Search
Close this search box.

Obnova Fidoo karty

Kdy je nutné kartu obnovit

Standardní platnost každé platební karty je tři roky. Na platební kartě tak vždy najdete údaje, do kterého měsíce a roku platí. Po tomto termínu již s kartou nezaplatíte. Abychom předešli situaci, kdy vám karta přestane platit a vy nemáte novou – obnovenou kartu k dispozici, automaticky s předstihem spouštíme proces na obnovu karty, tedy vydání nové karty se stejným číslem s novou tříletou dobou platnosti.

Kdo může kartu obnovit

 • Dva měsíce před koncem platnosti karty informujeme jak hlavního správce Fidoo, tak držitele karty o tom, že se blíží konec její platnosti.
 • Od tohoto okamžiku má hlavní správce čas několik týdnů, aby se rozhodl, zda vám kartu obnoví či nikoliv.

Jak potvrdit převzetí obnovené karty

Webová aplikace

 1. Sekce Úkoly Potvrzení převzetí obnovené kartyOtevřít.
 2. Zaškrtněte pole s potvrzením o převzetí a zadejte Potvrdit.

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu Další – Úkoly – klikněte na úkol Potvrzení převzetí obnovené karty.
 2. Zvolte Převzít kartu, karta se stává aktivní.

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

Potvrzením převzetí karty a její aktivací přestává fungovat původní karta a platí již jen karta obnovená s novou dobou platnosti. Před potvrzením převzetí karty se tak vždy ujistěte, že již máte k dispozici novou kartu.

Původní karta v expiraci ke konci své platnosti přestane platit a obnovená karta zůstane v neaktivním stavu až do okamžiku, kdy kartu zaktivujete potvrzením jejího převzetí.

Standardní platnost každé platební karty je tři roky. Na platební kartě tak vždy najdete údaje, do kterého měsíce a roku platí. Po tomto termínu již s kartou nezaplatíte. Abychom předešli situaci, kdy vám karta přestane platit a vy nemáte novou – obnovenou kartu k dispozici, automaticky s předstihem spouštíme proces na obnovu karty, tedy vydání nové karty se stejným číslem s novou tříletou dobou platnosti.

Dva měsíce před koncem platnosti karty informujeme jak hlavního správce Fidoo, tak držitele karty o tom, že se blíží konec její platnosti. Od tohoto okamžiku má hlavní správce čas několik týdnů, aby se rozhodl, zda kartu obnoví či nikoliv, zda potřebuje změnit jméno držitele nebo zda změní adresu pro její doručení. Přibližně měsíc před koncem platnosti posíláme všechny informace k obnovovaným kartám do výroby a poté vám do pěti dnů dorazí obnovená platební karta s novou tříletou platností.

O tom, že se blíží konec platnosti platební karty, informujeme e-mailem hlavního správce Fidoo a držitele karty. Dále tuto informaci zobrazujeme přímo ve Fidoo u jednotlivých platebních karet.

 

V platebních kartách si také můžete vyfiltrovat ty, kterým končí platnost.

Ano, v mobilní aplikaci v seznamu karet zobrazujeme informace o blížící se expiraci karty a její obnově. V detailu karty potom zobrazujeme bližší popis k procesu obnovy – datum expirace, zda je obnova zrušená či nikoliv a kdy vám novou kartu doručíme. Uvedené notifikace slouží pro vás jako uživatele pouze informačně, v případě požadavků na jakékoliv změny je potřeba kontaktovat vašeho hlavního správce.

   

Na detailu platební karty najdete v horní části s upozorněním na blížící se konec platnosti odkaz „Zrušit obnovu karty“. Po kliknutí na tento odkaz vás ještě jednou požádáme o potvrzení, zda si opravdu přejete obnovu karty zrušit či nikoliv.

 

 

Pokud zrušení obnovy karty potvrdíte, uvidíte i na detailu karty informaci, že obnova byla zrušena a karta s uplynutím data platnosti expiruje.

V detailu karty je napravo v části informující o blížící se obnově karty odkaz „Změnit adresu“, pomocí kterého můžete otevřít okno pro zadání nové doručovací adresy nacházející se v České republice.

