Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Hotovostních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
  (NastaveníIntegraceXML)

Export z Fidoo

Exportovat hotovostní transakce lze nad seznamem hotovostních transakcí (Firemní finance – Hotovost – Transakce). Zde lze vyexportovat libovolnou skupinu hotovostních transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem hotovostních transakcí 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
  (Firemní/Týmové/Moje FinanceHotovostTransakce)
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – Hotovost Transakce)


 3. Nad vyfiltrovaným seznamem Hotovostních transakcí zvolte volbu Export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce).

 4. Vyberte Generický formát XML a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce)

  Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Cesťáky – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Cesťáků-zpráv ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Cesťáků z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Cesťácích-zprávách ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát místo XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
travelReportid Identifikátor výdaje   v rámci exportu 1
reportId Identifikátor cesťáku TR-455
reportName Název cesťáku Cesta do Mordoru
userfirstName Jméno uživatele Sam
userlastName Příjmení uživatele Křepelka
journeyType Typ cesty foreign
reportState Status cesťáku approve
journeyStartDate Datum začátku cesty 2021-11-22T08:00:00+01:00
journeyEndDate Datum konce cesty 2021-11-26T09:00:00+01:00
journeyStartPoint Místo začátku cesty Praha, Česko
journeyEndPoint Místo konce cesty Katovice, Polsko
allowance/mealAllowanceCzk Stravování   (orientační výpočet) 880
allowance/pocketMoneyCzk Kapesné (orientační   výpočet) 440
allowance/carAllowanceCzk Náhrada za soukromé   vozidlo (orientační výpočet) 0
allowance/fuelAllowanceCzk Náhrada za palivo   (orientační výpočet) 0
allowance/allowanceTotalCzk Celkové náhrady   (orientační výpočet) 1320
costCenters/costcenter Označení cost centra   na které je cesťák přiřazen AAA
projects/project Označení projektu na   které je cesťák přiřazen BBB
journeyNote Poznámka text poznámky
reportCreated Datum vytvoření   cesťáku 2021-11-22T13:25:11+01:00
reportAuthor Autor cesťáku Sam Křepelka
reportApproved Schvalovatel cesťáku Karel Schvalovatel
approval/date Datum posledního   schválení 2021-12-22T09:25:11+01:00
approval/firstName Jméno posledního   schvalovatele Karel
approval/lastName Příjmení posledního   schvalovatele Schvalovatel
approval/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   posledního schvalovatele 123666
request/exportfromDate Výpis cesťáků od data 2021-11-01T00:00:00+01:00
request/exporttoDate Výpis cesťáků do data 2021-11-30T23:59:59.999+01:00
request/created Datum exportu souboru 2021-11-29T09:47:14.202+01:00
trips/trip
id Identifikátor cesty 9afba974-5a49-428b-a29c-afd8e760f1b4
startDate Datum začátku jedn.   cesty 2021-11-23T08:00:00+01:00
endDate Datum konce jedn.   cesty 2021-11-23T11:00:00+01:00
startPoint Místo začátku jedn.   cesty Praha,Česko
endPoint Místo konce jedn.   cesty Katovice, Polsko
travelReportShortId Identifikátor cesťáku TR-455
journeyType Typ cesty FOREIGN
mealAllowanceCzk Stravování   (orientační výpočet) 880
pocketMoneyCzk Kapesné (orientační   výpočet) 440
carAllowanceCzk Náhrada za soukromé   vozidlo (orientační výpočet) 0
fuelAllowanceCzk Náhrada za palivo   (orientační výpočet) 0
allowanceTotalCzk Celkové náhrady   (orientační výpočet) 1320
depositRequested Výše žádosti peněz na   cestu 0
depositCurrency Měna žádaných peněz   na cestu CZK

