Search
Close this search box.

Registrace firemních bankovních účtů

Firemní účty

 1. Otevřete stránku Firemní účty, kde se zobrazí všechny vaše registrované bankovní účty společnosti.


1 – Hlavní akce
2 – Nevyřízené registrace bankovních účtů (čekají na autorizaci nebo jsou zpracovávány systémem Fidoo).
3 – Zaregistrované bankovní účty.

Zobrazení podrobností o bankovním účtu společnosti

 1. Přejděte na stránku Firemní účty z navigačního menu
 2. Kliknutím na bankovní účet zobrazíte jeho podrobnosti

Přidat bankovní účet společnosti

 1. Vložte účet do svého účtu: Kliknutím na tlačítko Přidat účet společnosti zaregistrujete nový bankovní účet společnosti pro použití s aplikací Fidoo.
 2. Klikněte na tlačítko Účetní účet: Vyberte měnu a zemi bankovního účtu

Přidání bankovního účtu společnosti

 1. Kliknutím na tlačítko Přidat firemní účet zaregistrujete nový bankovní účet vaší společnosti pro použití v aplikaci Fidoo.
 2. Vyberte měnu a zemi bankovního účtu.
 3. Zadejte číslo účtu. Případně vyberte formát, ve kterém chcete zadat údaje o účtu – např. v Česku lze účet zadat ve formátu tuzemského bankovního účtu nebo jako IBAN.
 4. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat účet pro ověření formátu čísla účtu. Systém se pokusí automaticky doplnit další potřebné údaje o bance, jako je její název a BIC (v případě zadání ve formátu IBAN).
  Pokud se údaje nenačtou automaticky, zadejte název banky a BIC ručně.
  Kliknutím na tlačítko Pokračovat přejděte k dalšímu kroku
 5. Poskytněte dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu vaší společností. Nahrajte soubor .pdf nebo obrázek podle pokynů na obrazovce.
 6. Klikněte na Continue (Pokračovat) a prohlédněte si přehled údajů o bankovním účtu, který registrujete.
 7. Odeslat a autorizovat žádost o bankovní účet, pokud jste na něj oprávněni. V opačném případě bude muset žádost autorizovat jiný uživatel, který má potřebnou roli a práva – vizUživatelské role a práva | Uživatelské role a práva jiného uživatele
 8. Firemní účet je zobrazen jako zpracovaný
 9. Po nějaké době byste měli obdržet e-mail s informací, že registrace bankovního účtu byla dokončena. Účet se zobrazí mezi vašimi registrovanými účty.

Archivovat účet společnosti

Může se stát, že budete potřebovat přestat používat určitý firemní účet, například když vaše společnost účet zruší nebo ho prostě už nechcete používat se svým účtem Fidoo FX.

 1. Klikněte na tlačítko Archiv na stránce s podrobnostmi o účtu společnosti.
 2. Potvrďte svou volbu
 3. Archivace bankovního účtu společnosti musí být autorizována.
  Autorizujte ihned, pokud máte potřebná práva. V opačném případě bude muset žádost autorizovat jiná osoba.
 4. Bankovní účet je nyní archivován
  Nyní jej můžete vidět na záložce Archivované na stránce Firemní účty.

Nejčastější dotazy

Ne, stačí zaregistrovat pouze bankovní účty, ze kterých budete posílat peníze na svůj devizový účet. Tyto bankovní účty musí být ve vlastnictví vaší společnosti, což musíme ověřit. V opačném případě nebudeme moci vaši platbu zpracovat.

Na základě vámi zadaných údajů musíme ověřit, zda je účet ve vlastnictví vaší společnosti. Snažíme se vaše požadavky zpracovat co nejdříve a bez zbytečných průtahů.

Ne, účet mohl být použit při transakci. Vždy si můžete zaregistrovat nový účet a místo toho starý účet archivovat. Upozorňujeme, že nelze archivovat poslední zbývající účet vaší společnosti.

Správa protistran

Protistrany

 1.  Otevřete stránku Protistrany a zobrazte všechny své registrované protistrany.


1 – Hlavní akce
2 – Nevyřízené registrace protistran (čekají na autorizaci nebo jsou zpracovávány systémem Fidoo).
3 – Registrované protistrany

Zobrazení podrobností o protistraně

 1. Přejděte na stránku protistrany z navigačního menu
 2. Kliknutím na protistranu zobrazíte její údaje
 3. Kliknutím na bankovní účet zobrazíte jeho údaje

Přidat protistranu

 1. Přejděte na stránku protistrany z navigačního menu
 2. Klikněte na tlačítko Přidat protistranu a zaregistrujte novou fyzickou nebo právnickou osobu, které budete posílat peníze.
 3. Vyberte typ a zadejte jméno protistrany a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 4. Zadejte adresu protistrany a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 5. Přidejte bankovní účet protistrany

Zadejte měnu účtu a zemi banky a pokračujte podle pokynů na stránce

Tento krok můžete také přeskočit a přidat bankovní účet (účty) později kliknutím na tlačítko Přeskočit.

 1. Zkontrolujte své položky na souhrnné stránce a kliknutím na tlačítko Odeslat odešlete platební příkaz.
 2. Autorizujte žádost, pokud jste na ni oprávněni. V opačném případě bude muset požadavek autorizovat jiný uživatel, který má potřebnou roli a práva – vizÚživatelské role a práva | Uživatelské role a práva jiného uživatele
 3. Během zpracování požadavku se zobrazují podrobnosti o požadavku.

Požadavek je obvykle zpracován během několika sekund. Pokud to trvá déle než obvykle, obnovte stránku, aby se zobrazil aktuální stav.

 1. Po dokončení zpracování klikněte na tlačítko Zobrazit protistranu a zobrazte registrovanou protistranu.

Úprava údajů o protistraně

Změna údajů o registrované protistraně nebo přidání či odebrání jejích bankovních účtů

 1. Klikněte na tlačítko Upravit na stránce s údaji o protistraně.
 2. Upravte sekce, které potřebujete změnit
 1. Kliknutím na tlačítko Odeslat změny potvrďte zadání. Autorizujte požadavek, pokud jste k tomu oprávněni. V opačném případě bude muset požadavek autorizovat jiný uživatel, který má potřebnou roli a práva – vizUživatelské role a práva | Uživatelské role a práva jiného uživatele
 2. Podrobnosti požadavku se zobrazí se zvýrazněnými změnami.

Pokud zpracování trvá déle než obvykle, obnovte stránku, aby se zobrazil aktuální stav požadavku.

 1. Kliknutím na tlačítko Zobrazit protistranu zobrazíte aktualizovanou protistranu.

Archivace protistrany

Možná budete muset přestat používat určitou protistranu. Například když vaše společnost ukončí obchodní vztah nebo ji prostě už nechcete používat se svým účtem Fidoo FX.

 1. Klikněte na tlačítko Archivovat na stránce s údaji o protistraně.
 2. Potvrďte svůj výběr

Archivace protistrany nemusí být autorizována.

 1. Protistrana je nyní archivována

Najdete ji v záložce Archivované na stránce protistrany

Nejčastější dotazy

Vyberte protistranu ze seznamu na stránce Protistrany a zvolte její úpravu. Postupujte podle pokynů v části Správa protistran | Upravit údaje o protistraně.

V některých případech můžeme potřebovat zkontrolovat údaje o protistraně během její registrace, abychom splnili naše regulatorní povinnosti, což nám může trvat až dva pracovní dny.