladnaa potvrdíme tlačítkem “OK”. 

 7. V nastavení Pokladního dokladu na záložce obecné zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. 

 8. V nastavení Pokladního dokladu jděte ještě na záložku “Spojovací údaje”. Zde zkontrolujte, zda je zaškrtnuto “Použít primární klíč jako spojovací údaj”, a případně zaškrtněte. Potvrdíme tlačítkem OK.

 9. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Členění DPH” (pod sekcí “Pokladní doklad“). Označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 

 10. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK.

 11. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Účet” (pod sekcí “Pokladní Doklad”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 12. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 13. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Předkontace” (pod sekcí “Pokladní doklad”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 14. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 15. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Měny” (pod sekcí “Pokladní Doklad”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 16. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 17. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Pokladna” (pod sekcí “Pokladní Doklad”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 18. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 

  Nyní je nová konfigurace importu Hotovostních Transakcí z Fidoo do Pokladních dokladů v Money S4 připravena.

Varianta s modulem XML DE Profi 

Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu, která Vám umožní během importu transakce např. rovnou párovat na pokladní doklady na příslušné přijaté faktury nebo závazkové dokumenty. 

Nastavení opět provedeme prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedeme i prvotní nastavení.  

 1. V sekci Pokladní doklady zvolíme volbu XML přenosy Import z XML.


 2. Zvolíme Výběr nastavení a dále zvolíme _PD (pokladní doklady). Dále pokračujeme tlačítkem vedle “výběru nastavení” do editace konfigurace položky _PD (pokladní doklady).


 3. V editaci konfigurace zpracování _PD (pokladní doklady) vytvoříme vlastní konfiguraci zpracování tím, že vytvoříme kopii stávající konfigurace a uložíme si jí jako naší novou konfiguraci zpracování bankovních dokladů s novým názvem a značkou. Případně můžeme opravit nějakou stávající konfiguraci
  nebo si vytvořit čistou novou.

 4. Následně si v této vlastní konfiguraci zpracování můžeme nastavit svá vlastní pravidla, která se při importu použijí včetně např. automatického párování rovnou při importu.

 5. Podobným způsobem si zde nastavíme i číselné řady, předkontace, členění DPH, případně další parametry, které se mají použít při importu.

Export z Fidoo

Exportovat hotovostní transakce lze ve Fidoo nad jakýmkoliv seznamem hotovostních transakcí (např. Moje FinanceHotovostTransakce).
Zde lze vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam hotovostních transakcí
  (Moje FinanceHotovost – Transakce)
  nebo
  (Týmové FinanceHotovost – Transakce)
  nebo
  (Firemní FinanceHotovost – Transakce)


 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance Hotovost – Transakce). 3. Nad vyfiltrovaným seznamem hotovostních transakcí zvolte volbu Export
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost – Transakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce).

  Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

  Export hotovostních transakcí je hotov.

Import do Money S4

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku “Import z XML” např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 

 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 

 3. V rámci sekce “Import z XML” si zvolte a kliknutím označte tu kartu konfigurace importu, kterou jste si dříve pro import z Fidoo připravili (viz sekce “Příprava a nastavení na straně Money S4“). Z horní nabídky zvolte tlačítko “Importovat”. 

 4. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce “Export z Fidoo”). Výběr potvrďte tlačítkem “Otevřít”. 
 5. Po potvrzení se spustí Import Hotovostních Transakcí z Fidoo do Pokladních Dokumentů v Money S4 podle pravidel uvedených výše (Viz sekce “Transformační pravidla”).

  Import výdajů z Fidoo do Přijatých faktur a Závazkových dokumentů je hotov. 

Návody na integrace – Money S4 export Transakcí na Fidoo účtu

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S4 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
  (NastaveníIntegraceMoney S4).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S4.

  TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části “Karetní transakce” a zároveň v části “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S4 a vy na tomto bankovním účtu v Money S4 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).

  Pokud si v Money S4 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Karetní transakce a zkratku druhého do části Transakce na Fidoo účtu, tak docílíte toho, že Money S4 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (NastaveníIntegraceMoney S4).

Příprava a nastavení na straně Money S4

V Money S4 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování: 

Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S4 do modulu „Import z XML“.

V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky: 
      1. krok: přidat nový objekt “Bankovní výpisy”
            a. klíč neexistuje „Přidat“ 
            b. klíč existuje „Editovat“ 
            c. klíč chybí „Přidat“ 
           d. klíč duplicitní „Chyba“ 

      2. krok: v objektu si najdeme řádek “Položka bankovního výpisu”:
           a. klíč neexistuje „Přidat“ 
           b. klíč existuje „Editovat“ 
           c. klíč chybí „Přidat“ 
           d. klíč duplicitní „Chyba“
           e. spojovací údaj “Číslo dokladu”      

 • Typ dokladu by měl mít min. tyto parametry: 
  – Číselnou řadu 
  – Předkontaci v případě potřeby zaúčtování 
  – Členění DPH v případě potřeby zaúčtování 

Pozn.: Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import karetních transakcí z Fidoo účtu, nemusíte zakládat novou Kartu pro XML import, ale můžete již hotovou Importní konfiguraci (tzv. kartu) použít jak pro import transakcí na Fidoo účtu, tak na import transakcí na kartách. 

