Návody na integrace – Money S5 export Nastavení transakcí na kartách

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S5 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
  (NastaveníIntegraceMoney S5).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S5.

  TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části „Karetní transakce“ a zároveň v části „Transakce na Fidoo účtu“, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S5 a vy na tomto bankovním účtu v Money S5 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).

  Pokud si v Money S5 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Karetní transakce a zkratku druhého do části Transakce na Fidoo účtu, tak docílíte toho, že Money S5 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (NastaveníIntegraceMoney S5).

Příprava a nastavení na straně Money S5

V Money S5 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování: 

Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S5 do modulu „Import z XML“.

V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky: 
      1. krok: přidat nový objekt „Bankovní výpisy“
            a. klíč neexistuje „Přidat“ 
            b. klíč existuje „Editovat“ 
            c. klíč chybí „Přidat“ 
           d. klíč duplicitní „Chyba“ 

      2. krok: v objektu si najděte řádek „Položka bankovního výpisu“:
           a. klíč neexistuje „Přidat“ 
           b. klíč existuje „Editovat“ 
           c. klíč chybí „Přidat“ 
           d. klíč duplicitní „Chyba“
           e. spojovací údaj „Číslo dokladu“      

 • Všechny nastavované typy dokladů by měly mít min. tyto parametry: 
  – Číselnou řadu 
  – Předkontaci v případě potřeby zaúčtování 
  – Členění DPH v případě potřeby zaúčtování 

Pozn.: Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import transakcí z Fidoo účtu, nemusíte zakládat novou Kartu pro XML import, ale můžete již hotovou Importní konfiguraci (tzv. kartu) použít jak pro import transakcí na Fidoo účtu, tak na import transakcí na kartách. 

A teď postupně krok po kroku, jak nastavit jednu společnou importní konfigurační kartu pro Bankovní Doklady (BD): 

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku Import z XML např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku „XML“ nebo „Import“. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku „Import z XML“. 
 3. V rámci sekce „Import z XML“ zvolte položku „Přidat“ vytvořte si tak novou kartu konfigurace importu.
 4. Na nové kartě importu si zvolte její Název, kód a volitelně i omezení na konkrétní agendu, pro kterou bude importní karta dostupná.
 5. Dále si nadefinujeme objekty Bankovních výpisů, které budeme importovat.  
  Ve spodní části v „seznamu objektů“ zvolíme „přidat“ a v okně „Nastavení pro import…“ zahájíme výběr objektu tlačítkem s třemi tečkami
 6. Ze seznamu vybereme „Bankovní výpisy“ (v sekci Banka) a potvrdíme tlačítkem „OK“. 
 7. V nastavení Bankovního výpisu na záložku „Obecné“ zvolte pro situaci „Klíč chybí“ akci „Přidat“. Ostatní akce můžete nechat beze změny. Potvrdíte tlačítkem OK.
 8. Dále na záložce „Obecné“ se proklikněte do nastavení výchozí skupiny „Nezařazeno“.
 9. Zde potřebujete nastavit pro nespárované příjmové i výdajové položky předdefinovanou předkontaci. U „Nespárovaných položek“ v obou případech výběr zahájíme tlačítkem s třemi tečkami .
 10. Zde v obou případech vyberte (případně si vytvoříme) nejvhodnější předkontaci, která se bude doplňovat k nenapárovaným bankovním dokladům a výběr vždy potvrdíme tlačítkem „OK“. 
 11. Takto nastavenou konfiguraci skupiny uzavřete tlačítkem OK. 
 12. V seznamu objektů si nyní najděte položku „Položka bankovního výpisu“ (pod sekcí „Bankovní výpisy“), označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“.
 13. Na záložce obecné zvolte pro situaci „Klíč chybí“ akci „Přidat“. Ostatní akce můžete nechat beze změny. 
 14. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolte „Číslo účtu“ jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
  Toto nastavení Položky bankovního dokladu znemožňuje duplicitní import jednotlivých transakcí z Fidoo.
 15. V seznamu objektů si nyní najděte položku „Účet“ (pod sekcí „Bankovní výpisy“), označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“.  
 16. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolte „Číslo účtu“ jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 17. V seznamu objektů si nyní najděte položku „Předkontace“ (pod sekcí „Bankovní výpisy“), označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“. 
 18. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolte „Kód“ jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 19. V seznamu objektů si nyní najděte položku „Členění DPH“ (pod sekcí „Bankovní výpisy“). Označte tento řádek a zvolte tlačítko „Opravit“. 
 20. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolte „Kód“ jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK.  
 21. V seznamu objektů si nyní najděte položku „Měny“ (pod sekcí „Bankovní výpisy“), označte tento řádek a zvolíme tlačítko „Opravit“. 
 22. Na záložce „Spojovací údaje“ odškrtněte „Použít primární klíč jako spojovací údaj“ a ze seznamu zvolte „Kód“ jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 

Nastavení potvrdíme tlačítkem OK vlevo nahoře.  
Nastavení Importní karty Bankovní výpisy pro import Transakcí na kartách a na Fidoo účtu z Fidoo do bankovních dokladů v Money S5 je tímto hotovo. 

