Search
Close this search box.

Návody na integrace – Money S4 export Transakcí na Fidoo účtu

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S4 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
  (NastaveníIntegraceMoney S4).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S4.

  TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části “Karetní transakce” a zároveň v části “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S4 a vy na tomto bankovním účtu v Money S4 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).

  Pokud si v Money S4 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Karetní transakce a zkratku druhého do části Transakce na Fidoo účtu, tak docílíte toho, že Money S4 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (NastaveníIntegraceMoney S4).

Příprava a nastavení na straně Money S4

V Money S4 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování: 

Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S4 do modulu „Import z XML“.

V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky: 
      1. krok: přidat nový objekt “Bankovní výpisy”
            a. klíč neexistuje „Přidat“ 
            b. klíč existuje „Editovat“ 
            c. klíč chybí „Přidat“ 
           d. klíč duplicitní „Chyba“ 

      2. krok: v objektu si najdeme řádek “Položka bankovního výpisu”:
           a. klíč neexistuje „Přidat“ 
           b. klíč existuje „Editovat“ 
           c. klíč chybí „Přidat“ 
           d. klíč duplicitní „Chyba“
           e. spojovací údaj “Číslo dokladu”      

 • Typ dokladu by měl mít min. tyto parametry: 
  – Číselnou řadu 
  – Předkontaci v případě potřeby zaúčtování 
  – Členění DPH v případě potřeby zaúčtování 

Pozn.: Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import karetních transakcí z Fidoo účtu, nemusíte zakládat novou Kartu pro XML import, ale můžete již hotovou Importní konfiguraci (tzv. kartu) použít jak pro import transakcí na Fidoo účtu, tak na import transakcí na kartách. 

A teď postupně krok po kroku, jak nastavit jednu společnou importní konfigurační kartu pro Bankovní Doklady (BD): 

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku Import z XML např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” zvolte položku “Přidat” vytvořte si tak novou kartu konfigurace importu.
 4. Na nové kartě importu si zvolte její Název, kód a volitelně i omezení na konkrétní agendu, pro kterou bude importní karta dostupná.
 5. Dále si nadefinujeme objekty Bankovních výpisů, které budeme importovat.  
  Ve spodní části v “seznamu objektů” zvolíme “přidat” a v okně “Nastavení pro import…” zahájíme výběr objektu tlačítkem s třemi tečkami. 
 6. Ze seznamu vybereme “Bankovní výpisy” (v sekci Banka) a potvrdíme tlačítkem “OK”. 
 7. V nastavení Bankovního výpisu na záložku “Obecné” zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. Potvrdíte tlačítkem OK.
 8. Dále na záložce “Obecné” se proklikněte do nastavení výchozí skupiny “Nezařazeno”.
 9. Zde potřebujeme nastavit pro nespárované příjmové i výdajové položky předdefinovanou předkontaci. U “Nespárovaných položek” v obou případech výběr zahájíme tlačítkem s třemi tečkami.
 10. Zde v obou případech vybereme (případně si vytvoříme) nejvhodnější předkontaci, která se bude doplňovat k nenapárovaným bankovním dokladům a výběr vždy potvrdíme tlačítkem “OK”. 
 11. Takto nastavenou konfiguraci skupiny uzavřeme tlačítkem OK. 
 12. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Položka bankovního výpisu” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”.
 13. Na záložce obecné zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. 
 14. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
  Toto nastavení Položky bankovního dokladu znemožňuje duplicitní import jednotlivých transakcí z Fidoo.
 15. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Účet” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”.  
 16. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 17. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Předkontace” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 18. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 19. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Členění DPH” (pod sekcí “Bankovní výpisy”). Označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 20. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK.  
 21. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Měny” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 22. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 

Nastavení potvrdíme tlačítkem OK vlevo nahoře.  
Nastavení Importní karty Bankovní výpisy pro import Transakcí na kartách a na Fidoo účtu z Fidoo do bankovních dokladů v Money S4 je tímto hotovo. 

Export z Fidoo

Exportovat Výdaje lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Moje FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně a vyexportovat transakce, které nejsou ještě zúčtovány (tj. jsou ve stavu “blokace”).
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
  (Moje FinanceKartyTransakce)
  nebo
  (Týmové Finance – Karty – Transakce)
  nebo
  (Firemní FinanceKartyTransakce)


 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce). 3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na kartách zvolte volbu Export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce). 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

  Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export transakcí na kartě. 

 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a exportovací proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na kartách ve všech
  dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho
  později budete schopni najít.


  Export karetních transakcí je hotov.

Import do Money S4

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku “Import z XML” např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” si zvolte a kliknutím označte tu kartu konfigurace importu, kterou jste si dříve pro import z Fidoo připravili (viz sekce “Příprava a nastavení na straně Money S4“). Z horní nabídky zvolte tlačítko “Importovat”. 
 4. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce “Export z Fidoo”). Výběr potvrďte tlačítkem “Otevřít”.
 5. Po potvrzení se spustí Import Transakcí na Fidoo účtu do Bankovních dokladů v Money S4 podle pravidel uvedených výše (Viz sekce “Transformační pravidla”). 