A teď postupně krok po kroku, jak nastavit jednu společnou importní konfigurační kartu pro Bankovní Doklady (BD): 

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku Import z XML např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” zvolte položku “Přidat” vytvořte si tak novou kartu konfigurace importu.
 4. Na nové kartě importu si zvolte její Název, kód a volitelně i omezení na konkrétní agendu, pro kterou bude importní karta dostupná.
 5. Dále si nadefinujeme objekty Bankovních výpisů, které budeme importovat.  
  Ve spodní části v “seznamu objektů” zvolíme “přidat” a v okně “Nastavení pro import…” zahájíme výběr objektu tlačítkem s třemi tečkami. 
 6. Ze seznamu vybereme “Bankovní výpisy” (v sekci Banka) a potvrdíme tlačítkem “OK”. 
 7. V nastavení Bankovního výpisu na záložku “Obecné” zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. Potvrdíte tlačítkem OK.
 8. Dále na záložce “Obecné” se proklikněte do nastavení výchozí skupiny “Nezařazeno”.
 9. Zde potřebujeme nastavit pro nespárované příjmové i výdajové položky předdefinovanou předkontaci. U “Nespárovaných položek” v obou případech výběr zahájíme tlačítkem s třemi tečkami.
 10. Zde v obou případech vybereme (případně si vytvoříme) nejvhodnější předkontaci, která se bude doplňovat k nenapárovaným bankovním dokladům a výběr vždy potvrdíme tlačítkem “OK”. 
 11. Takto nastavenou konfiguraci skupiny uzavřeme tlačítkem OK. 
 12. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Položka bankovního výpisu” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”.
 13. Na záložce obecné zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. 
 14. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
  Toto nastavení Položky bankovního dokladu znemožňuje duplicitní import jednotlivých transakcí z Fidoo.
 15. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Účet” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”.  
 16. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 17. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Předkontace” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 18. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 19. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Členění DPH” (pod sekcí “Bankovní výpisy”). Označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 20. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK.  
 21. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Měny” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 22. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 

Nastavení potvrdíme tlačítkem OK vlevo nahoře.  
Nastavení Importní karty Bankovní výpisy pro import Transakcí na kartách a na Fidoo účtu z Fidoo do bankovních dokladů v Money S4 je tímto hotovo. 

Export z Fidoo

Exportovat Výdaje lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Moje FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně a vyexportovat transakce, které nejsou ještě zúčtovány (tj. jsou ve stavu “blokace”).
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
  (Moje FinanceKartyTransakce)
  nebo
  (Týmové Finance – Karty – Transakce)
  nebo
  (Firemní FinanceKartyTransakce)


 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce). 3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na kartách zvolte volbu Export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce). 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

  Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export transakcí na kartě. 

 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a exportovací proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na kartách ve všech
  dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho
  později budete schopni najít.


  Export karetních transakcí je hotov.

Import do Money S4

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku “Import z XML” např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” si zvolte a kliknutím označte tu kartu konfigurace importu, kterou jste si dříve pro import z Fidoo připravili (viz sekce “Příprava a nastavení na straně Money S4“). Z horní nabídky zvolte tlačítko “Importovat”. 
 4. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce “Export z Fidoo”). Výběr potvrďte tlačítkem “Otevřít”.
 5. Po potvrzení se spustí Import Transakcí na Fidoo účtu do Bankovních dokladů v Money S4 podle pravidel uvedených výše (Viz sekce “Transformační pravidla”). 

  Import Transakcí na Fidoo účtu do Bankovních dokladů v Money S4 je hotov.

 6. V Money S4 se naimportované bankovní výpisy najdou v části Banka – Bankovní výpisy. Zde každý importovaný soubor je veden jako samostatný výpis a v něm jsou pak jednotlivé naimportované transakce.

Návody na integrace – Money S4 export Transakcí na kartách

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S4 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
  (NastaveníIntegraceMoney S4).

 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S4.

  TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části “Karetní transakce” a zároveň v části “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S4 a vy na tomto bankovním účtu v Money S4 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).

  Pokud si v Money S4 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Karetní transakce a zkratku druhého do části Transakce na Fidoo účtu, tak docílíte toho, že Money S4 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (NastaveníIntegraceMoney S4).

Příprava a nastavení na straně Money S4

V Money S4 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování: 

Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S4 do modulu „Import z XML“.

