Search
Close this search box.

Autorizace

Některé požadavky a příkazy k transakcím v aplikaci musí být autorizovány uživatelem s dostatečnými právy pomocí vícefaktorového ověřování.

V současné době jsou podporována dvě autorizační pravidla

 1. Autorizace libovolným oprávněným uživatelem – výchozí
 2. Autorizace 4 očí – může být zapnuta pro vaši společnost, aby bylo vynuceno rozšířené zabezpečení pro kritické typy požadavků.

Typ požadavku

Vyžaduje autorizaci

Dopstupná autorizace 4 očí

Poznámka

Vytvoření protistrany

Ano

Ano

SMS kód

Úprava protistrany

Ano

Ano

SMS kód

Archivace protistrany

No

Přidání měny

No

Přidání firemního bankovního účtu

Ano

No

SMS kód

Archivace firemního bankovního účtu

Ano

No

SMS kód

Dobití

No

Směna měny

No

Odchozí platby nebo odbití peněz

Ano

Ano

SMS kód. SMS obsahuje transakční data

Autorizace ze strany tvůrce žádosti

 1.  Pokud jste oprávněni autorizovat požadavek nebo příkaz k transakci, jste k tomu vyzváni při zadávání požadavku.

Autorizace jiným uživatelem

Autorizace otevřeného požadavku vytvořeného jiným uživatelem:

 1. Přejděte na podrobnosti požadavku z příslušné stránky – Firemní účty, Protistrany nebo Transakce.
 2. Klikněte na tlačítko Autorizovat a potvrďte svou volbu.
 1. Po autorizaci můžete vidět změnu stavu autorizace.

Autorizace 4 očí

Typy požadavků: Toto pravidlo se vztahuje zejména na tyto typy požadavků:

 1. Přidání nebo aktualizace protistrany
 2. Autorizace odchozích platebních příkazů nebo příkazů k výběru

U ostatních požadavků postačí jedna autorizace od kteréhokoli oprávněného uživatele.

Scénář s jediným uživatelem: Pokud má vaše společnost pouze jednoho uživatele, autorizace jediného uživatele plně schvaluje požadavek.

Aktivace nebo deaktivace autorizace 4 očí

 1. Pomocí zásuvky aplikací v levém horním rohu přejděte do aplikace Administrace.
 2. Přejděte na stránku Autorizace, kde můžete aktivovat nebo deaktivovat pravidlo 4-eyes auth.

Uživatelská práva a role

Uživatelské role a oprávnění

Klientské uživatelské role

RolePopis
Statutární zástupceRole, která umožňuje všechny akce v rámci aplikace FX, včetně autorizace. Osoba s touto rolí je rovněž oprávněna schvalovat změny smluv a produktů. Tato role je primárně určena pro statutární zástupce nebo osoby jednající jménem společnosti na základě plné moci.
Finanční manažerRole, která uživateli umožňuje provádět veškeré úkony v rámci aplikace FX včetně autorizace a zároveň může přidělovat základní uživatelskou roli. Toto oprávnění je určeno především finančním ředitelům, osobám na vyšších účetních pozicích a může ho udělit pouze osoba v roli statutárního zástupce.
Základní uživatelRole, která umožňuje prohlížet údaje o firmě včetně jejích transakcí a vytvářet platební příkazy a požadavky na protistranu nebo bankovní účet. Všechny akce však musí být následně autorizovány statutárním zástupcem nebo finančním manažerem. Tato role je určena účetním nebo jiným uživatelům FX aplikace na nižší úrovni.

Přehled práv

 

Základní uživatel

Finanční manažer

Statutární zástupce

Čtení

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Souhlas s produktovými podmínkami

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Příprava platebního příkazu

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Autorizace platby

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Směna měny

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Zobrazení údajů pro dobíjení

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Přidání protistrany

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Úprava protistrany

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Archivace protistrany

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Autorizace protistrany

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Přidání firemního účtu

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Archivace firemního účtu

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Autorizace firemního účtu

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Export transakcí

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Stažení potvrzení

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

 

Nejčastější dotazy

Ačkoli obě role mají v současné době v aplikaci stejný (plný) soubor práv, statutární zástupce je určen pro osoby, které mohou společnost skutečně právně zastupovat. Pouze uživatelé v této roli budou moci udělovat všechny nižší role uživatelům a podepisovat veškerou smluvní dokumentaci.

