Search
Close this search box.

Integrace

Nastavení integrace

 1. Sekce NastaveníIntegrace.
 2. Klikněte na vybraný typ formátu a tlačítkem  / integraci zapněte nebo vypněte. 
 3. V případě účetních programů doplňte prefix ostatních závazků a přijatých faktur a název pokladny a účtu a Uložte. 

Firma

Změna korespondenční adresy

 1. Sekce Nastavení Firma Informace o firmě.
 2. Klikněte na Změna korespondenční adresy
 3. Zadejte novou adresu a zvolte Potvrdit.

Nastavení generování automatických výpisů z Fidoo účtu

 1. Sekce Nastavení Firma Fidoo účet.
 2. Klikněte na Změnit nastavení a tlačítkem Přepínač možností aktivujte nastavení.
 3. Zvolte formát, frekvenci a příjemce oznámení a Potvrďte.

Nastavení zasílání faktur

 1. Sekce Nastavení Firma Fakturace.
 2. Tlačítkem Přepínač možností aktivujete/deaktivujete zasílání faktur e-mailem. 
 3. Zaškrtnutím klíčové role, volbou uživatele nebo zadáním adresy zvolte, komu bude zasílána faktura e-mailem a Uložte změny. 

Přidání uživatele do klíčové role účetní/pokladní/fleet manager

 1. Sekce Nastavení Firma Klíčové osoby.
 2. V požadovaném řádku klikněte na Přidat. 
 3. Vyberte ze seznamu a zvolte Pokračovat a Ano, potvrzuji.

Smazání uživatele z role účetní/pokladní/fleet manager

 1. Sekce Nastavení Firma Klíčové osoby.
 2. V požadovaném řádku klikněte na Tlačítko odstranit a zvolte Ano, potvrzuji.

Stažení smluvních dokumentů

 1. Sekce Nastavení Firma Dokumenty.
 2. Klikněte na dokument a najděte jej ve stažených souborech.

Nastavení schvalování na úrovni firmy

 1. Sekce Nastavení Firma Schvalování.
 2. Zaškrtněte, jaké schvalování budete používat a kolik bude mít úrovní.
 3. Výběrem ze seznamu uživatelů určete schvalovatele, správce karet a příjemce notifikace a Potvrďte.

Nastavení osobního vyúčtování

 1. Sekce Nastavení Firma Osobní vyúčtování.
 2. Zaškrtněte vámi zvolené vyúčtování a Uložte.

Správa API klíčů

 1. Sekce NastaveníFirmaSpráva API klíčů.
 2. Klikněte na Přidat API klíč, vyplňte název, uživatele, zvolte možnosti použití a zvolte Vytvořit.
 3. Zkopírujte celý API klíč a někam si jej uložte. Poté klikněte na OK.

Nastavení notifikací na úrovni firmy

 1. Sekce Nastavení – Firma – Notifikace 
 2. Posunem tlačítka / zapněte/vypněte zasílání zpráv nebo notifikací a Uložte. 

Vytvoření a nastavení uživatele

Vytvoření nového uživatele ve Fidoo

 1. Sekce Nastavení – Lidé – Přidat uživatele (uprostřed nahoře).
 2. Vyplňte všechna pole a zvolte, zda se jedná o uživatele s/bez přístupu do aplikace.
 3. Pokud využíváte dynamickou správu uživatelů, zvolte, zda si přejete, aby byl uživatel aktivní nebo deaktivovaný. 
 4. Zadejte Přidat uživatele.

Hromadný import uživatelů

 1. Sekce Nastavení – Lidé. 
 2. Klikněte na a zvolte Importovat uživatele. 
 3. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. Pravidla pro import uživatelů
 4. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Přihlašovací údaje pro uživatele

Každý nový uživatel obdrží aktivační e-mail, který má platnost 30 dní. Nový aktivační e-mail můžete kdykoliv odeslat z aplikace. Pokud se v aplikaci nezobrazuje možnost přeposlání aktivačního e-mailu, je účet uživatele již aktivní.

 1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na osobu, které chce e-mail odeslat.
 2. Klikněte na odkaz Odeslat aktivační e-mail.

