Search
Close this search box.

Návody na integrace – Money S5 export Nastavení transakcí na kartách

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S5 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
  (NastaveníIntegraceMoney S5).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S5.

  TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části “Karetní transakce” a zároveň v části “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S5 a vy na tomto bankovním účtu v Money S5 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).

  Pokud si v Money S5 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Karetní transakce a zkratku druhého do části Transakce na Fidoo účtu, tak docílíte toho, že Money S5 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (NastaveníIntegraceMoney S5).

Příprava a nastavení na straně Money S5

V Money S5 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování: 

Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S5 do modulu „Import z XML“.

V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky: 
      1. krok: přidat nový objekt “Bankovní výpisy”
            a. klíč neexistuje „Přidat“ 
            b. klíč existuje „Editovat“ 
            c. klíč chybí „Přidat“ 
           d. klíč duplicitní „Chyba“ 

      2. krok: v objektu si najděte řádek „Položka bankovního výpisu“:
           a. klíč neexistuje „Přidat“ 
           b. klíč existuje „Editovat“ 
           c. klíč chybí „Přidat“ 
           d. klíč duplicitní „Chyba“
           e. spojovací údaj „Číslo dokladu“      

 • Všechny nastavované typy dokladů by měly mít min. tyto parametry: 
  – Číselnou řadu 
  – Předkontaci v případě potřeby zaúčtování 
  – Členění DPH v případě potřeby zaúčtování 

Pozn.: Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import transakcí z Fidoo účtu, nemusíte zakládat novou Kartu pro XML import, ale můžete již hotovou Importní konfiguraci (tzv. kartu) použít jak pro import transakcí na Fidoo účtu, tak na import transakcí na kartách. 

A teď postupně krok po kroku, jak nastavit jednu společnou importní konfigurační kartu pro Bankovní Doklady (BD): 

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku Import z XML např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” zvolte položku “Přidat” vytvořte si tak novou kartu konfigurace importu.
 4. Na nové kartě importu si zvolte její Název, kód a volitelně i omezení na konkrétní agendu, pro kterou bude importní karta dostupná.
 5. Dále si nadefinujeme objekty Bankovních výpisů, které budeme importovat.  
  Ve spodní části v “seznamu objektů” zvolíme “přidat” a v okně “Nastavení pro import…” zahájíme výběr objektu tlačítkem s třemi tečkami
 6. Ze seznamu vybereme “Bankovní výpisy” (v sekci Banka) a potvrdíme tlačítkem “OK”. 
 7. V nastavení Bankovního výpisu na záložku “Obecné” zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. Potvrdíte tlačítkem OK.
 8. Dále na záložce “Obecné” se proklikněte do nastavení výchozí skupiny “Nezařazeno”.
 9. Zde potřebujete nastavit pro nespárované příjmové i výdajové položky předdefinovanou předkontaci. U “Nespárovaných položek” v obou případech výběr zahájíme tlačítkem s třemi tečkami .
 10. Zde v obou případech vyberte (případně si vytvoříme) nejvhodnější předkontaci, která se bude doplňovat k nenapárovaným bankovním dokladům a výběr vždy potvrdíme tlačítkem “OK”. 
 11. Takto nastavenou konfiguraci skupiny uzavřete tlačítkem OK. 
 12. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Položka bankovního výpisu” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označte tento řádek a zvolte tlačítko “Opravit”.
 13. Na záložce obecné zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. 
 14. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
  Toto nastavení Položky bankovního dokladu znemožňuje duplicitní import jednotlivých transakcí z Fidoo.
 15. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Účet” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označte tento řádek a zvolte tlačítko “Opravit”.  
 16. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 17. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Předkontace” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označte tento řádek a zvolte tlačítko “Opravit”. 
 18. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 19. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Členění DPH” (pod sekcí “Bankovní výpisy”). Označte tento řádek a zvolte tlačítko “Opravit”. 
 20. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK.  
 21. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Měny” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označte tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 22. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 

Nastavení potvrdíme tlačítkem OK vlevo nahoře.  
Nastavení Importní karty Bankovní výpisy pro import Transakcí na kartách a na Fidoo účtu z Fidoo do bankovních dokladů v Money S5 je tímto hotovo. 