V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky: 
      1. krok: přidat nový objekt “Bankovní výpisy”
            a. klíč neexistuje „Přidat“ 
            b. klíč existuje „Editovat“ 
            c. klíč chybí „Přidat“ 
           d. klíč duplicitní „Chyba“ 

      2. krok: v objektu si najdeme řádek “Položka bankovního výpisu”:
           a. klíč neexistuje „Přidat“ 
           b. klíč existuje „Editovat“ 
           c. klíč chybí „Přidat“ 
           d. klíč duplicitní „Chyba“
           e. spojovací údaj “Číslo dokladu”      

 • Všechny nastavované typy dokladů by měly mít min. tyto parametry: 
  – Číselnou řadu 
  – Předkontaci v případě potřeby zaúčtování 
  – Členění DPH v případě potřeby zaúčtování 

Pozn.: Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import transakcí z Fidoo účtu, nemusíte zakládat novou Kartu pro XML import, ale můžete již hotovou Importní konfiguraci (tzv. kartu) použít jak pro import transakcí na Fidoo účtu, tak na import transakcí na kartách. 

A teď postupně krok po kroku, jak nastavit jednu společnou importní konfigurační kartu pro Bankovní Doklady (BD): 

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku Import z XML např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” zvolte položku “Přidat” vytvořte si tak novou kartu konfigurace importu.
 4. Na nové kartě importu si zvolte její Název, kód a volitelně i omezení na konkrétní agendu, pro kterou bude importní karta dostupná.
 5. Dále si nadefinujeme objekty Bankovních výpisů, které budeme importovat.  
  Ve spodní části v “seznamu objektů” zvolíme “přidat” a v okně “Nastavení pro import…” zahájíme výběr objektu tlačítkem s třemi tečkami. 
 6. Ze seznamu vybereme “Bankovní výpisy” (v sekci Banka) a potvrdíme tlačítkem “OK”. 
 7. V nastavení Bankovního výpisu na záložku “Obecné” zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. Potvrdíte tlačítkem OK.
 8. Dále na záložce “Obecné” se proklikněte do nastavení výchozí skupiny “Nezařazeno”.
 9. Zde potřebujeme nastavit pro nespárované příjmové i výdajové položky předdefinovanou předkontaci. U “Nespárovaných položek” v obou případech výběr zahájíme tlačítkem s třemi tečkami.
 10. 10.  Zde v obou případech vybereme (případně si vytvoříme) nejvhodnější předkontaci, která se bude doplňovat k nenapárovaným bankovním dokladům a výběr vždy potvrdíme tlačítkem “OK”. 
 11. Takto nastavenou konfiguraci skupiny uzavřeme tlačítkem OK. 
 12. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Položka bankovního výpisu” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”.
 13. Na záložce obecné zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. 
 14. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
  Toto nastavení Položky bankovního dokladu znemožňuje duplicitní import jednotlivých transakcí z Fidoo.
 15. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Účet” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”.  
 16. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 17. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Předkontace” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 18. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 19. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Členění DPH” (pod sekcí “Bankovní výpisy”). Označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 20. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK.  
 21. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Měny” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 22. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 

Nastavení potvrdíme tlačítkem OK vlevo nahoře.  
Nastavení Importní karty Bankovní výpisy pro import Transakcí na kartách a na Fidoo účtu z Fidoo do bankovních dokladů v Money S4 je tímto hotovo. 

Export z Fidoo

Exportovat Výdaje lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Moje FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně a vyexportovat transakce, které nejsou ještě zúčtovány (tj. jsou ve stavu “blokace”).
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
  (Moje FinanceKartyTransakce)
  nebo
  (Týmové Finance – Karty – Transakce)
  nebo
  (Firemní FinanceKartyTransakce)
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na kartách zvolte volbu Export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

   

  Vyexportuje se exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export transakcí na kartě. 

 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a exportovací proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na kartách ve všech
  dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho
  později budete schopni najít.


  Export karetních transakcí je hotov.

Import do Money S4

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku “Import z XML” např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” si zvolte a kliknutím označte tu kartu konfigurace importu, kterou jste si dříve pro import z Fidoo připravili (viz sekce “Příprava a nastavení na straně Money S4“). Z horní nabídky zvolte tlačítko “Importovat”. 
 4. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce “Export z Fidoo”). Výběr potvrďte tlačítkem “Otevřít”.
 5. Po potvrzení se spustí Import Karetních Transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Money S4 podle pravidel uvedených výše (Viz sekce “Transformační pravidla”). 

  Import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Money S4 je hotov.
 6. V Money S4 se naimportované bankovní výpisy najdou v části Banka – Bankovní výpisy. Zde každý importovaný soubor je veden jako samostatný výpis a v něm jsou pak jednotlivé naimportované transakce.

