Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace Pohoda Výdaje Pohoda

Výdaje Pohoda

Obecný popis

Integrace Fidoo na software Pohoda je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro software Pohoda.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Pohoda od společnosti Stormware. V Pohodě se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.
Výdaje se do Pohody importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý  korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Pohody dostávají jako přijaté faktury.
Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Pohoda zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Nafocené a naskenované účtenky se přenášejí do Pohody také a to formou připojeného dokumentu, který obsahuje odkaz na úložiště ve Fidoo. Náhled na originál účtenky se tedy otevírá přímo v Pohodě, ale účtenka leží fyzicky ve Fidoo a nezabírá místo uživateli v Pohodě. 

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro software Pohoda ve verzi Říjen 2021, release 12900. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

 1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
  Do agendy „Ostatní závazky“ jsou importovány tuzemské i zahraniční výdaje do hodnoty 10 000 bez ohledu na měnu. Pokud je importovaný záznam bez položek, importuje se závazek s jednou položkou v hodnotě dokladu. Pokud má záznam položky, importuje se závazek s položkami. 
  Do agendy „Přijaté faktury“ jsou importovány tuzemské i zahraniční výdaje nad hodnotu 10 000 bez ohledu na měnu.
 2. Společná pravidla pro faktury přijaté i pro závazky
  – Popis dokladu v Pohodě – použije se řetězec Název výdaje, plus poznámka z Fidoo.
  – Variabilní symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“.
  – Datum zápisu – plníme z data vytvoření výdaje. 
  – Datum ODP./DORUC. – pokud je taxable date vyplněno, pak plníme taxable date, pokud ne, plníme z data vytvoření výdaje.
  – Datum úč. případu – plníme z data vytvoření výdaje. 
  – Datum splatnosti – určuje účetní systém Pohoda. 
  – U předkontace (předkontaci bereme od položky základu daně), členění DPH, střediska a zakázky se přebírají zkratky. 
  – V oddílu Dodavatel vyplňujeme Název obchodníka; jméno plníme Vlastníkem výdaje, Ulice plníme celou adresou obchodníka, PSČ, obec prázdné. 
  – Pole forma ukazuje, zda je výdaj „Hotově“ nebo „Plat. kartou“. 
  – Ostatní pole se importují beze změn a transformací. 
 3. Pravidla pro faktury přijaté
  – “Poznámku” v položce dokladu v Pohodě plníme “Popisem položky” z Fidoo 
  – Sazby DPH přebíráme z položek 
  – Množství plníme vždy „1“ 
  – Jedn. cena je stejná jako částka, tj. základ daně. 
  – Předkontace, členění, nákladová střediska přebíráme. 
  – Záložka Poznámky, pole Interní poznámky obsahuje URL účtenky. 
  – Ostatní údaje se přebírají bez podmínek. 
 4. Příklad naimportovaných položek a aplikace pravidel:


  Fakturace – Ostatní závazky
  Příklad s položkami:

  Příklad bez položek:


  Fakturace – Přijaté faktury
  Příklad s >10k EUR:

  Příklad s >10k CZK:

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
invoiceHeader
invoiceType receivedInvoice
number
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd” FP21
number
symVar EX-2740
originalDocument/
centre
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd” DOG
centre
contract
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd” FP4
contract
contractName
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/schema/ version_2/type.xsd”>NázevFPu4
contractName
date 27.07.2021
dateAccounting 27.07.2021
dateTax 27.07.2021
accounting
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd”/
accounting
classificationVAT
<typ:idsxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd”/
classificationVAT
partnerIdentity
<typ:addressxmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd”
<typ:company Obchodní
<typ:name Michal Diviš
<typ:city/
<typ:street středa
<typ:zip/
<typ:ico/
address
partnerIdentity
text BububuPolanský
paymentType
<typ:paymentTypexmlns:typ=”http://www.stormware.cz/ schema/version_2/type.xsd” cashtyp
paymentType
intNote
invoiceHeader
invoiceDetail
invoiceItem
payVAT true
rateVAT
quantity 1
homeCurrency
73738.00
homeCurrency
invoiceItem
invoiceDetail
invoiceSummary
roundingDocument none
invoiceSummary

Ukázkový exportní soubor ke stažení