Správné ověřování identit

Doklady, které je možné předložit při identifikaci

 • Občanský průkaz
 • Pas
 • EU ID

Vizuální identifikace uživatele

 • Kontrola pravosti průkazu totožnosti – poškození, ustřižený roh, přelepovaný apod.
 • Kontrola platnosti průkazu totožnosti – zkontrolujte údaj „platnost do“.
 • Kontrola fotografie – zkontrolujte, zda fotografie na dokladu odpovídá osobě, která doklad předložila.

Identifikace uživatele

 1. Sekce Nastavení Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete identifikovat.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Provést identifikaci.
  nebo
 3. Klikněte na Provést identifikaci v oranžovém pruhu v pravé části obrazovky.
 4. Vyplňte požadované údaje a Uložte nastavení.

Schválení identifikace uživatele

 1. Sekce Úkoly – klikněte na Schválit identifikaci uživatele a Otevřete.
 2. Zkontrolujte údaje, zaškrtněte potvrzovací pole a zadejte Potvrdit.

Zamítnutí identifikace uživatele

 1. Sekce Úkoly – klikněte na Schválit identifikaci uživatele a Otevřete. 
 2. Zkontrolujte údaje a nejsou-li v pořádku zvolte Zamítnout, napište důvod a Odešlete. 

Změna identifikačních údajů

 1. Sekce Nastavení Lidé – zvolte uživatele, kterého chcete změnit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit identifikaci.
  Identifikace uživatele
 3. Zadejte nové údaje a Uložte nastavení.
 • PEP neboli politicky exponovaná osoba je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem. 
 • V rámci ověření totožnosti držitele karty je povinností zjišťovat dle AML zákona, zdali je tato osoba PEP. 
 • Kompletní výčet Politicky exponovaných osob najdete zde:  PEP
 • Ano, může být držitelem Fidoo karty. U PEPa je pouze zapotřebí důkladnější ověření, které nám ukládá AML zákon. 

Převzetí a aktivace karty

Aktivace nové karty

Aktivace Fidoo karty
Přehrát video

Webová aplikace

 1. Sekce ÚkolyPotvrzení převzetí kartyOtevřít.
 2. Zaškrtněte pole s potvrzením o převzetí a zadejte Potvrdit.
 3. Zadejte heslo, kterým se přihlašujete do aplikace, zobrazí se PIN ke kartě a karta se stává aktivní.
Přehrát video

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu Další – Úkoly – klikněte na úkol Potvrzení převzetí karty.
 2. Zaškrtněte pole s potvrzením o převzetí a zvolte Převzít kartu.
 3. Zadejte heslo, kterým se přihlašujete do aplikace nebo biometrický údaj a zvolte Autorizovat.
 4. Zobrazí se PIN ke kartě a karta se stává aktivní.

Nejčastější dotazy k aktivaci Fidoo karty

Předplacená platební karta Mastercard vydaná zaměstnanci (jako karta osobní) nebo týmu (jako karta týmová). Dá se s ní platit po celém světě – respektive všude tam, kde jsou akceptovány karty Mastercard.

Fidoo karta není ani debetní, ani kreditní, je předplacená. Peníze na ni dobijete z Fidoo účtu pomocí Fidoo aplikace a utratit můžete finanční prostředky jen do výše dobité částky.

Kartu může aktivovat vždy jen ten uživatel, který je uvedený jako její držitel Pouze tato osoba najde ve své aplikaci úkol převzetí nové nebo obnovené karty.

Můj profil

Každý uživatel Fidoo má svůj profil, ve kterém může spravovat a nastavovat své informace.

Změna telefonického kontaktu

 1. Ve webové aplikaci klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Můj profil – zelená ikona Ikona změny vedle vašeho telefonního čísla.
 2. Zadejte nové telefonní číslo a Uložit změnu čísla.
  Změna telefonního čísla
 3. Napište šestimístný kód, který jste obdrželi na nový telefon a dejte Pokračovat.
 4. V případě, že nemáte přístup do aplikace, požádejte o změnu telefonického kontaktu hlavního správce aplikace.

