Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace Money S3 Návody na integrace – Money S3 export Výdajů

Návody na integrace – Money S3 export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
  (NastaveníIntegraceMoney S3)


 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu a zkratku pokladny shodně tak, jak je máte označené v Money S3.
  (NastaveníIntegraceMoney S3)


 3. (Volitelně) Vytvořte si nákladová střediska shodně s tím, jaký máte nastavený seznam nákladových středisek v Money S3.
  (NastaveníVýdajeNákladová střediska)


 4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Členění DPH v Money S3.
  (NastaveníVýdajeČlenění DPH)


 5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací shodně s tím, jaký máte nastavený seznam předkontací v Money S3.
  (Nastavení  – Výdaje – Předkontace) 


 6. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Zakázek v Money S3.
  (NastaveníProjekty)

                                   

Příprava a nastavení na straně Money S3

V Money S3 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:

 • při importu je potřeba zadat typ dokladu pro příjmy i výdaje
 • typ dokladu by měl mít min. tyto parametry:
  – Číselnou řadu 
  – Předkontaci v případě potřeby zaúčtování 
  – Členění DPH v případě potřeby zaúčtování

Celé toto nastavení (a později i proces importu) v Money S3 bez modulu XML DE Profi je potřeba provést na dvakrát. Jednou v agendě Závazky a po druhé separátně v agendě Přijaté faktury.

Nastavení provedete tak, že projdete celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíte všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijete nastavené konfigurace.

