Search
Close this search box.

Firma

Změna korespondenční adresy

 1. Sekce Nastavení Firma Informace o firmě.
 2. Klikněte na Změna korespondenční adresy
 3. Zadejte novou adresu a zvolte Potvrdit.

Nastavení generování automatických výpisů z Fidoo účtu

 1. Sekce Nastavení Firma Fidoo účet.
 2. Klikněte na Změnit nastavení a tlačítkem Přepínač možností aktivujte nastavení.
 3. Zvolte formát, frekvenci a příjemce oznámení a Potvrďte.

Nastavení zasílání faktur

 1. Sekce Nastavení Firma Fakturace.
 2. Tlačítkem Přepínač možností aktivujete/deaktivujete zasílání faktur e-mailem. 
 3. Zaškrtnutím klíčové role, volbou uživatele nebo zadáním adresy zvolte, komu bude zasílána faktura e-mailem a Uložte změny. 

Přidání uživatele do klíčové role účetní/pokladní/fleet manager

 1. Sekce Nastavení Firma Klíčové osoby.
 2. V požadovaném řádku klikněte na Přidat. 
 3. Vyberte ze seznamu a zvolte Pokračovat a Ano, potvrzuji.

Smazání uživatele z role účetní/pokladní/fleet manager

 1. Sekce Nastavení Firma Klíčové osoby.
 2. V požadovaném řádku klikněte na Tlačítko odstranit a zvolte Ano, potvrzuji.

Stažení smluvních dokumentů

 1. Sekce Nastavení Firma Dokumenty.
 2. Klikněte na dokument a najděte jej ve stažených souborech.

Nastavení schvalování na úrovni firmy

 1. Sekce Nastavení Firma Schvalování.
 2. Zaškrtněte, jaké schvalování budete používat a kolik bude mít úrovní.
 3. Výběrem ze seznamu uživatelů určete schvalovatele, správce karet a příjemce notifikace a Potvrďte.

Nastavení osobního vyúčtování

 1. Sekce Nastavení Firma Osobní vyúčtování.
 2. Zaškrtněte vámi zvolené vyúčtování a Uložte.

Správa API klíčů

 1. Sekce NastaveníFirmaSpráva API klíčů.
 2. Klikněte na Přidat API klíč, vyplňte název, uživatele, zvolte možnosti použití a zvolte Vytvořit.
 3. Zkopírujte celý API klíč a někam si jej uložte. Poté klikněte na OK.

Nastavení notifikací na úrovni firmy

 1. Sekce Nastavení – Firma – Notifikace 
 2. Posunem tlačítka / zapněte/vypněte zasílání zpráv nebo notifikací a Uložte.