Export z Fidoo

Exportovat Karetní transakce lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Moje FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat transakce duplicitně a vyexportovat transakce, které nejsou ještě zúčtovány (tj. jsou ve stavu “blokace”).
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
  (Moje FinanceKartyTransakce)
  nebo
  (Týmové Finance – Karty – Transakce)
  nebo
  (Firemní FinanceKartyTransakce)
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

   

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na kartách zvolte volbu Export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

   

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S5 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

   

  Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export transakcí na kartě. 

   

 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a exportovací proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.

   

 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.

   

 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.

   

 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na kartách ve všech
  dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S5 a uložte si ho na disk počítače, kde ho
  později budete schopni najít.


  Export karetních transakcí je hotov.

Import do Money S5

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku “Import z XML” např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” si zvolte a kliknutím označte tu kartu konfigurace importu, kterou jste si dříve pro import z Fidoo připravili (viz sekce “Příprava a nastavení na straně Money S5“). Z horní nabídky zvolte tlačítko “Importovat”. 
 4. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce “Export z Fidoo”). Výběr potvrďte tlačítkem “Otevřít”.
 5. Po potvrzení se spustí Import Karetních Transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Money S5 podle pravidel uvedených výše (Viz sekce Transformační pravidla“). 

  Import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Money S5 je hotov.
 6. V Money S5 se importované bankovní výpisy najdou v části Banka – Bankovní výpisy. Zde každý importovaný soubor je veden jako samostatný výpis a v něm jsou pak jednotlivé importované transakce.

 7. Importované bankovní doklady nyní můžete napárovat na dříve importované Faktury Přijaté a Závazkové Doklady. Pro spuštění párování použijte tlačítko “Párovat úhrady”. 
 8. Tím se spustí proces párování úhrad na FP a ZD. 
 9. Pokud se při párování dohledají FP a ZD se stejným párovacím znakem jako mají BD, dojde k napárování úhrady za FP nebo ZD. 

Nastavení firmy

Nastavení Fidoo účtu

 1. Sekce Nastavení Firma Fidoo účet.
 2. V kolonce Generování automatických výpisů klikněte na Změnit nastavení.
  Generování výpisů
 3. Klikněte na Přepínač možností zapněte možnost nastavení.
 4. Zvolte formát, frekvenci a způsob zaslání a Potvrďte.

Nastavení zasílání faktur

 1. Sekce Nastavení – Firma – Fakturace 
 2. Tlačítkem  aktivujete/deaktivujete zasílání faktur e-mailem 
 3. Zaškrtnutím klíčové role, volbou uživatele nebo zadáním adresy zvolte, komu bude zasílána faktura e-mailem a Uložte změny. 

Nastavení osobního vyúčtování

 1. Sekce Nastavení – Firma – Osobní vyúčtování.
 2. Zvolte frekvenci osobního vyúčtování a Uložte.

Nastavení osobního vyúčtování

Výpisy vám budou zasílány podle vámi zvoleného způsobu a zároveň se uloží v aplikaci v sekci Firemní financeFidoo účet – záložka Výpisy.

Návody na integrace – Money S5 export Transakcí na Fidoo účtu

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S5 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
  (NastaveníIntegraceMoney S5).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S5.

  TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části “Karetní transakce” a zároveň v části “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S5 a vy na tomto bankovním účtu v Money S5 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).

  Pokud si v Money S5 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Karetní transakce a zkratku druhého do části Transakce na Fidoo účtu, tak docílíte toho, že Money S5 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (NastaveníIntegraceMoney S5).

Příprava a nastavení na straně Money S5

V Money S5 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování: 

Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S5 do modulu „Import z XML“.