Nastavení funkce Zástup

 1. Ve webové aplikaci klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Zástup.
 2. Zvolte Přidat zástup, vyberte zástupce ze seznamu uživatelů a zadejte dobu zástupu.
  Nastavení zástupu
 3. Potvrďte tlačítkem Nastavit.

Úprava doby zástupu

 1. Ve webové aplikaci klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Zástup.
 2. U zástupu, který chcete upravit, zvolte Upravit.
 3. Upravte dobu a potvrďte tlačítkem Nastavit.

Ukončení zástupu

 1. Ve webové aplikaci klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Zástup.
 2. U zástupu, který chcete ukončit, zvolte Ukončit.
 3. Potvrďte tlačítkem Ukončit zástup.

Přihlášení na účet zastupovaného

Webová aplikace

 1. Klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Přepnout uživatele.
 2. Zvolte uživatele, kterého chcete zastupovat.

Mobilní aplikace

 1. Po přihlášení se na několik vteřin objeví informace o možném zástupu, klikněte na Přepnout nebo zvolte Další.
 2. Klikněte na vaše zeleně označené jméno a zvolte osobu, kterou budete zastupovat. 

Nastavení zasílání notifikací v zástupu 

 1. Klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Můj profil. 
 2. Zvolte záložku Notifikace. 
 3. V případě, že máte nastavené notifikace na firmě, zaškrtněte Individuální nastavení. 
 4. Posunovátkem zapněte/vypněte v sekci Zástup zasílání notifikací a Uložte. 

Nejčastější otázky k zastupování

Webová aplikace

 1. Klikněte v levém horním rohu na své jméno.
 2. V nabídce vyberte Zpět na můj účet. Následně vás aplikace přepne do vašeho účtu.

Mobilní aplikace

 1. Klikněte na  Další a na zeleně označené jméno osoby, kterou zastupujete.
 2. Zvolte Můj profil.

Zástupce uvidí a udělá téměř vše, na co má zastupovaný uživatel právo. Jsou však některé citlivé oblasti, do kterých se zástupce nedostane nebo které uvidí, ale nebude je moci editovat.

V profilu zastupovaného uživatele:

 • změna hesla
 • pohled na citlivé informace
 • úpravy v profilu
 • trvalá blokace karty a zobrazení PINu
 • převzetí obnovené karty

Všeobecně v aplikaci:

 • nastavování rolí a práv
 • nastavování schvalování
 • pohled na Fidoo účet
 • nabíjení karet
 • AML úkony

Ve chvíli, kdy přepnete do profilu zastupovaného se pole osobního profilu zbarví do fialova. Zpět na svůj účet se dostanete stejnou cestou.

Změna jazykové verze

Webová aplikace

 • Klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Změnit jazyk / Change language a vyberte.

Mobilní aplikace pro iOS

 1. Ve vašem telefonu zvolte Nastavení a najděte aplikaci Fidoo.
 2. Klikněte na Jazyk a zvolte variantu, kterou chcete použít.

Mobilní aplikace pro Android

Aplikace Fidoo se nastavuje podle nastavení jazyka v telefonu následovně:

 • Telefon je nastaven na český a slovenský jazyk, aplikace je v češtině.
 • Telefon je nastaven na jakýkoliv jiný jazyk, aplikace je v angličtině.

Změna přihlašovacího hesla

 1. Ve webové aplikaci klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Změnit heslo.
 2. Zadejte původní a nové heslo a potvrďte tlačítkem Změnit heslo.

Přepínání mezi více firmami

Jste-li zvoleni jako tzv. super user, obdržíte e-mail, ve kterém tuto roli přijmete nebo zamítnete.

 1. Ve webové aplikaci klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Přepnout společnost.
  Přepnutí společnosti ve FIdoo
 2. Kliknutím na vybranou společnost budete přesměrováni.

Nastavení notifikací

 1. Ve webové aplikaci klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Můj profil.
 2. Zvolte záložku Notifikace a zaškrtněte Individuální nastavení. 
 3. Posunem tlačítka / zapněte/vypněte zasílání zpráv nebo notifikací a Uložte. 

