Search
Close this search box.

Export transakcí

Export transakcí

 1. Kliknutím na tlačítko Export v seznamu transakcí na úvodní stránce nebo na stránce Transakce zahájíte export všech transakcí.
 2. Zvolte časový rozsah (od – do)
 3. Kliknutím na Export XLS stáhnete vygenerovaný export
 4. Uložte soubor s exportem transakcí
 5. Exportovaný soubor lze otevřít přímo v aplikaci Excel

Nejčastější dotazy

V současné době je podporován pouze export do XLS.

Ne, v současné době je možné zadat pouze datum Od a Do. Export však obsahuje atribut typu transakce, který lze použít pro filtrování v aplikaci Excel.

Odbití peněz na firemní bankovní účet

Vytvoření a odeslání příkazu k výběru

 1. Zvolte možnost Výběr z nabídky tlačítka Přeplnit na domovské stránce o iniciujte výběr peněz z vašeho devizového účtu na bankovní účet vaší společnosti.
 2. Vyberte firemní účet, na který chcete peníze poslat.
 1. Pokud váš firemní účet není v seznamu uveden a potřebujete jej přidat, klikněte na možnost Spravovat bankovní účty společnosti.
 2. Vyplňte platební údaje stejně jako při odesílání platby protistraně.


1 – Částka v měně účtu příjemce
2 – předvybrán je nejlepší dostupný typ platby – v případě potřeby výběr změňte (mějte na paměti, že typ platby určuje související poplatky a předpokládané datum příchodu platby
3 – zadejte referenční číslo platby (VS v ČR) a zprávu pro příjemce, která bude zaslána jako informace příjemci spolu s platbou
4 – zadejte vlastní referenční číslo.

Všimněte si, že účel platby je zde vždy “Převod mezi vlastními účty”.

 1. Klikněte na tlačítko Pokračovat a prohlédněte si detaily platebního příkazu.
 2. Odeslat a autorizovat jako běžný platební příkaz protistraně.
 3. Zobrazí se krátký modal potvrzující přijetí příkazu k úhradě.
 4. Transakce výběru se zobrazí v seznamu transakcí. Kliknutím na ni zobrazíte její podrobnosti a stav

Nejčastější dotazy

Ne, můžete buď zaregistrovat firemní účet a platbu odeslat jako výběr, nebo zaregistrovat vlastní firmu jako protistranu a platbu odeslat jako odchozí platbu protistraně.

Upozorňujeme, že poplatky za obě možnosti výplaty se mohou lišit.

Odeslání platby protistraně

Vytvoření a odeslání platebního příkazu

 1. Kliknutím na tlačítko Odeslat platbu vytvoříte nový platební příkaz.
 1. Vyberte protistranu, které chcete poslat peníze.

1 – Protistrany dostupné pro výběr
2 – Vyhledávání
3 – Odkaz pro přidání nové protistrany nebo aktualizaci stávající, pokud není v seznamu.

 1. Vyplňte platební údaje.

1 – Protistrana vybraná v předchozím kroku
2 – Bankovní účet protistrany – váš výběr určuje měnu platby
3 – Částka v měně účtu
4 – Typ platby / trasa – váš výběr určuje poplatek a rychlost platby
5 – Údaje o platbě – poplatek, datum platby a předpokládaný příchod na účet příjemce
6 – Reference platby – tyto informace se spolu s platbou předávají protistraně.
7 – Vaše vlastní reference – tyto informace se protistraně NEPŘEDÁVAJÍ
8 – Účel platby – vyberte prosím nejvhodnější možnost

 

 1. Kliknutím na tlačítko Pokračovat zobrazíte souhrnný přehled platebního příkazu.
 2. Kliknutím na tlačítko Odeslat platbu odešlete platební příkaz ke zpracování. Autorizujte platbu, pokud jste k tomu oprávněni. V opačném případě bude muset platební příkaz autorizovat jiný uživatel, který má potřebnou roli a práva – viz Role a práva uživatelů | Autorizace jiným uživatelem.
 3. Po úspěšném odeslání platebního příkazu se zobrazí krátké potvrzení. Poté si můžete vybrat, zda chcete pokračovat v odesílání další platby, nebo jej zavřít a vrátit se na domovskou stránku.
 4. Transakce se zobrazí mezi vašimi transakcemi.

Kontrola stavu platby

 1. Přejděte na stránku Transakce, kde se zobrazí seznam všech vašich transakcí.
 2. Najděte svou platbu mezi Proběhlými transakcemi (pokud již byla částka odečtena z vaší peněženky) nebo Nadcházejícími transakcemi (pokud se tak nestalo, například pokud platební příkaz stále čeká na autorizaci nebo prochází naším přezkoumáním a ověřením).
 3. Kliknutím na platební transakci zobrazíte její podrobnosti a aktuální stav.

Nejčastější dotazy

Klikněte na tlačítko Spravovat protistrany nebo přejděte z nabídky na stránku Protistrany a přidejte protistranu s bankovním účtem, na který chcete platbu odeslat.

Registrace je obvykle ve většině případů zpracována okamžitě. V některých případech však můžeme potřebovat ověřit údaje, které jste o druhé straně uvedli, což nám může nějakou dobu trvat. Tento krok ověření je nezbytný pro zajištění souladu s našimi regulačními povinnostmi.

Přejděte v nabídce na stránku Protistrany a v seznamu vyberte protistranu, kterou chcete upravit. V jejích údajích klikněte na tlačítko Upravit a přidejte bankovní účet, na který chcete peníze poslat.

Protistrany bez bankovního účtu nelze vybrat pro odchozí platbu.

