Search
Close this search box.

Bezpečné heslo: Jak ho vytvořit a chyby, kterým se vyhnout

Úvod 2024 02

Bezpečné heslo: Jak
ho vytvořit a chyby, kterým se vyhnout

V době, kdy jsou kybernetické útoky a porušení datové bezpečnosti na denním pořádku, se stává zabezpečení hesel nejen prioritou, ale nutností. A to od jedinců po firmy. Tím, že stále velké množství lidí používá extrémně slabá hesla, se jejich účty stávají velmi snadným cílem pro hackery.  

Nejčastější chyby při tvorbě hesla

Podle pátého ročníku studie NordPass bylo slovo “admin” v roce 2023 mezi Čechy nejčastěji používaným heslem. Po číselných řadách jako je “123456” následovalo použití osobních jmen a rodinných vztahů jako základ, například „bara1234“ nebo „maminka123“. Tendence minimalizovat námahu pro vytvoření silného hesla a preferovat snadno zapamatovatelné varianty vede k tomu, že může být během sekundy prolomeno 70 % populárních hesel. 

Tři tipy pro vytvoření bezpečného a silného hesla

Vytváření silného hesla je prvním krokem k ochraně vaší digitální identity. Zde jsou základy úspěchu: 

 

 1. Délka a složitost: Silné heslo by mělo obsahovat alespoň 12 znaků a kombinovat velká a malá písmena, čísla a symboly. Čím delší a složitější heslo je, tím je obtížnější ho prolomit.
 2. Unikátnost: Každý důležitý účet by měl mít své unikátní a komplexní heslo. Pokud vlastníte více takových účtů, můžete využít speciální aplikace “správce hesel”. Nezapomeňte ale pořádně zvážit správný výběr. Pro více info můžete mrknout na shrnutí České bankovní asociace. 
 3. Vyhněte se osobním údajům: Nikdy nevytvářejte hesla, která obsahují vaše jméno, datum narození, jména rodinných příslušníků nebo jiné snadno dostupné informace. Tyto údaje jsou pro hackery snadno zjistitelné a mohou být zneužity.

Firemní pravidla pro silná hesla a bezpečné účty 

Zabezpečení účtů představuje zásadní linii obrany proti neoprávněnému přístupu k citlivým firemním datům a osobním informacím. V nedávné době jsme byli svědky toho, jak vedoucí bezpečnostní organizace, včetně The Open Web Application Security Project (OWASP) a National Institute of Standards and Technology (NIST), přehodnotily své přístupy k bezpečnosti hesel. Do popředí se tak dostávají zásady, které jsou více orientované na uživatele, ale zároveň nekompromisně zvyšují bezpečnost. Technologičtí giganti, jako Microsoft nebo Google, přitom otevřeně podporují myšlenku bezheslového přihlašování. 

Co ale dělat, pokud vaše podnikání zatím není na tuto změnu připraveno? Nebojte, máme pro vás tipy, jak nastavit pravidla pro hesla ve vaší firmě tak, aby byla co nejbezpečnější a zároveň přívětivá ke kolegům 

 

Bezpečné uchování hesel: Nejbezpečnějším místem pro uchování hesel je vaše vlastní paměť. Pokud však spravujete více účtů, můžete se rozhodnout pro jejich uložení na bezpečném místě. Tím však rozhodně NENÍ ukládání přímo do počítače nebo do vašeho webového prohlížeče! Řešením může být použití vhodné aplikace pro správu hesel. Tyto nástroje šifrují hesla do jediného, bezpečně chráněného trezoru, který je přístupný pouze prostřednictvím jednoho hlavního hesla.  

 

Aktivace multifaktorové autentizace (MFA): MFA (někdy také vícefaktorová autentizace), pod kterou spadá například dvoufaktorová autentizace, poskytuje dodatečnou vrstvu zabezpečení vyžadováním dvou nebo více ověřovacích metod: něco, co uživatel zná (heslo), něco, co uživatel má (mobilní telefon), nebo něco, co uživatel je (biometrické údaje). I když by vaše heslo bylo kompromitováno, MFA značně ztěžuje útočníkům získat přístup k vašemu účtu.

  

Omezení počtu pokusů o přihlášení: Nastavením limitu pro neúspěšné pokusy o přihlášení můžete zabránit útočníkům v neomezených pokusech uhodnout heslo. Po dosažení limitu by měl být účet dočasně zablokován nebo by měla být vyžadována další forma ověření. 