Nejčastější dotazy k mému profilu

Při nastavení, změně anebo ukončení zástupu vždy obdržíte informační e-mail.

Hlavní správce poskytuje podporu všem uživatelům Fidoo aplikace. Pokud tedy budete potřebovat zjistit, kdo ve vaší firmě zastává tuto roli, postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do webové aplikace.
 2. V levém dolním rohu klikněte na text Hlavní správci.
 3. Otevře se vám okno s informacemi o správcích.
 1. Zkontrolujte, zda máte nastavené zasílání oznámení přímo ve stažené mobilní Fidoo aplikaci:
  Další – Nastavení – Oznámení přes push notifikace – posuvník je zapnutý (je vidět zeleně) 
 2. Zkontrolujte nastavení oznámení v telefonu:
  Nastavení – Oznámení – najděte a vyberte aplikaci Fidoo. 
  Zadejte Povolit oznámení. 

Občas se stává, že když je telefon s iOs nastaven na „tichý režim“ tedy má postranní tlačítko přepnuto v poloze dolů (lze vidět červenou) – push notifikace se nezobrazují. 

Notifikační centrum

Ve Fidoo na levé straně naleznete 4 sekce, kam budete dostávat notifikace, pokud vám bude chtít Fidoo něco sdělit. 
Notifikační centrum Fidoo

Schvalování

 • Schvalování se týká jenom role Schvalovatel.
 • Tam dostáváte upozornění, pokud máte nějaké položky na schválení.
  Notifikace Schvalování

Úkoly

 • Nutné akce, které byste měli udělat, protože pokud je neuděláte, něco se stane nebo je něco zaseknutého.
  Notifikace úkoly
 • Může se jednat například o:
 1. Požadavek na identifikace uživatele (pouze role AML zmocněnec)
 2. Nastavení práv pro uživatele (pouze role Hlavní správce)
 3. Převzetí Fidoo karty

Na vědomí

 • Zde jsou informace ohledně vašich transkací.
  Notifikace Na vědomí
 • Mohou to být například:
 1. Upozornění na pokles disponibilního zůstatku pro finanční správce.
 2. Uplynutí doby zástupu
 3. Informace o převedených penězích na Fidoo účet pro finančního správce.

Novinky

 • Zde jsou informace, které by se vám mohli hodit.
  Notifikace novinka
 • Mohou to být například:
 1. Pozvánky na workshopy
 2. Informace o nových funkcionalitách

Přístup a přihlášení do Fidoo

Kde získáte přístup do webové aplikace

 1. Najděte ve vašem e-mailu zprávu, která má předmět „Vítejte ve světě Fidoo“.
  Welcome email Fidoo
 2. Klikněte na Aktivovat.
 3. Nastavte si heslo dle pokynů.

Nastavení hesla do Fidoo

Přihlášení do webové aplikace

 1. Na webových stránkách www.fidoo.com klikněte v pravém horním rohu na tlačítko

  Přihlašovací tlačítko do Fidoo.

 2. Vyplňte e-mail a heslo, kterými se do aplikace přihlašujete.
  Přihlašovací stránka
 3. Zadejte šestimístný ověřovací kód, který jste obdrželi na váš telefon.

První přihlášení do mobilní aplikace

 1. Nainstalujte si mobilní aplikaci přes Obchod Google Play nebo App Store.
  Stažení mobilní aplikace Fidoo
 2. Nejprve se přihlaste shodnými údaji jako do webové aplikace – pomocí e-mailové adresy a hesla.
 3. Zadejte ověřovací kód, který vám byl zaslán na vaše telefonní číslo.
 4. Nastavte si PIN, kterým se v budoucnu budete do aplikace přihlašovat.
 5. V rámci prvního přihlášení si můžete dále zvolit bezpečnou přihlašovací metodu (Face ID, Touch ID nebo gesto), případně tento krok přeskočit.

