Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XML exporty Transakce na kartách – XML exporty

Transakce na kartách – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Karetních transakcí ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o karetních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát místo XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo a58ef2f7-0587-4353-bc42-25f1f6a1363f
shortTransactionId Zkrácený   identifikátor transakce v systému Fidoo 1664700
cardId Identifikátor karty   v systému Fidoo dfbcd0f2-f0f4-48f7-8214-25448eb58e4f
cardName Název konkrétní karty PETR JEDNATEL
cardNumber Maskovaný PAN karty –   viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na   přední straně karty) 549546******3602
shortExpenseId Zkrácené unikátní ID   výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší firmy) EX-4568
createTransactionDate Časové razítko vzniku   transakce 2021-07-16T11:09:19Z
settlementDate Časové razítko   zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 2021-07-16T11:09:19Z
amountOriginalCurrency Částka platební   operace 150
currency Měna, ve které bylo   placeno CZK
transactionSettledAmountCzk Částka která byla   zaúčtovaná (pokud již bylo zaúčtováno) – tato hodnota má opačné znaménko než   pole částka transakce -150.00
fee Obsahuje údaj o výši   poplatku v Kč 0.00
transactionState Dle aktuální stavu   transakce – nejčastěji zaúčtovaná approved
transactionType Obsahuje informaci o   povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. Platba u obchodníka
companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje ČD – České dráhy
address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje PRAHA 1
country Identifikátor země,   na jejímž území k transakci došlo. cze
category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje Travel
expenseId Identifikátor   připojeného výdaje v systému Fidoo e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc
amountPrivate Výše částky z   transakce, která je vedena jako soukromá 0
user/firstName Jméno uživatele Petr
user/lastName Příjmení uživatele Jednatel
user/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 1234666
user/idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b
user/companyNameDescription Popis obchodníka,   místo, země WWW.CD.CZ/ESHOP/, PRAHA 1, cze

Ukázkový exportní soubor ke stažení