Správa firemních dat a nastavení

Údaje o klientech a nastavení společnosti můžete spravovat v aplikaci Administrace. Vyberte ji z přepínače aplikací (ikona zásuvky aplikace) v horní liště nebo prostřednictvím odkazů z hlavní aplikace.

Zobrazení podrobností o vaší společnosti

 1. Stránku Administrace otevřete z ikony zásuvky aplikace v levém horním rohu.
 2. V aplikaci Administrace se zobrazí údaje o vaší společnosti včetně platebního odkazu vaší společnosti. Referenční číslo platby je jedinečný identifikátor vašeho účtu, měli byste ho vždy používat při platbách k financování vašeho devizového účtu.
 3. Pomocí přepínače aplikací se dostanete zpět do hlavní aplikace FX.

Nejčastější dotazy

Ne, v současné době jsou údaje udržovány. Obraťte se prosím na naši zákaznickou podporu, která vám ráda pomůže s aktualizací údajů o společnosti nebo smluvních údajů.

Aktivace vašeho FX účtu

Poté, co se zaregistrujete jako první autorizovaný uživatel vaší společnosti, musíte pro aktivaci FX účtu vaší společnosti zkontrolovat a přijmout podmínky a ceník produktu.

Přijmout podmínky a ceník produktu

 1. Po registraci nebo přihlášení do aplikace se zobrazí stránka Aktivace produktu, pokud účet FX vaší společnosti ještě není aktivován.
 2. Stáhněte si a prostudujte dokumenty
 3. Zaškrtněte v políčku, že jste si přečetli a přijímáte podmínky, a potvrďte je autorizací pomocí SMS kódu.
 4. Zobrazí se krátké potvrzení. Kliknutím na tlačítko Enter the app (Vstoupit do aplikace) přejdete do aplikace FX.

Nejčastější dotazy

Oprávněná osoba vaší společnosti – uživatel s rolí statutárního zástupce nebo finančního manažera.

Registrace firemních bankovních účtů

Firemní účty

 1. Otevřete stránku Firemní účty, kde se zobrazí všechny vaše registrované bankovní účty společnosti.


1 – Hlavní akce
2 – Nevyřízené registrace bankovních účtů (čekají na autorizaci nebo jsou zpracovávány systémem Fidoo).
3 – Zaregistrované bankovní účty.

Zobrazení podrobností o bankovním účtu společnosti

 1. Přejděte na stránku Firemní účty z navigačního menu
 2. Kliknutím na bankovní účet zobrazíte jeho podrobnosti

Přidat bankovní účet společnosti

 1. Vložte účet do svého účtu: Kliknutím na tlačítko Přidat účet společnosti zaregistrujete nový bankovní účet společnosti pro použití s aplikací Fidoo.
 2. Klikněte na tlačítko Účetní účet: Vyberte měnu a zemi bankovního účtu

Přidání bankovního účtu společnosti

 1. Kliknutím na tlačítko Přidat firemní účet zaregistrujete nový bankovní účet vaší společnosti pro použití v aplikaci Fidoo.
 2. Vyberte měnu a zemi bankovního účtu.
 3. Zadejte číslo účtu. Případně vyberte formát, ve kterém chcete zadat údaje o účtu – např. v Česku lze účet zadat ve formátu tuzemského bankovního účtu nebo jako IBAN.
 4. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat účet pro ověření formátu čísla účtu. Systém se pokusí automaticky doplnit další potřebné údaje o bance, jako je její název a BIC (v případě zadání ve formátu IBAN).
  Pokud se údaje nenačtou automaticky, zadejte název banky a BIC ručně.
  Kliknutím na tlačítko Pokračovat přejděte k dalšímu kroku
 5. Poskytněte dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu vaší společností. Nahrajte soubor .pdf nebo obrázek podle pokynů na obrazovce.
 6. Klikněte na Continue (Pokračovat) a prohlédněte si přehled údajů o bankovním účtu, který registrujete.
 7. Odeslat a autorizovat žádost o bankovní účet, pokud jste na něj oprávněni. V opačném případě bude muset žádost autorizovat jiný uživatel, který má potřebnou roli a práva – vizUživatelské role a práva | Uživatelské role a práva jiného uživatele
 8. Firemní účet je zobrazen jako zpracovaný
 9. Po nějaké době byste měli obdržet e-mail s informací, že registrace bankovního účtu byla dokončena. Účet se zobrazí mezi vašimi registrovanými účty.