První přihlášení do mobilní aplikace

 1. Najděte ve vašem telefonu ikonu aplikace Fidoo Ikona Fidoo.
 2. Zadejte PIN pro přihlášení do aplikace (případně Face ID, Touch ID nebo gesto).
  Přihlášení do mobilní aplikace Fidoo

Průvodce nastavením

 1. Po přihlášení do aplikace se v levé spodní části obrazovky zobrazí průvodce nastavením Fidoo  , který vás provede prvními kroky nastavení aplikace. 
 2. Pomocník bude k dispozici po dobu 1 měsíce od aktivace účtu, ne však déle než 3 měsíce od podpisu smlouvy. 

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

 1. Podívejte se do složek Hromadná pošta nebo SPAM.
 2. Zkontrolujte správnost e-mailu, na který má být zpráva doručena.
 3. Kontaktujte hlavního správce aplikace, jste-li hlavním správcem, kontaktujte zákaznickou linku.
 • Odkaz pro přihlášení má platnost 30 dní. V případě uplynutí této doby kontaktujte hlavního správce aplikace a požádejte o opětovné zaslání aktivačního e-mailu.
 • Pokud vám hlavní správce poslal více přihlašovacích e-mailů, je platný ten, který jste obdrželi jako poslední.
 • Kontaktujte hlavního správce aplikace (osobu ve vaší firmě, která má Fidoo na starosti) a požádejte o sdělení emailu, pod kterým vás založil do aplikace. Jste-li hlavním správcem, kontaktujte zákaznickou linku.
 1. Kontaktuje Hlavního správce aplikace a zkontrolujte správnost telefonického kontaktu.
 2. Kontaktujte zákaznickou linku.
 • Aplikaci lze použít na všech mobilech a tabletech s operačním systémem iOS 12.0 a Android 6.0 a vyšší.
 • PIN je čtyřmístné číslo, které si zvolíte při prvním přihlášení do mobilní aplikace a dále se tímto číslem do mobilní aplikace přihlašujete. Nejedená se o PIN ke kartě.
 1. Zadejte PIN 3x chybně a následně budete vyzváni k zadání přístupu pomocí jména a hesla.
 2. Po vyplnění přístupových údajů vás aplikace znovu vyzve k nastavení PIN pro přihlášení.

Aplikaci si stáhnete do svého mobilního telefonu z App Store nebo Google Play. Aplikace je zcela zdarma.

Pokud vám vypršel aktivační link, kontaktujte Hlavního správce Fidoo aplikace ve vaší firmě. Ten může manuálně z nastavení každého zaměstnance (který si ještě přístup neaktivoval) znovu odeslat aktivační link. Aktivační link má platnost 30 dní.

Jelikož je email unikátním přihlašovacím údajem do Fidoo aplikace, je třeba v případě potřeby jeho změny zaslat žádost o jeho změnu na naše Centrum péče o klienty (na email info@fidoo.com). Žádost o změnu e-mailové adresy může provést výhradně Hlavní správce a musí ji odeslat ze svého emailu registrovaného ve Fidoo aplikaci.

Bez mobilního telefonu to nepůjde. Pokud jste se do Fidoo aplikace dosud nepotřebovali přihlašovat, ani platit online, pak se pro vás vlastně nic nemění.

 1. Přímo v přihlašovacím okně klikněte na Zapomenuté heslo.
 2. Zadejte e-mail, kterým se přihlašujete do aplikace.
 3. Na uvedený e-mail obdržíte zprávu, ve které si po kliknutí na odkaz nastavíte nové heslo.

Mobilní a webová aplikace

Webová aplikace Fidoo

Do webové aplikace se přihlásíte přes webové stránky www.fidoo.com pomocí tlačítka

Přihlašovací tlačítko do Fidoov pravém horním rohu nebo si můžete uložit přímý odkaz https://www.fidoo.com/app.

Takto vypadá přihlašovací stránka do webové aplikace Fidoo:

Přihlašovací stránka

Jak se přihlásit

 • Vaše uživatelské jméno je váš e-mail.
 • Před prvním přihlášením je potřeba, abyste si nastavili heslo do aplikace – odkaz.

Mobilní aplikace Fidoo

Mobilní aplikaci najdete v obchodech Google Play nebo App Store. Aplikace je zdarma.