Super user - nastavení uživatele ve více společnostech

 1. Sekce Nastavení Lidé Přidat uživatele (uprostřed nahoře).
 2. Uveďte e-mail, který uživatel používá pro přihlášení do aplikace a počkejte na ověření unikátnosti. 
 3. Potvrďte tlačítkem Přidat uživatele

Nastavení schvalování

 1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na uživatele, kterému chcete schvalování nastavit. 
 2. Zvolte záložku Schvalování (pravá část obrazovky) – Individuální nastavení. 
 3. Vyberte variantu schvalování, schvalovatele  ze seznamu uživatelů a potvrďte tlačítkem Uložit nastavení. 

Nastavení zástupu

 1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na uživatele, kterému chcete zástup nastavit. 
 2. Zvolte záložku Zástup (pravá část obrazovky) – Přidat zástup. 
 3. Vyberte zástupce ze seznamu uživatelů, zadejte dobu zástupu a potvrďte tlačítkem Nastavit. 

Nastavení zasílání notifikací v zástupu

 1. Sekce Nastavení – Firma – Notifikace.
 2. V sekci Zástup posunovátkem zapněte/vypněte zasílání notifikací zástupci a Uložte. 

Nejčastější dotazy k uživatelům

Manažer týmu má podobně jako schvalovatel viditelnou agendu Týmové finance (navíc rozšířenou o karty a hotovost) a v nastavení uvidí i Týmy. Nemůže je však editovat.

V Týmových financích pak najde manažer přehled o všem, co mají ve své agendě Moje finance členové jeho týmu. Veškerý přehled o jejich kartách, výdajích, hotovosti i cesťácích. Dostává tak do rukou kompletní přehled toho, co se v jeho týmu děje.

Změnu telefonního čísla uživatele může provést Hlavní správce aplikace.

 1. V sekci Nastavení → Lidé vybere uživatele, u kterého chce číslo změnit.
 2. V pravé části obrazovky se zobrazí detail uživatele a záložka Profil.
 3. Klikne na zelený text Upravit profil a otevře se okno, kde můžete telefonní číslo změnit.

Telefonní číslo slouží k přihlášení do aplikace a zároveň pro platby online jako bezpečnostní prvek, tzv. 3D secure SMS.

Změnu práv uživatele může hlavní správce provést provést ve webové aplikaci.

 1. V sekci Nastavení → Lidé vyberte uživatele, u kterého chce práva přenastavit.
 2. V pravé části obrazovky se zobrazí detail uživatele a tlačítko se třemi tečkami.
 3. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí list, ve kterém kliknete na možnost Upravit práva.
 4. V tomto rozhraní vidíte, jaká práva lze uživateli nastavit a jaké akce bude moci uživatel s příslušným nastavením práv provádět.
 5. Vyberte balíček práv a výběr uložte.

Abyste mohli změnit nebo upravit jméno uživatele, je potřeba provést znovu jeho identifikaci.  Nastavení – Lidé – přes zvolte Identifikovat uživatele. Pro úpravu identifikace je nutné mít k dispozici všechny identifikační údaje uživatele.

Uživatel bez aplikace nebude schopen používat ani webovou ani mobilní aplikaci. Může však používat kartu Fidoo v omezeném režimu (nelze vyžít online platby).

Deaktivovaný uživatel nebude moci používat webovou ani mobilní aplikaci a nelze mu objednat platební kartu. Pokud kartu má, bude po dobu deaktivace uzamčená a nebude jí možné použít. Za takového uživatele není účtován měsíční poplatek.

Karty

Objednání osobní karty

Objednání osobní karty
Přehrát video
 1. Sekce NastaveníKartyObjednat kartu (uprostřed nahoře).
 2. Zvolte Osobní karta a Objednat.
 3. Vyplňte potřebné údaje, zvolte adresu dodání a klikněte na Objednat kartu.

Objednání týmové karty

Objednání týmové karty
Přehrát video
 1. Sekce NastaveníKartyObjednat kartu (uprostřed nahoře).
 2. Zvolte Týmová karta a Objednat.
 3. Vyplňte potřebné údaje, zvolte adresu dodání a klikněte na Objednat kartu.