V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky: 
      1. krok: přidat nový objekt “Bankovní výpisy”
            a. klíč neexistuje „Přidat“ 
            b. klíč existuje „Editovat“ 
            c. klíč chybí „Přidat“ 
           d. klíč duplicitní „Chyba“ 

      2. krok: v objektu si najdeme řádek “Položka bankovního výpisu”:
           a. klíč neexistuje „Přidat“ 
           b. klíč existuje „Editovat“ 
           c. klíč chybí „Přidat“ 
           d. klíč duplicitní „Chyba“
           e. spojovací údaj “Číslo dokladu”      

 • Typ dokladu by měl mít min. tyto parametry: 
  – Číselnou řadu 
  – Předkontaci v případě potřeby zaúčtování 
  – Členění DPH v případě potřeby zaúčtování 

Pozn.: Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import karetních transakcí z Fidoo účtu, nemusíte zakládat novou Kartu pro XML import, ale můžete již hotovou Importní konfiguraci (tzv. kartu) použít jak pro import transakcí na Fidoo účtu, tak na import transakcí na kartách. 

A teď postupně krok po kroku, jak nastavit jednu společnou importní konfigurační kartu pro Bankovní Doklady (BD): 

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku Import z XML např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” zvolte položku “Přidat” vytvořte si tak novou kartu konfigurace importu.
 4. Na nové kartě importu si zvolte její Název, kód a volitelně i omezení na konkrétní agendu, pro kterou bude importní karta dostupná.
 5. Dále si nadefinujte objekty Bankovních výpisů, které budeme importovat.  
  Ve spodní části v “seznamu objektů” zvolíme “přidat” a v okně “Nastavení pro import…” zahájíme výběr objektu tlačítkem s třemi tečkami
 6. Ze seznamu vyberte “Bankovní výpisy” (v sekci Banka) a potvrďte tlačítkem “OK”. 
 7. V nastavení Bankovního výpisu na záložku “Obecné” zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. Potvrdíte tlačítkem OK.
 8. Dále na záložce “Obecné” se proklikněte do nastavení výchozí skupiny “Nezařazeno”.
 9. Zde potřebujete nastavit pro nespárované příjmové i výdajové položky předdefinovanou předkontaci. U “Nespárovaných položek” v obou případech výběr zahájíte tlačítkem s třemi tečkami .
 10. Zde v obou případech vyberte (případně si vytvořte) nejvhodnější předkontaci, která se bude doplňovat k nenapárovaným bankovním dokladům a výběr vždy potvrdíte tlačítkem “OK”. 
 11. Takto nastavenou konfiguraci skupiny uzavřete tlačítkem OK. 
 12. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Položka bankovního výpisu” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označte tento řádek a zvolte tlačítko “Opravit”.
 13. Na záložce obecné zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. 
 14. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
  Toto nastavení Položky bankovního dokladu znemožňuje duplicitní import jednotlivých transakcí z Fidoo.
 15. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Účet” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označte tento řádek a zvolte tlačítko “Opravit”.  
 16. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 17. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Předkontace” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označte tento řádek a zvolte tlačítko “Opravit”. 
 18. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 19. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Členění DPH” (pod sekcí “Bankovní výpisy”). Označte tento řádek a zvolte tlačítko “Opravit”. 
 20. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK.  
 21. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Měny” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označte tento řádek a zvolte tlačítko “Opravit”. 
 22. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 

Nastavení potvrďte tlačítkem OK vlevo nahoře.  
Nastavení Importní karty Bankovní výpisy pro import Transakcí na kartách a na Fidoo účtu z Fidoo do bankovních dokladů v Money S5 je tímto hotovo. 

Export z Fidoo

Exportovat Transakce na Fidoo účtu lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad seznamem transakcí na Fidoo účtu (Firemní Finance – Fidoo účet – Transakce).
2. V účetní agendě v části Export Fidoo účtu.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně a vyexportovat transakce, které nejsou ještě zúčtovány (tj. jsou ve stavu “blokace”).
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem transakcí na Fidoo účtu 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad seznam transakcí na Fidoo účtu.
  (Firemní Finance – Fidoo účet – Transakce)
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export.
  (Firemní Finance – Fidoo účet – Transakce).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na Fidoo účtu zvolte volbu Export
  (Firemní Finance – Fidoo účet – Transakce).

   

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S5 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat (Firemní Finance – Fidoo účet – Transakce).