Export z Fidoo

Exportovat Karetní transakce lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Moje FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat transakce duplicitně a vyexportovat transakce, které nejsou ještě zúčtovány (tj. jsou ve stavu „blokace“).
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
  (Moje FinanceKartyTransakce)
  nebo
  (Týmové Finance – Karty – Transakce)
  nebo
  (Firemní FinanceKartyTransakce)
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

   

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na kartách zvolte volbu Export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

   

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S5 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

   

  Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export transakcí na kartě. 

   

 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a exportovací proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.

   

 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.

   

 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.

   

 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na kartách ve všech
  dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S5 a uložte si ho na disk počítače, kde ho
  později budete schopni najít.


  Export karetních transakcí je hotov.

Import do Money S5

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku „Import z XML“ např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku „XML“ nebo „Import“. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku „Import z XML“. 
 3. V rámci sekce „Import z XML“ si zvolte a kliknutím označte tu kartu konfigurace importu, kterou jste si dříve pro import z Fidoo připravili (viz sekce „Příprava a nastavení na straně Money S5„). Z horní nabídky zvolte tlačítko „Importovat“. 
 4. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce „Export z Fidoo“). Výběr potvrďte tlačítkem „Otevřít“.
 5. Po potvrzení se spustí Import Karetních Transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Money S5 podle pravidel uvedených výše (Viz sekce Transformační pravidla„). 

  Import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Money S5 je hotov.
 6. V Money S5 se importované bankovní výpisy najdou v části Banka – Bankovní výpisy. Zde každý importovaný soubor je veden jako samostatný výpis a v něm jsou pak jednotlivé importované transakce.

 7. Importované bankovní doklady nyní můžete napárovat na dříve importované Faktury Přijaté a Závazkové Doklady. Pro spuštění párování použijte tlačítko „Párovat úhrady“. 
 8. Tím se spustí proces párování úhrad na FP a ZD. 
 9. Pokud se při párování dohledají FP a ZD se stejným párovacím znakem jako mají BD, dojde k napárování úhrady za FP nebo ZD. 

Můj profil

Každý uživatel Fidoo má svůj profil, ve kterém může spravovat a nastavovat své informace.

Změna telefonického kontaktu

 1. Ve webové aplikaci klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Můj profil – zelená ikona Ikona změny vedle vašeho telefonního čísla.
 2. Zadejte nové telefonní číslo a Uložit změnu čísla.
  Změna telefonního čísla
 3. Napište šestimístný kód, který jste obdrželi na nový telefon a dejte Pokračovat.
 4. V případě, že nemáte přístup do aplikace, požádejte o změnu telefonického kontaktu hlavního správce aplikace.

Nastavení funkce Zástup

 1. Ve webové aplikaci klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Zástup.
 2. Zvolte Přidat zástup, vyberte zástupce ze seznamu uživatelů a zadejte dobu zástupu.
  Nastavení zástupu
 3. Potvrďte tlačítkem Nastavit.

Úprava doby zástupu

 1. Ve webové aplikaci klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Zástup.
 2. U zástupu, který chcete upravit, zvolte Upravit.
 3. Upravte dobu a potvrďte tlačítkem Nastavit.

Ukončení zástupu

 1. Ve webové aplikaci klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Zástup.
 2. U zástupu, který chcete ukončit, zvolte Ukončit.
 3. Potvrďte tlačítkem Ukončit zástup.

Přihlášení na účet zastupovaného

Webová aplikace

 1. Klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Přepnout uživatele.
 2. Zvolte uživatele, kterého chcete zastupovat.

Mobilní aplikace

 1. Po přihlášení se na několik vteřin objeví informace o možném zástupu, klikněte na Přepnout nebo zvolte Další.
 2. Klikněte na vaše zeleně označené jméno a zvolte osobu, kterou budete zastupovat. 

Nejčastější otázky k zastupování

Webová aplikace

 1. Klikněte v levém horním rohu na své jméno.
 2. V nabídce vyberte Zpět na můj účet. Následně vás aplikace přepne do vašeho účtu.

