Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XML exporty Výdaje – XML exporty

Výdaje – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Výdajů ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Výdajů  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o výdajích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
expenseId Identifikátor výdaje   v systému Fidoo e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc
expenseName Název výdaje Pohoštění pro   zákazníka
state Statut výdaje prepare
shortExpenseId Zkrácený   identifikátor výdaje v rámci firmy EX-2740
firstName Jméno uživatele Petr
lastName Příjemní uživatele Jednatel
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 123666
idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4199-b48f-588afab3530b
amountCzk Celková částka   transakce v Kč 73738
amountOriginalCurrency Celková částka   transakce v původní měně (pokud je jiná než Kč) 73738
currency Původní měna   transakce (pokud je jiná než Kč) CZK
taxBase Základ pro DPH 73738
amountVat Výše DPH 15484,98
vatRate Sazba DPH 0,21
accountAssignmentCode Kód předkontace AAA
accountCredit Hodnota DAL 35987
accountDebit Hodnota MÁ DÁTI 37751
accountVatAssignmentCode Kód DPH dané   předkontace Kód
accountVatCredit Hodnota DPH pro DAL 10
accountVatDebit Hodnota DPH pro MÁ   DÁTI 21
companyExpense Hodnota firemního   výdaje 73674
privateExpense Hodnota soukromého   výdaje 64
createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2020-02-13T12:12:04+01:00
settlementDate Časové razítko   zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 2020-02-13T12:12:04+01:00
paymentType Typ transakce (např.   cash – hotovostní) cash
merchantCategory Kategorie obchodníka Elektronika
identificationNumber IČO obchodníka 123456789
vatId DIČ obchodníka CZ123456789
companyName Název obchodníka Cyklopark
address Adresa obchodníka Sametová 789, Kolín
costCenter Označení cost centra,   na které je výdaj přiřazen DOG
project Označení projektu, ke   kterému je výdaj přiřazen FP4
projectName Název projektu, ke   kterému je výdaj přiřazen DO
vatBreakdown Členění DPH Tuzemské do 10000
dueDate Datum splatnosti 2021-08-05T00:00:00+02:00
receiptPresent Indikace, zda je k   výdaji přiřazená účtenka false
receiptLinks Odkaz na účtenku   (pokud je přiřazena) https://websuctenkou.com/download
items/itemDescription Položka – název Elektrokolo
items/itemAmountOriginalCurrency Položka – hodnota   výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) 4500
items/itemTaxBase Položka – základ daně 73738
items/itemAmountVat Položka – výše DPH 0,21
items/itemVatRate Položka – sazba DPH 0,21
items/itemExpenseType Položka – druh výdaje simple
items/itemAccountAssignmentCode Položka – kód   předkontace AAA
items/itemAccountCredit Položka – hodnota DAL 35987
items/itemAccountDebit Položka – hodnota MÁ   DÁTI 37751
items/itemAccountVatAssignmentCode Položka – DPH   předkontace Kód
items/itemAccountVatCredit Položka – DPH pro DAL 10
items/itemAccountVatDebit Položka – DPH pro MÁ   DÁTI 21
items/itemCostCenter Položka – nákladové   středisko 50002
items/itemProject Položka – projekt DO
note Poznámka test poznámky
cashRegister Název hotovostní   pokladny cashReg
approval/date Datum schválení 2020-02-13T12:13:36.284
approval/firstName Jméno schvalovatele Karel
approval/lastName Příjmení   schvalovatele Schvalovatel
approval/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   schvalovatele (pokud je vyplněno) 1234777
expenseAccountantApproved
date Datum schválení   účetní 020-05-05T17:15:48.19
firstName Jméno účetní Jana
lastName Příjmení účetní Vypočítavá
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   účetní (pokud je vyplněno) 1234888
pairingKey Párovací klíč EX-2740

Ukázkový exportní soubor ke stažení