Search
Close this search box.

Uživatelská práva a role

Uživatelské role a oprávnění

Klientské uživatelské role

RolePopis
Statutární zástupceRole, která umožňuje všechny akce v rámci aplikace FX, včetně autorizace. Osoba s touto rolí je rovněž oprávněna schvalovat změny smluv a produktů. Tato role je primárně určena pro statutární zástupce nebo osoby jednající jménem společnosti na základě plné moci.
Finanční manažerRole, která uživateli umožňuje provádět veškeré úkony v rámci aplikace FX včetně autorizace a zároveň může přidělovat základní uživatelskou roli. Toto oprávnění je určeno především finančním ředitelům, osobám na vyšších účetních pozicích a může ho udělit pouze osoba v roli statutárního zástupce.
Základní uživatelRole, která umožňuje prohlížet údaje o firmě včetně jejích transakcí a vytvářet platební příkazy a požadavky na protistranu nebo bankovní účet. Všechny akce však musí být následně autorizovány statutárním zástupcem nebo finančním manažerem. Tato role je určena účetním nebo jiným uživatelům FX aplikace na nižší úrovni.

Přehled práv

 

Základní uživatel

Finanční manažer

Statutární zástupce

Čtení

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Souhlas s produktovými podmínkami

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Příprava platebního příkazu

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Autorizace platby

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Směna měny

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Zobrazení údajů pro dobíjení

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Přidání protistrany

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Úprava protistrany

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Archivace protistrany

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Autorizace protistrany

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Přidání firemního účtu

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Archivace firemního účtu

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Autorizace firemního účtu

:cross_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Export transakcí

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

Stažení potvrzení

:check_mark:

:check_mark:

:check_mark:

 

Nejčastější dotazy

Ačkoli obě role mají v současné době v aplikaci stejný (plný) soubor práv, statutární zástupce je určen pro osoby, které mohou společnost skutečně právně zastupovat. Pouze uživatelé v této roli budou moci udělovat všechny nižší role uživatelům a podepisovat veškerou smluvní dokumentaci.