Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace Money S5 Výdaje Money S5

Výdaje Money S5

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S5 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S5.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S5 od společnosti Solitea. V Money S5 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.
Výdaje se do Money S5 importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý  korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Money S5 dostávají jako přijaté faktury.
Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S5 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Nafocené a naskenované účtenky se přenášejí do Money S5 také a to formou připojeného dokumentu, který obsahuje odkaz na úložiště ve Fidoo. Náhle na originál účtenky se tedy otevírá přímo v Money S5, ale účtenka leží fyzicky ve Fidoo a nezabírá místo uživateli v Money S5. 

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S5 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

 1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
  Při importu se rozhoduje, o jakou měnu se jedná: 
  – V případě CZK se rozhoduje, zda jsou nižší nebo vyšší než 10.000 
        – V případě 10.000 a vyšší se tvoří faktura přijatá. 
        – V případě nižší než 10.000 se tvoří závazkový doklad.
  – V případě cizí měny jsou všechny doklady faktury přijaté.
 2. Společná pravidla pro faktury přijaté i pro závazky
  – Do dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovány dle zadaných účtů ve Fidoo.
  – V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena.
  – V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH. 
  – V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%. 
  – V případě, že není zadána zkratka členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží _Ř000 P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41. 
  – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá číselná část Short ID výdaje z Fidoo (regex \[0-9]+ => pouze numerické hodnoty) .
  – Párování takto naimportovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě Fidoo karet probíhá přes párovací znak “Short ID” (resp. jeho číselná část) výdaje z Fidoo propsané do položky “párovací znak” nebo “variabilní znak”.
 3. Pravidla pro faktury přijaté
  – V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz vypočítaný podílem mezi částkou v cizí měně a částkou v domácí měně.
 4. Pravidla pro závazky
  – Žádné speciální vlastnosti, mimo výše uvedené, zde nejsou.
 5. Pravidla pro dokumenty
  – Při importu se v poslední fázi importují připojené dokumenty k jednotlivým nákladovým položkám.
 6. Pravidla pro Předkontace
  – Při importu nákladových položek z Fidoo do Money S5 se nejprve vytvoří zkratky předkontací pro potřeby zaúčtování faktur přijatých. 
  – Zkratka předkontace se rovná zkratce předkontace v aplikaci Fidoo. 
  – Předkontace obsahují účet MD i D dle účtu, který byl zadán v aplikaci Fidoo. 
  – Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S5 zavedena, tak bude automaticky při importu založena. 

Struktura a popis dat

 
Název interní / XML Popis pole Vzor dat
ZavazkovyDoklad
Nazev
PuvodniDoklad EX-2745
ParovaciSymbol 2745
VariabilniSymbol 2745
DatumUcetnihoPripadu 01.07.2021
DatumVystaveni 01.07.2021
DatumSplatnosti 01.07.2021
DatumUplatneni 01.07.2021
DatumPlneni 01.07.2021
Adresa
Nazev
Adresa
IC
DIC
CleneniDPH
Kod 19Ř40,41
CleneniDPH
Mena
Kod CZK
Mena
Poznamka Poznámka:JinderoTest
Polozky
PolozkaZavazkovehoDokladu
Nazev Základ
UcetMD
CisloUctu
UcetMD
UcetDal
CisloUctu
UcetDal
CelkovaCena 666
Mnozstvi 1
TypCeny 1
DPH
Sazba 0
DPH
PolozkaZavazkovehoDokladu
Polozky
ZavazkovyDoklad
ZavazkovyDokladList
FakturaPrijataList
FakturaPrijata
Nazev Polanský
PuvodniDoklad EX-2740
ParovaciSymbol 2740
VariabilniSymbol 2740
DatumUcetnihoPripadu 27.07.2021
DatumVystaveni 27.07.2021
DatumSplatnosti 27.07.2021
DatumUplatneni 27.07.2021
DatumSkladovehoPohybu 27.07.2021
DatumPlneni 27.07.2021
AdresaPrijemceFaktury
Nazev Obchodní
AdresaPrijemceFaktury
KonecnyPrijemce
Nazev Obchodní
KonecnyPrijemce
Adresa
Nazev Obchodní
Adresa
CleneniDPH
Kod 19Ř40,41
CleneniDPH
Stredisko
Nazev DOG
Stredisko
Mena
Kod CZK
Mena
Poznamka Poznámka:BububuAdresa:středa
Polozky
PolozkaFakturyPrijate
Nazev Základ
UcetMD
CisloUctu
UcetMD
UcetDal
CisloUctu
UcetDal
CelkovaCena 73738
Mnozstvi 1
TypCeny 1
DPH
Sazba 0
DPH
PolozkaFakturyPrijate
Polozky
FakturaPrijata
FakturaPrijataList

Ukázkový exportní soubor ke stažení