Archivovat účet společnosti

Může se stát, že budete potřebovat přestat používat určitý firemní účet, například když vaše společnost účet zruší nebo ho prostě už nechcete používat se svým účtem Fidoo FX.

 1. Klikněte na tlačítko Archiv na stránce s podrobnostmi o účtu společnosti.
 2. Potvrďte svou volbu
 3. Archivace bankovního účtu společnosti musí být autorizována.
  Autorizujte ihned, pokud máte potřebná práva. V opačném případě bude muset žádost autorizovat jiná osoba.
 4. Bankovní účet je nyní archivován
  Nyní jej můžete vidět na záložce Archivované na stránce Firemní účty.

Nejčastější dotazy

Ne, stačí zaregistrovat pouze bankovní účty, ze kterých budete posílat peníze na svůj devizový účet. Tyto bankovní účty musí být ve vlastnictví vaší společnosti, což musíme ověřit. V opačném případě nebudeme moci vaši platbu zpracovat.

Na základě vámi zadaných údajů musíme ověřit, zda je účet ve vlastnictví vaší společnosti. Snažíme se vaše požadavky zpracovat co nejdříve a bez zbytečných průtahů.

Ne, účet mohl být použit při transakci. Vždy si můžete zaregistrovat nový účet a místo toho starý účet archivovat. Upozorňujeme, že nelze archivovat poslední zbývající účet vaší společnosti.

Správa protistran

Protistrany

 1.  Otevřete stránku Protistrany a zobrazte všechny své registrované protistrany.


1 – Hlavní akce
2 – Nevyřízené registrace protistran (čekají na autorizaci nebo jsou zpracovávány systémem Fidoo).
3 – Registrované protistrany

Zobrazení podrobností o protistraně

 1. Přejděte na stránku protistrany z navigačního menu
 2. Kliknutím na protistranu zobrazíte její údaje
 3. Kliknutím na bankovní účet zobrazíte jeho údaje

Přidat protistranu

 1. Přejděte na stránku protistrany z navigačního menu
 2. Klikněte na tlačítko Přidat protistranu a zaregistrujte novou fyzickou nebo právnickou osobu, které budete posílat peníze.
 3. Vyberte typ a zadejte jméno protistrany a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 4. Zadejte adresu protistrany a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 5. Přidejte bankovní účet protistrany

Zadejte měnu účtu a zemi banky a pokračujte podle pokynů na stránce

Tento krok můžete také přeskočit a přidat bankovní účet (účty) později kliknutím na tlačítko Přeskočit.

 1. Zkontrolujte své položky na souhrnné stránce a kliknutím na tlačítko Odeslat odešlete platební příkaz.
 2. Autorizujte žádost, pokud jste na ni oprávněni. V opačném případě bude muset požadavek autorizovat jiný uživatel, který má potřebnou roli a práva – vizÚživatelské role a práva | Uživatelské role a práva jiného uživatele
 3. Během zpracování požadavku se zobrazují podrobnosti o požadavku.

Požadavek je obvykle zpracován během několika sekund. Pokud to trvá déle než obvykle, obnovte stránku, aby se zobrazil aktuální stav.