 7. Naimportované bankovní doklady nyní můžeme napárovat na dříve naimportované Faktury Přijaté a Závazkové Doklady. Pro spuštění párování použijte tlačítko “Párovat úhrady”. 
 8. Tím se spustí proces párování úhrad na FP a ZD. 
 9. Pokud se při párování dohledají FP a ZD se stejným párovacím znakem jako mají BD, dojde k napárování úhrady za FP nebo ZD. 

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

Návody na integrace – Money S4 export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S4 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte. 
  (NastaveníIntegraceMoney S4)
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu a zkratku pokladny shodně tak, jak je máte označené v Money S4.
  (NastaveníIntegraceMoney S4
 3. (Volitelně) Vytvořte si nákladová střediska shodně s tím, jaký máte nastavený seznam nákladových středisek v Money S4. 
  (NastaveníVýdajeNákladová střediska)
 4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Členění DPH v Money S4. 
  (NastaveníVýdajeČlenění DPH)
 5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Zakázek v Money S4. 
  (NastaveníProjekty)
 6. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Předkontací v Money S4.                                                                                                                      (Nastavení – Předkontace)

Příprava a nastavení na straně Money S4

V Money S4 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování: 

Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S4 do modulu „Import z XML“.

 • V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky 
  1. krok: přidat nový objekt “Závazkový doklad”, “Faktura přijatá”, “Připojený dokument”
  2. krok: v objektu “Připojený dokument” je třeba zadat tyto vlastnosti:
        a. klíč neexistuje „Přidat“ 
        b. klíč existuje „Editovat“ 
        c. klíč chybí „Přidat“ 
        d. klíč duplicitní „Chyba“ 
  3. krok: Typ připojeného dokumentu:
        a. nastavit spojovací klíč „Kód“ 
  Konec stránky 
  4. krok: v objektu „Faktura přijatá“ si najdeme řádek: 
        a. Členění DPH – spojovací klíč „Kód“ 
        b. Firma – spojovací klíč „IČ“ 
             i. klíč neexistuje „Přidat“ 
            ii. klíč existuje „Editovat“ 
           iii. klíč chybí „Žádná akce“ 
           iv. klíč duplicitní „Chyba“ 
        c. Měny – spojovací klíč „Kód“ 
        d. Předkontace – spojovací klíč „Kód“ 
        e. Účet – spojovací klíč „Číslo účtu“ 
        f. Položka faktury přijaté – spojovací klíč „Název položky“ 
  5. krok: v objektu „Závazkový doklad“ si najdeme řádek: 
        a. Členění DPH – spojovací klíč „Kód“ 
        b. Firma – spojovací klíč „IČ“ 
             i. klíč neexistuje „Přidat“ 
            ii. klíč existuje „Editovat“ 
           iii. klíč chybí „Žádná akce“ 
           iv. klíč duplicitní „Chyba“ 
        c. Měny – spojovací klíč „Kód“ 
        d. Předkontace – spojovací klíč „Kód“ 
        e. Účet – spojovací klíč „Číslo účtu“ 
 • Každý nastavovaný typ dokladu by měl mít min. tyto parametry: 
  – Číselnou řadu 
  – Předkontaci v případě potřeby zaúčtování 
  – Členění DPH v případě potřeby zaúčtování 

A teď postupně krok po kroku, jak nastavit jednu společnou importní konfigurační kartu pro Faktury Přijaté (FP) a Závazkové Doklady (ZD): 