  Import Transakcí na Fidoo účtu do Bankovních dokladů v Money S4 je hotov.

 6. V Money S4 se naimportované bankovní výpisy najdou v části Banka – Bankovní výpisy. Zde každý importovaný soubor je veden jako samostatný výpis a v něm jsou pak jednotlivé naimportované transakce.

Návody na integrace – Money S4 export Transakcí na hotovosti

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S4 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
  (NastaveníIntegraceMoney S4).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S4
  (NastaveníIntegraceMoney S4).

Příprava a nastavení na straně Money S4

V Money S4 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:
Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S4 do modulu „Import z XML“.

 • V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky:
  1. krok: přidat nový objekt „Pokladní doklad“
        a. klíč neexistuje „Přidat“ 
        b. klíč existuje „Editovat“ 
        c. klíč chybí „Přidat“ 
        d. klíč duplicitní „Chyba“ 
 • Všechny konfigurované typy dokladu by měl mít min. tyto parametry::
  • číselnou řadu 
  • předkontaci v případě potřeby zaúčtování
  • členění DPH v případě potřeby zaúčtování

A teď postupně krok po kroku, jak nastavit importní konfigurační kartu pro Pokladní Doklady (PD): 

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku “Import z XML” např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”.
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” zvolte položku “Přidat” vytvořte si tak novou kartu konfigurace importu. 
 4. Na nové kartě importu si zvolte její Názevkód a volitelně i omezení na konkrétní agendu, pro kterou bude importní karta dostupná.
 5. Dále si nadefinujeme objekt Pokladních Dokladů, které budeme importovat.  
  Ve spodní části v “seznamu objektů” zvolíme “přidat” a v okně “Nastavení pro import…” zahájíme výběr objektu tlačítkem s třemi tečkami. 
   

 6. Ze seznamu vybereme Pokladní Doklady (v sekci Pokladnaa potvrdíme tlačítkem “OK”. 

 7. V nastavení Pokladního dokladu na záložce obecné zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. 

 8. V nastavení Pokladního dokladu jděte ještě na záložku “Spojovací údaje”. Zde zkontrolujte, zda je zaškrtnuto “Použít primární klíč jako spojovací údaj”, a případně zaškrtněte. Potvrdíme tlačítkem OK.

 9. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Členění DPH” (pod sekcí “Pokladní doklad“). Označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 

 10. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK.

 11. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Účet” (pod sekcí “Pokladní Doklad”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 12. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 13. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Předkontace” (pod sekcí “Pokladní doklad”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 14. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 15. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Měny” (pod sekcí “Pokladní Doklad”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 16. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 17. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Pokladna” (pod sekcí “Pokladní Doklad”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 18. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 

  Nyní je nová konfigurace importu Hotovostních Transakcí z Fidoo do Pokladních dokladů v Money S4 připravena.

Varianta s modulem XML DE Profi 

Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu, která Vám umožní během importu transakce např. rovnou párovat na pokladní doklady na příslušné přijaté faktury nebo závazkové dokumenty. 

Nastavení opět provedeme prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedeme i prvotní nastavení.  

 1. V sekci Pokladní doklady zvolíme volbu XML přenosy Import z XML.


 2. Zvolíme Výběr nastavení a dále zvolíme _PD (pokladní doklady). Dále pokračujeme tlačítkem vedle “výběru nastavení” do editace konfigurace položky _PD (pokladní doklady).


 3. V editaci konfigurace zpracování _PD (pokladní doklady) vytvoříme vlastní konfiguraci zpracování tím, že vytvoříme kopii stávající konfigurace a uložíme si jí jako naší novou konfiguraci zpracování bankovních dokladů s novým názvem a značkou. Případně můžeme opravit nějakou stávající konfiguraci
  nebo si vytvořit čistou novou.

 4. Následně si v této vlastní konfiguraci zpracování můžeme nastavit svá vlastní pravidla, která se při importu použijí včetně např. automatického párování rovnou při importu.

 5. Podobným způsobem si zde nastavíme i číselné řady, předkontace, členění DPH, případně další parametry, které se mají použít při importu.

Export z Fidoo

Exportovat hotovostní transakce lze ve Fidoo nad jakýmkoliv seznamem hotovostních transakcí (např. Moje FinanceHotovostTransakce).
Zde lze vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam hotovostních transakcí
  (Moje FinanceHotovost – Transakce)
  nebo
  (Týmové FinanceHotovost – Transakce)
  nebo
  (Firemní FinanceHotovost – Transakce)


 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje Finance Hotovost – Transakce). 3. Nad vyfiltrovaným seznamem hotovostních transakcí zvolte volbu Export
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost – Transakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovost Transakce).