 

Bezpečnostní školení zaměstnanců: Kybernetická bezpečnost je týmovým úsilím. Vzdělávání zaměstnanců o nejlepších postupech pro silná hesla, rozpoznávání phishingových útoků a významu bezpečnostních opatření může výrazně snížit riziko bezpečnostních incidentů. Zahrňte pravidelná školení a testování, aby byli zaměstnanci stále informováni o nejnovějších hrozbách a metodách jejich prevence. 

Zvyšte zabezpečení svých účtů, nenechte se překvapit

Výběrem několika z těchto tipů může vaše firma výrazně zlepšit bezpečnost hesel a ochranu proti kybernetickým hrozbám. Zkuste si představit, že je heslo jako klíč do vašeho domu; čím silnější a bezpečnější je, tím více chráněná jsou vaše data. Nezapomeňte, že úspěch v digitálním světě začíná silným heslem!

P.S. Znáte naše bezpečnostní desatero? Mělo by vám pomoci pohybovat se ve světe financí bezpečněji. Na stránce naší podpory navíc najdete další bezpečnostní prvky, které aplikace Expense management využívá a nejčastější bezpečnostní FAQ.

Spravujte firemní výdaje jednodušeji a chytřeji!

Mohlo by se vám líbit...

Jaké jsou cestovní náhrady a stravné pro rok 2024

Úvod 2024 02

Jaké jsou cestovní náhrady a stravné pro rok 2024?

Změny ve výpočtu cestovních náhrad

Chystáte se na pracovní cestu nebo pracujete na dálku? Rok 2024 přichází s novinkami v oblasti cestovních náhrad – od stravného po pohonné hmoty. Podívejte se na naše shrnutí pro jednodušší orientaci ve změnách oproti cestovním náhradám pro rok 2023, snadné vyúčtování služební cesty a bezchybný výpočet cestovních náhrad.

Tuzemské stravné pro rok 2024 

Pokud vaše pracovní cesta přesáhne pět hodin, máte nárok na stravné („diety“). Sazby tuzemských cestovních náhrad uplatňované od 1.1.2024 jsou stanoveny vyhláškou č398/2023 Sb. Tady je jejich shrnutí:

 • 140 Kč pro služební cesty trvající 5 až 12 hodin,
 • 212 Kč pro služební cesty 12 až 18 hodin,
 • 333 Kč pro služební cesty delší než 18 hodin.

Pro zaměstnance ve veřejném sektoru jsou sazby za stravné mírně odlišné, ale princip zůstává stejný:

 • 140 Kč až 166 Kč, trvá-li služební cesta 5 až 12 hodin,
 • 212 Kč až 256 Kč, trvá-li služební cesta 12 až 18 hodin,
 • 333 Kč až 398 Kč, trvá-li služební cesta déle než 18 hodin.

V případě, že zaměstnavatel nesjedná nebo neurčí před vysláním zaměstnance na pracovní cestu výši stravného, přísluší zaměstnanci stravné ve výši dolní sazby rozpětí.

 

Stravné tomuto zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta dvě bezplatná jídla,
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta tři bezplatná jídla.

Pokud během cesty dostane zaměstnanec jídlo zdarma a neplatíte za něj, stravné se sníží o určitý procentuální podíl v závislosti na délce cesty:

 • 70 % stravného pro pracovní cesty trvající 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného pro pracovní cesty trvající 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného pro pracovní cesty trvající než 18 hodin

Zahraniční stravné pro rok 2024 

Pro ty, kteří cestují za prací do zahraničí, jsou stanoveny sazby zahraničního stravného vyhláškou č. 341/2023 Sb. Oproti loňsku se od 1. 1. 2024 změní sazby zahraničního stravného u 22 států – například u Lotyšska, Maďarska, Chorvatska, Španělska či Norska.

Tady je výčet některých Evropských zemí:

 • 35 € pro Slovensko,
 • 40 € pro Rumunsko,
 • 45 € pro Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko,
 • 50 € pro Francii, Itálii.

Náhrady za pohonné hmoty v roce 2024 

Výši náhrady za použité palivo vypočte zaměstnavatel jako násobek ceny a objemu spotřebovaného paliva.

Zaměstnanec musí předložit účtenky potvrzující nákup paliva, aby dokázal spojitost s pracovní cestou. Pokud zaměstnanec předloží více účtenek dokládajících nákup paliva souvisejícího s pracovní cestou, stanoví se výše náhrady z aritmetického průměru uvedených cen.

