Výdaje Money S3

Schema

Obecný popis

Verze 210929_001_MJI

Integrace Fidoo na Money S3 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S3.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S3 od společnosti Solitea. V Money S3 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.
Výdaje se do Money S3 importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý  korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Money S3 dostávají jako přijaté faktury.
Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Transformační pravidla

Verze 211012_001_MJI

 1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
  – V případě CZK se rozhoduje, zda jsou nižší nebo vyšší než 10.000
        – V případě 10.000 a vyšší se tvoří faktura přijatá a nová zkratka předkontace
        – V případě nižší než 10.000 se tvoří závazkový doklad
  – V případě cizí měny jsou všechny doklady faktury přijaté a tvoří se nová zkratka předkontace
 2. Pravidla pro Předkontace
  – Při importu nákladových položek z Fidoo do Money S3 se nejprve vytvoří zkratky předkontací pro
  potřeby zaúčtování faktur přijatých
  – Zkratka předkontace se rovná zkratce předkontace v aplikaci Fidoo
  – Předkontace obsahují účet MD i D dle účtu, který byl zadán v aplikaci Fidoo
  – Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S3 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.
 3. Pravidla pro faktury přijaté
  – V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena.
  – V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH.
  – V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%.
  – Rozlišuje se zde typ úhrady – kartou nebo hotově.
  – V případě, že není zadána zkratka. členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží 19Ř00P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41.
  – V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz dle programu Money S3.
  – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
  hodnoty.
  – Párování takto naimportovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě FIdoo karet probíhá přes párovací znak „Short ID“ (resp. jeho číselná část) výdaje z Fidoo propsané do položky „párovací znak“ nebo „variabilní znak“.
  – Párování takto naimportovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě karet KB probíhá přes párovací znak „entry_reference“ z transakce KB propsané do položky „párovací znak“ nebo „variabilní znak“.

  3.1. Princip importu výdaje bez položek do agendy „Faktury přijaté“
  Do agendy „Faktury přijaté“ jsou importovány tuzemské výdaje s hodnotou nad 10 000 Kč a k tomu i všechny výdaje zahraniční. Tato kapitola popisuje případ importu zahraničního výdaje, který neobsahuje žádné položky.  
  Při importu výdaje vznikne i 1 normální položka, která přebírá data z hlavičky výdaje.  

  Přijatá faktura v Money S3:


  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:


  Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Přijaté faktury“ v Money S3:  
  Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“, 
  Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“, 
  Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje, 
  Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“, 
  Položky faktury 
  Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši) 
  Kurz – týká se pouze zahraničního výdaje a jeho hodnota se vypočítá jako podíl částky v Kč a částky v původní měně, zaokrouhlená na dvě desetinná místa 
  Typ ceny – základ daně (tj. hodnota „Bez DPH“) 
  Poznámka – týká se pouze zahraničního výdaje – jedná se o text následující struktury: Kurz je: (kurz). Měna je: (měna výdaje).   
  Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek.

  3.2. Princip importu výdaje s položkami do agendy „Faktury přijaté“.
  Tato kapitola popisuje případ importu tuzemského výdaje s položkami, a to s částku nad 10 000 Kč. Každá z položek výdaje se naimportuje jako jedna normální položka.
    
  Přijatá faktura v Money S3:


  A její položka:


  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:


 4. Pravidla pro Závazkové dokumenty
  – Při importu se rozhoduje, zda se jedná o doklad v CZK nebo cizí měně, přičemž doklady v CZK s částkou nižší než 10.000 se importují do závazkových dokladů,
  – U existenci položek a sazeb DPH zde platí stejná pravidla jako u faktur přijatých,
  – Do závazkových dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovací.
  – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá regex \[0-9]+ => pouze numerické
  hodnoty.

  4.1. Princip import výdaje bez položek do agendy „Závazky“
  Importovaný záznam se 2 rozúčtovacími položkami, které odpovídají celkové částce výdaje. Jedna z položek odpovídá základu daně a druhá samotné dani DPH v definované výši.   
   
  Závazkový doklad v Money S3:  


  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:


  Algoritmy použité při transformaci dat mezi Fidoo aplikací a agendou „Závazky“ v Money S3:  
  – Popis dokladu – použije se „poznámka“, pokud není vyplněna, pak se použije „název výdaje“, 
  – Variabilní (Párovací) symbol – odpovídá krátkému ID výdaje bez předpony „EX-“, 
  – Datum DUZP – použije se „datum zdanitelného plnění“, pokud není vyplněno, pak datum vytvoření výdaje, 
  – Poznámka – jedná se o text následující struktury: „poznámka“ + „Adresa: (adresa obchodníka)“ + „Držitel karty: (číslo zaměstnance)“, 
  – Položky závazku: 
        – Popis – představuje „popis položky“ doplněný o typ položky, konkrétně text „- Základ“ (= základ daně) či text „- DPH“ (= daň DPH v definované výši) 
  – Ostatní údaje se přebírají bez podmínek – podle výše uvedených obrazovek. 

  4.2 Princip importu výdaje s položkami do agendy „Závazky“ 
  Tato kapitola popisuje případ importu výdaje s položkami. Každá z položek výdaje se naimportuje jako dvě rozúčtovací položky. Jedna z nich odpovídá základu daně a druhá dani DPH.  
   
  Závazkový doklad v Money S3:  


  Odpovídající výdaj ve Fidoo aplikaci:


Struktura a popis dat

Verze 210820_001_JMA

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Verze 210820_001_MJI

Sem přijde odkaz na soubory:
• Výdaje s účtenkami: Export_vydaju_2021-05-19_2021-07-29.zip
• Výdaje bez účtenek: Export_vydaju_2021-05-19_2021-07-29-2.zip

V tomto návodu najdete

Nenašli jste, co jste hledali?

Mohlo by se hodit

Utekl vám začátek Fidoo? Dožeňte to během několika minut s Fidoo akademií.

Už máte mobilní aplikaci Fidoo?

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Chci Cashbot i Fidoo

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Chcete se podílet na zlepšování Fidoo?

Věnujte nám minutku a sdělte nám svůj názor na naše uživatelské prostředí. 

Ale no tak... Řekli jsme přeci bez papírů.

Raději si tuto stránku uložte mezi oblíbené, ať se k ní můžete kdykoli vrátit.

Zdigitalizovat i firemní finance

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Méně stresoo pro účetní

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.