  Vyexportuje se Vám exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

  Export hotovostních transakcí je hotov.

Import do Money S4

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku “Import z XML” např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 

 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 

 3. V rámci sekce “Import z XML” si zvolte a kliknutím označte tu kartu konfigurace importu, kterou jste si dříve pro import z Fidoo připravili (viz sekce “Příprava a nastavení na straně Money S4“). Z horní nabídky zvolte tlačítko “Importovat”. 

 4. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce “Export z Fidoo”). Výběr potvrďte tlačítkem “Otevřít”. 
 5. Po potvrzení se spustí Import Hotovostních Transakcí z Fidoo do Pokladních Dokumentů v Money S4 podle pravidel uvedených výše (Viz sekce “Transformační pravidla”).

  Import výdajů z Fidoo do Přijatých faktur a Závazkových dokumentů je hotov. 

Návody na integrace – Money S4 export Výdajů

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S4 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte. 
  (NastaveníIntegraceMoney S4)
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu a zkratku pokladny shodně tak, jak je máte označené v Money S4.
  (NastaveníIntegraceMoney S4
 3. (Volitelně) Vytvořte si nákladová střediska shodně s tím, jaký máte nastavený seznam nákladových středisek v Money S4. 
  (NastaveníVýdajeNákladová střediska)
 4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Členění DPH v Money S4. 
  (NastaveníVýdajeČlenění DPH)
 5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Zakázek v Money S4. 
  (NastaveníProjekty)
 6. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Předkontací v Money S4.                                                                                                                      (Nastavení – Předkontace)

Příprava a nastavení na straně Money S4

V Money S4 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování: 

Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S4 do modulu „Import z XML“.

 • V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky 
  1. krok: přidat nový objekt “Závazkový doklad”, “Faktura přijatá”, “Připojený dokument”
  2. krok: v objektu “Připojený dokument” je třeba zadat tyto vlastnosti:
        a. klíč neexistuje „Přidat“ 
        b. klíč existuje „Editovat“ 
        c. klíč chybí „Přidat“ 
        d. klíč duplicitní „Chyba“ 
  3. krok: Typ připojeného dokumentu:
        a. nastavit spojovací klíč „Kód“ 
  Konec stránky 
  4. krok: v objektu „Faktura přijatá“ si najdeme řádek: 
        a. Členění DPH – spojovací klíč „Kód“ 
        b. Firma – spojovací klíč „IČ“ 
             i. klíč neexistuje „Přidat“ 
            ii. klíč existuje „Editovat“ 
           iii. klíč chybí „Žádná akce“ 
           iv. klíč duplicitní „Chyba“ 
        c. Měny – spojovací klíč „Kód“ 
        d. Předkontace – spojovací klíč „Kód“ 
        e. Účet – spojovací klíč „Číslo účtu“ 
        f. Položka faktury přijaté – spojovací klíč „Název položky“ 
  5. krok: v objektu „Závazkový doklad“ si najdeme řádek: 
        a. Členění DPH – spojovací klíč „Kód“ 
        b. Firma – spojovací klíč „IČ“ 
             i. klíč neexistuje „Přidat“ 
            ii. klíč existuje „Editovat“ 
           iii. klíč chybí „Žádná akce“ 
           iv. klíč duplicitní „Chyba“ 
        c. Měny – spojovací klíč „Kód“ 
        d. Předkontace – spojovací klíč „Kód“ 
        e. Účet – spojovací klíč „Číslo účtu“ 
 • Každý nastavovaný typ dokladu by měl mít min. tyto parametry: 
  – Číselnou řadu 
  – Předkontaci v případě potřeby zaúčtování 
  – Členění DPH v případě potřeby zaúčtování 

A teď postupně krok po kroku, jak nastavit jednu společnou importní konfigurační kartu pro Faktury Přijaté (FP) a Závazkové Doklady (ZD): 