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku Import z XML např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” zvolte položku “Přidat” vytvořte si tak novou kartu konfigurace importu.
 4. Na nové kartě importu si zvolte její Název, kód a volitelně i omezení na konkrétní agendu, pro kterou bude importní karta dostupná.
 5. Dále si nadefinujte objekty faktury přijaté a závazky, které budete importovat.  
  Nejprve tedy faktury přijaté. Ve spodní části v “seznamu objektů” zvolte “přidat” a v okně “Nastavení pro import…” zahajte výběr objektu tlačítkem s třemi tečkami
 6. Ze seznamu vyberte “Faktury přijaté” (v sekci Fakturace) a potvrďte tlačítkem “OK”. 
 7. V nastavení zvolte na záložku “Obecné”, kde se proklikem přes  dostanete do nastavení výchozí skupiny.
 8. Ponechte zvýrazněný řádek “Nezařazeno” a zvolte tlačítko “Opravit”.
 9. Zde si na záložce “Obecné” zkontrolujte číselnou řadu přijatých faktur, která se použije na importované přijaté faktury z Fidoo a volitelně i Nákladové středisko a Zakázku, která se použije v případě, že na přijaté faktuře z Fidoo tyto hodnoty nebudou vyplněné.
 10. Dále si na záložce “Rozúčtování” zkontrolujte, že máte vyplněnou vhodnou předkontaci, která se použije v případě, že na faktuře přijaté z Fidoo nebude žádná jiná vyplněná. 
  Nastavení potvrďte tlačítkem “OK”. 
 11. V nastavení Faktury přijaté na záložce obecné ještě zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. 
 12. V nastavení Faktury přijaté jděte ještě na záložku “Spojovací údaje”. Zde zkontrolujte, zda je zaškrtnuto “Použít primární klíč jako spojovací údaj”, a případně zaškrtněte. Potvrďte tlačítkem OK. 
 13. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Členění DPH” (pod sekcí “Faktura přijatá”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 14. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 15. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Měny” (pod sekcí “Faktura přijatá”), označte tento řádek a zvolte  “Opravit”. 
 16. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 17. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Položka faktury přijaté” (pod sekcí “Faktura přijatá”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”.
 18. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Název” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 19. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Položka dokladu” (pod sekcí “Faktura přijatá”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 20. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Název” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 21. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Předkontace” (pod sekcí “Faktura přijatá”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 22. Na záložce “Obecné” nastavte zejména akci “Žádná akce” pro případ, že “Klíč chybí”. Ostatní případy můžete nechat beze změny. 
 23. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 24. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Firma” (pod sekcí “Faktura přijatá”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 25. Na záložce “Obecné” nastavte zejména akci “Přidat” pro případ, že “Klíč chybí”. To nám zajistí, že pokud na FP z Fidoo nebude vyplněno IČ dodavatele, tak Money S4 si to založí pod nového dodavatele. Ostatní případy můžete nechat beze změny. 

  Nastavení pro Faktury Přijaté (FP) je tímto hotovo.

 26. Nyní proveďte obdobnou definici i pro Závazky. Nastavení zahájíte tím, že ve spodní části v “seznamu objektů” znovu zvolíte “přidat”. 
 27. Výběr objektu zahájíte tlačítkem se třemi tečkami .
 28. Z nabízeného seznamu tentokrát zvolte “Závazkové doklady” (V sekci “Pohledávky a závazky”). Výběr potvrďte tlačítkem “OK”. 
 29. V nastavení jděte na záložku “Obecné”, kde se proklikem přes dostanete do nastavení výchozí skupiny. 
 30. Ponechte zvýrazněný řádek “Nezařazeno” a zvolte tlačítko “Opravit”. 
 31. Zde si zkontrolujte číselnou řadu Závazkových dokladů, která se použije na importované závazkové doklady z Fidoo a volitelně i Nákladové středisko a Zakázku, která se použije v případě, že na přijaté faktuře z Fidoo tyto hodnoty nebudou vyplněné. 
  Dále si zvolte předkontaci, která bude použita v případě, že na importovaném Závazkovém dokladu nebude žádná z Fidoo vyplněna. Výběr zahájíte přes
 32. Z nabízeného seznamu si vyberte nejvhodnější předkontaci a svůj výběr potvrďte tlačítkem “OK”. 
 33. Dále si v nastavení Závazkového dokladu na záložce obecné zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat tak, jak jsou. 
 34. V nastavení Závazkového dokladu jděte ještě na záložku “Spojovací údaje”, zde zkontrolujte, že je zaškrtnuto “Použít primární klíč jako spojovací údaj”, případně zaškrtněte. Nastavení Závazkového dokladu potvrďte tlačítkem OK. 
 35. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Členění DPH” (tentokrát pod sekcí “Závazkový doklad”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 36. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 37. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Měny” (tentokrát pod sekcí “Závazkový doklad”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 38. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 39. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Položka závazkového dokladu” (tentokrát pod sekcí “Závazkový doklad”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 40. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Název” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 41. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Položka dokladu” (tentokrát pod sekcí “Závazkový doklad”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 42. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Název” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 43. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Předkontace” (tentokrát pod sekcí “Závazkový doklad”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 44. Na záložce “Obecné” nastavte zejména akci “Žádná akce” pro případ, že “Klíč chybí”. Ostatní případy můžete nechat beze změny. 
 45. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK.
 46. Jako poslední krok si nastavte chování připojených účtenek pořízených do Fidoo. 
  V nastavení importní karty ve spodní části v seznamu objektů zvolte “Přidat” a výběr objektu zahajte tlačítkem
 47. Vyberte položku “Připojené dokumenty” (v sekci “Ostatní”) a výběr potvrďte tlačítkem OK. 
 48. Na záložce “Obecné” zvolte akci “Přidat” pro situaci “Klíč chybí”. Ostatní situace můžete nechat beze změny. Nastavení potvrďte tlačítkem OK.
 49. Nastavení potvrďte tlačítkem “OK”. 

  Nyní je nová konfigurace importu výdajů z Fidoo do závazků a faktur přijatých v Money S4 připravena. 

Export z Fidoo

Exportovat Výdaje lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní Finance – Výdaje).
2. V účetní agendě v části “Export výdaje”.

