Search
Close this search box.

5 otázek pro navigaci v FX a zahraničních platbách

5 tipů pro směnu měn a zahraniční platby
Úvod Blog Tipy pro CFOs & účetní

5 otázek pro navigaci
ve směně měn a zahraničních platbách

Vyznat se ve světě směny měn a převodů peněz do zahraničí je běh na dlouho trať. Výsledky ale přichází v nemalé míře. Čím začít? Zaměřte se na těchto 5 klíčových bodů, které pomohou každé firmě na cestě k chytřejšímu finančnímu řízení v globálním měřítku.

1. Máte své multiměnové cash flow pod kontrolou?

Jako první věc – jak dobře máte pod kontrolou své multiměnové cash flow? Pokud toto téma neřešíte, je vysoká pravděpodobnost, že narazíte na velmi nevýhodný kurz. Jak to vypadá v praxi? Když vám obchodní partner pošle EUR platbu na účet v CZK, dojde k automatické konverzi podle kurzovního lístku. A ten vám do karet zrovna nehraje. To stejné platí i pro odchozí platby v jiné měně, než je měna vašeho účtu. Je třeba nastavit efektivní mechanismy, které vás ochrání před finančními riziky a zachrání výraznou ztrátu na zisku.

2. Jak moc je pro vás individuální kurz transparentní?

Vyjednávání o výhodnějších kurzech může připomínat trnitou cestu. Když už se doberete do cíle, neznamená to hned, že máte vyhráno. Pokud netrváte na transparentnosti. V opačném případě je zde riziko, že je dohodnutý kurz sice lepší než kurzovní lístek, ale pořád o hodně horší než mezibankovní trh – a pro vás reálně dosažitelný kurz. Pro porovnání výhodnosti vám může pomoci získat ve stejný okamžik více cen od různých partnerů. Nebo pochopení logiky marží. Ta může například odpovídat objemu 1 transakce. Pro vás je pak výhodnější dělat méně transakcí s větším objemem

3. Sledujete aktuální vývoj tržního kurzu?

Být v obraze a mít přehled o aktuálním tržním kurzu je zásadním a nezbytným krokem. Jeho pohyby v rámci dne mohou být větší, než s bankou vyjednaná marže. Devizový trh je velmi volatilní a sazby mají tendence se rychle měnit. Přístup k informacím v reálném čase vám dovolí činit chytřejší rozhodnutí a zvolit lepší načasování pro získání výhodnějších sazeb. Pro aktuální a nezpožděná data můžete navštívit například Oanda.com.

4. Víte, kdy v rámci dne sjednat nejlepší kurz?

Pochopení toho, kdy během dne o sazbách vyjednávat, dokáže významně ovlivnit podmínky, které si zajistíte. Na začátku nebo na konci dne může být likvidita trhu nižší, což způsobuje rozšíření tržního bid-ask spreadu (rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou). To stejné platí i v okamžiku oznámení významných makroekonomických informací, jako je rozhodnutí centrálních bank o úrokových sazbách.

5. Máte interní kurzovou strategii?

Máte zavedenou strategii pro cílení na konkrétní směnné kurzy v určitém období? Tato strategie se může promítnout do cenotvorby a finančního plánování. Definováním cílových kurzů a použitím technik k zajištění kurzového rizika můžete stabilizovat své finanční výsledky a chránit se proti nepříznivým pohybům na trhu. Příkladem může být uzavření forwardových obchodů, čímž si zajistíte konkrétní úrovně kurzu pro konverze s vypořádáním v budoucnu.

Začněte hned!

Efektivní řízení FX a zahraničních plateb spočívá v kladení správných otázek a zavádění strategií, které jsou v souladu s potřebami vašeho podniku. Proaktivními kroky ke kontrole multiměnového cash flow a získáním informací o tržních podmínkách můžete ochránit podnikání před kurzovým rizikem a vylepšit své finanční výsledky.

Objevte novou éru FX a zahraničních plateb!

Mohlo by se vám líbit...