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Výdaje – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Výdajů ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Výdajů  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o výdajích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
expenseId Identifikátor výdaje   v systému Fidoo e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc
expenseName Název výdaje Pohoštění pro   zákazníka
state Statut výdaje prepare
shortExpenseId Zkrácený   identifikátor výdaje v rámci firmy EX-2740
firstName Jméno uživatele Petr
lastName Příjemní uživatele Jednatel
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 123666
idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4199-b48f-588afab3530b
amountCzk Celková částka   transakce v Kč 73738
amountOriginalCurrency Celková částka   transakce v původní měně (pokud je jiná než Kč) 73738
currency Původní měna   transakce (pokud je jiná než Kč) CZK
taxBase Základ pro DPH 73738
amountVat Výše DPH 15484,98
vatRate Sazba DPH 0,21
accountAssignmentCode Kód předkontace AAA
accountCredit Hodnota DAL 35987
accountDebit Hodnota MÁ DÁTI 37751
accountVatAssignmentCode Kód DPH dané   předkontace Kód
accountVatCredit Hodnota DPH pro DAL 10
accountVatDebit Hodnota DPH pro MÁ   DÁTI 21
companyExpense Hodnota firemního   výdaje 73674
privateExpense Hodnota soukromého   výdaje 64
createExpenseDate Datum vzniku výdaje 2020-02-13T12:12:04+01:00
settlementDate Časové razítko   zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 2020-02-13T12:12:04+01:00
paymentType Typ transakce (např.   cash – hotovostní) cash
merchantCategory Kategorie obchodníka Elektronika
identificationNumber IČO obchodníka 123456789
vatId DIČ obchodníka CZ123456789
companyName Název obchodníka Cyklopark
address Adresa obchodníka Sametová 789, Kolín
costCenter Označení cost centra,   na které je výdaj přiřazen DOG
project Označení projektu, ke   kterému je výdaj přiřazen FP4
projectName Název projektu, ke   kterému je výdaj přiřazen DO
vatBreakdown Členění DPH Tuzemské do 10000
dueDate Datum splatnosti 2021-08-05T00:00:00+02:00
receiptPresent Indikace, zda je k   výdaji přiřazená účtenka false
receiptLinks Odkaz na účtenku   (pokud je přiřazena) https://websuctenkou.com/download
items/itemDescription Položka – název Elektrokolo
items/itemAmountOriginalCurrency Položka – hodnota   výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) 4500
items/itemTaxBase Položka – základ daně 73738
items/itemAmountVat Položka – výše DPH 0,21
items/itemVatRate Položka – sazba DPH 0,21
items/itemExpenseType Položka – druh výdaje simple
items/itemAccountAssignmentCode Položka – kód   předkontace AAA
items/itemAccountCredit Položka – hodnota DAL 35987
items/itemAccountDebit Položka – hodnota MÁ   DÁTI 37751
items/itemAccountVatAssignmentCode Položka – DPH   předkontace Kód
items/itemAccountVatCredit Položka – DPH pro DAL 10
items/itemAccountVatDebit Položka – DPH pro MÁ   DÁTI 21
items/itemCostCenter Položka – nákladové   středisko 50002
items/itemProject Položka – projekt DO
note Poznámka test poznámky
cashRegister Název hotovostní   pokladny cashReg
approval/date Datum schválení 2020-02-13T12:13:36.284
approval/firstName Jméno schvalovatele Karel
approval/lastName Příjmení   schvalovatele Schvalovatel
approval/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   schvalovatele (pokud je vyplněno) 1234777
expenseAccountantApproved
date Datum schválení   účetní 020-05-05T17:15:48.19
firstName Jméno účetní Jana
lastName Příjmení účetní Vypočítavá
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   účetní (pokud je vyplněno) 1234888
pairingKey Párovací klíč EX-2740

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na kartách – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Karetních transakcí ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o karetních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát místo XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo a58ef2f7-0587-4353-bc42-25f1f6a1363f
shortTransactionId Zkrácený   identifikátor transakce v systému Fidoo 1664700
cardId Identifikátor karty   v systému Fidoo dfbcd0f2-f0f4-48f7-8214-25448eb58e4f
cardName Název konkrétní karty PETR JEDNATEL
cardNumber Maskovaný PAN karty –   viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na   přední straně karty) 549546******3602
shortExpenseId Zkrácené unikátní ID   výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší firmy) EX-4568
createTransactionDate Časové razítko vzniku   transakce 2021-07-16T11:09:19Z
settlementDate Časové razítko   zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 2021-07-16T11:09:19Z
amountOriginalCurrency Částka platební   operace 150
currency Měna, ve které bylo   placeno CZK
transactionSettledAmountCzk Částka která byla   zaúčtovaná (pokud již bylo zaúčtováno) – tato hodnota má opačné znaménko než   pole částka transakce -150.00
fee Obsahuje údaj o výši   poplatku v Kč 0.00
transactionState Dle aktuální stavu   transakce – nejčastěji zaúčtovaná approved
transactionType Obsahuje informaci o   povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. Platba u obchodníka
companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje ČD – České dráhy
address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje PRAHA 1
country Identifikátor země,   na jejímž území k transakci došlo. cze
category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje Travel
expenseId Identifikátor   připojeného výdaje v systému Fidoo e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc
amountPrivate Výše částky z   transakce, která je vedena jako soukromá 0
user/firstName Jméno uživatele Petr
user/lastName Příjmení uživatele Jednatel
user/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 1234666
user/idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b
user/companyNameDescription Popis obchodníka,   místo, země WWW.CD.CZ/ESHOP/, PRAHA 1, cze

