Šetřete moře času s naším API

Díky vymakanému API snadno přenesete vaše data do Fidoo aplikace, nebo si je z apky stáhnete přímo do firemního systému. Okamžitě a bez dalšího přihlašování.

Zkontrolujete všechny karetní transakce

Máte přehled o všech uživatelích Fidoo aplikace

Nastavíte parametry a vidíte zůstatky Fidoo karet

Přidáte nového uživatele a objednáte nové karty

Dobijete a odbijete osobní a týmové karty

Vidíte všechny vydané Fidoo karty

Propojení s Fidoo pomocí API

Fidoo public API poskytuje komplexní informace o datech, které jsou obsaženy v cloudové aplikaci Fidoo a mohou být díky tomuto API distribuovány a vyměňovány s libovolných systémem. Současná verze Fidoo API je umístěna na https://api.fidoo.com/v2/ a obsahuje:

  • Sledování karetních transakcí
  • Přehledy o uživatelích aplikace
  • Přehled o Fidoo kartách
  • Orientace v parametrech a zůstatcích na Fidoo kartách
  • Vytvoření nového uživatele a objednání osobní Fidoo karty
  • Dobití a odbití osobní a týmové karty
Fidoo API

Jaké údaje nyní v naší API vracíme?

Lidé

/v2/user/get-user

/v2/user/get-user-by-email

HodnotaPopis
userIdUnikátní identifikátor uživatele ve Fidoo
firstNameJméno uživatele
lastNamePříjmení uživatele
emailEmailová adresa uživatele
phoneTelefon uživatele (který slouží pro ověření)
userStateNabývá hodnot PRAVDA /NEPRAVDA. Pravda značí, že je aplikace pro tohoto uživatele aktivní.
employeeNumberZaměstnanecké číslo uživatele, pokud je vyplněno v profilu uživatele
kycStatusNabývá hodnot ověřený/neověřený/ uživatel v závislosti na jeho stavu.
languageVybraný jazyk uživatele (pro aplikaci)

Karty

/v2/card/get-cards

HodnotaPopis
cardIdUnikátní identifikátor každé karty v systému Fidoo
maskedNumberMaskovaný PAN karty – viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na přední straně karty)
expirationDatum expirace karty
embossNameZadaný název karty v systému Fidoo
cardStateAktuální stav karty k momentu vzniku exportu. Například Objednaná, aktivní atp.
cardTypeDle typu karty nabývá hodnot Osobní nebo Týmová
userIdUnikátní identifikátory současných uživatelů spojených s kartou – v případě vícero uživatelů jsou odděleny středníkem
connectedUserIdsjména současných uživatelů spojených s kartou – v případě vícero uživatelů jsou odděleni středníkem
accountingBalanceSoučasný účetní zůstatek karty
availableBalanceSoučasný disponibilní zůstatek karty
blockedBalanceSoučet hodnot nezaúčtovaných (blokovaných) transakcí
aliasVolitelný název karty pro snadné hledání v systému
deliveryEstimateOdhad doručení karty

Karetní transakce

/v2/transaction/get-card-transactions

Hodnota Popis
id Unikátní identifikátor transakce v systému Fidoo
cardId Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo
cardEmbossName Název konkrétní karty
cardMaskedNumber Maskovaný PAN karty – viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na přední straně karty)
transactionDate Časové razítko vzniku transakce
settlementDate Časové razítko zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno)
originalAmount Částka platební operace
originalCurrency Měna transakce
signedAmount Částka která byla zaúčtovaná (pokud již bylo zaúčtováno) – tato hodnota má opačné znaménko než pole částka transakce
serviceFee Obsahuje údaj o výši poplatku v Kč
transactionStatus Dle aktuální stavu transakce
transactionType Obsahuje informaci o povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp.
merchanName Název obchodníka
merchantLocation Adresa obchodníka
merchantCountry Identifikátor země, na jejímž území k transakci došlo.
categoryName Pokud je vyplněno, obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného výdaje
expenceID Unikátní identifikátor připojeného výdaje v systému Fidoo
cardType Typ karty

Výdaje

/v2/expense/get-expenses
Hodnota Popis
expenseID Unikátní ID výdaje v systému Fidoo
shortId Zkrácený unikátní identifikátor výdaje
name Název výdaje
cardId Unikátní ID platební karty v systému Fidoo
travelReportId V případě přiřazení výdaje k cesťáku obsahuje unikátní identifikátor daného cesťáku
receiptIds Unikátní Ids připojených účtenek k výdaji (jsou-li připojeny)
amount Hodnota výdaje
currency Měna výdaje
vatAmount Výše DPH
vatRate Sazba DPH
accountCode Kód předkontace
accountDebit Hodnota MÁ DÁTI
accountCredit Hodnota DAL
vatAccountCode Kód DPH dané předkontace
vatAccountDebit Hodnota DPH pro MÁ DÁTI
vatAccountCredit Hodnota DPH pro DAL
privateAmount Hodnota soukromého výdaje
dateTime Datum vzniku výdaje
taxableDate Datum zdanitelného plnění
classState Status schvalování
merchantIdentificationNumber IČ obchodníka
merchantVatId DIČ obchodníka
merchantName Název obchodníka
merchantAddress Adresa obchodníka
costCenterIds Kódy nákladových středisek
projectIds Kódy projektů uvedených ve výdaji
vatBreakDownId Členění DPH
ownerUserId Unikátní ID uživatele v systému Fidoo
lastEditDateTime Časové razítko poslední úpravy výdaje
type Typ výdaje (manuální, karetní transakce)
closed True/False, určuje, zda je výdaj uzavřený
receiptUrls URL souborů s účtenkami

Jednotlivé položky výdaje

Na základě unikátního ID výdaje vrací položky tohoto výdaje a následující hodnoty.