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku Import z XML např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” zvolte položku “Přidat” vytvořte si tak novou kartu konfigurace importu.
 4. Na nové kartě importu si zvolte její Název, kód a volitelně i omezení na konkrétní agendu, pro kterou bude importní karta dostupná.
 5. Dále si nadefinujte objekty faktury přijaté a závazky, které budete importovat.  
  Nejprve tedy faktury přijaté. Ve spodní části v “seznamu objektů” zvolte “přidat” a v okně “Nastavení pro import…” zahajte výběr objektu tlačítkem s třemi tečkami
 6. Ze seznamu vyberte “Faktury přijaté” (v sekci Fakturace) a potvrďte tlačítkem “OK”. 
 7. V nastavení zvolte na záložku “Obecné”, kde se proklikem přes  dostanete do nastavení výchozí skupiny.
 8. Ponechte zvýrazněný řádek “Nezařazeno” a zvolte tlačítko “Opravit”.
 9. Zde si na záložce “Obecné” zkontrolujte číselnou řadu přijatých faktur, která se použije na importované přijaté faktury z Fidoo a volitelně i Nákladové středisko a Zakázku, která se použije v případě, že na přijaté faktuře z Fidoo tyto hodnoty nebudou vyplněné.
 10. Dále si na záložce “Rozúčtování” zkontrolujte, že máte vyplněnou vhodnou předkontaci, která se použije v případě, že na faktuře přijaté z Fidoo nebude žádná jiná vyplněná. 
  Nastavení potvrďte tlačítkem “OK”. 
 11. V nastavení Faktury přijaté na záložce obecné ještě zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. 
 12. V nastavení Faktury přijaté jděte ještě na záložku “Spojovací údaje”. Zde zkontrolujte, zda je zaškrtnuto “Použít primární klíč jako spojovací údaj”, a případně zaškrtněte. Potvrďte tlačítkem OK. 
 13. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Členění DPH” (pod sekcí “Faktura přijatá”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 14. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 15. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Měny” (pod sekcí “Faktura přijatá”), označte tento řádek a zvolte  “Opravit”. 
 16. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 17. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Položka faktury přijaté” (pod sekcí “Faktura přijatá”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”.
 18. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Název” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 19. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Položka dokladu” (pod sekcí “Faktura přijatá”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 20. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Název” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 21. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Předkontace” (pod sekcí “Faktura přijatá”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 22. Na záložce “Obecné” nastavte zejména akci “Žádná akce” pro případ, že “Klíč chybí”. Ostatní případy můžete nechat beze změny. 
 23. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 24. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Firma” (pod sekcí “Faktura přijatá”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 25. Na záložce “Obecné” nastavte zejména akci “Přidat” pro případ, že “Klíč chybí”. To nám zajistí, že pokud na FP z Fidoo nebude vyplněno IČ dodavatele, tak Money S4 si to založí pod nového dodavatele. Ostatní případy můžete nechat beze změny. 

  Nastavení pro Faktury Přijaté (FP) je tímto hotovo.

 26. Nyní proveďte obdobnou definici i pro Závazky. Nastavení zahájíte tím, že ve spodní části v “seznamu objektů” znovu zvolíte “přidat”. 
 27. Výběr objektu zahájíte tlačítkem se třemi tečkami .
 28. Z nabízeného seznamu tentokrát zvolte “Závazkové doklady” (V sekci “Pohledávky a závazky”). Výběr potvrďte tlačítkem “OK”. 
 29. V nastavení jděte na záložku “Obecné”, kde se proklikem přes dostanete do nastavení výchozí skupiny. 
 30. Ponechte zvýrazněný řádek “Nezařazeno” a zvolte tlačítko “Opravit”. 
 31. Zde si zkontrolujte číselnou řadu Závazkových dokladů, která se použije na importované závazkové doklady z Fidoo a volitelně i Nákladové středisko a Zakázku, která se použije v případě, že na přijaté faktuře z Fidoo tyto hodnoty nebudou vyplněné. 
  Dále si zvolte předkontaci, která bude použita v případě, že na importovaném Závazkovém dokladu nebude žádná z Fidoo vyplněna. Výběr zahájíte přes
 32. Z nabízeného seznamu si vyberte nejvhodnější předkontaci a svůj výběr potvrďte tlačítkem “OK”. 
 33. Dále si v nastavení Závazkového dokladu na záložce obecné zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat tak, jak jsou. 
 34. V nastavení Závazkového dokladu jděte ještě na záložku “Spojovací údaje”, zde zkontrolujte, že je zaškrtnuto “Použít primární klíč jako spojovací údaj”, případně zaškrtněte. Nastavení Závazkového dokladu potvrďte tlačítkem OK. 
 35. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Členění DPH” (tentokrát pod sekcí “Závazkový doklad”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 36. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 37. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Měny” (tentokrát pod sekcí “Závazkový doklad”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 38. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 39. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Položka závazkového dokladu” (tentokrát pod sekcí “Závazkový doklad”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 40. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Název” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 41. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Položka dokladu” (tentokrát pod sekcí “Závazkový doklad”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 42. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Název” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK. 
 43. V seznamu objektů si nyní najděte položku “Předkontace” (tentokrát pod sekcí “Závazkový doklad”), označte tento řádek a zvolte “Opravit”. 
 44. Na záložce “Obecné” nastavte zejména akci “Žádná akce” pro případ, že “Klíč chybí”. Ostatní případy můžete nechat beze změny. 
 45. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtněte “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolte “Kód” jako spojovací údaj. Potvrďte tlačítkem OK.
 46. Jako poslední krok si nastavte chování připojených účtenek pořízených do Fidoo. 
  V nastavení importní karty ve spodní části v seznamu objektů zvolte “Přidat” a výběr objektu zahajte tlačítkem
 47. Vyberte položku “Připojené dokumenty” (v sekci “Ostatní”) a výběr potvrďte tlačítkem OK. 
 48. Na záložce “Obecné” zvolte akci “Přidat” pro situaci “Klíč chybí”. Ostatní situace můžete nechat beze změny. Nastavení potvrďte tlačítkem OK.
 49. Nastavení potvrďte tlačítkem “OK”. 