Kliknutím na odkaz se vám otevře následující okno:

Zadáním nové adresy a uložením nastavení si tuto adresu zaznamenáme ke konkrétní kartě a jakmile bude vyrobená, zašleme vám ji na nově uvedenou adresu. Novou adresu také můžete vidět opět v pravé části v detailu karty.

Skvělé. To znamená, že celý proces obnovy karty proběhl v pořádku a vy už držíte v ruce kartu novou, s novou dobou platnosti. Postupujte následovně:

 1. Zkontrolujte si údaje na kartě, zda jsou v pořádku a souhlasí. Číslo karty zůstalo stejné, změnila se platnost.
 2. Je-li vše v pořádku, přejděte do aplikace Fidoo, kde ve složce Úkoly najdete úkol na potvrzení převzetí karty.

 

Potvrzením převzetí karty a její aktivací přestává fungovat původní karta a platí již jen karta obnovená s novou dobou platnosti. Před potvrzením převzetí karty se tak vždy ujistěte, že již máte k dispozici novou kartu.

Původní karta v expiraci ke konci své platnosti přestane platit a obnovená karta zůstane v neaktivním stavu až do okamžiku, kdy kartu zaktivujete potvrzením jejího převzetí.

Ano, karta nadále zůstává vidět ve Fidoo, jen je označená jako „expirovaná“. Transakce provedené touto kartou jsou stále dostupné stejně jako u kterékoliv jiné karty.

Obnovenou kartu Vám i přesto doručíme, ale bude nefunkční.

V takovém případě je potřeba ihned po potvrzení převzetí nové karty aktualizovat údaje o kartě i u těchto společností. Obnovením karty se mění její platnost, což je jeden z údajů zadávaných při nastavování platebních instrumentů a následující platby by neproběhly.

Ve Fidoo můžete hromadně změnit adresu pro doručení obnovované karty nebo hromadně zrušit obnovu úplně.

V sekci Firemní finance -> Karty si pomocí filtru zobrazte ty karty, ze kterých budete vybírat karty k hromadným změnám.

 1. Karty, u kterých chcete změny provést, vyberte pomocí označení před názvem karty.
  TIP: Chcete vybrat karty hromadně? Označte první kartu, stiskněte a držte klávesu Shift a označte poslední kartu.
 2. Pod třemi tečkami najdete volby pro hromadné změny. U obnovovaných karet také varianty
  a. Změnit adresu doručení
  b. Zrušit obnovu
 3. Následně potřebné změny provedete a potvrdíte.

  Hromadné změny pro obnovu karet ve Fidoo
  Hromadná změny adresy pro doručení karet ve Fidoo

Peníze na kartě

Zjištění zůstatku na kartě

Webová aplikace

 1. Sekce Moje finance – Karty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a zvolte kartu, jejíž zůstatek chcete vidět.
 2. V pravé části obrazovky vidíte disponibilní zůstatek na kartě a blokovanou částku.
  Zůstatek na kartě

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu – Karty – klikněte na kartu, jejíž zůstatek chcete vidět.
 2. V detailu karty vidíte disponibilní zůstatek na kartě a blokovanou částku.
  Zůstatek na kartě v mobilu

Žádost o dobití peněz

Webová aplikace

 1. Sekce Moje finance – Karty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a zvolte kartu, kterou chcete dobít.
 2. Klikněte na Dobít kartu (vpravo nahoře).
 3. Napište částku a zvolte Dobít.

Mobilní aplikace

Žádost o nabití karty
Přehrát video
 1. Spodní menu – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete dobít.
 2. Zvolte Nabít kartu a uveďte částku.
 3. Potvrďte kliknutím na fajfku (vpravo nahoře).

Nejčastější dotazy k penězům na kartě

Placení kartou

Placení na terminálu u obchodníka

 • Při platbě do výše 500 Kč stačí přiložit kartu k terminálu.
 • Při platbě nad 500 Kč přiložte kartu k terminálu a zadejte PIN.

Placení na internetu

Webová aplikace

 1. Po volbě platební metody budete přesměrováni na platební bránu.
 2. Zadejte celé číslo karty, datum expirace, CVV/CVC kód a potvrďte.