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na Fidoo účtu – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Transakcí na Fidoo účtu ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o transakcích na Fidoo účtu ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Systémový   identifikátor transakce 1ab353df-7c00-47cc-a992-37e3865ec916
transactionCreateDate Časové razítko   vytvoření transakce 2021-01-13T13:01:00
transactionType Typ transakce card-load
transactionOriginalAmount Původní částka 20000.00000
transactionOriginalCurrency Původní měna CZK
transactionSettledAmount Účtovaná částka -20000.00
transactionSettlementDate Datum zaúčtování 2021-01-13T13:01:00
cardId Systémové ID platební   karty (pouze u transakcí souvisejících s kartami) 01131d1f-a118-af09-7516-826a04f5e2d4
cardMaskedNumber Maskované číslo   platební karty 549546******2919
cardName Embosované jméno na   kartě Petr Jednatel
transactionInitiatedUserEmail Email uživatele,   který transakci inicioval karel.schvalovatel@domena.cz
transactionInitiatedUserName Jméno uživatele,   který transakci inicioval Karel Schvalovatel
transactionNote Poznámka k transakci text poznámky
cardHolder/firstName Jméno držitele karty Petr
cardHolder/lastName Příjmení držitele   karty Jednatel
cardHolder/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   držitele karty (pokud je vyplněno) 1234666
cardHolder/idUser Identifikátordržitele   karty v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Hotovostní transakce – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Hotovostních transakcí ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Hotovostních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo 5c30dbd2-3756-49d1-88cb-7d12c5933218
shortExpenseId Zkrácený   identifikátor výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší   firmy) EX-2764
user Celé jméno uživatele Petr Jednatel
firstName Jméno Petr
lastName Příjmení Jednatel
employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 1234666
idUser Identifikátor   uživatele v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b
walletName Název hotovostní   peněženky Petr Jednatel CZK
createTransactionDate Časové razítko vzniku   transakce 2021-06-17T00:00:00
amountOriginalCurrency Částka platební   operace -487
currency Měna, ve které bylo   placeno CZK
transactionType Obsahuje informaci o   povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. expense
companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje Baťa
address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje Baťova ulice, Zlín
category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje other
expenseId Unikátní   identifikátor připojeného výdaje v systému Fidoo 4a400c70-1ee5-491a-b3db-9828fb36d8e5
amountPrivate Celková výše   soukromých hotovostních výdajů 47
ico IČO společnosti   vytvářející export 1234666

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Osobní vyúčtování – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Osobního vyúčtování ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Osobního vyúčtování  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o osobním vyúčtování ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

 • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
 • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název v Exportu / XML Popis pole Vzor dat
personalBillingId
user/firstName Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
user/lastName Jméno uživatele Jan
user/employeeNumber Příjmení uživatele Novak
user/idUser Zaměstnanecké číslo   uživatele AX12545
shortPersonalBillingId Zkrácený   identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo PB-459
personalBillingName Název osobního   vyúčtování Od 1. 4. 2022
fromDate Počáteční datum   vystaveného osobního vyúčtování 2022-04-01
toDate Závěrečný datum   vystaveného osobního vyúčtování 2023-01-06
closingDate Datum uzavření   vyúčtování 2027-07-06
closedByUser/firstName Jméno uživatele,   který uzavřel vyúčtování Jan
closedByUser/lastName Příjmení uživatele,   který uzavřel vyúčtování Novak
closedByUser/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   uživatele, který uzavřel vyúčtování AX12545
closedByUser/idUser Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo, který uzavřel vyúčtování 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
summary Souhrn podle   companyCurrency CZK
expenseSum Součet všech výdajů   více měn k vyúčtování v CZK 500
cashSettlementSum Součet všech   vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování v CZK 50
privateExpenseSum Součet všech   soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
travelAllowanceSum Součet všech   cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
userClearage Vyrovnání hotovostní   peněženky uživatele 100
summaryByCurrencies
summaryByCurrency Souhrn podle currency CZK
privateExpenseSum Součet všech   soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
travelAllowanceSum Součet všech   cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
cashSettlementSum Součet všech   vyrovnání hotovosti k vyúčtování podle měn 10
userClearage Vyrovnání hotovostní   peněženky uživatele 10
exchangeRateCash Měnový kurz 23.4244
cashByCurrencies
cash Souhrn podle currency CZK
beginPeriodCash Stav   na začátku období 0
cashRevenue Souhrn   příjmů do peněženky 0
cashIssue Souhrn   vydání z peněženky -10
cashSettlement Souhrn   vyrovnání peněženky 20
endPeriodCash Stav   na konci období 10
travelReportDaysCount Počet dní ze zprávy o   služební cestě (cesťáku) 2
travelReportsByCurrencies Souhrn zpráv o   služební cestě (cesťáků) podle měn

Ukázkový exportní soubor ke stažení