  Nyní je nová konfigurace importu výdajů z Fidoo do závazků a faktur přijatých v Money S4 připravena. 

Export z Fidoo

Exportovat Výdaje lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Firemní Finance – Výdaje).
2. V účetní agendě v části “Export výdaje”.

Rozdíl je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly zamezující vyexportovat výdaje duplicitně a karetní výdaje, které nemají svou karetní transakci ještě zúčtovanou. Nad běžným seznamem výdajů kdekoliv v aplikaci se žádné kontroly neaplikují a lze tak vyexportovat libovolnou skupinu výdajů dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam výdajů 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem Výdajů zvolte volbu “Export” 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S4, zvolte si, zda chcete společně s datovým exportním souborem vyexportovat i naskenované obrázky účtenek a výběr potvrďte zeleným tlačítkem “Exportovat”. 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceVýdaje).

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze výdaje, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou z hlediska schvalovacího procesu ve stavu “Vyúčtovaný” (tj. jsou součástí uzavřeného osobního vyúčtování).

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte “Export výdajů“. 
 2. Zvolte Nový export. Pomocí filtru si můžete omezit seznam výdajů, které budete exportovat. 
  Výchozí hodnoty filtru jsou zde nastaveny tak, aby výběr obsahoval všechny výdaje, které už jsou připraveny k exportu a ještě před tím nebyly exportovány (Doporučujeme neměnit). 
  Zkontrolujte počet výdajů, které se chystáte vyexportovat a exportovací proces započněte zeleným tlačítkem “Exportovat”. 

 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet. 

 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko “Stáhnout data”. 
 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory výdajů ve všech dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici včetně scanů účetních dokladů. 
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S4 a uložte si ho na disk počítače, kde ho později budete schopni najít.
  Export výdajů je hotov.

Import do Money S4

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku “Import z XML” např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”.
 3. V rámci sekce “Import z XML” si zvolte a kliknutím označte tu kartu konfigurace importu, kterou jste si dříve pro import z Fidoo připravili (viz sekce “Příprava a nastavení na straně Money S4“). Z horní nabídky zvolte tlačítko “Importovat”.
 4. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce “Export z Fidoo”). Výběr potvrďte tlačítkem “Otevřít”. 
 5. Po potvrzení se spustí Import výdajů z Fidoo do Přijatých faktur a Závazkových dokumentů v Money S4 podle pravidel uvedených výše (Viz sekce “Transformační pravidla”).
 6. Import výdajů z Fidoo do Přijatých Faktur (FP) a Závazkových dokumentů (ZD) je hotov. K FP i ZD jsou připojeny i fotky a skeny originálů účtenek pořízených uživateli ve Fidoo. Připojené účtenky se otvírají přímo z Money S4, ale fyzicky leží ve Fidoo. 

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

Návody na integrace – Money S4 export Transakcí na kartách

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S4 zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte 
  (NastaveníIntegraceMoney S4).

 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S4.

  TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části “Karetní transakce” a zároveň v části “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S4 a vy na tomto bankovním účtu v Money S4 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).

  Pokud si v Money S4 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Karetní transakce a zkratku druhého do části Transakce na Fidoo účtu, tak docílíte toho, že Money S4 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (NastaveníIntegraceMoney S4).

Příprava a nastavení na straně Money S4

V Money S4 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování: 

Pozn.: Pro provádění popsaných nastavení je potřeba mít oprávnění a přístup v Money S4 do modulu „Import z XML“.

V modulu „Import z XML“ je potřeba přidat řádek a provést následující kroky: 
      1. krok: přidat nový objekt “Bankovní výpisy”
            a. klíč neexistuje „Přidat“ 
            b. klíč existuje „Editovat“ 
            c. klíč chybí „Přidat“ 
           d. klíč duplicitní „Chyba“ 

      2. krok: v objektu si najdeme řádek “Položka bankovního výpisu”:
           a. klíč neexistuje „Přidat“ 
           b. klíč existuje „Editovat“ 
           c. klíč chybí „Přidat“ 
           d. klíč duplicitní „Chyba“
           e. spojovací údaj “Číslo dokladu”      

 • Všechny nastavované typy dokladů by měly mít min. tyto parametry: 
  – Číselnou řadu 
  – Předkontaci v případě potřeby zaúčtování 
  – Členění DPH v případě potřeby zaúčtování 

Pozn.: Pokud jste už toto nastavení jednou provedli pro import transakcí z Fidoo účtu, nemusíte zakládat novou Kartu pro XML import, ale můžete již hotovou Importní konfiguraci (tzv. kartu) použít jak pro import transakcí na Fidoo účtu, tak na import transakcí na kartách. 