  Fidoo karta

 3. Přihlaste se do Fidoo, kde se zobrazí okno s potvrzením platby.
 4. Klikněte na Schválit platbu.
 5. Zadejte heslo pro přihlášení do aplikace a SMS kód, který vám přijde na telefon a Potvrďte.
 6. Zavřete okno s potvrzenou platbou a vraťte se na stránky obchodníka.


  Externí karta
  Ve třetím kroku už jen potvrdíte platbu na stránkách vaší banky dle jejich instrukcí.

Mobilní aplikace

 1. Po volbě platební metody budete přesměrováni na platební bránu.
 2. Zadejte celé číslo karty, datum expirace, CVV/CVC kód a potvrďte.
 3. Klikněte na notifikaci, kterou jste obdrželi do telefonu.
 4. Klikněte na Schválit platbu.
 5. Potvrďte otiskem prstu, scanem obličeje nebo zadáním PIN pro přihlášení do aplikace.
 6. Zavřete okno s potvrzenou platbou a vraťte se na stránky obchodníka.

Výběr z bankomatu

 1. Vložte kartu do bankomatu a zadejte PIN.
 2. Zvolte Výběr hotovosti, zadejte nebo vyberte částku, potvrďte a dále pokračujte dle pokynů v bankomatu.

MO/TO platby

Co jsou MO/TO platby a k čemu se využívají?

MO-TO platby je označení transakcí probíhajících „na dálku“ (tj. např. přes telefon nebo email).
Využívají se např. při rezervaci hotelu, vypůjčení auta anebo objednávce zboží či služeb po telefonu.
Platba v praxi probíhá tak, že držitel karty poskytne druhé osobě citlivé údaje o kartě bez dalšího
zabezpečení (číslo karty, datum platnosti a CVC/CVV kód) a tato platba poté může být úspěšně
realizována.

V současnosti se již MO/TO transakce využívají minimálně, protože je nahradily platební brány. Pokud
se však držitel karty s takovýmto typem transakce setká, doporučujeme obezřetnost a ověření
obchodníka, kterému údaje předává.


MO/TO transakce a Fidoo karty

Fidoo karty podporují i MO/TO transakce při zachování odpovídající míry bezpečnosti. Již v okamžiku
aktivace Fidoo karty je tento způsob plateb automaticky povolen.
Pro úspěšné uskutečnění MO/TO platby je však často klíčové, jakým způsobem tuto platbu zadá ke
zpracování přímo obchodník, u kterého držitel karty platbu provádí. Pro eliminaci možných problémů
doporučujeme využívat platby pomocí terminálů anebo platebních bran.

Nejčastější dotazy k placení kartou

Jedná se o trojčíslí uvedené na zadní straně karty u podpisového proužku. Je to kód, který slouží pro identifikaci karty při platbě na internetu.

Potvrzování pomocí push notifikace probíhá pouze v aktuální verzi mobilní aplikace Fidoo jak pro iOS či Android. Doporučujeme stáhnout si nejnovější verzi.

Druhým důvodem může být, že obchodník (daný e-shop) tuto metodu ověření nevyžaduje.

S Fidoo kartou je možné dobíjet Google Ads pouze jednorázovým dobíjením konkrétní částky, a to následovně:

 1. V Google Ads klikněte vpravo nahoře na sekci Nastavení a fakturaceFakturacePřehled.
 2. Klikněte na tlačítko Provést platbu.
 3. V otevřeném okně klikněte na Přidat kreditní nebo debetní kartu.
 4. Zadejte údaje své Fidoo karty a částku, kterou chcete dobít.

  Po kontrole zadaných údajů a potvrzení se dobitá částka ihned načte na váš Google účet a transakce se ihned zobrazí i ve Fidoo aplikaci.

Pokud platíte kartou často nebo menší částky, může se stát, že terminál obchodníka nenaváže spojení s bankou, aby ověřil momentální zůstatek, a platbu si strhne až později. Proč se to děje? Každá online platba obchodníka něco stojí, proto někteří z nich malé částky přijímají tzv. offline. Také jim to pomáhá při rychlejším odbavení na pokladnách. Neprovede se tedy karetní blokace, jak je obvyklé a obchodník si za pár dní platbu jednoduše odečte z karty, čímž se karta může dostat do mínusu.   