/v2/expense/get-expense-items

HodnotaPopis
expenseIdUnikátní ID výdaje v systému Fidoo
namePoložka – název
amountPoložka – hodnota
vatAmountPoložka – výše DPH
vatRatePoložka – sazba DPH
typePoložka – typ (firemní, soukromá)
accountCodePoložka – kód předkontace
accountCreditPoložka – kód MÁ DÁTI
accountDebitPoložka – kód DAL
costCenterIdsPoložka – nákladové sředisko
projectIdsPoložka – projekty
vatBreakDownIdPoložka – kód členění DPH
vatAccountCodePoložka – kód předkontace DPH
vatAccountDebitPoložka – kód MÁ DÁTI pro DPH
vatAccountCreditPoložka – kód DAL pro DPH

Hotovostní transakce

Připravujeme

Cesťáky

/v2/travel/get-travel-reports
Hodnota Popis Příklad dat
travelReportId Systémové ID zprávy o služební cestě 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
travelReportShortId ID zprávy o služební cestě TR-1
travelReportName Název zprávy o služební cestě My testing travel order
travellerId Systémové ID cestovatele 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
journeyType Typ služební cesty „domestic“ / „foreign“
closed Uzavřeno „true“ / „false“
journeyStartDate Začátek služební cesty 2018-09-17T13:28:35.382Z
journeyEndDate Konec služební cesty 2018-09-17T13:28:35.382Z
journeyStartPoint Místo začátku služební cesty Prague
journeyEndPoint Místo konce služební cesty Brno
mealAllowanceCzk Náhrady za stravné v CZK 706.6
pocketMoneyCzk Peníze na cestu v CZK 2500
carAllowanceCzk Náhrada za soukrové vozidlo v CZK 1354.8
fuelAllowanceCzk Náhrada za palivo v CZK 4023
journeyNote Poznámka Note
reportCreated Časové razítko vytvoření zprávy o služební cestě 2018-09-17T13:28:35.382Z
createdBy Systémové ID uživatele, který zprávu vytvořil 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
travelRequestShortId ID žádosti o služební cestu TQ-2

Osobní vyúčtování

Připravujeme

Fidoo účet

/v2/mvc-transaction/get-transactions
Poskytuje informace k jednotlivým transakcím na Fidoo účtu (dobití a vybití Fidoo účtu, dobití a vybití karet, poplatky, uhrazená fakturace a další).

HodnotaPopisPříklad dat
transactionIdSystémové ID transakce567ac61d-11cc-4596-844f-214721b2a4dc
transactionCreateDateČasové razítko vytvoření transakce2020-10-15T09:38:59Z
transactionType *)Typ transakcecard-creation-fee
transactionOriginalAmountPůvodní částka99
transactionOriginalCurrencyPůvodní měnaCZK
transactionSettledAmountÚčtovaná částka-99
transactionSettlementDateDatum zaúčtování2020-10-15T09:39:03Z
cardIdSystémové ID platební karty (pouze u transakcí souvisejících s kartami)042ca2da-6614-4a10-a575-526fd084f201
cardMaskedNumberMaskované číslo platební karty549546******6231
cardEmbossNameEmbosované jméno na kartěUZIVATELTESTOVACI
transactionInitiatedUserEmailEmail uživatele, který transakci iniciovaltest@fidoo.com
transactionInitiatedUserNameOznačení uživatele, který transakci iniciovalJan Novak
transactionNotePoznámka k transakciLoading money to the account
clientAccountNumberČíslo protiúčtu21312312312/1234
variableSymbolVariabilní symbol123456
specificSymbolSpecifický symbol123456

 

*) Popis typů transakcí na Fidoo účtu

Transaction typePopis hodnoty
atm-feePoplatek za výběry z bankomatu
balance-adjustmentDoúčtování transakce
card-renewal-feePoplatek za obnovu Fidoo karty
card-creation-feePoplatek za výrobu Fidoo karty
card-loadDobití karty
card-unloadOdbití prostředků z karty na Fidoo účet
fee-balance-adjustmentBonus
insurance-feePoplatek za Direct cestovní pojištění
monthly-service-feePoplatek za vedení Fidoo karty
mvc-loadPřevod na Fidoo účet
mvc-unloadPřevod z Fidoo účtu
online-account-feePoplatek za služby Fidoo
otherOstatní transakce
refundBonus

Nákladová střediska

/v2/settings/get-cost-centers

HodnotaPopis
idSystémové ID položky
codeKód nákladového střediska ve Fidoo
nameNázev nákladového střediska ve Fidoo
stateStav nákladového střediska ve Fidoo

Projekty

/v2/settings/get-projects
Hodnota Popis
id Systémové ID položky
code Kód projektu ve Fidoo
name Název projektu ve Fidoo
state Stav projektu ve Fidoo

Členění DPH

/v2/settings/get-vat-breakdowns
Hodnota Popis
id Systémové ID položky
code Kód členění DPH ve Fidoo
name Název členění DPH ve Fidoo
state Stav členění DPH ve Fidoo

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Přestaňte papírovat. Začněte digitalizovat

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Chci Cashbot i Fidoo

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Ale no tak... Řekli jsme přeci bez papírů.

Raději si tuto stránku uložte mezi oblíbené, ať se k ní můžete kdykoli vrátit.

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Zdigitalizovat i firemní finance

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Facility management bez papírování

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Řidiči s kartami, ne s hotovostí

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Méně stresoo pro účetní

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Práce s lidmi bez papírování? Ano.

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Využít nabídka pro KCÚ

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.