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu “Export” 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S4, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem “Exportovat”. 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu “Vyúčtovaný” (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte “Export výdajů“. 
 2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
  Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
  Zkontrolujte počet výdajů, které se chystáte vyexportovat a exportovací proces započněte zeleným tlačítkem “Exportovat”. 

 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet. 

 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko “Stáhnout data”. 
 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory výdajů ve všech dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici včetně scanů účetních dokladů. 
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S4 a uložte si ho na disk počítače, kde ho později budete schopni najít.
  Export výdajů je hotov.

Import do Money S4

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku “Import z XML” např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”.
 3. V rámci sekce “Import z XML” si zvolte a kliknutím označte tu kartu konfigurace importu, kterou jste si dříve pro import z Fidoo připravili (viz sekce “Příprava a nastavení na straně Money S4“). Z horní nabídky zvolte tlačítko “Importovat”.
 4. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce “Export z Fidoo”). Výběr potvrďte tlačítkem “Otevřít”. 
 5. Po potvrzení se spustí Import výdajů z Fidoo do Přijatých faktur a Závazkových dokumentů v Money S4 podle pravidel uvedených výše (Viz sekce “Transformační pravidla”).
 6. Import výdajů z Fidoo do Přijatých Faktur (FP) a Závazkových dokumentů (ZD) je hotov. K FP i ZD jsou připojeny i fotky a skeny originálů účtenek pořízených uživateli ve Fidoo. Připojené účtenky se otvírají přímo z Money S4, ale fyzicky leží ve Fidoo. 

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

Návody na integrace – Money S3 export Hotovostních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
  (NastaveníIntegraceMoney S3).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S3
  (NastaveníIntegraceMoney S3).

   

Příprava a nastavení na straně Money S3

V Money S3 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:

 • při importu je potřeba zadat typ dokladu pro příjmy i výdaje
 • typ dokladu by měl mít min. tyto parametry:
 • číselnou řadu 
 • předkontaci v případě potřeby zaúčtování
 • členění DPH v případě potřeby zaúčtování

Nastavení provedete tak, že projdete celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíte všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijete nastavené konfigurace.

 1. V sekci Pokladní doklady zvolte volbu XML PřenosyImport z XML.
 2. Zvolíte Výběr nastavení a dále zvolíte _PD (pokladní doklady). Potvrdíte tlačítkem Další.
 3. Přes    si zvolíte soubor, který chcete importovat.

 4. Nyní si nastavíte typ příjmového dokladu vč. číselné řady, členění DPH a předkontace.
  Zvolte si typ příjmového dokladu pro naimportované transakce tlačítkem . 

 5. Pokud zde žádný typ dokladu ještě nemáte předdefinovaný, zvolte tlačítko Přidat a jako typ zvolte Přijmový pokladní doklad.

 6. Novou konfiguraci typu dokladu si nazvete zkratkou a názvem, a v nastavení na záložce “podrobnosti” doplníte zejména Pokladnu, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, které se mají použít pro importované hotovostní transakce.
  Pole Pokladna můžete nechat nevyplněné a importované transakce se budou automaticky přiřazovat do té Pokladny, která je vyplněna v nastavení Fidoo v poli pro zkratku Pokladny (viz část Příprava a nastavení na straně Fidoo).
  Zkratka Pokladny nastavená na straně Fidoo se musí shodovat se zkratkou Pokladny nastavené na straně Money S3.

 7. Nastavení potvrďte tlačítkem OK a zvolený (nový) typ dokladu potvrdíte také zeleným OK.

 8. Nyní to samé nastavení, jako jste provedli na příjmovém dokladu, provedete i na výdajovém dokladu. 
  Zvolte si typ výdajového dokladu pro naimportované transakce tlačítkem .  

 9. Zde si buď můžete upravit jednu z existujících konfigurací typu dokladu nebo si vytvoříme novou.

 10. V případě nového typu dokladu zvolíte název a zkratku a v nastavení si opět zkontrolujete, případně doplníme Pokladnu, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, které se mají použít pro importované karetní transakce.  
  Pole Pokladna můžete nechat nevyplněné a importované transakce se budou automaticky přiřazovat do té Pokladny, která je vyplněna v nastavení Fidoo v poli pro zkratku Pokladny (viz  část Příprava a nastavení na straně Fidoo). 
  Zkratka Pokladny nastavená na straně Fidoo se musí shodovat se zkratkou Pokladny nastavené na straně Money S3. 

 11. Nastavení potvrdíte tlačítkem OK a zvolený (nový) typ dokladu potvrdíte také zeleným OK.

 12. Nezapomeňte si zaškrtnout dávkové zpracování, abyste nemuseli každý naimportovaný bankovní doklad ručně odklikávat a potvrďte tlačítkem Dokončit

 13. Po potvrzení se spustí import Fidoo hotovostních transakcí do Money S3 pokladních dokladů. Nastavení, které jste provedli, vám už zůstane připravené pro příště. 

