Search
Close this search box.

Výdaje

Vytvoření členění DPH

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
 2. Klikněte na Nové členění DPH, doplňte název a zkratku a Uložte.

Úprava členění DPH

 1. Sekce Nastavení Výdaje Členění DPH.
 2. Klikněte na a vypněte/zapněte použití členění.
 3. Klikněte na Tlačítko upravit, upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání členění DPH

 1. Sekce Nastavení Výdaje Členění DPH.
 2. Klikněte na  a zvolte Smazat členění DPH.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat členění DPH.

Vytvoření předkontace

 1. Sekce Nastavení Výdaje Předkontace.

  Ruční nastavení
 2. Klikněte na Nová předkontace.  
 3. Vyplňte název, kód, použití a účty a Uložte.

   

  Import seznamu předkontací 
 4. Klikněte na Importovat předkontace. 
 5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
 6. Klikněte na Vložit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Úprava předkontace

 1. Sekce Nastavení Výdaje Předkontace.
 2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití předkontace.
 3. Klikněte na , upravte a Uložte.

Smazání předkontace

 1. Sekce Nastavení Výdaje Předkontace.
 2. Klikněte na  a zvolte Smazat předkontaci.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat předkontaci.

Vytvoření nákladového střediska

 1. Sekce Nastavení Výdaje Nákladová střediska.

  Ruční nastavení

 2. Klikněte na Nové nákladové středisko.
 3. Doplňte název a zkratku a Uložte.

  Import seznamu středisek

 4. Klikněte na Importovat střediska.
 5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor.
 6. Klikněte na Vložit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.

Úprava nákladového střediska

 1. Sekce Nastavení Výdaje Nákladová střediska.
 2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití nákladového střediska.
 3. Klikněte na , upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání nákladového střediska

 1. Sekce Nastavení Výdaje Nákladová střediska.
 2. Klikněte na  a zvolte Smazat.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat středisko.

Nastavení povinných polí

 1. Sekce Nastavení Výdaje Povinná pole.
 2. Pomocí tlačítka Přepínač možností vypněte/zapněte povinnost doplňovat konkrétní údaj k výdaji.