A teď postupně krok po kroku, jak nastavit jednu společnou importní konfigurační kartu pro Bankovní Doklady (BD): 

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku Import z XML např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” zvolte položku “Přidat” vytvořte si tak novou kartu konfigurace importu.
 4. Na nové kartě importu si zvolte její Název, kód a volitelně i omezení na konkrétní agendu, pro kterou bude importní karta dostupná.
 5. Dále si nadefinujeme objekty Bankovních výpisů, které budeme importovat.  
  Ve spodní části v “seznamu objektů” zvolíme “přidat” a v okně “Nastavení pro import…” zahájíme výběr objektu tlačítkem s třemi tečkami. 
 6. Ze seznamu vybereme “Bankovní výpisy” (v sekci Banka) a potvrdíme tlačítkem “OK”. 
 7. V nastavení Bankovního výpisu na záložku “Obecné” zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. Potvrdíte tlačítkem OK.
 8. Dále na záložce “Obecné” se proklikněte do nastavení výchozí skupiny “Nezařazeno”.
 9. Zde potřebujeme nastavit pro nespárované příjmové i výdajové položky předdefinovanou předkontaci. U “Nespárovaných položek” v obou případech výběr zahájíme tlačítkem s třemi tečkami.
 10. 10.  Zde v obou případech vybereme (případně si vytvoříme) nejvhodnější předkontaci, která se bude doplňovat k nenapárovaným bankovním dokladům a výběr vždy potvrdíme tlačítkem “OK”. 
 11. Takto nastavenou konfiguraci skupiny uzavřeme tlačítkem OK. 
 12. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Položka bankovního výpisu” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”.
 13. Na záložce obecné zvolte pro situaci “Klíč chybí” akci “Přidat”. Ostatní akce můžete nechat beze změny. 
 14. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
  Toto nastavení Položky bankovního dokladu znemožňuje duplicitní import jednotlivých transakcí z Fidoo.
 15. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Účet” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”.  
 16. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Číslo účtu” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 17. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Předkontace” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 18. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 
 19. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Členění DPH” (pod sekcí “Bankovní výpisy”). Označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 20. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK.  
 21. V seznamu objektů si nyní najdeme položku “Měny” (pod sekcí “Bankovní výpisy”), označíme tento řádek a zvolíme tlačítko “Opravit”. 
 22. Na záložce “Spojovací údaje” odškrtneme “Použít primární klíč jako spojovací údaj” a ze seznamu zvolíme “Kód” jako spojovací údaj. Potvrdíme tlačítkem OK. 

Nastavení potvrdíme tlačítkem OK vlevo nahoře.  
Nastavení Importní karty Bankovní výpisy pro import Transakcí na kartách a na Fidoo účtu z Fidoo do bankovních dokladů v Money S4 je tímto hotovo. 

Export z Fidoo

Exportovat Výdaje lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem výdajů (např. Moje FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně a vyexportovat transakce, které nejsou ještě zúčtovány (tj. jsou ve stavu “blokace”).
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem výdajů 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
  (Moje FinanceKartyTransakce)
  nebo
  (Týmové Finance – Karty – Transakce)
  nebo
  (Firemní FinanceKartyTransakce)
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na kartách zvolte volbu Export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

   

  Vyexportuje se exportní soubor a uloží se Vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export transakcí na kartě. 

 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a exportovací proces započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na kartách ve všech
  dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho
  později budete schopni najít.


  Export karetních transakcí je hotov.

Import do Money S4

 1. V Navigátoru po levé straně si vyhledejte položku “Import z XML” např. tak, že do vyhledávacího pole vložíte k vyhledání zkratku “XML” nebo “Import”. 
 2. Z nabízených výsledků hledání zvolte položku “Import z XML”. 
 3. V rámci sekce “Import z XML” si zvolte a kliknutím označte tu kartu konfigurace importu, kterou jste si dříve pro import z Fidoo připravili (viz sekce “Příprava a nastavení na straně Money S4“). Z horní nabídky zvolte tlačítko “Importovat”. 
 4. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce “Export z Fidoo”). Výběr potvrďte tlačítkem “Otevřít”.
 5. Po potvrzení se spustí Import Karetních Transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Money S4 podle pravidel uvedených výše (Viz sekce “Transformační pravidla”). 

  Import Karetních transakcí z Fidoo do Bankovních dokladů v Money S4 je hotov.
 6. V Money S4 se naimportované bankovní výpisy najdou v části Banka – Bankovní výpisy. Zde každý importovaný soubor je veden jako samostatný výpis a v něm jsou pak jednotlivé naimportované transakce.

