Search
Close this search box.
Úvod Blog Cestovní výdaje Jaké jsou cestovní náhrady a stravné pro rok 2024

Jaké jsou cestovní náhrady a stravné pro rok 2024?

Změny ve výpočtu cestovních náhrad

Chystáte se na pracovní cestu nebo pracujete na dálku? Rok 2024 přichází s novinkami v oblasti cestovních náhrad – od stravného po pohonné hmoty. Podívejte se na naše shrnutí pro jednodušší orientaci ve změnách oproti cestovním náhradám pro rok 2023, snadné vyúčtování služební cesty a bezchybný výpočet cestovních náhrad.

Tuzemské stravné pro rok 2024 

Pokud vaše pracovní cesta přesáhne pět hodin, máte nárok na stravné („diety“). Sazby tuzemských cestovních náhrad uplatňované od 1.1.2024 jsou stanoveny vyhláškou č398/2023 Sb. Tady je jejich shrnutí:

 • 140 Kč pro služební cesty trvající 5 až 12 hodin,
 • 212 Kč pro služební cesty 12 až 18 hodin,
 • 333 Kč pro služební cesty delší než 18 hodin.

Pro zaměstnance ve veřejném sektoru jsou sazby za stravné mírně odlišné, ale princip zůstává stejný:

 • 140 Kč až 166 Kč, trvá-li služební cesta 5 až 12 hodin,
 • 212 Kč až 256 Kč, trvá-li služební cesta 12 až 18 hodin,
 • 333 Kč až 398 Kč, trvá-li služební cesta déle než 18 hodin.

V případě, že zaměstnavatel nesjedná nebo neurčí před vysláním zaměstnance na pracovní cestu výši stravného, přísluší zaměstnanci stravné ve výši dolní sazby rozpětí.

 

Stravné tomuto zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta dvě bezplatná jídla,
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta tři bezplatná jídla.

Pokud během cesty dostane zaměstnanec jídlo zdarma a neplatíte za něj, stravné se sníží o určitý procentuální podíl v závislosti na délce cesty:

 • 70 % stravného pro pracovní cesty trvající 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného pro pracovní cesty trvající 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného pro pracovní cesty trvající než 18 hodin

Zahraniční stravné pro rok 2024 

Pro ty, kteří cestují za prací do zahraničí, jsou stanoveny sazby zahraničního stravného vyhláškou č. 341/2023 Sb. Oproti loňsku se od 1. 1. 2024 změní sazby zahraničního stravného u 22 států – například u Lotyšska, Maďarska, Chorvatska, Španělska či Norska.

Tady je výčet některých Evropských zemí:

 • 35 € pro Slovensko,
 • 40 € pro Rumunsko,
 • 45 € pro Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko,
 • 50 € pro Francii, Itálii.

Náhrady za pohonné hmoty v roce 2024 

Výši náhrady za použité palivo vypočte zaměstnavatel jako násobek ceny a objemu spotřebovaného paliva.

Zaměstnanec musí předložit účtenky potvrzující nákup paliva, aby dokázal spojitost s pracovní cestou. Pokud zaměstnanec předloží více účtenek dokládajících nákup paliva souvisejícího s pracovní cestou, stanoví se výše náhrady z aritmetického průměru uvedených cen.

Pokud zaměstnanec nedokáže věrohodně prokázat cenu paliva, určí zaměstnavatel náhradu na základě průměrné ceny daného typu paliva.

 

Průměrné ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 • 38,20 Kč za litr benzinu 95, 
 • 42,60 Kč za litr benzinu 98,
 • 38,70 Kč za litr nafty,
 • 7,70 Kč za kWh elektřiny.

Zaměstnavatel stanoví spotřebu paliva vozidla podle údajů o spotřebě, jež musí zaměstnanec doložit technickým průkazem vozidla. V případě absence těchto informací v technickém průkazu se náhrada za pohonné hmoty poskytne jen tehdy, když zaměstnanec dokáže spotřebu paliva technickým průkazem vozidla se stejným typem a objemem motoru.

K určení spotřeby paliva se využívá norma pro kombinovaný provoz dle evropských standardů. Pokud technický průkaz tuto informaci neuvádí, zaměstnavatel vypočte spotřebu paliva na základě aritmetického průměru údajů uvedených v technickém průkazu vozidla.

Zbavte se administrativy a rutinních úkolů

Digitální pomocník, aplikace Expense management, vám umožní udržet vaše cestovní náhrady v souladu s aktuální legislativou. Díky naší aplikaci dostanete přístup k online, rychlým a bezchybným cestovním příkazům a zprávám z pracovních cest s automatickými výpočty náhrad – jejich vyúčtování bude o poznání jednodušší.


Věnujte čas práci, která má skutečný význam. S Fidoo získáte nejen přesnost a efektivitu, ale i klid na duši a vědomí toho, že je všechno správně a v souladu s nejnovějšími předpisy.

Spravujte zaměstnanecké výdaje jednodušeji a chytřeji!

Mohlo by se vám líbit...