Nastavení karty

 1. Sekce NastaveníKarty – vyberte kartu, kterou chcete nastavit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit nastavení.

Dobíjení karty

 • Manuální – uživatel musí poslat žádost o dobití karty.
 • Automatické – karta se při poklesu pod uvedenou hranici automaticky nabije na určenou částku. Zapnutím/vypnutím možnosti nastavíte i limit za dané časové období (týden nebo měsíc).
 • Pravidelné – karta bude dobíjena na určenou částku každý týden nebo měsíc.

Povolené operace kartou

 • Výběr z bankomatu – zakazuje/povoluje výběry z bankomatů v ČR a cizině.
 • Platby u obchodníků – zakazuje/povoluje platby u obchodníků.
 • Platby online – zakazuje/povoluje platby na internetu.

Omezení funkčnosti platební karty

 • Pouze pro platby spojené s dopravou – po aktivaci omezuje platby u obchodníka pouze na ty, kteří jsou spojeni s dopravou (mýtné brány, benzínky, parkovací automaty apod.). 
 • Omezit použití karty jen na vybrané dny – po aktivaci můžete zaškrtnout dny, ve kterých si přejete, aby byla karta používaná.

Nastavení schvalování na týmové kartě

Nastavení schvalování na týmové kartě je nadřazené všem ostatním nastavením. To znamená, že když uživatel převezme týmovou kartu, řídí se schvalování výdajů nastavením na kartě. Při objednání je na kartě automaticky nastavené schvalování na úrovni firmy. 

 1. Nastavení – Karty – záložka Schvalování. 
 2. Zvolte Individuální nastavení. 
 3. Vyplňte potřebná pole a Uložte. 

 

Nejčastější dotazy k Fidoo kartám

Pokud si přejete právě objednanou kartu zrušit, můžete tak učinit nejpozději do 21:00 dne, kdy jste kartu objednali a to zablokováním dané karty. Tato karta tímto nepůjde do výroby. Pro navrácení poplatku za výrobu karty kontaktujte Centrum péče o klienty.

Jedná se pomocný identifikátor, který se zobrazuje pouze v aplikaci a reportu výdajů. Tento prvek nebude embosován na kartě a můžete jej kdykoliv změnit. Často se jedná např. o číslo zaměstnance, či SPZ vozidla.

Správce karty je uživatel, který může v aplikaci předat týmovou kartu jinému uživateli. Zároveň vidí v sekci Týmové finance → Karty → Transakce veškeré pohyby na spravované kartě a jaká osoba transakci provedla. Dále může kdykoliv kartu nabít/vybít, uzamknout, či zablokovat a nastavit její parametry

Schvalovatel dobití karty schvaluje nebo odmítá žádosti o nabití karty. Správce kartu může upravovat (nabíjet/vybíjet, měnit její nastavení, upravovat schéma automatického dobíjení a limity). Držitel karty je jediný, kdo může s kartou fyzicky nakládat – platit (i online) nebo si zobrazit PIN.

V rámci aplikace se denní limit na kartě nastavit nedá, ten je určen částkou dobitou na Fidoo kartu.

Dobité prostředky jsou na kartě ihned po dobití (v případě že máte dostatek prostředků na Fidoo účtu). Odbití probíhá okamžitě zpět na Fidoo účet.

Karta je zpravidla odesílaná následující pracovní den od objednání/obnovy, doba dodání je 5 – 7 pracovních dní.  Karta je odesílána obyčejným dopisem, podmínkou doručení karty je řádně označená schránka příjemce.

Výdaje

Vytvoření členění DPH

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
 2. Klikněte na Nové členění DPH, doplňte název a zkratku a Uložte.

Úprava členění DPH

 1. Sekce Nastavení Výdaje Členění DPH.
 2. Klikněte na a vypněte/zapněte použití členění.
 3. Klikněte na Tlačítko upravit, upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání členění DPH

 1. Sekce Nastavení Výdaje Členění DPH.
 2. Klikněte na  a zvolte Smazat členění DPH.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat členění DPH.

Vytvoření předkontace

 1. Sekce Nastavení Výdaje Předkontace.

  Ruční nastavení
 2. Klikněte na Nová předkontace.  
 3. Vyplňte název, kód, použití a účty a Uložte.