 1. V sekci Závazky zvolte volbu XML PřenosyImport z XML.
 2. Ponecháte vybranou volbu “výběr nastavení” a přes roletku se dostanete do seznamu nastavení pro konkrétní typ dokladu, kde vyberete _PH+ZV.
 3. Nyní zvolte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami.  
 4. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem „Otevřít”.
 5. Nyní si vyberete typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”. 
 6. Vytvoříte si nový Závazkový typ účetního dokladu pro Fidoo výdaje anebo si zvolíte některý z již existujících a upravíte ho tlačítkem “Opravit”.
 7. Zvolíte si vhodnou zkratku a název Závazkového typu účetního dokladu a na záložce “Podrobnosti” zkontrolujete (případně doplníte) Číselnou řadu, Předkontaci v případě potřeby zaúčtování a Členění DPH v případě potřeby zaúčtování. Změny uložíte tlačítkem OK.
 8. Vyberete upravený typ účetního dokladu a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
 9. Zkontrolujte si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 10. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 dle nastavených pravidel (viz “Popis exportního formátu” – “Transformační pravidla”).
 11. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 12. Import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Závazky jsou nyní v Money S3 vidět.
 13. Nyní musíte celý postup ještě jednou zopakovat a z toho samého exportního souboru výdajů provést ještě jeden import do Money S3 s prvotním nastavením. Tentokráte do agendy Faktury přijaté.
  V sekci Faktury přijaté zvolte volbu “XML Přenosy” – „Import z XML“.
 14. Ponecháte vybranou volbu “výběr nastavení” a přes roletku se dostanete do seznamu nastavení pro konkrétní typ dokladu, kde vyberte _FP+FV.
 15. Nyní zvolíte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami. 
 16. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem Otevřít.
 17. Nyní si vyberte typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”.
 18. Vytvoříte si nový typ Přijatých faktur pro Fidoo výdaje anebo si zvolíte některý z již existujících a upravíte ho tlačítkem “Opravit”.
 19. Zvolíte si vhodnou zkratku a název Typu přijaté faktury, zkontrolujete (případně doplníte) Číselnou řadu, Předkontaci, a v případě potřeby zaúčtování – Členění DPH.
  Změny uložíte tlačítkem OK.
 20. Vyberete upravený typ Přijatých faktur a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
 21. Zkontrolujete si, že máte zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíte tlačítkem “Dokončit”.
 22. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Faktur Přijatých dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátu – Transformační pravidla).
 23. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 24. Import Výdajů z Fidoo do Faktur přijatých v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Přijaté faktury jsou nyní v Money S3 vidět.
 1. V sekci Závazky zvolte volbu XML PřenosyImport z XML.
 2. Ponecháme vybranou volbu “výběr nastavení” a přes tlačítko v třemi tečkami se dostaneme do konfigurace zpracování importů.
 3. Zde si vytvoříme novou konfiguraci XML přenosu. Ušetříme si práci tím, že si zvolíme existující konfiguraci a naši novou vytvoříme jako kopii již existující konfigurace. Zvolíme tedy Konfiguraci s názvem “_FP+FV – faktury přijaté a vydané” a pokračujeme dále tlačítkem “Kopírovat”.
 4. V nové konfiguraci jděte na záložku “Filtr entit” a následně na “Doklady”. Zde zrušte zaškrtnutí Faktur vydaných a zaškrtněte Závazky tak, aby se tato konfigurace prostě týkala jen Závazků a Faktur přijatých.
 5. Na záložce “Seznamy” zaškrtneme “Předkontace”.
 6. Zvolíme si vhodnou zkratku a popis celé konfigurace (Např. zkratku “FP+ZV” a popis “Faktury přijaté a Závazky z Fidoo) a dáme uložit tlačítkem OK.
 7. Nově vytvořenou konfiguraci XML přenosu v seznamu vybereme a výběr potvrdíme tlačítkem OK..
 8. S vybranou novou konfigurací nastavení pokračujeme přes tlačítko “Další”.
 9. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
 10. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
 11. Nyní si vybereme typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”.
 12. Vytvoříme si nový Závazkový typ účetního dokladu pro Fidoo výdaje anebo si zvolíme některý již existujících a upravíme ho tlačítkem “Opravit”.
 13. Zvolíme si vhodnou zkratku a název Závazkového typu účetního dokladu a na záložce “Podrobnosti” zkontrolujeme (případně doplníme) Číselnou řadu, Předkontaci v případě potřeby zaúčtování a Členění DPH v případě potřeby zaúčtování. Změny uložíme tlačítkem OK.
 14. Vybereme upravený typ účetního dokladu a výběr potvrdíme tlačítkem OK.
 15. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 16. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 dle nastavených pravidel (viz “Popis exportního formátu” – “Transformační pravidla”).
 17. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 18. Import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Závazky jsou nyní v Money S3 vidět.
 19. Nyní musíme celý postup ještě jednou zopakovat a z toho samého exportního souboru výdajů provést ještě jeden import do Money S3 s prvotním nastavením. Tentokráte do agendy Faktury přijaté.
  V sekci Faktury přijaté zvolte volbu “XML Přenosy” – „Import z XML“.
 20. Ponecháme vybranou volbu “výběr nastavení” a zvolíme konfiguraci zpracování importů pro Závazky a Faktury přijaté, kterou jsme si dříve připravili, a pokračujeme tlačítkem “Další”.
 21. Nyní zvolíme importní soubor, který jsme si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami.
 22. Vyhledáme soubor k importu, soubor označíme a pokračujeme tlačítkem Otevřít.
 23. Nyní si vybereme typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”.
 24. Vytvoříme si nový typ Přijatých faktur pro Fidoo výdaje anebo si zvolíme některý již existujících a upravíme ho tlačítkem “Opravit”.
 25. Zvolíme si vhodnou zkratku a název Typu přijaté faktury a zkontrolujeme (případně doplníme) Číselnou řadu, Předkontaci v případě potřeby zaúčtování a Členění DPH v případě potřeby zaúčtování.
  Změny uložíme tlačítkem OK.
 26. Vybereme upravený typ Přijatých faktur a výběr potvrdíme tlačítkem OK.
 27. Zkontrolujeme si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 28. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Faktur Přijatých dle nastavených pravidel (viz Popis exportního formátu – Transformační pravidla).
 29. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 30. Import Výdajů z Fidoo do Faktur přijatých v Money S3 s prvotním nastavením konfigurace je hotov a naimportované Přijaté faktury jsou nyní v Money S3 vidět.

Varianta s modulem XML DE Profi 

Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu, která Vám bude během importu výdaje např. rovnou párovat na příslušné přijaté faktury nebo závazkové dokumenty. 

Nastavení opět provedete prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedeme i prvotní nastavení.  