Je dobré vědět, že když platba proběhne offline, tak ji v aplikaci neuvidíte. Platbu tam uvidíte až ve chvíli, kdy si ji obchodník zaúčtuje. 

PIN Fidoo karty

Zobrazení PIN

Webová aplikace

 1. Sekce Moje financeKarty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a zvolte kartu, ke které chcete znát PIN.
 2. Klikněte na Zobrazit PIN.
 3. Zadejte heslo pro přihlášení do aplikace a klikněte na Potvrdit heslo.

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu – Karty – klikněte na kartu, ke které chcete znát PIN.
 2. Klikněte na Zobrazit PIN karty a zadejte heslo pro přihlášení do aplikace nebo biometrický údaj.
 3. Potvrďte tlačítkem Autorizovat.
Zobrazení PINu v mobilní aplikaci Fidoo
Přehrát video

Změna PIN ke kartě

 1. Zasuňte kartu do bankomatu a zadejte starý PIN.
 2. Zvolte Změna PIN a dále postupujte podle pokynů v bankomatu.

Odblokování karty zablokované PINem

Webová aplikace 

 1. Sekce Moje finance Karty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a klikněte na kartu, kterou chcete odblokovat. 
 2. V pravé části obrazovky ve žlutém pruhu zvolte Odblokovat a potvrďte. 

Mobilní aplikace 

 1. Spodní menu – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete odblokovat. 
 2. Klikněte na Odblokovat PIN a potvrďte. 

Převzetí a aktivace karty

Aktivace nové karty

Aktivace Fidoo karty
Přehrát video

Webová aplikace

 1. Sekce ÚkolyPotvrzení převzetí kartyOtevřít.
 2. Zaškrtněte pole s potvrzením o převzetí a zadejte Potvrdit.
 3. Zadejte heslo, kterým se přihlašujete do aplikace, zobrazí se PIN ke kartě a karta se stává aktivní.
Přehrát video

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu Další – Úkoly – klikněte na úkol Potvrzení převzetí karty.
 2. Zaškrtněte pole s potvrzením o převzetí a zvolte Převzít kartu.
 3. Zadejte heslo, kterým se přihlašujete do aplikace nebo biometrický údaj a zvolte Autorizovat.
 4. Zobrazí se PIN ke kartě a karta se stává aktivní.

Nejčastější dotazy k aktivaci Fidoo karty

Předplacená platební karta Mastercard vydaná zaměstnanci (jako karta osobní) nebo týmu (jako karta týmová). Dá se s ní platit po celém světě – respektive všude tam, kde jsou akceptovány karty Mastercard.

Fidoo karta není ani debetní, ani kreditní, je předplacená. Peníze na ni dobijete z Fidoo účtu pomocí Fidoo aplikace a utratit můžete finanční prostředky jen do výše dobité částky.

Kartu může aktivovat vždy jen ten uživatel, který je uvedený jako její držitel Pouze tato osoba najde ve své aplikaci úkol převzetí nové nebo obnovené karty.

Nastavení mojí karty

Zobrazení nastavení karty

Webová aplikace

 1. Sekce Moje financeKarty – máte-li více karet, zvolte kartu, kterou chcete zobrazit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Zobrazit nastavení.

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete zobrazit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Další akce – Nastavení karty.
Zobrazení nastavení Fidoo karty
Přehrát video

Co můžete v nastavení karty vidět

 1. Reálný náhled karty
  – Informace, kdo je současným držitelem a kdo správcem karty (vidíte pouze ve webové verzi).
  – Alias karty (vidíte pouze ve webové verzi).
 2. Informace o nastaveném typu dobíjení
 3. Informace o nastavených možnostech použití karty při platbách
 4. Informace o nastavení zasílání e-mailů při dobití, schválení žádosti o dobití nebo platbě

Nastavení Fidoo karty Nastavení Fidoo karty Nastavení Fidoo karty

Zamknutí karty

Webová aplikace

 1. Sekce Moje financeKarty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a zvolte kartu, kterou chcete zamknout.
 2. Klikněte na  a zadejte Dočasně zamknout, případně zaškrtněte políčko Kartu zároveň vybít a potvrďte tlačítkem Uzamknout.
  Uzamčení karty na webu

 

Mobilní aplikace

Zamčení Fidoo karty
Přehrát video
 1. Spodní menu – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete zamknout.
 2. Klikněte na Zamknout kartu a potvrďte tlačítkem Zamknout.