Pokud zaměstnanec nedokáže věrohodně prokázat cenu paliva, určí zaměstnavatel náhradu na základě průměrné ceny daného typu paliva.

 

Průměrné ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 • 38,20 Kč za litr benzinu 95, 
 • 42,60 Kč za litr benzinu 98,
 • 38,70 Kč za litr nafty,
 • 7,70 Kč za kWh elektřiny.

Zaměstnavatel stanoví spotřebu paliva vozidla podle údajů o spotřebě, jež musí zaměstnanec doložit technickým průkazem vozidla. V případě absence těchto informací v technickém průkazu se náhrada za pohonné hmoty poskytne jen tehdy, když zaměstnanec dokáže spotřebu paliva technickým průkazem vozidla se stejným typem a objemem motoru.

K určení spotřeby paliva se využívá norma pro kombinovaný provoz dle evropských standardů. Pokud technický průkaz tuto informaci neuvádí, zaměstnavatel vypočte spotřebu paliva na základě aritmetického průměru údajů uvedených v technickém průkazu vozidla.

Zbavte se administrativy a rutinních úkolů

Digitální pomocník, aplikace Expense management, vám umožní udržet vaše cestovní náhrady v souladu s aktuální legislativou. Díky naší aplikaci dostanete přístup k online, rychlým a bezchybným cestovním příkazům a zprávám z pracovních cest s automatickými výpočty náhrad – jejich vyúčtování bude o poznání jednodušší.


Věnujte čas práci, která má skutečný význam. S Fidoo získáte nejen přesnost a efektivitu, ale i klid na duši a vědomí toho, že je všechno správně a v souladu s nejnovějšími předpisy.

Spravujte zaměstnanecké výdaje jednodušeji a chytřeji!

Mohlo by se vám líbit...

Vše, co byste měli vědět o digitalizaci účetních dokladů

Úvod 2024 02

Vše, co byste měli vědět o digitalizaci účetních dokladů

Opravdu mají vdnešní době štosy papírových účtenek své místo? Jejich dokládání a ruční skladování je jednou z nejnepříjemnějších aktivit správy výdajů. Digitalizace účetnictví může pro vaše podnikání znamenat obrovský skok – a digitalizace účtenek s Fidoo může být správným krokem. 

Co je digitalizace účetních dokladů

Nastal čas nahradit neohrabané kartotéky! Digitalizace účetních dokladů je převod papírových dokladů, jako jsou faktury či účtenky, do elektronické podoby. Nejde jen o jejich skenování nebo focení, ale o vytvoření systému, který umožňuje jejich snadné ukládání, vyhledávání a předložení v případě kontroly. Díky tomu můžete mít všechny důležité doklady vždy po ruce, ať jste kdekoliv.  

Výhody digitalizace účtenek s Fidoo

Samotných aplikací na účtenky, které se starají o jejich evidenci, už pár existuje. Je ale několik výhod, které Vám přináší komplexní řešení pro správu zaměstnaneckých výdajů. Vaše cesta k digitalizaci dokladů bude díky tomu o poznání jednodušší!  
 

Na účtenku už nikdy nezapomenete 

Mějte klidnou mysl a vypusťte stres z odevzdávání účtenek z hlavy. Ihned po každé platbě předplacenou Fidoo kartou dostanete upozornění v mobilní aplikaci, že máte účtenku vyfotit. Ta se automaticky spáruje s transakcí a vznikne výdaj. Žádné prodlevy, schvalovatel výdaj bleskově přijme (nebo zamítne) a schvalovací proces se tak zkrátí z několika dnů na otázku pár kliknutí a několika vteřin.  

 

Flexibilita a rychlé vyúčtování 

Doplňte výdaj a účetní doklad kdykoliv a odkudkoliv. Naše aplikace umožňuje, aby bylo vykazování výdajů ve vaší firmě mnohem flexibilnější a probíhalo v průběhu měsíce. Doklady spojené s výdaji lze zaznamenat ihned po nákupu a eliminuje se tak riziko chybějících účtenek, když je na čase vyúčtování. Už žádné fronty na účtárně na konci měsíce.


Integrace s účetním softwarem 

Významným benefitem digitalizované správy účtenek s Fidoo Expense managementem je možnost integrace s Vaším účetním softwarem. Snížíte riziko duplicit, minimalizujete riziko chyb a urychlíte celý proces správy výdajů a vyúčtování. 