Mobilní aplikace

 1. Klikněte na  Další a na zeleně označené jméno osoby, kterou zastupujete.
 2. Zvolte Můj profil.

Zástupce uvidí a udělá téměř vše, na co má zastupovaný uživatel právo. Jsou však některé citlivé oblasti, do kterých se zástupce nedostane nebo které uvidí, ale nebude je moci editovat.

V profilu zastupovaného uživatele:

 • změna hesla
 • pohled na citlivé informace
 • úpravy v profilu
 • trvalá blokace karty a zobrazení PINu
 • převzetí obnovené karty

Všeobecně v aplikaci:

 • nastavování rolí a práv
 • nastavování schvalování
 • pohled na Fidoo účet
 • AML úkony

Změna jazykové verze

Webová aplikace

 • Klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Změnit jazyk / Change language a vyberte.

Mobilní aplikace pro iOS

 1. Ve vašem telefonu zvolte Nastavení a najděte aplikaci Fidoo.
 2. Klikněte na Jazyk a zvolte variantu, kterou chcete použít.

Mobilní aplikace pro Android

Aplikace Fidoo se nastavuje podle nastavení jazyka v telefonu následovně:

 • Telefon je nastaven na český a slovenský jazyk, aplikace je v češtině.
 • Telefon je nastaven na jakýkoliv jiný jazyk, aplikace je v angličtině.

Změna přihlašovacího hesla

 1. Ve webové aplikaci klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Změnit heslo.
 2. Zadejte původní a nové heslo a potvrďte tlačítkem Změnit heslo.

Přepínání mezi více firmami

Jste-li zvoleni jako tzv. super user, obdržíte e-mail, ve kterém tuto roli přijmete nebo zamítnete.

 1. Ve webové aplikaci klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Přepnout společnost.
  Přepnutí společnosti ve FIdoo
 2. Kliknutím na vybranou společnost budete přesměrováni.

Nastavení notifikací

 1. Ve webové aplikaci klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Můj profil.
 2. Zvolte záložku Notifikace a zaškrtněte Individuální nastavení. 
 3. Posunem tlačítka / zapněte/vypněte zasílání zpráv nebo notifikací a Uložte. 

Nejčastější dotazy k mému profilu

Při nastavení, změně anebo ukončení zástupu vždy obdržíte informační e-mail.

Hlavní správce poskytuje podporu všem uživatelům Fidoo aplikace. Pokud tedy budete potřebovat zjistit, kdo ve vaší firmě zastává tuto roli, postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do webové aplikace.
 2. V levém dolním rohu klikněte na text Hlavní správci.
 3. Otevře se vám okno s informacemi o správcích.
 1. Zkontrolujte, zda máte nastavené zasílání oznámení přímo ve stažené mobilní Fidoo aplikaci:
  Další – Nastavení – Oznámení přes push notifikace – posuvník je zapnutý (je vidět zeleně) 
 2. Zkontrolujte nastavení oznámení v telefonu:
  Nastavení – Oznámení – najděte a vyberte aplikaci Fidoo. 
  Zadejte Povolit oznámení. 

Občas se stává, že když je telefon s iOs nastaven na „tichý režim“ tedy má postranní tlačítko přepnuto v poloze dolů (lze vidět červenou) – push notifikace se nezobrazují. 

Přístup a přihlášení do Fidoo

Kde získáte přístup do webové aplikace

 1. Najděte ve vašem e-mailu zprávu, která má předmět „Vítejte ve světě Fidoo“.
  Welcome email Fidoo
 2. Klikněte na Aktivovat.
 3. Nastavte si heslo dle pokynů.

Nastavení hesla do Fidoo

Přihlášení do webové aplikace

 1. Na webových stránkách www.fidoo.com klikněte v pravém horním rohu na tlačítko

  Přihlašovací tlačítko do Fidoo.

 2. Vyplňte e-mail a heslo, kterými se do aplikace přihlašujete.
  Přihlašovací stránka
 3. Zadejte šestimístný ověřovací kód, který jste obdrželi na váš telefon.

První přihlášení do mobilní aplikace

 1. Nainstalujte si mobilní aplikaci přes Obchod Google Play nebo App Store.
  Stažení mobilní aplikace Fidoo
 2. Nejprve se přihlaste shodnými údaji jako do webové aplikace – pomocí e-mailové adresy a hesla.
 3. Zadejte ověřovací kód, který vám byl zaslán na vaše telefonní číslo.
 4. Nastavte si PIN, kterým se v budoucnu budete do aplikace přihlašovat.
 5. V rámci prvního přihlášení si můžete dále zvolit bezpečnou přihlašovací metodu (Face ID, Touch ID nebo gesto), případně tento krok přeskočit.