   

  Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export Fidoo účtu.
 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a exportovací proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.
 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.
 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.
 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na kartách ve všech
  dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S5 a uložte si ho na disk počítače, kde ho
  později budete schopni najít.


  Export transakcí na Fidoo účtu je hotov.

Import do Money S5

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku “Import z XML” např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” si zvolte a kliknutím označte tu kartu konfigurace importu, kterou jste si dříve pro import z Fidoo připravili (viz sekce “Příprava a nastavení na straně Money S5“). Z horní nabídky zvolte tlačítko “Importovat”. 
 4. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce “Export z Fidoo”). Výběr potvrďte tlačítkem “Otevřít”.
 5. Po potvrzení se spustí Import Transakcí na Fidoo účtu do Bankovních dokladů v Money S5 podle pravidel uvedených výše (Viz sekce “Transformační pravidla”). 

  Import Transakcí na Fidoo účtu do Bankovních dokladů v Money S5 je hotov.

 6. V Money S5 se naimportované bankovní výpisy najdou v části Banka – Bankovní výpisy. Zde každý importovaný soubor je veden jako samostatný výpis a v něm jsou pak jednotlivé naimportované transakce.

Integrace na účetní program

Příprava na integraci

 1. Zjistěte, do jakého účetního systému budete data přenášet.
 2. Podívejte se na naše webové stránky (Exporty a integrace), jaký způsob přenosu dat pro váš účetní systém nabízíme.
  Podrobné návody pro jednotlivé účetní systémy také najdete níže v sekci Podporované systémy nebo je naleznete v návodech pro účetní (oddíl Exporty a integrace).
 3. Pokud si s nastavením nebudete vědět rady, kontaktujte zákaznickou linku (+420 290 290 290).

Podporované systémy

Money S3

 1. Sekce Nastavení – Integrace.
 2. Klikněte na , doplňte název pokladny a účtu a Uložte.

Napojení přes API

Fidoo public API poskytuje komplexní informace o datech, které jsou obsaženy v cloudové aplikaci Fidoo a mohou být díky tomuto API distribuovány a vyměňovány s libovolných systémem. Současná verze Fidoo API je umístěna na https://api.fidoo.com/v2/ a obsahuje: 

 • Sledování karetních transakcí
 • Přehledy o uživatelích aplikace
 • Přehled o Fidoo kartách
 • Orientace v parametrech a zůstatcích na Fidoo kartách
 • Vytvoření nového uživatele a objednání osobní Fidoo karty
 • Dobití a odbití osobní a týmové karty 

Pro přístup k datům přes public API je potřeba získat API klíč. Ten může vygenerovat hlavní správce v aplikaci Fidoo.

Návody na integrace – Money S5 export Nastavení transakcí na hotovosti

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S5 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
  (NastaveníIntegraceMoney S5).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S5
  (NastaveníIntegraceMoney S5).

   

Příprava a nastavení na straně Money S5

V Money S5 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:
Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S5 do modulu „Import z XML“.

 • V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky:
  1. krok: přidat nový objekt „Pokladní doklad“
        a. klíč neexistuje „Přidat“ 
        b. klíč existuje „Editovat“ 
        c. klíč chybí „Přidat“ 
        d. klíč duplicitní „Chyba“ 
 • Všechny konfigurované typy dokladu by měl mít min. tyto parametry::
  • číselnou řadu 
  • předkontaci v případě potřeby zaúčtování
  • členění DPH v případě potřeby zaúčtování

A teď postupně krok po kroku, jak nastavit importní konfigurační kartu pro Pokladní Doklady (PD): 

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku “Import z XML” např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”.
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” zvolte položku “Přidat” vytvořte si tak novou kartu konfigurace importu. 
 4. Na nové kartě importu si zvolte její Názevkód a volitelně i omezení na konkrétní agendu, pro kterou bude importní karta dostupná.
 5. Dále si nadefinujeme objekt Pokladních Dokladů, které budeme importovat.  
  Ve spodní části v “seznamu objektů” zvolíme “přidat” a v okně “Nastavení pro import…” zahájíme výběr objektu tlačítkem s třemi tečkami. 
   