  Import hotovostních transakcí do pokladních dokladů s prvotním nastavením konfigurace je hotov.

Varianta s modulem XML DE Profi 

Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu, která Vám umožní během importu transakce např. rovnou párovat na pokladní doklady na příslušné přijaté faktury nebo závazkové dokumenty. 

Nastavení opět provedeme prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedeme i prvotní nastavení.  

 1. V sekci Pokladní doklady zvolíme volbu XML přenosy Import z XML.


 2. Zvolíme Výběr nastavení a dále zvolíme _PD (pokladní doklady). Dále pokračujeme tlačítkem vedle “výběru nastavení” do editace konfigurace položky _PD (pokladní doklady).


 3. V editaci konfigurace zpracování _PD (pokladní doklady) vytvoříme vlastní konfiguraci zpracování tím, že vytvoříme kopii stávající konfigurace a uložíme si jí jako naší novou konfiguraci zpracování bankovních dokladů s novým názvem a značkou. Případně můžeme opravit nějakou stávající konfiguraci
  nebo si vytvořit čistou novou.

 4. Následně si v této vlastní konfiguraci zpracování můžeme nastavit svá vlastní pravidla, která se při importu použijí včetně např. automatického párování rovnou při importu.

 5. Podobným způsobem si zde nastavíme i číselné řady, předkontace, členění DPH, případně další parametry, které se mají použít při importu.

Export z Fidoo

Exportovat hotovostní transakce lze ve Fidoo nad jakýmkoliv seznamem hotovostních transakcí (např. Moje FinanceHotovostTransakce).
Zde lze vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam hotovostních transakcí
  (Moje FinanceHotovost – Transakce)
  nebo
  (Týmové FinanceHotovost – Transakce)
  nebo
  (Firemní FinanceHotovost – Transakce)
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance Hotovost – Transakce).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem hotovostních transakcí zvolte volbu Export
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost – Transakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce).

  Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

  Export hotovostních transakcí je hotov.

Import do Money S3

 1. V sekci Pokladní doklady zvolte volbu XML přenosy Import z XML.
 2. Zvolíte Výběr nastavení a dále zvolíte _PD (pokladní doklady).
  Potvrdíte tlačítkem Další.

 3. Přes si zvolíme soubor, který chcete importovat.

 4. Zkontrolujte, že máte správně vybrané typy dokladů pro příjem a výdej, které jste si dříve nakonfigurovali, případně je zvolte a vyberte.  
  (Pozn. Jak nastavit parametry dokladů pro příjem a výdej – viz část Příprava a nastavení na straně Money S3).  
  Nezapomeňte si zaškrtnout dávkové zpracování, abyste nemuseli každý naimportovaný bankovní doklad ručně odklikávat a potvrďte tlačítkem Dokončit
 5. Po potvrzení se spustí import Fidoo hotovostních transakcí do Money S3 pokladních dokladů. 

  Import hotovostních transakcí do pokladních dokladů je hotov.

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

Návody na integrace – Money S3 export Transakcí na Fidoo účtu

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní, případně jej zapněte.
  (NastaveníIntegraceMoney S3).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S3.

  TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části “Karetní transakce” a zároveň v části “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S3 a vy na tomto bankovním účtu v Money S3 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).

  Pokud si v Money S3 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Transakce na Fidoo účtu a zkratku druhého do části Karetní transakce, tak docílíte toho, že Money S3 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (NastaveníIntegraceMoney S3).

Příprava a nastavení na straně Money S3

V Money S3 je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:

 • při importu je potřeba zadat typ dokladu pro příjmy i výdaje,
 • typ dokladu by měl mít min. tyto parametry:
 • číselnou řadu 
 • předkontaci v případě potřeby zaúčtování
 • členění DPH v případě potřeby zaúčtování

Pozn.: Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import karetních transakcí z Fidoo, nemusíte nastavovat nic nového a nastavení provedené pro karetní transakce použijete i pro import transakcí z Fidoo účtu.

Nastavení provedete tak, že projdete celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíte všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijete nastavené konfigurace.

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu XML PřenosyImport z XML.
 2. Zvolte Výběr nastavení a dále _BD (bankovní doklady). Potvrďte tlačítkem Další.
 3. Přes si zvolte soubor, který chcete importovat.

 4. Nyní si nastavte na typu příjmového dokladu číselnou řadu, členění DPH a předkontace.
  Zvolte si typ příjmového dokladu pro importované transakce z Fidoo účtu tlačítkem a výběrem typu Banka příjem.

