Search
Close this search box.

Správa vozidel

Aktivace/deaktivace vozidla

 1. Sekce Nastavení Vozidla – klikněte na vozidlo, které chcete aktivovat/deaktivovat.
  Vozidlo je aktivní: 
 2. Klikněte na  a zvolte Deaktivovat vozidlo.
  Vozidlo je deaktivované:
 3. Klikněte na a zvolte Aktivovat vozidlo.

Úprava vozidel

 1. Sekce Nastavení Vozidla – klikněte na vozidlo, které chcete upravit.
 2. Klikněte na zelený nápis Upravit (pravá část obrazovky).
 3. Upravte požadované údaje a Uložte.

Smazání vozidla

 1. Sekce Nastavení – Vozidla. 
 2. Klikněte na vozidlo, které chcete smazat a přes zvolte Smazat vozidlo. 
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat. 

Export vozidel

 1. Sekce Nastavení – Vozidla. 
 2. Nastavte filtr a klikněte na
 3. Zvolte formát a klikněte na Exportovat.