 7. Naimportované bankovní doklady nyní můžeme napárovat na dříve naimportované Faktury Přijaté a Závazkové Doklady. Pro spuštění párování použijte tlačítko “Párovat úhrady”. 
 8. Tím se spustí proces párování úhrad na FP a ZD. 
 9. Pokud se při párování dohledají FP a ZD se stejným párovacím znakem jako mají BD, dojde k napárování úhrady za FP nebo ZD. 

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

Transakce na Fidoo účtu – Money S4

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S4 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S4.

Tento specifický export transakcí na Fidoo účtu je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Direct Fidoo do software Money S4 od společnosti Solitea. V Money S4 se z Transakcí na Fidoo účtu stanou Bankovní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S4 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

 • datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
 • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
 • všechny doklady se importují vždy v CZK měně
 • importují se bankovní doklady bez variabilního symbolu, tudíž se nedají s ničím párovat
 • importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat
 • bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo
 • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S4. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S4 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slejvat” v Money S4 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich finančních prostředků ve Fidoo.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na hotovosti – Money S4

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S4 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S4.

Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Money S4 od společnosti Solitea. V Money S4 se z těchto Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady.

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S4 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.

Transformační pravidla

 • datum účetního případu, , plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
 • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
 • všechny doklady se importují vždy v CZK měně 
 • importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován “Short ID” výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
 • pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo
 • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S4
 • párování takto naimportovaných pokladních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsané do Money S4 do položky pokladního dokladu “variabilní symbol” nebo “párovací znak”

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Výdaje Money S4

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S4 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S4.

Tento specifický export Výdajů je určen pro datový přenos Výdajů (účetních dokladů) z Direct Fidoo do software Money S4 od společnosti Solitea. V Money S4 se z výdajů stanou přijaté faktury a závazkové doklady dle pravidel uvedených níže.

Výdaje se do Money S4 importují do dvou různých agend, a to konkrétně do agendy „Závazky“ a do agendy „Faktury přijaté“. Jako závazek je brán každý  korunový (tuzemský) výdaj s částkou do 10 000 Kč včetně. Naproti tomu výdaje v cizí měně či korunové výdaje s částkou nad 10 000 Kč se do Money S4 dostávají jako přijaté faktury.

Součástí importního souboru je i seznam použitých předkontací (definice agendy, zkratka, účet Má dáti a účet Dal). Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S4 zavedena, tak bude automaticky při importu založena.

Nafocené a naskenované účtenky se přenášejí do Money S4 také a to formou připojeného dokumentu, který obsahuje odkaz na úložiště ve Fidoo. Náhle na originál účtenky se tedy otevírá přímo v Money S4, ale účtenka leží fyzicky ve Fidoo a nezabírá místo uživateli v Money S4. 

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S4 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější.

Transformační pravidla

 1. Pravidla pro práci s cizí měnou a výší dokladu nad 10.000 Kč
  – V případě 10.000 a vyšší se tvoří faktura přijatá.                                                                 
  – V případě nižší než 10.000 se tvoří závazkový doklad.                                                                         
  – V případě cizí měny jsou všechny doklady faktury přijaté.
 2. Společná pravidla pro faktury přijaté i pro závazky
  – Do dokladů se importují účty MD a D, tedy všechny položky jsou rozúčtovány dle zadaných účtů ve Fidoo.
  – V případě, že existují položky, tak se položky vypíšou a vytvoří se z nich cena.
  – V případě, že položky neexistují, tak se vytvoří položky pro Základ a případně i pro DPH.
  – V případě, že sazba DPH není zadána, je rovna 0%. 
  – V případě, že není zadána zkratka členění DPH, tak pro 0% sazbu DPH se automaticky vloží _Ř000 P, pro nenulovou sazbu DPH se vloží 19Ř40,41.
  – Do kolonky variabilního a párovacího symbolu se vkládá číselná část Short ID výdaje z Fidoo (regex \[0-9]+ => pouze numerické hodnoty) 
  – Párování takto naimportovaných závazků a přijatých faktur na bankovní doklady v případě Fidoo karet probíhá přes párovací znak “Short ID” (resp. jeho číselná část) výdaje z Fidoo propsané do položky “párovací znak” nebo “variabilní znak”.
 3. Pravidla pro faktury přijaté
  – V případě, že se jedná o fakturu v cizí měně, tak se dosazuje kurz vypočítaný podílem mezi částkou v cizí měně a částkou v domácí měně.
 4. Pravidla pro závazky
  – Žádné speciální vlastnosti, mimo výše uvedené, zde nejsou.
 5. Pravidla pro dokumenty
  – Při importu se v poslední fázi importují připojené dokumenty k jednotlivým nákladovým položkám.
 6. Pravidla pro Předkontace
  – Při importu nákladových položek z Fidoo do Money S4 se nejprve vytvoří zkratky předkontací pro potřeby zaúčtování faktur přijatých. 
  – Zkratka předkontace se rovná zkratce předkontace v aplikaci Fidoo. 
  – Předkontace obsahují účet MD i D dle účtu, který byl zadán v aplikaci Fidoo.
  – Pokud některá z použitých předkontací není v systému Money S4 zavedena, tak bude automaticky při importu založena. 