Minulá – když transakce způsobila pohyb některého z vašich dostupných zůstatků.

Nadcházející – předtím, než měla vliv na vaše zůstatky, např. nedávno iniciované platby, které se ještě zpracovávají nebo čekají na datum své valuty.

V případě přidání účtu, který je vedený u čínské banky, je potřeba zadat číslo účtu v lokálním formátu, BIC/SWIFT banky příjemce a následně název banky příjemce. Poté bude možné protistranu přidat.

V případě přidání účtu, který je vedený u banky v USA, je potřeba zadat číslo účtu v lokálním formátu.

Do pole bankovního kódu pak zadáte ABA/Routing number a následně budete vyzváni k vyplnění názvu banky. Poté bude možné protistranu přidat.

Směna měny

Převádějte prostředky mezi peněženkami

 1. Klikněte na tlačítko Převést na své domovské stránce nebo v jedné z měnových peněženek a vyměňte peníze z jedné měny do druhé.
 2. Zadejte údaje o výměně do kalkulačky převodu a klikněte na tlačítko Pokračovat.

Systém okamžitě vyhodnotí vaše zadání a poskytne vám informace o vašich dostupných zůstatcích a aktuálním směnném kurzu vybraných měn.


1 – Aktuální směnný kurz pro vybraný měnový pár
2 – Vyberte měnu, ze které chcete provést konverzi (kterou máte a prodáváte ji).
3 – Vyberte měnu, Do které chcete převést (kterou máte a kupujete ji).
4 – Zadejte částku, kterou chcete koupit nebo prodat. Další částka se vypočítá automaticky na základě směnného kurzu

 1. Prohlédněte si podrobnosti o transakci a o tom, jak se změní zůstatky na vaší peněžence, a klikněte na Převést, abyste obchod provedli do 30 sekund před vypršením platnosti směnného kurzu.
 1. Pokud vám dojde čas, můžete obnovit kurz, který je opět platný po dobu 30 sekund.
 2. Zobrazí se krátká informace o tom, že byl vytvořen váš převodní příkaz.
 3. Poté si můžete mezi svými transakcemi prohlédnout svou transakci FX konverze.
 1. Kliknutím na transakci zobrazíte její podrobnosti

Nejčastější dotazy

Zpracování zahrnuje několik kroků včetně umístění vašeho konverzního příkazu na trh a jeho vypořádání. Stav transakce zobrazený v aplikaci to odráží.

Konverzní transakce je obvykle plně zpracována během jednoho dne, dostupné zůstatky se však aktualizují okamžitě po zadání příkazu, takže převedenou měnu můžete okamžitě použít pro své potřeby.

Ne, v současné době musíte nejprve provést konverzi peněz do měny, ve které chcete platbu odeslat. Nicméně během naší pracovní doby, kdy je služba směny měn dostupná, jsou směny okamžitě zúčtovány na váš účet a vy můžete rovnou přistoupit k provedení platby.

Kurzy, které nabízíme, odrážejí výkyvy na trhu v reálném čase. Abychom vám mohli poskytnout nejlepší dostupný kurz, můžeme je garantovat pouze po krátkou dobu. Kurz s delší platností by musel obsahovat vyšší rizikovou složku, což by jej prodražilo, aby pokryl větší nejistotu spojenou s delším časovým rámcem.

Nabíjení peněženky

Získejte pokyny k platbě dobíjení

 1. Klikněte na tlačítko Přidat prostředky na domovské stránce nebo v měnové peněžence.
 2. Vyberte bankovní účet společnosti, ze kterého budete posílat peníze, a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 1. Zobrazí se pokyny k platbě.
 2. Zadejte platbu ve své bance podle zobrazených pokynů.

Převod peněz na devizový účet

 1. Odeslat platbu ze svého bankovního účtu podle zobrazených pokynů. Jakmile ji obdržíme a zpracujeme, dáme vám vědět, že byla připsána na váš FX účet.
 2. Přijatou platbu najdete mezi svými transakcemi.
 3. Kliknutím na transakci zobrazíte její podrobnosti

Nejčastější dotazy

Nejprve musíte zaregistrovat nový firemní účet – postupujte podle pokynů na stránce Registrace bankovních účtů společnosti | Přidat bankovní účet společnosti

Musíte mít aktivovanou alespoň jednu peněženku. Obvykle je místní měna aktivována ve výchozím nastavení při aktivaci devizového účtu.

Měnové peněženky

Peněženky na domovské stránce

Peněženky se zobrazují jako karty s aktuálním a dostupným zůstatkem v dané měně.

Přidat peněženku

 1. Klikněte na kartu Přidat měnu.
 2. Vyberte ze seznamu dostupných měn a klikněte na Odeslat.
 3. Na vaši domovskou stránku se přidá nová peněžní karta.

Zobrazit podrobnosti o peněžence

 1. Vložte peněženku do svého účtu: Kliknutím na kartu peněženky s měnou zobrazíte její podrobnosti.

1 – Aktuální realizovaný zůstatek v měnové peněžence
2 – Hlavní akce
3 – Transakce s danou měnou

Zkratky peněženky na navigačním panelu

Dostupné zůstatky v jednotlivých měnových peněženkách se zobrazují také na navigačním panelu. Můžete je použít k rychlému přechodu na podrobnosti o peněžence odkudkoli z aplikace. Kliknutím na peněženku v liště nabídek zobrazíte její podrobnosti.

Nejčastější dotazy

V současné době není možné deaktivovat nebo skrýt aktivovanou měnovou peněženku.

Peněženky jsou řazeny abecedně podle měn, pořadí v současné době nelze změnit.