Lepší přehled a vyšší produktivita  

Všechny účtenky budou uloženy do jednoho centralizovaného prostoru. Ušetří vám i vaším zaměstnancům spoustu času při hledání účtenek, když jsou potřeba. Své úsilí můžete směřovat na důležitější úkoly a být celkově produktivnější. Každý, od běžných zaměstnanců přes vedení až po finanční oddělení, může sledovat potřebné doklady a mít přehled o výdajích. 

 

Bezpečná archivace bez kopírování a skenování  

Ve Fidoo aplikaci můžete účetní doklad přiřadit ke každému výdaji. Ať už vyfocením papírové účtenky nebo přiložením PDF souboru. Ke všem dokladům se vždy dostanete zpětně a v případě potřeby můžete reportovat finančnímu úřadu snadno a rychle. 

Na co se zaměřit, než začnete s digitalizací

Česká legislativa související s digitalizací účtenek

Jestli čekáte na jeden souhrnný zákon, který vám předá všechny potřebné informace, tak vás zklameme. Dobrou zprávou je, že jsme vybrali čtyři klíčové zákony, vyhlášky a směrnice, které se touto problematikou zabývají – mrkněte na náš detailnější popis.

  • Informace GFŘ k pravidlům fakturace
  • Zákon o DPH č. 235/2004 Sb.
  • Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.
  • Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Jak se připravit na digitalizaci účtenek

Kromě nastudování příslušné legislativy doporučujeme také zamyšlení se nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích: 

  • auditní stopa,
  • focení účtenek,
  • archivace a export dat z archivu,
  • skartace papírových dokladů.

Na detailní popis každého z bodů se můžete mrknout v našem shrnutí.

Ještě, než se do všeho pustíte po hlavě, pošlete dotaz na svůj finanční úřad. Ten se vyjádří, zda je pro vás elektronická archivace účtenek dostačující. Konec konců to budou právě oni, kdo vás případně navštíví. 

 

Moderní firmy potřebují digitalizované účtenky 

Vyhněte se potížím spojenými s manuální správou papírových účtenek. S Fidoo Expense management máte o jednu starost méně. S klidnou hlavou, protože víte, že vaše účtenky jsou automaticky evidovány způsobem zajišťujícím integritu a bezpečnost informací a jsou rychle a snadno vyhledatelné. 

 

Pokud chcete bezstarostnou variantu a bleskové vyúčtování, zvolte Fidoo! 

E-book zdarma: Začněte
s digitalizací účtenek

Mohlo by se vám líbit...

Automatizace zaměstnaneckých výdajů: od předplacených karet po cesťáky

Úvod 2024 02

Automatizace zaměstnaneckých výdajů: Od karet
po cesťáky

Ať chcete nebo ne, výdaje budou vaše podnikání doprovázet vždy. Otázkou je to, jak je řídit co nejefektivněji. Velmi rychle se totiž běžná agenda spojená se správou výdajů může stát velkým zdrojem frustrace. A to jak u vedoucích pracovníků, kteří svůj čas namísto strategického rozvoje firmy věnují rutinním úkolům, tak běžným zaměstnancům, kteří netrpělivě čekají na vyúčtování. Naštěstí existuje světlo na konci tunelu! A může vám ušetřit nejen cenný čas, ale i peníze.

Pojďte zjistit, jak na to.

 

 

Co si představit pod správou výdajů?

Ve své podstatě se jedná o způsob, jakým firma uskutečňuje, sleduje a kontroluje výdaje, které jsou nezbytně nutné pro chod byznysu. Od cestovních výdajů po různá předplatná. Správa výdajů může být pěkně trnitá, zejména pokud je založena na manuálních metodách (lovení účtenek po kapsách, jejich distribuce na účtárnu, výběry hotovosti nebo orientace ve sto různých tabulkách a šanonech). Čím více se vaše posádka rozrůstá, tím se proces správy výdajů stává složitějším. To často vede k zdlouhavé, těžkopádné cestě, kde i ty nejmenší chyby mohou rychle přerůst ve velké komplikace.

Proč je efektivní správa výdajů pro firmy klíčová?

Úspora času i peněz

Méně času stráveného na rutinních úkolech znamená více času pro aktivity přidávající hodnotu vaší společnosti. Ušetřete až několik desítek hodin měsíčně tím, že se zbavíte povinnosti věnovat se jednoduchým, ale časově náročným úkolům jako je neustálý výběr a distribuce hotovosti, vyplňování formulářů nebo shánění a dodávání podkladů.