Stažení mobilní aplikace Fidoo

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

Spustíte ji na všech mobilech a tabletech s operačním systémem iOS 12.0 a Android 6.0 případně vyššími verzemi.

Základní orientace ve Fidoo

Webová aplikace Fidoo

Levá strana

Na levé straně Fidoo najdete vždy:

 1. Notifikační centrum
 2. Menu (může být jiné vzhledem k vaší roli)
 3. Odkazy ke stažení mobilní aplikace Fidoo
 4. Důležité odkaz (číslo naší podpory, odkaz na webovou podporu a kontakt na vaše hlavní správce Fidoo)

Levá strana Fidoo

Prostřední část

Většinou zobrazuje výpisy – výdajů,transakcí, cesťáků, uživatelů, karet apod.

Prostřední část Fidoo

Pravá strana

Většinou zobrazuje detailní informace jako například detail výdaje, detail cesťáků apod.

Pravá strana Fidoo

Mobilní aplikace Fidoo

 1. Základní navigační menu
 2. Výpisová část nebo detail položky
 3. Tlačítko pro přidání položky
 4. Akční tlačítko k dané položce

Základní informace k bezpečnosti

Protože pracujeme s firemními financemi, je důležité respektovat určitá bezpečnostní pravidla. 

Bezpečnostní desatero

Dali jsme pro vás dohromady bezpečnostní desatero, které by vám mělo pomoci pohybovat se v bezpečnější zóně.

Bezpečnostní desatero Fidoo

Bezpečné přihlašování

Přihlašování do naší webové i mobilní aplikace má několik funkcionalit, které zvyšují celkovou bezpečnost vašich firemních financí.

 1. Dvoufaktorové přihlášení – kombinuje přihlášení uživatelským jménem a heslem a navíc ještě pomocí SMS kódu.
  Dvoufaktorové přihlášení do Fidoo
 2. Biometrika – přihlášení pomocí otisku prstu, TouchID či FaceID.
  TouchId do Fidoo

Mobilní aplikace

 • Dalším skvělým bezpečnostním prvkem je samotná mobilní aplikace Fidoo.
 • Po každé platbě kartou či výběru z bankomatu dostáváte push notifikaci.
 • Přímo v aplikaci můžete Fidoo karty zamykat nebo zablokovat.

Mobilní aplikaci najdete v obchodech Google Play nebo App Store. Aplikace je zdarma.

Stažení mobilní aplikace Fidoo

Nejčastější dotazy k bezpečnosti

Ano dostanete. Silné ověření pro přihlášení vyžaduje pouze přijetí SMS zprávy, což zvládne každý mobilní telefon.

 1. Do přihlašovacího okna zadejte přihlašovací údaje a potvrďte tlačítkem Přihlásit. Zobrazí se nové okno pro zadání šestimístného ověřovacího kódu (na obrázku níže).
 2. Zadejte šestimístný kód, který jste obdrželi na mobil a pod vyplňovacím polem aktivujte tlačítko Přihlášení bez ověřovací SMS po dobu 90 dnů na tomto zařízení tak, že na něj kliknete.
 3. Potvrďte tlačítkem Potvrdit a nadcházejících 90 dní vás aplikace nevyzve k zadání SMS kódu.

K čemu slouží silné ověření a jak jej nastavit, se dočtete na této stránce.

Nebojte se zadat své soukromé telefonní číslo. Bude používáno výhradně k obdržení SMS autorizačních kódů a my ve Fidoo ho nebudeme používat k zasílání jakýchkoliv obchodních či marketingových zpráv, pokud jste nám k tomu neudělili souhlas. Vaše telefonní číslo je údaj, k němuž máte přístup pouze vy a Hlavní správce Fidoo aplikace ve vaší společnosti.

Bez mobilního telefonu se do Fidoo aplikace nedostanete. Pokud se do aplikace nepotřebujete přihlásit, nebo platit online, můžete využívat kartu Fidoo pro platby u obchodníků nebo výběry z bankomatu i bez možnosti přístupu.