 1. Po dokončení zpracování klikněte na tlačítko Zobrazit protistranu a zobrazte registrovanou protistranu.

Úprava údajů o protistraně

Změna údajů o registrované protistraně nebo přidání či odebrání jejích bankovních účtů

 1. Klikněte na tlačítko Upravit na stránce s údaji o protistraně.
 2. Upravte sekce, které potřebujete změnit
 1. Kliknutím na tlačítko Odeslat změny potvrďte zadání. Autorizujte požadavek, pokud jste k tomu oprávněni. V opačném případě bude muset požadavek autorizovat jiný uživatel, který má potřebnou roli a práva – vizUživatelské role a práva | Uživatelské role a práva jiného uživatele
 2. Podrobnosti požadavku se zobrazí se zvýrazněnými změnami.

Pokud zpracování trvá déle než obvykle, obnovte stránku, aby se zobrazil aktuální stav požadavku.

 1. Kliknutím na tlačítko Zobrazit protistranu zobrazíte aktualizovanou protistranu.

Archivace protistrany

Možná budete muset přestat používat určitou protistranu. Například když vaše společnost ukončí obchodní vztah nebo ji prostě už nechcete používat se svým účtem Fidoo FX.

 1. Klikněte na tlačítko Archivovat na stránce s údaji o protistraně.
 2. Potvrďte svůj výběr

Archivace protistrany nemusí být autorizována.

 1. Protistrana je nyní archivována

Najdete ji v záložce Archivované na stránce protistrany

Nejčastější dotazy

Vyberte protistranu ze seznamu na stránce Protistrany a zvolte její úpravu. Postupujte podle pokynů v části Správa protistran | Upravit údaje o protistraně.

V některých případech můžeme potřebovat zkontrolovat údaje o protistraně během její registrace, abychom splnili naše regulatorní povinnosti, což nám může trvat až dva pracovní dny.

Export transakcí

Export transakcí

 1. Kliknutím na tlačítko Export v seznamu transakcí na úvodní stránce nebo na stránce Transakce zahájíte export všech transakcí.
 2. Zvolte časový rozsah (od – do)
 3. Kliknutím na Export XLS stáhnete vygenerovaný export
 4. Uložte soubor s exportem transakcí
 5. Exportovaný soubor lze otevřít přímo v aplikaci Excel

Nejčastější dotazy

V současné době je podporován pouze export do XLS.

Ne, v současné době je možné zadat pouze datum Od a Do. Export však obsahuje atribut typu transakce, který lze použít pro filtrování v aplikaci Excel.

Odbití peněz na firemní bankovní účet

Vytvoření a odeslání příkazu k výběru

 1. Zvolte možnost Výběr z nabídky tlačítka Přeplnit na domovské stránce o iniciujte výběr peněz z vašeho devizového účtu na bankovní účet vaší společnosti.
 2. Vyberte firemní účet, na který chcete peníze poslat.
 1. Pokud váš firemní účet není v seznamu uveden a potřebujete jej přidat, klikněte na možnost Spravovat bankovní účty společnosti.
 2. Vyplňte platební údaje stejně jako při odesílání platby protistraně.


1 – Částka v měně účtu příjemce
2 – předvybrán je nejlepší dostupný typ platby – v případě potřeby výběr změňte (mějte na paměti, že typ platby určuje související poplatky a předpokládané datum příchodu platby
3 – zadejte referenční číslo platby (VS v ČR) a zprávu pro příjemce, která bude zaslána jako informace příjemci spolu s platbou
4 – zadejte vlastní referenční číslo.

Všimněte si, že účel platby je zde vždy “Převod mezi vlastními účty”.

 1. Klikněte na tlačítko Pokračovat a prohlédněte si detaily platebního příkazu.
 2. Odeslat a autorizovat jako běžný platební příkaz protistraně.
 3. Zobrazí se krátký modal potvrzující přijetí příkazu k úhradě.
 4. Transakce výběru se zobrazí v seznamu transakcí. Kliknutím na ni zobrazíte její podrobnosti a stav

Nejčastější dotazy

Ne, můžete buď zaregistrovat firemní účet a platbu odeslat jako výběr, nebo zaregistrovat vlastní firmu jako protistranu a platbu odeslat jako odchozí platbu protistraně.

Upozorňujeme, že poplatky za obě možnosti výplaty se mohou lišit.