 

Lepší přehled o výdajích

Znalost toho, kdo utrácí peníze a za co, je pro efektivní řízení firemních financí nezbytná. S automatizací získáte přehled o výdajích v reálném čase. Díky transparentnímu přehledu můžete navíc předvídat firemní výdaje a optimalizovat je pro budoucí efektivní růst firmy.

 

Snížení počtu chyb

I ty nejpečlivější ruce se někdy překliknou a nejbystřejší oko přehlédne významný detail. Chyby jsou strašákem každého finančního i účetního profíka. Proč ztrácet čas opravami u věcí, které můžete zvládnout za zlomek času? S Fidoo můžete mít navíc jistotu, že budou vaše výpočty vždy v pořádku. Vyúčtování probíhá podle platné legislativy a aktualizovaných vyhlášek. V souladu s vašimi interními i právními předpisy.

 

Zjednodušený proces schvalování

Postupy, při nichž vedoucí pracovníci a účetní tráví hodiny ruční kontrolou každého dokladu nebo zprávy z cest vedou ke zpožděnému proplácení. A ruku na srdce, tím zaměstnance nepotěšíte. Pomocí řešení jako je Fidoo můžete nastavit různé způsoby schvalování, které vyhovují vašemu podnikání, mít tak vše pod kontrolou a hotové za zlomek času. Potřebují některé výdaje zvýšenou pozornost? Zvolte druhý pár očí. Díky mobilní appce vše schválíte na pár kliknutí a odkudkoliv!

 

Snadné a rychlé vyúčtování

Všechna data od kolegů můžete mít na jednom místě, v průběhu měsíce je kontrolovat a snadno schvalovat. Sami si nastavíte parametry, které potřebujete sledovat a na konci měsíce vše snadno vyúčtujete. Díky Fidoo uzavřete všechny zaměstnanecké výdaje výrazně rychleji, protože výdaje a cesťáky se k vám dostávají průběžně. Veškeré bilance zaměstnanců můžete ihned vyexportovat a podklady pro mzdy tak máte okamžitě k dispozici.

Jak začít s automatizací zaměstnaneckých výdajů

Určete, co je pro vás klíčové

Prozkoumejte stávající postupy a nástroje související se správou výdajů. Zvláštní pozornost věnujte často se opakujícím procesům, schvalovacím postupům a kontrolním mechanismům. Pochopení těchto aspektů vám pomůže identifikovat oblasti přímo volající po automatizaci.

Definujte si jasné měřitelné cíle. Mezi ty může patřit třeba zkrácení doby zpracování cestovních příkazů o určité procento (s Fidoo se dostanete z XY na XY). Tyto cíle rozdělte na menší, realizovatelné kroky, kterými se budete řídit při výběru a implementaci.

 

Vyberte si vhodné řešení

Najděte nástroj, který odpovídá konkrétním potřebám vaší organizace. Zvažte faktory, jako je velikost organizace, rozpočet a základní funkce. Nezapomeňte, že řešení by mělo splňovat nejen vaše současné požadavky, ale i budoucí potřeby. Pokud chcete mít jedno řešení pro všechny vaše firemní výdaje, pak je Fidoo Expense management správnou volbou. Na českém trhu je jediným hráčem, který nabízí komplexní řešení – od předplacených karet po knihu jízd, vše v souladu s českou legislativou. Intuitivní rozhraní a mobilní aplikace jsou obrovskou výhodou.

 

Seznamte tým s novinkami

Zajistěte, aby se všichni příslušní zaměstnanci s novými procesy dobře sžili. Efektivní školení je pro přijetí změn klíčové a mělo by zahrnovat nejen základní funkce, ale také osvědčené postupy a řešení možných problémů. Předložte na stůl veškeré dotazy a obavy, abyste všem uživatelům usnadnili hladký přechod bez zamotané hlavy a nejistot. (Psssst: nebojte, nenecháme vás v tom. Se vším vám pomůžeme!)

 

Mějte přehled o aktualizacích a novinkách

Poskytujte zaměstnancům průběžnou podporu. Informujte tým o nových funkcích a vylepšeních a vydávejte se společně na ještě efektivnější cestu.