 6. Ze seznamu vybereme Pokladní Doklady (v sekci Pokladnaa potvrdíme tlačítkem “OK”. 

 7. V nastavení Pokladního dokladu na záložce obecné zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. 

 8. V nastavení Pokladního dokladu jděte ještě na záložku “Spojovací údaje”. Zde zkontrolujte, zda je zaškrtnuto “Použít primární klíč jako spojovací údaj”, a případně zaškrtněte. Potvrdíme tlačítkem OK.

 9. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Členění DPH” (pod sekcí “Pokladní doklad“). Označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 

 10. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK.

 11. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Účet” (pod sekcí “Pokladní Doklad”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 12. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 13. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Předkontace” (pod sekcí “Pokladní doklad”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 14. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 15. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Měny” (pod sekcí “Pokladní Doklad”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 16. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 17. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Pokladna” (pod sekcí “Pokladní Doklad”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 18. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 

  Nyní je nová konfigurace importu Hotovostních Transakcí z Fidoo do Pokladních dokladů v Money S4 připravena.

Varianta s modulem XML DE Profi 

Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu, která Vám umožní během importu transakce např. rovnou párovat na pokladní doklady na příslušné přijaté faktury nebo závazkové dokumenty. 

Nastavení opět provedeme prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedeme i prvotní nastavení.  

 1. V sekci Pokladní doklady zvolíme volbu XML přenosy Import z XML.


 2. Zvolíme Výběr nastavení a dále zvolíme _PD (pokladní doklady). Dále pokračujeme tlačítkem vedle “výběru nastavení” do editace konfigurace položky _PD (pokladní doklady).


 3. V editaci konfigurace zpracování _PD (pokladní doklady) vytvoříme vlastní konfiguraci zpracování tím, že vytvoříme kopii stávající konfigurace a uložíme si jí jako naší novou konfiguraci zpracování bankovních dokladů s novým názvem a značkou. Případně můžeme opravit nějakou stávající konfiguraci
  nebo si vytvořit čistou novou.

 4. Následně si v této vlastní konfiguraci zpracování můžeme nastavit svá vlastní pravidla, která se při importu použijí včetně např. automatického párování rovnou při importu.

 5. Podobným způsobem si zde nastavíme i číselné řady, předkontace, členění DPH, případně další parametry, které se mají použít při importu.

Export z Fidoo

Exportovat hotovostní transakce lze ve Fidoo nad jakýmkoliv seznamem hotovostních transakcí (např. Moje FinanceHotovostTransakce).
Zde lze vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam hotovostních transakcí
  (Moje FinanceHotovost – Transakce)
  nebo
  (Týmové FinanceHotovost – Transakce)
  nebo
  (Firemní FinanceHotovost – Transakce)
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance Hotovost – Transakce).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem hotovostních transakcí zvolte volbu Export
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost – Transakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S5 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce).

  Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

  Export hotovostních transakcí je hotov.

Import do Money S5

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku “Import z XML” např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 

 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 

 3. V rámci sekce “Import z XML” si zvolte a kliknutím označte tu kartu konfigurace importu, kterou jste si dříve pro import z Fidoo připravili (viz sekce “Příprava a nastavení na straně Money S5“). Z horní nabídky zvolte tlačítko “Importovat”. 

 4. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce “Export z Fidoo”). Výběr potvrďte tlačítkem “Otevřít”. 
 5. Po potvrzení se spustí Import Hotovostních Transakcí z Fidoo do Pokladních Dokumentů v Money S5 podle pravidel uvedených výše (Viz sekce “Transformační pravidla”).

  Import výdajů z Fidoo do Přijatých faktur a Závazkových dokumentů je hotov. 