Jak si nenechat přerůst předplatná přes hlavu?​

Rostoucí počet předplatných
Úvod Blog Tipy pro CFOs & účetní

Jak si nenechat přerůst předplatná přes hlavu?

V poslední době se marketingové, komunikační a PR agentury stále více spoléhají na předplatná služeb. Tento trend je poháněn zejména rozvojem nástrojů využívajících umělou inteligenci (AI), které přinášejí nové možnosti.  Zároveň se ale jedná o další položky v rybníčku firemních výdajů. Podle našich dat průměrný počet předplatných na agenturu stoupá a s ním roste i objem financí utrácených za služby, které nejsou využívány.

S počtem předplatných rostou i ceny

Z analýz Fidoo vyplývá, že průměrná agentura využívala v minulém roce 7,1 předplatného, což představuje výrazný nárůst. Jen od roku 2021 se číslo zvýšilo o 2,6 předplatného. A předpokládáme, že číslo dále poroste,  za další 3 roky by se mohlo až zdvojnásobit.

Cena za jednotlivá předplatné se také zvýšila na průměrných 7,25 USD za uživatele. Hlavními pohonnými silami tohoto trendu jsou nové AI nástroje a rozšíření stávajících služeb o AI funkcionality.

Většina agentur platí za služby, které nevyužívá

Problém ‘šedých předplatných’ je stále aktuálnější. Tyto služby jsou často zapomenuty po skončení zkušební doby nebo po odchodu zaměstnance, což vede k nechtěným výdajům. Alarmující je, že až 76 % agentur se setkalo s případy, kdy platily za službu, která nebyla využívána déle než tři měsíce.

Jak mít v předplatných pořádek?

Pro lepší kontrolu nad předplatnými doporučujeme zavést jasné procesy:

  • Zodpovědná osoba: Každé nové předplatné by mělo být aktivováno pouze zodpovědnou osobou, což minimalizuje riziko nechtěné aktivace.
  • Předplacené platební karty: Využití předplacených platebních karet pro hrazení výdajů zvyšuje přehlednost transakcí a umožňuje lepší kontrolu nad výdaji.
  • Pravidelné revize: Pravidelné kontroly a audit skutečného využívání služeb pomáhají odhalit a zrušit nevyužívané předplatné.

Žebříček nejvíce využívaných služeb

Marketingové a další agentury typicky předplácejí následující služby:

  • Office software (např. MS 365)
  • Cloudové úložiště
  • Komunikační platformy (Slack, ClickUp, Notion)
  • Grafické editory (Canva, Figma, Photoshop)
  • Nástroje pro správu sociálních médií a webovou analytiku

S Expense managementem vás nic nepřekvapí

Vzhledem k tomu, že počet předplatných dále poroste, je důležité, abyste zavedli efektivní strategie pro jejich správu.

S Fidoo získáte řešení, které každodenně pomáhá malým a středním podnikům snižovat riziko zbytečných výdajů a pomáhá k chytřejšímu finančnímu řízení. Od bezhotovostního placení výdajů, digitalizaci účtenek, online cesťáky a knihu jízd po rychlé schvalování a vyúčtování na jedno kliknutí!

Automatizujte správu firemních výdajů

Mohlo by se vám líbit...

CFOs trendy v roce 2024, které by vám neměly uniknout

CFOs trendy 2024
Úvod Blog Tipy pro CFOs & účetní

CFO trendy pro rok 2024: Navigujte se v budoucnosti financí

CFOs a jejich týmy stojí na prahu nové éry 

Každý rok se tempo inovací zrychluje a přináší nové výzvy i příležitosti. Ale nebojte, my vás v tom nenecháme! O pár řádků níže se podíváme na klíčové trendy, které v roce 2024 formují svět CFOs a na to, jak můžete tyto poznatky využít k získání výhody a dosažení úspěchu ve své firmě.