Musí se jednat vždy o číslo mobilního telefonu, na kterém lze přijmout SMS zprávu.

V zásadě žádná technická omezení nejsou, zařízení může být například stolní počítač, notebook, ale i tablet či mobilní telefon s přístupem k internetu.

Cookies jsou jedním z prvkem identifikace takového zařízení. Proto po jejich vymazání je třeba opět zařízení označit jako důvěryhodné.

Ano, jedno zařízení může jako důvěryhodné označit libovolný počet různých uživatelů pod svými uživatelskými účty.

Pokud se do aplikace přihlašujete ze zařízení (počítač, tablet, notebook, mobilní telefon apod.), které není přidané do důvěryhodných, nabídneme vám možnost přidat ho mezi důvěryhodné přímo na obrazovce při přihlašování. Stačí aktivovat toto nastavení v okně, kam zadáváte ověřovací SMS kód. Při dalším přihlášení z tohoto zařízení pak už bude stačit zadat jen identifikátor a heslo do aplikace.

Dvoufaktorové přihlášení do aplikace

Co je dvoufaktorové přihlášení

Dvoufaktorové přihlášení vám pomáhá zvýšit zabezpečení přístupu do Fidoo aplikace a zamezuje možnosti zneužití.

To znamená, že pro přihlášení do aplikace musí uživatel projít přes dva faktory zabezpečení.

 • První faktor je vaše heslo, které si nastavíte při prvním přihlášení. Heslo je možno v aplikaci změnit
 • Druhým faktorem je buď jednorázová SMS s ověřovacím kódem zasílaná při každém přihlášení do Fidoo aplikace nebo přihlašování z tzv. důvěryhodného zařízení. Při přidání důvěryhodného zařízení proběhne jednorázové ověření prostřednictvím SMS kódu, poté již nebude kód vyžadován. Pokud se však do Fidoo aplikace budete přihlašovat z jiného zařízení, budete opět vyzváni k ověření prostřednictvím SMS kódu.

Celý tento systém zabezpečení při přihlašování se nazývá Silné ověření uživatele (Strong Customer Authentication – SCA) a dle zákona jsme povinni silně ověřit každého uživatele při vstupu do Fidoo aplikace.

Jak vypadá přihlašování pomocí silného ověření

Nejčastější otázky k dvoufaktorovému přihlašování

Ano dostanete. Dvoufaktorové ověření pro přihlášení vyžaduje pouze přijetí SMS zprávy, což zvládne každý mobilní telefon.

V případě, že při každém přihlášení do aplikace Fidoo nechcete vyplňovat kromě přihlašovacího jména a hesla i ověřovací kód, můžete si v aplikaci zapnout funkci Přihlášení bez ověřovací SMS po dobu 90 dnů.

 1. Po zadání přihlašovacích údajů a potvrzení tlačítkem Přihlásit, se zobrazí nové okno pro zadání šestimístného ověřovacího kódu (na obrázku níže).
 2. Na vaše mobilní zařízení byl zaslán kód, který vepište do vyplňovacího pole.
 3. Pod vyplňovacím polem vidíte možnost Přihlášení bez ověřovací SMS po dobu 90 dnů na tomto zařízení.
 4. Klikněte na ni – místo šedého políčka s textem Ne teď vidíte zelené pole s textem Ano. Akci potvrďte tlačítkem Potvrdit a nadcházejících 90 dní vás aplikace nevyzve k zadání SMS kódu.

K čemu slouží silné ověření a jak jej nastavit, se dočtete na této stránce.

 

Nebojte se zadat své soukromé telefonní číslo. Bude používáno výhradně k obdržení SMS autorizačních kódů a my ve Fidoo ho nebudeme používat k zasílání jakýchkoliv obchodních či marketingových zpráv, pokud jste nám k tomu neudělili souhlas. Vaše telefonní číslo je údaj, k němuž máte přístup pouze vy a Hlavní správce Fidoo aplikace ve vaší společnosti.

Bez mobilního telefonu to nepůjde. Pokud jste se do Fidoo aplikace dosud nepotřebovali přihlašovat, ani platit online, pak se pro vás vlastně nic nemění.

