Search
Close this search box.

Karetní transakce – XLS (Old) export

Obecný popis

Exportní výstup Karetních transakcí ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo. Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o karetních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů

Transformační pravidla

  • Nejsou zde definovaná žádná transformační pravidla.

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
shortTransactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo 3691622
cardId Identifikátor karty   v systému Fidoo d1d42791-3d15-4597-9907-49ddf863548b
cardName Název konkrétní karty PETR JEDNATEL
cardNumber Maskovaný PAN karty –   viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na   přední straně karty) 549546******0722
createTransactionDate Časové razítko vzniku   transakce 09.07.2020 14:40:31
settlementDate Časové razítko   zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 10.07.2020 9:01:29
amountOriginalCurrency Částka platební   operace 199
currency Měna, ve které bylo   placeno CZK
transactionSettledAmountCzk Částka která byla   zaúčtovaná (pokud již bylo zaúčtováno) – tato hodnota má opačné znaménko než   pole částka transakce -199
fee Obsahuje údaj o výši   poplatku v Kč 0
transactionState Dle aktuální stavu   transakce – nejčastěji zaúčtovaná Zúčtovaná
transactionType Obsahuje informaci o   povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. Platba u obchodníka
companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje ČD – České dráhy
address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje PRAHA 1
country Identifikátor země,   na jejímž území k transakci došlo. cze
category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje Travel
expenseId Identifikátor   připojeného výdaje v systému Fidoo 380d5afc-86cd-4e54-b709-ff70be188c5d
shortExpenseId Zkrácené   identifikátor výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší   firmy) EX-4
user/@employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 123666
user/@firstName Jméno uživatele Petr
user/@lastName Příjmení uživatele Jednatel
companyNameDescription Popis obchodníka,   místo, země WWW.CD.CZ/ESHOP/,   PRAHA 1, cze

Ukázkový exportní soubor ke stažení