Příprava na ESG (nefinanční) reporting 

ESG reporting není strašákem vzdálené budoucnosti, ale aktuálním tématem. Obzvlášť s novou směrnicí CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a její blížící se platností. S totiž přichází povinnost pro více než tisíc českých firem reportovat ESG data podle jednotných Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti, což je klíčový milník v evropské agendě udržitelných financí. 

Pro finanční týmy a CFOs to znamená, že se musí stát klíčovými hráči ve strategickém řízení ESG iniciativ. To zahrnuje nejen sběr a analýzu dat, ale i spolupráci s týmy pro udržitelnost a vedením firmy k zajištění srozumitelnosti, konzistence a transparentnosti informací.  

Od kdy a pro koho začne platit ESG reporting

Od byznys modelu po analýzu materialit

Nejčastějšími výzvami, se kterými se firmy v oblasti ESG reportingu setkávají, je zajištění přístupu k relevantním a konzistentním informacím a pochopení reportovacích standardů. Ty zahrnují například obecné informace o řízení udržitelnosti, obchodním modelu, dodavatelském řetězci, firemní ESG strategii a také analýzu materiality, která je klíčová pro identifikaci podstatných dopadů, rizik a příležitostí. Právě tato analýza je pro firmy významná, protože na ní bude záviset, které ESG indikátory bude firma reportovat. Od informací o spotřebě energií, emisích skleníkových plynů, spotřebě vody nebo zaměstnaneckých datech. 

A co s ESG tématy, které se firmy rozhodnou vynechat? Bude pro to potřeba dobré odůvodnění. To zahrnuje detailní popis procesu, jak byla významnost (materialita) dopadů, rizik a příležitostí posuzována. 

AI a digitalizace: (Ne)tajná zbraň pro vyšší efektivitu

Digitalizace, automatizace a nástroje poháněné umělou inteligencí nejsou jen přechodné trendy, ale zásadní změny v tom, jak CFOs pracují a přidávají hodnotu svým organizacím. A kdo nenaskočí hned, vlak mu ujede.  

 Jde o zásadní posun v operacích CFOs – od zjednodušení rutinních úkolů, díky čemuž se mohou finanční týmy soustředit na strategičtější aktivity, až po pokročilou prediktivní analýzu, lepší řízení rizik nebo prognózování finančních výsledků pomocí generativního AI.  

Všichni stakeholdeři chtějí relevantní data, a to hned

Zpracování dat shromážděných během delšího časového úseku už nesplňuje požadavky dnešního rychlého tempa podnikání. CFOs se musí zaměřit na zpracování dat v reálném čase, na které pak mohou společně s dalšími vedoucími pracovníky, jako jsou CEOs, COOs a vedoucí oddělení, reagovat rychleji a s lepší informovaností.  

Na významná rozhodnutí zkrátka není možné čekat do konce měsíce. Ale nezoufejte. Naštěstí žijeme ve 21. století a někoho už napadlo vymyslet řadu aplikací a systémů, které napomáhají k efektivním procesů. Takových, které už často nepotřebují manuální lidský zásah, ale zvládnou nějaký kus procesu sami.

Svět účetnictví nezůstane beze změny

Nový konsolidační balíček byl sice odsouhlasen již na konci minulého roku, nicméně s sebou přináší řadu změn, které budou CFOs a jejich týmy doprovázet po celý letošní rok. 

O čem je řeč? Od možnosti vést účetnictví v cizí měně, změnách v odvodech u dohod o provedení práce po úpravu v daňovém zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. Celý přehled najdete například zde 

Tím to však nekončí. Kartami zamíchá i připravovaný zákon o účetnictví, který je ve schvalovacím řízení a měl by platit od 1.1.2025. Co přesně přinese zatím není nikde doslovně vytesáno, už teď ale víme, že to bude velká změna. Už jen v rámci toho, že se zákon bude opírat o řadu věcí z IFRS (mezinárodní standardy účetního výkaznictví). Například v otázkách vykazování leasingu nebo vykazování aktiv v reálné hodnotě. 

Spravujte zaměstnanecké výdaje jednodušeji a chytřeji!

Mohlo by se vám líbit...