Doporučujeme zadat vaše soukromé mobilní telefonní číslo.

V zásadě žádná technická omezení nejsou, zařízení může být například stolní počítač, notebook, ale i tablet či mobilní telefon s přístupem k internetu.

Cookies jsou jedním z prvkem identifikace takového zařízení. Proto po jejich vymazání je třeba opět zařízení označit jako důvěryhodné.

Ano, jedno zařízení může jako důvěryhodné označit libovolný počet různých uživatelů pod svými uživatelskými účty.

Pokud se do internetového bankovnictví přihlašujete ze zařízení (počítač, tablet, notebook, mobilní telefon apod.), které není přidané do důvěryhodných, nabídneme vám možnost přidat ho mezi důvěryhodné přímo na obrazovce při přihlašování. Následně stačí takový krok potvrdit pomocí SMS. Při dalším přihlášení z tohoto zařízení pak už bude stačit zadat jen identifikátor a heslo do internetového bankovnictví.

Kontaktuje Hlavního správce aplikace a zkontrolujte správnost vašeho telefonického kontaktu.

Zařízení, které takto označíte, budeme považovat za bezpečné (důvěryhodné) a po dobu 90 dnů si na něm při přihlašování vystačíte s vaším uživatelským jménem a heslem bez nutnosti zadávat ověřovací SMS kód zaslaný na váš mobilní telefon. Po uplynutí 90 dnů musíte toto zařízení znovu označit jako důvěryhodné a potvrdit tuto volbu ověřovacím SMS kódem.

Identifikace před uzavřením Rámcové smlouvy

Co je identifikace?

Identifikace je proces, kterým ověřujeme a zaznamenáváme vaše identifikační údaje pro uzavření Rámcové smlouvy.

Proč je identifikace nutná?

Povinnost identifikovat naše klienty nám ukládá zákon č. 253/2008 Sb. (AML zákon).

Koho musíme identifikovat?

Identifikaci musíme provést s každým zástupcem firmy, který bude podepisovat Rámcovou smlouvu, a to v případě podpisu statutárním zástupcem nebo na základě plné moci

Co se stane, když identifikaci neprovedeme?

Bez provedení identifikace není možné uzavřít s námi Rámcovou smlouvu a využívat služeb Fidoo.

Co je identifikační platba?

Jedná se o jeden z prvků vzdálené identifikace, kterým dochází k ověření existence bankovního účtu.

Kde zjistím údaje pro odeslání identifikační platby?

Tyto informace vám budou sděleny v průběhu zasmluvnění.

 


Způsoby identifikace klienta

1. Osobně

 • Identifikaci provede Direct Fidoo při uzavření Rámcové smlouvy

 

Jaké dokumenty k identifikaci potřebujete?

 • vyplněný Formulář ke smluvní dokumentaci
 • jeden průkaz totožnosti
 • ověření vlastnictví firemního účtu (např. bankovní výpis se začerněnými transakčními údaji)

 

Jaký je postup?

 • Domluvíte si osobní schůzku s naším obchodníkem
 • V rámci setkání obchodník provede identifikaci a identifikační údaje zanese do interního systému

 

 Co si ověříme?

 • Dle IČO firmy zjistíme a zaznamenáme základní identifikační údaje právnické osoby jako jsou: název, sídlo a další informace z platného výpisu z obchodního rejstříku
 • Provedeme identifikaci fyzické osoby, která jménem právnické osoby jedná při uzavření smlouvy: jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, trvalý pobyt a státní občanství zástupců oprávněných jednat za firmu
 • Ověřujeme, že podoba klienta souhlasí s vyobrazením na průkazu totožnosti
 • Ověříme a zaznamenáme číslo průkazu totožnosti, kdy byl tento průkaz vydán a kým (jakým úřadem či státem) a dále do kdy je tento průkaz platný

2. Zprostředkovaně

Identifikaci provedete prostřednictvím tzv. Veřejné listiny o identifikaci, kterou nám po vystavení úřední osobou můžete zaslat či její originál předat našemu obchodnímu zástupci. Tato služba je zpoplatněna.