 5. Při zvoleném typu dokladu Banka příjem zvolte tlačítko Opravit

 6. V nastavení si zkontrolujte, případně doplňte Banku, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, které se mají použít pro importované transakce z Fidoo účtu.  
  Pole banka můžete nechat nevyplněné a importované transakce se budou automaticky přiřazovat do té banky, která je vyplněna v nastavení Fidoo v poli pro zkratku banky (viz Příprava a nastavení na straně Fidoo). 
  Zkratka banky nastavená na straně Fidoo se musí shodovat se zkratkou banky nastavené na straně Money S3. 

 7. Nastavení potvrďte zeleným tlačítkem OK.

 8. Nyní to samé nastavení, jako jste provedli na příjmovém dokladu, provedete i na výdajovém dokladu. 
  Zvolte si typ výdajového dokladu pro importované transakce tlačítkem a výběrem typu Banka příjem

 9. Zde si buď můžete upravit jeden z existujících dokladů nebo si vytvoříte nový.

 10. V případě nového typu dokladu zvolte název a zkratku, a v nastavení si opět zkontrolujte, případně doplňte Banku, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, které se mají použít pro importované transakce na Fidoo účtu.  
  Pole banka můžeme nechat nevyplněné a importované transakce se budou automaticky přiřazovat do té banky, která je vyplněna v nastavení Fidoo v poli pro zkratku banky (viz Příprava a nastavení na straně Fidoo). 
  Zkratka banky nastavená na straně Fidoo se musí shodovat se zkratkou banky nastavené na straně Money S3. 

 11. Nastavení potvrďte tlačítkem OK a zvolený (nový) typ dokladu potvrďte také zeleným OK.

 12. Nezapomeňte si zaškrtnout dávkové zpracování, abyste nemuseli každý importovaný bankovní doklad ručně odklikávat a potvrďte tlačítkem Dokončit

 13. Po potvrzení se spustí import transakcí. Nastavení, které jste provedli, vám už zůstane připravené pro příště. 

 14. Naimportují se transakce na Fidoo účtu a vy je uvidíte v Money S3 jako bankovní doklady.

  Import transakcí na Fidoo účtu do bankovních dokladů s prvotním nastavením konfigurace je hotov.

Varianta s modulem XML DE Profi 

Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu. 

Nastavení opět provedete prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedete i prvotní nastavení.  

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu Import z XML.
 2. Zvolte Výběr nastavení a dále _BD (bankovní doklady). Dále pokračujte tlačítkem vedle “výběru nastavení” do editace konfigurace položky _BD (bankovní doklady).
 3. V editaci konfigurace zpracování _BD (bankovní doklady) vytvořte vlastní konfiguraci zpracování tím, že vytvoříte kopii stávající konfigurace a uložíte si jí jako novou konfiguraci zpracování bankovních dokladů s novým názvem a značkou.

 4. Následně si v této vlastní konfiguraci zpracování můžete nastavit svá vlastní pravidla, která se při importu použijí včetně např. automatického párování rovnou při importu.

 5. Podobným způsobem si zde nastavíte i číselné řady, předkontace, členění DPH, případně další parametry, které se mají použít při importu.

Export z Fidoo

Exportovat transakce na Fidoo účtu lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad seznamem transakcí na Fidoo účtu (Firemní Finance Fidoo účet Transakce).
2. V účetní agendě v části Export Fidoo účtu.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně.
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem transakcí na Fidoo účtu v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem transakcí na Fidoo účtu 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad seznam transakcí na Fidoo účtu.
  (Firemní FinanceFidoo účet – Transakce)
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export.
  (Firemní Finance Fidoo účet – Transakce).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na Fidoo účtu zvolte volbu Export
  (Firemní FinanceFidoo účetTransakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní FinanceFidoo účet – Transakce).

  Vyexportuje se vám exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export Fidoo účtu.

   
 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a exportovací proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.
 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.
 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.
 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na Fidoo účtu ve všech
  dostupných/aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho
  později budete schopni najít.
  Export transakcí na Fidoo účtu je hotov.

Import do Money S3

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu Import z XML.
 2. Zvolíme Výběr nastavení a dále zvolíme _BD (bankovní doklady). Potvrdíme tlačítkem Další.

 3. Výběr vstupního souboru zahájíme tlačítkem a vybereme soubor vyexportovaný z Fidoo. 

 4. Zkontrolujeme, že máme správně vybrané typy dokladů pro příjem a výdej, které jsme si dříve nakonfigurovali, případně je zvolíme a vybereme.  
  (Pozn. Jak nastavit parametry dokladů pro příjem a výdej – viz část Příprava a nastavení na straně Money S3.)  
  Nezapomeňte si zaškrtnout dávkové zpracování, abyste nemuseli každý naimportovaný bankovní doklad ručně odklikávat a potvrďte tlačítkem Dokončit
 5. Naimportují se transakce z Fidoo účtu a vy je uvidíte v Money S3 jako bankovní doklady. 

  Import transakcí z Fidoo účtu do bankovních dokladů je hotov.