Export výdajů

Vytvoření exportu výdajů

 1. Sekce Účetní agenda Export výdajů.
 2. Zvolte Nastavit filtr (vpravo), zadejte potřebné údaje a potvrďte kliknutím na Filtrovat výdaje.
 3. Klikněte na Exportovat (vpravo dole), vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu výdajů

 1. Sekce Účetní agenda Export výdajů.
 2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu výdajů

 1. Sekce Účetní agenda Export výdajů.
 2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.

Nejčastější dotazy k exportu výdajů

 1. V sekci Moje/Firemní finance → Výdaje.
 2. Klikněte na tlačítko s šipkou Exportovat výdaje a zvolte S účtenkami.
 3. Do počítače se stáhne zip soubor obsahující účtenky ve formátu, ve kterém byly přidány do aplikace.

Mějte na paměti, že nastavení filtru ovlivní, jaká data (a účtenky) budou stažena. 

Export karetních transakcí

Vytvoření exportu karetních transakcí

 1. Sekce Účetní agenda Export karetních transakcí.
 2. Zvolte období (vpravo nahoře) a zadejte Exportovat.
 3. Vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu karetních transakcí

 1. Sekce Účetní agenda Export karetních transakcí.
 2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu karetních transakcí

 1. Sekce Účetní agenda Export karetních transakcí.
 2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.

Nejčastější dotazy k exportu karetních transakcí

Protože peněženka je vždy jedna pro jednu měnu a zaměstnance, stačí využít filtrování transakcí dle měny. Najdete jej v sekci Moje/Firemní finance → Hotovost pod záložkou Transakce.

Návody na integrace – Pohoda export Karetních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Pohodu zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte. 
  (NastaveníIntegraceSpecifický formát Pohoda)
 2. V detailu nastavení exportního formátu pro Pohodu si v komponentě “Karetní transakce” nastavte: 
        a) IČ Vaší firmy shodné s IČ Vaší firmy nastavené v Pohodě (v případě rozdílných IČ v tomto nastavení import do Pohody vůbec neproběhne). 
        b) zkratku bankovního účtu shodně tak, jak máte označenou příslušnou banku v Pohodě (v případě, že zde bude vyplněna zkratka banky, která v Pohodě není definovaná, případně nebude vyplněno nic, tak se při importu do Pohody použije Výchozí Banka nastavená v Pohodě) – viz “Příprava a nastavení na straně Pohody”.

  TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části “Karetní transakce” a zároveň v části “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Pohodě a vy na tomto bankovním účtu v Pohodě uvidíte přehled a stav, kolik máte všech finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách dohromady). 
  Pokud si v Pohodě založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce “Karetní transakce” a zkratku druhého do části “Transakce na Fidoo účtu”, tak docílíte toho, že Pohoda povede odděleně přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a odděleně na Fidoo účtu. 

  (NastaveníIntegraceSpecifický formát Pohoda

 3. (Volitelně) Vytvořte si nákladová střediska shodně s tím, jaký máte nastavený seznam nákladových středisek v Pohodě. 
  (NastaveníVýdajeNákladová střediska)
 4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Členění DPH v Pohodě. 
  (NastaveníVýdajeČlenění DPH)
 5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Předkontací v Pohodě. 
  (NastaveníVýdajePředkontace)
 6. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Zakázek v Pohodě 
  (NastaveníProjekty

Příprava a nastavení na straně Pohody

V aplikaci Pohoda je potřeba zkontrolovat případně nastavit zejména následující oblasti: 

 • Přidat (či zvolit existující) Banku, kam budete importovat karetní transakce z Fidoo a zkratku této banky následně propsat do nastavení ve Fidoo (Viz Nastavení na straně Fidoo).

Pokud nebude v Pohodě vybrána a ve Fidoo nastavena žádná konkrétní zkratka banky, nebo pokud bude nastavena zkratka banky, která v Pohodě není definována, Pohoda při importu zařadí bankovní doklady do výchozí banky nastavené v Pohodě. 

Pokud jste tyto nastavení již provedli v rámci importu Transakcí na Fidoo účtu, nemusíte už nic dalšího nastavovat. Import karetních transakcí bude v pořádku fungovat. 

TIP: Pokud si nastavíte stejnou Banku pro “Karetní transakce” i “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do této jedné Banky v Pohodě a vy na tomto bankovním účtu v Pohodě uvidíte přehled a stav, kolik máte všech finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách dohromady). 
Pokud si v Pohodě pro Fidoo založíte 2 bankovní účty, jeden z nich použijete pro “Karetní transakce” a druhý pro “Transakce na Fidoo účtu”, tak docílíte toho, že Pohoda povede odděleně přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a odděleně na Fidoo účtu. 