   

  Import seznamu předkontací 
 4. Klikněte na Importovat předkontace. 
 5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
 6. Klikněte na Vložit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Úprava předkontace

 1. Sekce Nastavení Výdaje Předkontace.
 2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití předkontace.
 3. Klikněte na , upravte a Uložte.

Smazání předkontace

 1. Sekce Nastavení Výdaje Předkontace.
 2. Klikněte na  a zvolte Smazat předkontaci.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat předkontaci.

Vytvoření nákladového střediska

 1. Sekce Nastavení Výdaje Nákladová střediska.

  Ruční nastavení

 2. Klikněte na Nové nákladové středisko.
 3. Doplňte název a zkratku a Uložte.

  Import seznamu středisek

 4. Klikněte na Importovat střediska.
 5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor.
 6. Klikněte na Vložit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.

Úprava nákladového střediska

 1. Sekce Nastavení Výdaje Nákladová střediska.
 2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití nákladového střediska.
 3. Klikněte na , upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání nákladového střediska

 1. Sekce Nastavení Výdaje Nákladová střediska.
 2. Klikněte na  a zvolte Smazat.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat středisko.

Nastavení povinných polí

 1. Sekce Nastavení Výdaje Povinná pole.
 2. Pomocí tlačítka Přepínač možností vypněte/zapněte povinnost doplňovat konkrétní údaj k výdaji.

Cesťáky

Nastavení stravného

Sazby stravného uvedeného v aplikaci, jsou nastavené podle zákoníku práce. Můžete je však upravit na vyšší následovně:

 1. Sekce NastaveníCesťáky StravnéVytvořit nové (vpravo nahoře).
 2. Napište název a zvolte platnost, doplňte nové sazby tuzemského stravného.

  Zahraniční stravné můžete upravit:
  a) Hromadně – zadejte procentuální výši stravného a zvolte Přepočítat.
  b) Jednotlivě – do vyhledávacího okna napište zemi, u které  chcete stravné upravit a změňte sazbu u vybrané země.

 3. Uložte.

Nastavení kapesného pro zahraniční cestu

 1. Sekce Nastavení Cesťáky Kapesné – aktivujte Kapesné v systému (vpravo nahoře).
 2. Zvolte výpočet kapesného Před krácením zahraničních diet nebo Po krácení zahraničních diet.
 3. Zadejte procentuální výši kapesného a zvolte Přepočítat.
 4. Uložte.

Nastavení povinných polí

 1. Sekce Nastavení – Cesťáky – Povinná pole 
 2. Pomocí tlačítka   zapněte/vypněte povinnost doplňovat konkrétní údaj k výdaji. 

Projekty

Vytvoření projektu

 1. Sekce NastaveníProjekty.
  Ruční nastavení
 2. Klikněte na Přidat projekt (uprostřed nahoře) .
 3. Vyplňte potřebná pole a zvolte Uložit projekt.
  Import seznamu projektů
 4. Klikněte na Importovat projekty.
 5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor.
 6. Klikněte na Vložit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.

Nastavení schvalování projektu

 1. Sekce Nastavení – Projekty – klikněte na projekt, který chcete nastavit.
 2. Zvolte záložku Schvalovatelé (pravá část obrazovky).
 3. Zaškrtněte Individuální nastavení a zvolte možnost Jedno nebo Dvouúrovňového schvalování.
 4. Vyberte schvalovatele, limit schvalování a Uložte nastavení.

Úprava projektu

 1. Sekce Nastavení – Projekty 
 2. Klikněte na a zvolte deaktivovat/upravit projekt. 
 3. Po úpravě ještě Uložte. 

Smazání projektu

 1. Sekce Nastavení – Projekty. 
 2. Klikněte na a zvolte Smazat projekt. 
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat projekt. 

Vozidla

Nastavení vozidel

 1. Sekce Nastavení – Vozidla

  Ruční nastavení

 2. Zvolte Přidat vozidlo (uprostřed nahoře), vyplňte potřebné údaje a Uložte.

  Import seznamu vozidel

 3. Klikněte na Importovat vozidla. 
 4. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
 5. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.