 

Co si musíte vzít s sebou, když chcete žádat o provedení zprostředkované identifikace? ​

 • průkaz totožnosti
 • výpis z obchodního rejstříku

 

Mezi instituce, které mohou vystavit Veřejnou listinu o identifikaci, patří:

 • kontaktní místa veřejné správy – Czechpoint (Česká pošta, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také velvyslanectví v zahraničí) nebo
 • notáři

 

Jak nám můžete listinu dodat?

 • Originál předáte našemu obchodnímu zástupci nebo
 • Originál zašlete na adresu Direct Fidoo a.s. U průhonu 1589/13a Praha 7 – Holešovice 170 00 nebo
 • Na vaši žádost notář/kontaktní místo veřejné správy doručí veřejnou listiny včetně přílohy do datové schránky Direct Fidoo (amq9upt)

 

V dokumentu musí být uvedeny následující informace:

 • jaká instituce veřejnou listinu vydává
 • na žádost koho je listina vyhotovena – uveďte název společnosti: Direct Fidoo a.s.
 • za jakým účelem je listina vyhotovena – uveďte: uzavření Rámcové smlouvy
 • detaily identifikované osoby
 • prohlášení identifikované osoby
 • podpis identifikované osoby, včetně data a místa podpisu
 • přílohy – součástí Veřejné listiny musí být kopie hlavního identifikačního dokladu (občanský průkaz)
 • datum, místo a podpis osoby, která identifikaci provedla

3. Identifikace na dálku bez fyzické přítomnosti

Abychom proces zasmluvnění našim klientům co nejvíce zjednodušili, nabízíme možnost vzdálené identifikace. Identifikace je dokončena po obdržení identifikační platby z firemního bankovního účtu a předložením fotografií dvou dokladů totožnosti.

 

Ke vzdálené identifikaci potřebujete:

 • oboustrannou kopii občanského průkazu jednatele / jednatelů,
 • oboustrannou kopii dalšího identifikačního dokladu (pas, řidičský průkaz) jednatele / jednatelů,
 • printscreen nebo scan výpisu z bankovního účtu, který je veden na jméno vaší společnosti a který bude uveden v Rámcové smlouvě
 • provedení identifikační platby

Co jsou identifikační doklady?

1. Hlavní doklad totožnosti

Identifikačním dokladem označujeme například občanský průkaz či cestovní pas.

Je požadována přední zadní strana dokladu. Kopie identifikačního dokladu musí splňovat následující náležitosti:

 • doklad musí být platný v den podpisu smlouvy,
 • doklad musí být ve formátu JPG, PNG, GIF nebo PDF,
 • jeden dokument maximálně 10 MB
 • doklad nesmí být znehodnocen žádným vodotiskem,
 • doklad nesmí mít ustřižený roh
 • jednotlivé informace včetně fotografie musí být čitelné a jednoznačně rozpoznatelné
 • jednotlivé informace nesmí být rozmazané ani začerněné,

Přední strana identifikačního dokladu

Zadní strana identifikačního dokladu

2. Podpůrný doklad

Jako podpůrný doklad Direct Fidoo akceptuje např. cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list, oddací list nebo také například kartičku pojištěnce.

Pro tyto doklady platí stejná pravidla jako pro hlavní doklad.

3. Výpis z bankovního účtu

Kopie výpisu z bankovního účtu musí splňovat požadavky identifikačního dokladu a musí být aktuální (ne starší než 3 měsíce).

 

Kopie výpisu musí obsahovat následující informace:

 • jméno firmy
 • adresa
 • číslo bankovního účtu
 • bankovní ústav

 

Kopie výpisu může mít začerněné tyto údaje:

 • Počáteční zůstatek
 • Konečný zůstatek
 • Jednotlivé transakce

 Příklad výpisu z bankovního účtu

Provedení identifikační platby

Pokyny pro provedení identifikační platby obdržíte v rámci procesu zasmluvnění.

V případě, že identifikační platba nebude připsána na náš účet nejpozději 5 pracovních dní od uzavření Rámcové smlouvy, je tato smlouva neplatná.