 1. V horním menu zvolte “nastavení a dále “Bankovní účty”. 
 2. Zde přidejte nový bankovní účet pro bankovní doklady z Fidoo. Pomocí ikony “Nový” založte nový záznam a v něm vyplňte zkratku, číslo účtu a banku (pozn.: Číslo Fidoo účtu najdete ve Fidoo v menu Firemní financeFidoo účet), dále si zkontrolujte vhodný analytický účet a nový záznam uložte. Zvolenou zkratku založeného bankovního účtu nezapomeňte propsat do nastavení integrace ve Fidoo (Viz Nastavení na straně Fidoo).

  Nyní jsou nastavení potřebná pro import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Pohodě připravena. 

Export z Fidoo

Exportovat Karetní transakce lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem karetních transakcí (např. Firemní Finance – Karty – Transakce).
2. V účetní agendě v části “Export karetních transakcí”.

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat transakce duplicitně. Nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem transakcí 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
  (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – KartyTransakce)

 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – KartyTransakce)

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na kartách zvolte volbu Export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Pohoda a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

  Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export transakcí na kartě. 

   

 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.
 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.
 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.
 5. Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na kartách ve všech
  dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Pohodu a uložte si ho na disk počítače, kde ho
  později budete schopni najít.

  Export karetních transakcí je hotov.

Import do Pohody

 1. horním menu “Soubor” zvolte položku “Datová komunikace a dále XML import/export“.  

   

 2. Nejprve označíme Exportní soubor z Fidoo jako “Vstupní soubor” pro Import do Pohody. Hledání souboru zahájíme tlačítkem se třemi tečkami . 


 3. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce “Export z Fidoo“). Výběr potvrďte tlačítkem “Otevřít”. 


 4. Zkontrolujte si, že umístění pro výstupní zprávu je nazvané jinak než vstupní soubor (aby se vstupní soubor výstupní zprávou nepřepsal) a potvrďte tlačítkem “Další”. 
 5. Zvolte, co se má stát s importním souborem po dokončení importu a zahajte import tlačítkem Dokončit. Tím se spustí import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Pohodě.

   
 6. Po dokončení importu se zobrazí výsledná zpráva o tom, jak import dopadl. Potvrďte tlačítkem “Dokončit”. 
 7. Import Bankovních dokladů z Karetních transakcí ve Fidoo do Pohody je dokončen a v sekci Banka jsou všechny importované Bankovní doklady vidět.


  Import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Pohodě je hotov.  

 8. Pro automatickou likvidaci (neboli párování) bankovních dokladů s přijatými fakturami a závazky z Fidoo si nejprve označte bankovní doklady, které chcete likvidovat a pak jděte na tlačítko “Operace” a zvolte položku “Automatická likvidace”. 
 9. V prvním okně průvodce pro automatickou likvidaci nechte zvolená pravidla pro “výpisy” a pokračujte tlačítkem další.
 10. Zkontrolujte si výsledky procesu likvidace a průvodce ukončete tlačítkem “Další”.
 11. Likvidace bankovních dokladů je úspěšně hotova. U bankovních dokladů, které byly úspěšně zlikvidovány Pohoda přepíše text bankovního dokladu na popis způsobu likvidace (“Úhrada …”) a ve sloupci “Likv.hradí” je uvedena částka, která byla bankovním dokladem zlikvidována. Text, který byl původně na bankovním dokladu najdete v původním znění v poli “Poznámka”. O nic tedy tímto krokem nepřijdete.

Export cesťáků

Vytvoření exportu cesťáků

 1. Sekce Účetní agenda Export cesťáků.
 2. Zvolte období (vpravo nahoře) a zadejte Exportovat.
 3. Vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu cesťáků

 1. Sekce Účetní agenda Export cesťáků.
 2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu cesťáků

 1. Sekce Účetní agenda Export cesťáků.
 2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.