První přihlášení do mobilní aplikace

 1. Najděte ve vašem telefonu ikonu aplikace Fidoo Ikona Fidoo.
 2. Zadejte PIN pro přihlášení do aplikace (případně Face ID, Touch ID nebo gesto).
  Přihlášení do mobilní aplikace Fidoo

Průvodce nastavením

 1. Po přihlášení do aplikace se v levé spodní části obrazovky zobrazí průvodce nastavením Fidoo  , který vás provede prvními kroky nastavení aplikace. 
 2. Pomocník bude k dispozici po dobu 1 měsíce od aktivace účtu, ne však déle než 3 měsíce od podpisu smlouvy. 

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

 1. Podívejte se do složek Hromadná pošta nebo SPAM.
 2. Zkontrolujte správnost e-mailu, na který má být zpráva doručena.
 3. Kontaktujte hlavního správce aplikace, jste-li hlavním správcem, kontaktujte zákaznickou linku.
 • Odkaz pro přihlášení má platnost 30 dní. V případě uplynutí této doby kontaktujte hlavního správce aplikace a požádejte o opětovné zaslání aktivačního e-mailu.
 • Pokud vám hlavní správce poslal více přihlašovacích e-mailů, je platný ten, který jste obdrželi jako poslední.
 • Kontaktujte hlavního správce aplikace (osobu ve vaší firmě, která má Fidoo na starosti) a požádejte o sdělení emailu, pod kterým vás založil do aplikace. Jste-li hlavním správcem, kontaktujte zákaznickou linku.
 1. Kontaktuje Hlavního správce aplikace a zkontrolujte správnost telefonického kontaktu.
 2. Kontaktujte zákaznickou linku.
 • Aplikaci lze použít na všech mobilech a tabletech s operačním systémem iOS 12.0 a Android 6.0 a vyšší.
 • PIN je čtyřmístné číslo, které si zvolíte při prvním přihlášení do mobilní aplikace a dále se tímto číslem do mobilní aplikace přihlašujete. Nejedená se o PIN ke kartě.
 1. Zadejte PIN 3x chybně a následně budete vyzváni k zadání přístupu pomocí jména a hesla.
 2. Po vyplnění přístupových údajů vás aplikace znovu vyzve k nastavení PIN pro přihlášení.

Aplikaci si stáhnete do svého mobilního telefonu z App Store nebo Google Play. Aplikace je zcela zdarma.

Pokud vám vypršel aktivační link, kontaktujte Hlavního správce Fidoo aplikace ve vaší firmě. Ten může manuálně z nastavení každého zaměstnance (který si ještě přístup neaktivoval) znovu odeslat aktivační link. Aktivační link má platnost 30 dní.

Jelikož je email unikátním přihlašovacím údajem do Fidoo aplikace, je třeba v případě potřeby jeho změny zaslat žádost o jeho změnu na naše Centrum péče o klienty (na email info@fidoo.com). Žádost o změnu e-mailové adresy může provést výhradně Hlavní správce a musí ji odeslat ze svého emailu registrovaného ve Fidoo aplikaci.

Bez mobilního telefonu to nepůjde. Pokud jste se do Fidoo aplikace dosud nepotřebovali přihlašovat, ani platit online, pak se pro vás vlastně nic nemění.

 1. Přímo v přihlašovacím okně klikněte na Zapomenuté heslo.
 2. Zadejte e-mail, kterým se přihlašujete do aplikace.
 3. Na uvedený e-mail obdržíte zprávu, ve které si po kliknutí na odkaz nastavíte nové heslo.

Mobilní a webová aplikace

Webová aplikace Fidoo

Do webové aplikace se přihlásíte přes webové stránky www.fidoo.com pomocí tlačítka

Přihlašovací tlačítko do Fidoov pravém horním rohu nebo si můžete uložit přímý odkaz https://www.fidoo.com/app.

Takto vypadá přihlašovací stránka do webové aplikace Fidoo:

Přihlašovací stránka

Jak se přihlásit

 • Vaše uživatelské jméno je váš e-mail.
 • Před prvním přihlášením je potřeba, abyste si nastavili heslo do aplikace – odkaz.

Mobilní aplikace Fidoo

Mobilní aplikaci najdete v obchodech Google Play nebo App Store. Aplikace je zdarma.

Stažení mobilní aplikace Fidoo

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

Spustíte ji na všech mobilech a tabletech s operačním systémem iOS 12.0 a Android 6.0 případně vyššími verzemi.