Struktura a popis dat

 
Název interní / XML Popis pole Vzor dat
ZavazkovyDoklad
Nazev
PuvodniDoklad EX-2745
ParovaciSymbol 2745
VariabilniSymbol 2745
DatumUcetnihoPripadu 01.07.2021
DatumVystaveni 01.07.2021
DatumSplatnosti 01.07.2021
DatumUplatneni 01.07.2021
DatumPlneni 01.07.2021
Adresa
Nazev
Adresa
IC
DIC
CleneniDPH
Kod 19Ř40,41
CleneniDPH
Mena
Kod CZK
Mena
Poznamka Poznámka:JinderoTest
Polozky
PolozkaZavazkovehoDokladu
Nazev Základ
UcetMD
CisloUctu
UcetMD
UcetDal
CisloUctu
UcetDal
CelkovaCena 666
Mnozstvi 1
TypCeny 1
DPH
Sazba 0
DPH
PolozkaZavazkovehoDokladu
Polozky
ZavazkovyDoklad
ZavazkovyDokladList
FakturaPrijataList
FakturaPrijata
Nazev Polanský
PuvodniDoklad EX-2740
ParovaciSymbol 2740
VariabilniSymbol 2740
DatumUcetnihoPripadu 27.07.2021
DatumVystaveni 27.07.2021
DatumSplatnosti 27.07.2021
DatumUplatneni 27.07.2021
DatumSkladovehoPohybu 27.07.2021
DatumPlneni 27.07.2021
AdresaPrijemceFaktury
Nazev Obchodní
AdresaPrijemceFaktury
KonecnyPrijemce
Nazev Obchodní
KonecnyPrijemce
Adresa
Nazev Obchodní
Adresa
CleneniDPH
Kod 19Ř40,41
CleneniDPH
Stredisko
Nazev DOG
Stredisko
Mena
Kod CZK
Mena
Poznamka Poznámka:BububuAdresa:středa
Polozky
PolozkaFakturyPrijate
Nazev Základ
UcetMD
CisloUctu
UcetMD
UcetDal
CisloUctu
UcetDal
CelkovaCena 73738
Mnozstvi 1
TypCeny 1
DPH
Sazba 0
DPH
PolozkaFakturyPrijate
Polozky
FakturaPrijata
FakturaPrijataList

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Transakce na kartách – Money S4

Obecný popis

Integrace Fidoo na Money S4 je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Money S4.

Tento specifický export karetních transakcí je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Direct Fidoo do software Money S4 od společnosti Solitea. V Money S4 se z Karetních transakcí stanou Bankovní doklady.

Karetní transakce se typicky do Money S4 dostávají až v případě, že jsou bankou tzv. “zúčtovány” a tím pádem se v budoucnu už nebudou měnit. Pokud je transakce zatím ve stavu “blokace” a může se do budoucna měnit, tak se z Fidoo nevyexportuje. Tuto kontrolu prování Fidoo při exportu z Účetní agendy (viz dále v návodu v části “Export z Fidoo”).

Exportní formát byl vyráběn, testován a optimalizován pro Money S4 verze 1.12.6.6548. Ujistěte se, že máte tuto verzi, nebo verzi novější. 

Transformační pravidla

 • Pokud je transakce ve stavu “blokace” (tj. není ještě bankou “zúčtována”), tak se ve Fidoo vůbec nenabídne k exportu a do Money S4 se nepřenese. Je to proto, že taková transakce se do budoucna může ještě měnit a nemá tedy v účetnictví zatím co dělat.
 • datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby
 • datum vystavení je plněno datumem vzniku transakce v aplikaci Fidoo
 • všechny doklady se importují vždy v CZK měně
 • importují se bankovní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo karet  propisován Short ID výdaje z Fidoo (Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234)
 • importují se zvlášť i poplatky vůči aplikaci Fidoo, které jsou bez VS, tudíž se nedají s ničím párovat
 • bankovní doklady se importují s konkrétní zkratkou účtu, která je zadaná v aplikaci Fidoo
 • zkratka musí být shodná se zkratkou v Money S4. Pomocí nastavení této zkratky na transakcích z karet a z Fidoo účtu lze ovlivňovat, zda se “karetní účet” a Fidoo účet povede v Money S4 jako dva separátní účty (každý se svým zůstatkem), nebo zda se vše bude “slejvat” v Money S4 na jeden bankovní účet, kde bude celkový zůstatek všech vašich  finančních prostředků ve Fidoo

  Párování takto naimportovaných bankovních dokladů na přijaté faktury probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho čiselnou část) propsanou do položky “párovací znak”.

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení