Search
Close this search box.

Schvalování výdajů a cesťáků dle projektu

Jak si zapnout schvalování výdajů dle projektu

Pro zapnutí schvalování výdajů a cesťáků podle přiřazeného projektu je potřeba:

 • vytvořit si ve Fidoo seznam projektů a nastavit u nich schvalovatele (a případně budget)
 • doplnit Projekt ve všech neuzavřených výdajích a cesťácích (ve stavu Ke schválení, K uzavření), ve kterých není vybrán Projekt:
  • Jednou z možností je vrátit takový výdaj/cesťák zpět zadavateli s komentářem o doplnění projektu.
  • Uživatel s rolí Účetní může projekt doplnit, aniž by bylo potřeba výdaj/cesťák zamítat a vracet zpět zadavateli k doplnění.

Přepnutím schvalování na Projektové schvalování se pole Projekt stane povinným a uživatel bude muset vždy tento údaj vyplnit.

Nastavení schvalování dle projektů

Nastavení schvalování podle projektů
Nastavení schvalování podle projektů

Schvalování výdajů a cesťáků podle přiřazeného projektu provedete v sekci Nastavení – Firma (1) – Schvalování (2) přepnutím na volbu Projektové schvalování (3).  Volbu potvrďte tlačítkem „Uložit nastavení“.

Nastavení projektů a schvalovatelů

Nastavení projektů a schvalovatelů

V Nastavení (1) -> Projekty (2) můžete přidávat nebo upravovat číselník projektů ve Fidoo. Kliknutím na řádek s projektem (3) se v pravé části zobrazí jeho profil, nastavení a možnost nastavovat schvalování projektu (4).

Podobně jako jinde ve Fidoo i zde je možné uplatňovat schvalování podle nastavení na úrovni Firmy nebo nastavit vlastní schvalovatele pro tento konkrétní projekt (5).

 

Jak naimportovat projekty do Fidoo? Detailní postup najdete v samostatném návodu týkající se importu projektů.

Fidoo API a jeho nastavení

API je zabezpečeno pomocí staticky generovaného klíče, který využívá oprávnění uživatele pod jehož Fidoo účtem byl vygenerován. V závislosti na úrovni oprávnění tohoto uživatele je možné API klíč využít pouze pro čtení nebo i pro zápis/změnu dat.

Možnost generování API klíčů má ve Fidoo standardně přidělenou uživatel v roli Hlavní správce. Pokud chcete toto právo udělit jinému uživateli, je potřeba kontaktovat naše Centrum péče o klienty a žádat aktivaci možnosti generování klíčů.

 1. Hlavní správce nebo uživatel s uděleným právem vidí sekci Nastavení → Firma → Správa API klíčů, ve které si může vygenerovat jeden nebo více API klíčů.

  Fidoo API nastavení
  Fidoo API nastavení
 2. API klíč je nutné vložit do hlavičky X-Api-Key v provolávaných dotazech.

Testovací data

Pokud máte zájem o testovací prostředí, kontaktujte naše Centrum péče o klienty (info@fidoo.com). Ochotně vám zřídíme testovací prostředí Fidoo, které bude schopno komunikovat s testovacím API z úložiště: https://api-preprod.fidoo.com/v2