 

Měřte a vyhodnocujte

Po úspěšné implementaci sledujte výkonnost systému a získávejte zpětnou vazbu od uživatelů. Buďte připraveni na možné úpravy, abyste optimalizovali pracovní postupy a zajistili, že systém splňuje vaše obchodní cíle.

 

Jste připraveni na změnu?

Pokud zvažujete přechod na automatizaci správy výdajů, pak jste na dobré cestě zbavení se zbytečných režijních nákladů a časově náročných úkolů. S naším řešením je tento cíl nejen dosažitelný, ale i cenově dostupný.

Vyberete-li si pro svou práci Fidoo Expense management, můžete:

 • Umožnit svému týmu spravovat výdaje pohodlně a odkudkoliv a zároveň si zachováte plnou kontrolu. Budete přesně vědět, co jste schválili. (P.S. Věděli jste, že na Fidoo předplacených kartách můžete nastavit limity a omezení pro dané typy transakcí?)
 • Získat zpět nespočet hodin ztraceného času tím, že již nebudete muset ručně zpracovávat jednotlivé položky. Co můžeme, uděláme za vás. Třeba výpočty náhrad u cesťáků a naší elektronické Knihy jízd
 • V reálném čase uvidíte, kam putují firemní peníze, a zároveň se bezproblémově integrujete se svým účetním systémem.

I když se vám může zdát, že manuální systém pro správu výdajů je nejjednodušší a nákladově nejefektivnější způsob, je pro vaši firmu skutečně vhodný?

Spravujte zaměstnanecké výdaje jednodušeji a chytřeji!

Mohlo by se vám líbit...

V TATRA DEFENCE VEHICLE už zvládají měsíční účetní závěrku bez stresu

Kompletní zrušení hotovosti        

Úvod 2024 02

TATRA DEFENCE VEHICLE: od papírového chaosu k finanční efektivitě a transparentnosti

Jak TATRA DEFENCE VEHICLE překonala výzvy spojené s hotovostními transakcemi a administrativou a zrychlila zpracování měsíční závěrky.

Lídr v oblasti obranných vozidel čelil interní finanční bitvě. Zdlouhavé administrativní procesy a závislost na hotovosti paralyzovaly celkovou výkonnost společnosti. Příběh TATRA DEFENCE VEHICLE odhaluje, jak může revoluční přístup k finančním operacím transformovat celou společnost.

O společnosti

Společnost s unikátním know-how a schopnostmi v oblasti pozemní techniky, která vyvíjí a vyrábí vojenská a speciální pozemní vozidla především na kolových podvozcích a zabývá se i jejich opravami a modernizací. 

Sídlo

Areál Tatry 1450/1
742 21 Kopřivnice

Velikost firmy

154 zaměstnanců

Odvětví

Automotive

Co bylo největší výzvou

Každodenní manuální administrativa, závislost na hotovosti a neustálé výběry z bankomatu způsobovaly nejen frustraci mezi zaměstnanci, ale také brzdily inovační tempo společnosti. Navíc se jednalo o doslova časovanou bombu možných chyb.

Štvala mě především administrativa. Jelikož celý proces vyúčtování byl zdlouhavý a holky na účtárně musely mít vždy připravenou hotovost. Celé jsme to chtěli zjednodušit tak, abychom ono kolečko s hotovostí nemuseli absolvovat a nemělo to negativní dopad na účetní měsíční závěrku.

Přehrát video

Před nástupem Fidoo

 • Nevyhnutelné riziko spojené s hotovostní pokladnou
 • Prodleva v dodání a zpracování účetních podkladů
 • Fyzická distribuce dokladů do sídla společnosti
 • Nedostatečný přehled nad zaměstnaneckými výdaji

Po nástupu Fidoo

 • Zrušení hotovosti a zavedení předplacených karet
 • Měsíční uzávěrka včas a bez jediné vrásky
 • Digitalizace a automatizace celého procesu
 • Online přehled a kontrola kdykoliv a odkudkoliv

Přidejte se mezi firmy, které už s Fidoo automatizují

Inspirujte se dalšími příběhy zákazníků

Už jste připraveni na změnu?

Mám vážný zájem

Dejte nám vědět a my se vám ozveme zpět a pobavíme se o tom, co potřebujete řešit.

Zavolejte mi zpátky

Už se to nedá vydržet a potřebujete s námi ihned mluvit? 

Naplánujte si online schůzku

Spojte se online s našimi kolegy a může rovnou vidět, jak se dají řešit některé agendy.