Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XML exporty Osobní vyúčtování – XML exporty

Osobní vyúčtování – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Osobního vyúčtování ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Osobního vyúčtování  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o osobním vyúčtování ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název v Exportu / XML Popis pole Vzor dat
personalBillingId
user/firstName Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
user/lastName Jméno uživatele Jan
user/employeeNumber Příjmení uživatele Novak
user/idUser Zaměstnanecké číslo   uživatele AX12545
shortPersonalBillingId Zkrácený   identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo PB-459
personalBillingName Název osobního   vyúčtování Od 1. 4. 2022
fromDate Počáteční datum   vystaveného osobního vyúčtování 2022-04-01
toDate Závěrečný datum   vystaveného osobního vyúčtování 2023-01-06
closingDate Datum uzavření   vyúčtování 2027-07-06
closedByUser/firstName Jméno uživatele,   který uzavřel vyúčtování Jan
closedByUser/lastName Příjmení uživatele,   který uzavřel vyúčtování Novak
closedByUser/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   uživatele, který uzavřel vyúčtování AX12545
closedByUser/idUser Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo, který uzavřel vyúčtování 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
summary Souhrn podle   companyCurrency CZK
expenseSum Součet všech výdajů   více měn k vyúčtování v CZK 500
cashSettlementSum Součet všech   vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování v CZK 50
privateExpenseSum Součet všech   soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
travelAllowanceSum Součet všech   cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
userClearage Vyrovnání hotovostní   peněženky uživatele 100
summaryByCurrencies
summaryByCurrency Souhrn podle currency CZK
privateExpenseSum Součet všech   soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
travelAllowanceSum Součet všech   cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
cashSettlementSum Součet všech   vyrovnání hotovosti k vyúčtování podle měn 10
userClearage Vyrovnání hotovostní   peněženky uživatele 10
exchangeRateCash Měnový kurz 23.4244
cashByCurrencies
cash Souhrn podle currency CZK
beginPeriodCash Stav   na začátku období 0
cashRevenue Souhrn   příjmů do peněženky 0
cashIssue Souhrn   vydání z peněženky -10
cashSettlement Souhrn   vyrovnání peněženky 20
endPeriodCash Stav   na konci období 10
travelReportDaysCount Počet dní ze zprávy o   služební cestě (cesťáku) 2
travelReportsByCurrencies Souhrn zpráv o   služební cestě (cesťáků) podle měn

Ukázkový exportní soubor ke stažení