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu „Import z XML“.
 2. Zvolte “Výběr nastavení” a dále “_BD (bankovní doklady)”. Dále pokračujte tlačítkem “…” vedle “výběru nastavení” do editace konfigurace položky “_BD (bankovní doklady)”.
 3. V editaci konfigurace zpracování “_BD (bankovní doklady)” vytvořte vlastní konfiguraci zpracování tím, že vytvoříte kopii stávající konfigurace a uložíte si jí jako vaší novou konfiguraci zpracování bankovních dokladů s novým názvem a značkou.

 4. Následně si v této vlastní konfiguraci zpracování můžete nastavit svá vlastní pravidla, která se při importu použijí včetně např. automatického párování rovnou při importu.

 5. Podobným způsobem si zde nastavíte i číselné řady, předkontace, členění DPH, případně další parametry, které se mají použít při importu.

Export z Fidoo

Exportovat výdaje lze ve Fidoo na dvou místech: 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní finance -> Výdaje).
2. V účetní agendě v části “Export výdaje” .

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

  .
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu “Export” 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem “Exportovat”. 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu “Vyúčtovaný” (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte “Export výdajů“. 
 2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
  Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
  Zkontrolujte výdaje, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem “Exportovat”. 

 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet. 

 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko “Stáhnout data”. 
 5. Stáhne se vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory výdajů ve všech dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici včetně scanů účetních dokladů. 
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho později budete schopni najít.

         
         Export výdajů je hotov.

Import do Money S3

Celý proces importu v Money S3 bez modulu XML DE Profi je potřeba provést na dvakrát.
Jednou v agendě Závazky a po druhé separátně v agendě Přijaté faktury.

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu “Import z XML”.
 2. Ponechte vybranou volbu “výběr nastavení”, zvolte konfiguraci zpracování importů pro Závazky a Faktury přijaté, kterou jste si dříve připravili, a pokračujte tlačítkem “Další”.
 3. Nyní zvolíte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami. 

 4. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem Otevřít.
 5. Nyní si vyberete typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”. 
 6. Vyberete typ účetního dokladu, který jste si dříve připravili (Viz Příprava a nastavení na straně Money S3) a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
 7. Zkontrolujte si, že máme zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 8. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money S3 dle nastavených pravidel (viz kapitola Transformační pravidla).
 9. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 10. Import Výdajů z Fidoo do Závazků v Money je hotov a naimportované Závazky jsou nyní v Money S3 vidět.
 11. Nyní musíte celý postup ještě jednou zopakovat a z toho samého exportního souboru výdajů provést ještě jeden import do Money S3. Tentokráte do agendy Faktury přijaté.
  V sekci Faktury přijaté zvolte volbu “XML Přenosy” – „Import z XML“.
 12. Ponecháme vybranou volbu “výběr nastavení” a zvolíte konfiguraci zpracování importů pro Závazky a Faktury přijaté, kterou jste si dříve připravili, a pokračujete tlačítkem “Další”.
 13. Nyní zvolíte importní soubor, který jste si dříve vyexportovali z Fidoo. Výběr zahájíme tlačítkem se třemi tečkami. 
 14. Vyhledáte soubor k importu, soubor označíte a pokračujete tlačítkem Otevřít.
 15. Nyní si vyberete typy dokladů, které se budou z výdajů v Money S3 vytvářet. Výběr zahájíte tlačítkem se třemi tečkami u políčka “typ dokladu”. 
 16. Vyberete typ Přijatých faktur, který jste si dříve připravili, a výběr potvrdíte tlačítkem OK.
 17. Zkontrolujete si, že máte zaškrtnuté “Dávkové zpracování”, které zařídí, že Money S3 nejprve celý soubor naimportuje a teprve pak zobrazí výstupní zprávu, jak to dopadlo. V opačném případě byste museli import každého dokladu jednotlivě potvrzovat. Import spustíme tlačítkem “Dokončit”.
 18. Spustí se import Výdajů z Fidoo do Faktur Přijatých dle nastavených pravidel (viz kapitola Transformační pravidla).
 19. Po dokončení importu si můžete zobrazit “výstupní zprávu”, jak import dopadl. Proces importu ukončíte tlačítkem “Zavřít”.
 20. Import Výdajů z Fidoo do Faktur přijatých v Money S3 je hotov a naimportované Přijaté faktury jsou nyní v Money S3 vidět.