Search
Close this search box.

Autorizace

Některé požadavky a příkazy k transakcím v aplikaci musí být autorizovány uživatelem s dostatečnými právy pomocí vícefaktorového ověřování.

V současné době jsou podporována dvě autorizační pravidla

  1. Autorizace libovolným oprávněným uživatelem – výchozí
  2. Autorizace 4 očí – může být zapnuta pro vaši společnost, aby bylo vynuceno rozšířené zabezpečení pro kritické typy požadavků.

Typ požadavku

Vyžaduje autorizaci

Dopstupná autorizace 4 očí

Poznámka

Vytvoření protistrany

Ano

Ano

SMS kód

Úprava protistrany

Ano

Ano

SMS kód

Archivace protistrany

No

Přidání měny

No

Přidání firemního bankovního účtu

Ano

No

SMS kód

Archivace firemního bankovního účtu

Ano

No

SMS kód

Dobití

No

Směna měny

No

Odchozí platby nebo odbití peněz

Ano

Ano

SMS kód. SMS obsahuje transakční data

Autorizace ze strany tvůrce žádosti

  1.  Pokud jste oprávněni autorizovat požadavek nebo příkaz k transakci, jste k tomu vyzváni při zadávání požadavku.

Autorizace jiným uživatelem

Autorizace otevřeného požadavku vytvořeného jiným uživatelem:

  1. Přejděte na podrobnosti požadavku z příslušné stránky – Firemní účty, Protistrany nebo Transakce.
  2. Klikněte na tlačítko Autorizovat a potvrďte svou volbu.
  1. Po autorizaci můžete vidět změnu stavu autorizace.

Autorizace 4 očí

Typy požadavků: Toto pravidlo se vztahuje zejména na tyto typy požadavků:

  1. Přidání nebo aktualizace protistrany
  2. Autorizace odchozích platebních příkazů nebo příkazů k výběru

U ostatních požadavků postačí jedna autorizace od kteréhokoli oprávněného uživatele.

Scénář s jediným uživatelem: Pokud má vaše společnost pouze jednoho uživatele, autorizace jediného uživatele plně schvaluje požadavek.

Aktivace nebo deaktivace autorizace 4 očí

  1. Pomocí zásuvky aplikací v levém horním rohu přejděte do aplikace Administrace.
  2. Přejděte na stránku Autorizace, kde můžete aktivovat nebo deaktivovat pravidlo 4-eyes auth.