Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XML exporty Cesťáky – XML exporty

Cesťáky – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Cesťáků-zpráv ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Cesťáků z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Cesťácích-zprávách ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát místo XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
travelReportid Identifikátor výdaje   v rámci exportu 1
reportId Identifikátor cesťáku TR-455
reportName Název cesťáku Cesta do Mordoru
userfirstName Jméno uživatele Sam
userlastName Příjmení uživatele Křepelka
journeyType Typ cesty foreign
reportState Status cesťáku approve
journeyStartDate Datum začátku cesty 2021-11-22T08:00:00+01:00
journeyEndDate Datum konce cesty 2021-11-26T09:00:00+01:00
journeyStartPoint Místo začátku cesty Praha, Česko
journeyEndPoint Místo konce cesty Katovice, Polsko
allowance/mealAllowanceCzk Stravování   (orientační výpočet) 880
allowance/pocketMoneyCzk Kapesné (orientační   výpočet) 440
allowance/carAllowanceCzk Náhrada za soukromé   vozidlo (orientační výpočet) 0
allowance/fuelAllowanceCzk Náhrada za palivo   (orientační výpočet) 0
allowance/allowanceTotalCzk Celkové náhrady   (orientační výpočet) 1320
costCenters/costcenter Označení cost centra   na které je cesťák přiřazen AAA
projects/project Označení projektu na   které je cesťák přiřazen BBB
journeyNote Poznámka text poznámky
reportCreated Datum vytvoření   cesťáku 2021-11-22T13:25:11+01:00
reportAuthor Autor cesťáku Sam Křepelka
reportApproved Schvalovatel cesťáku Karel Schvalovatel
approval/date Datum posledního   schválení 2021-12-22T09:25:11+01:00
approval/firstName Jméno posledního   schvalovatele Karel
approval/lastName Příjmení posledního   schvalovatele Schvalovatel
approval/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   posledního schvalovatele 123666
request/exportfromDate Výpis cesťáků od data 2021-11-01T00:00:00+01:00
request/exporttoDate Výpis cesťáků do data 2021-11-30T23:59:59.999+01:00
request/created Datum exportu souboru 2021-11-29T09:47:14.202+01:00
trips/trip
id Identifikátor cesty 9afba974-5a49-428b-a29c-afd8e760f1b4
startDate Datum začátku jedn.   cesty 2021-11-23T08:00:00+01:00
endDate Datum konce jedn.   cesty 2021-11-23T11:00:00+01:00
startPoint Místo začátku jedn.   cesty Praha,Česko
endPoint Místo konce jedn.   cesty Katovice, Polsko
travelReportShortId Identifikátor cesťáku TR-455
journeyType Typ cesty FOREIGN
mealAllowanceCzk Stravování   (orientační výpočet) 880
pocketMoneyCzk Kapesné (orientační   výpočet) 440
carAllowanceCzk Náhrada za soukromé   vozidlo (orientační výpočet) 0
fuelAllowanceCzk Náhrada za palivo   (orientační výpočet) 0
allowanceTotalCzk Celkové náhrady   (orientační výpočet) 1320
depositRequested Výše žádosti peněz na   cestu 0
depositCurrency Měna žádaných peněz   na cestu CZK

Ukázkový exportní soubor ke stažení