Search
Close this search box.

Pravidla pro import uživatelů

Hromadný import uživatelů v aplikaci má svá jasně daná pravidla, bez jejichž dodržení import nemusí spolehlivě fungovat.
V tomto popisu se dočtete jasná pravidla pro import, díky kterým hromadně vytvoříte všechny uživatele ve Fidoo.

Popis vzorového souboru

Název sloupcePřekladPovinnostMožnosti   zadání
first_nameJménopovinnýpovolená jsou pouze písmena, mezery, tečky, pomlčky a apostrof
last_namePříjmenípovinnýpovolená jsou pouze písmena, mezery, tečky, pomlčky a apostrof
emailE-mail, pod kterým se tento uživatel bude hlásit do aplikacePovinný v případě, že má uživatel přístup do aplikacejana.novakova1@firma.cz
employee_numberČíslo zaměstnancePovinný v případě, že uživatel nemá přístup do aplikace a nemá vyplněný e-mailPovolena jsou čísla, písmena i znaky
positionPozice ve vaší firměnepovinnýAsistentka jednatele
phoneTelefonní číslopovinnýMusí být ve formátu kód + číslo (například +420605123456)
uses_applicationMá mít uživatel přístup do aplikace?povinnýtrue/false
is_activeMá být uživatel aktivní?povinnýtrue/false
languageJazyk aplikacepovinnýcs/en

Jednoznačný identifikátor uživatele

Jednoznačným identifikátorem je e-mail, který by měl být pro každého uživatele unikátní. Pokud je jeden uživatel ve více Fidoo společnostech, při zadání e-mailu se vytvoří tzv. superuser, který musí s přidáním do další firmy souhlasit a až poté se zobrazí ve vaší Fidoo společnosti.
Pokud uživatel nebude mít přístup do aplikace, není e-mail nutně povinný. Pokud ho nezadáte, bude povinné číslo zaměstnance (employee_number).

Jak e-mail, tak číslo zaměstnance musí být unikátní, aby bylo možné vytvářet a aktualizovat uživatele importem. Pokud máte ve svém Fidoo duplicity v čísle zaměstnance, je nutné je odstranit buďto manuálně nebo je možné je přepsat právě importem.

Deaktivace uživatele

V rámci importu je možné vytvořit uživatele jako aktivního nebo neaktivního (a aktivovat si ho později v aplikaci nebo importem). 
Funkce deaktivace uživatelů je funkce v rámci Dynamické správy uživatelů, která může, ale také nemusí být součástí vašeho balíčku. Pokud funkci nemáte v balíčku a máte o ni zájem, kontaktujte nás. Pokud možnost deaktivace uživatelů nemáte, v rámci importu vždy zadávejte true do pole is_active

Aktualizace existujícího uživatele

Importem lze také aktualizovat údaje u uživatele. Aktualizovat lze však pouze pole employee_number, position, is_active a language 
Pokud máte vytvořeného uživatele bez přístupu do aplikace, můžete mu importem udělit přístup tím, že do pole uses_application vyplníte true.