Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Hlavní správce První nastavení Fidoo Vytvoření a nastavení uživatele

Vytvoření a nastavení uživatele

Vytvoření nového uživatele ve Fidoo

 1. Sekce Nastavení – Lidé – Přidat uživatele (uprostřed nahoře).
 2. Vyplňte všechna pole a zvolte, zda se jedná o uživatele s/bez přístupu do aplikace.
 3. Pokud využíváte dynamickou správu uživatelů, zvolte, zda si přejete, aby byl uživatel aktivní nebo deaktivovaný. 
 4. Zadejte Přidat uživatele.

Hromadný import uživatelů

 1. Sekce Nastavení – Lidé. 
 2. Klikněte na a zvolte Importovat uživatele. 
 3. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. Pravidla pro import uživatelů
 4. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Přihlašovací údaje pro uživatele

Každý nový uživatel obdrží aktivační e-mail, který má platnost 30 dní. Nový aktivační e-mail můžete kdykoliv odeslat z aplikace. Pokud se v aplikaci nezobrazuje možnost přeposlání aktivačního e-mailu, je účet uživatele již aktivní.

 1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na osobu, které chce e-mail odeslat.
 2. Klikněte na odkaz Odeslat aktivační e-mail.

Super user - nastavení uživatele ve více společnostech

 1. Sekce Nastavení Lidé Přidat uživatele (uprostřed nahoře).
 2. Uveďte e-mail, který uživatel používá pro přihlášení do aplikace a počkejte na ověření unikátnosti. 
 3. Potvrďte tlačítkem Přidat uživatele

Nastavení schvalování

 1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na uživatele, kterému chcete schvalování nastavit. 
 2. Zvolte záložku Schvalování (pravá část obrazovky) – Individuální nastavení. 
 3. Vyberte variantu schvalování, schvalovatele  ze seznamu uživatelů a potvrďte tlačítkem Uložit nastavení. 

Nastavení zástupu

 1. Sekce Nastavení – Lidé – klikněte na uživatele, kterému chcete zástup nastavit. 
 2. Zvolte záložku Zástup (pravá část obrazovky) – Přidat zástup. 
 3. Vyberte zástupce ze seznamu uživatelů, zadejte dobu zástupu a potvrďte tlačítkem Nastavit. 

Nastavení zasílání notifikací v zástupu

 1. Sekce Nastavení – Firma – Notifikace.
 2. V sekci Zástup posunovátkem zapněte/vypněte zasílání notifikací zástupci a Uložte. 

Nejčastější dotazy k uživatelům

Manažer týmu má podobně jako schvalovatel viditelnou agendu Týmové finance (navíc rozšířenou o karty a hotovost) a v nastavení uvidí i Týmy. Nemůže je však editovat.

V Týmových financích pak najde manažer přehled o všem, co mají ve své agendě Moje finance členové jeho týmu. Veškerý přehled o jejich kartách, výdajích, hotovosti i cesťácích. Dostává tak do rukou kompletní přehled toho, co se v jeho týmu děje.

Změnu telefonního čísla uživatele může provést Hlavní správce aplikace.

 1. V sekci Nastavení → Lidé vybere uživatele, u kterého chce číslo změnit.
 2. V pravé části obrazovky se zobrazí detail uživatele a záložka Profil.
 3. Klikne na zelený text Upravit profil a otevře se okno, kde můžete telefonní číslo změnit.

Telefonní číslo slouží k přihlášení do aplikace a zároveň pro platby online jako bezpečnostní prvek, tzv. 3D secure SMS.

Změnu práv uživatele může hlavní správce provést provést ve webové aplikaci.

 1. V sekci Nastavení → Lidé vyberte uživatele, u kterého chce práva přenastavit.
 2. V pravé části obrazovky se zobrazí detail uživatele a tlačítko se třemi tečkami.
 3. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí list, ve kterém kliknete na možnost Upravit práva.
 4. V tomto rozhraní vidíte, jaká práva lze uživateli nastavit a jaké akce bude moci uživatel s příslušným nastavením práv provádět.
 5. Vyberte balíček práv a výběr uložte.

Abyste mohli změnit nebo upravit jméno uživatele, je potřeba provést znovu jeho identifikaci.  Nastavení – Lidé – přes zvolte Identifikovat uživatele. Pro úpravu identifikace je nutné mít k dispozici všechny identifikační údaje uživatele.

Uživatel bez aplikace nebude schopen používat ani webovou ani mobilní aplikaci. Může však používat kartu Fidoo v omezeném režimu (nelze vyžít online platby).

Deaktivovaný uživatel nebude moci používat webovou ani mobilní aplikaci a nelze mu objednat platební kartu. Pokud kartu má, bude po dobu deaktivace uzamčená a nebude jí možné použít. Za takového uživatele není účtován měsíční poplatek.