Odemknutí karty

Webová aplikace

 1. Sekce Moje financeKarty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a zvolte kartu, kterou chcete odemknout.
 2. Klikněte na Odemknout kartu (vpravo nahoře) a potvrďte tlačítkem.
  Odemčení karty na webu

Mobilní aplikace

Přehrát video
 1. Spodní menu – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete odemknout.
 2. Klikněte na Odemknout kartu.

Odblokování karty zablokované PINem

Webová aplikace 

 1. Sekce Moje finance Karty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a klikněte na kartu, kterou chcete odblokovat. 
 2. V pravé části obrazovky ve žlutém pruhu zvolte Odblokovat a potvrďte.  

Mobilní aplikace 

 1. Spodní menu – Karty – klikněte na kartu, kterou chcete odblokovat. 
 2. Klikněte na Odblokovat PIN a potvrďte. 

Trvalá blokace karty

 1. Sekce Moje financeKarty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a zvolte kartu, kterou chcete trvale blokovat.
 2. Klikněte na Ikona nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Trvale zablokovat.
 3. Potvrďte tlačítkem Blokovat kartu.
  Blokace karty na webu

Převzetí týmové karty

Webová aplikace

 1. Sekce ÚkolyPotvrdit změnu držitele Otevřít.
 2. Zaškrtněte pole s potvrzením o převzetí a zadejte Potvrdit.

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu Další Úkoly Potvrzení převzetí karty.
 2. Zaškrtněte pole s potvrzením o převzetí a zadejte Potvrdit.

Předání týmové karty

Webová aplikace

 1. Sekce Moje finance – Karty – máte-li více karet, pokračujte na Informace o kartách a zvolte kartu, kterou chcete předat.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Změnit držitele.
 3. Vyberte držitele a zadejte Pokračovat.

Mobilní aplikace

 1. Spodní menu – Karty – máte-li více karet, zvolte kartu, kterou chcete předat.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Změnit držitele.
 3. Vyberte držitele a zadejte Změnit.

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

 • Zamčení karty je dočasné a kartu lze opět odemknout a dále používat.
 • Trvalá blokace je konečná a karta již nemůže být v budoucnu použita.

Webová aplikace

 1. V sekci Moje/Firemní finance → Karty se vám v pravé části obrazovky zobrazí Informace ke kartě.
 2. V této části je zobrazen zůstatek na kartě.

Mobilní aplikace

 1. V sekci Karty kliknete na konkrétní kartu.
 2. Aplikace vám zobrazí informace o zůstatku na vybrané kartě.

Přidání osobní karty do peněženky Google

 1. Spusťte aplikaci Peněženka Google na vašem zařízení (Google Wallet)  .
 2. Klikněte na Přidat do Peněženky ve spodní části.
 3. Klikněte na Platební karta (zobrazí se vám všechny karty uložené pod Google účtem).
 4. Klikněte na Nová kreditní nebo debetní karta (kartu lze přidat pomocí fotoaparátu nebo její údaje zadat ručně).
 5. Potvrďte volbu kliknutím na Uložit ve spodní části.
 6. Po přečtení podmínek vydavatele zvolte volbu Přijmout.
 7. Zobrazí-li se vám žádost o ověření platební metody, vyberte si ze seznamu preferovanou variantu ověření.
 8. Následně se vám zobrazí zpráva a je vám doručena e-mailová notifikace, že karta byla přidána a je možné provádět bezkontaktní platby v obchodech, na internetu i v aplikacích, kde je služba Google Pay podporována

Zobrazení údajů o digitalizaci Fidoo karty

Ve webové aplikaci Fidoo naleznete v sekci Karty – záložka Informace o kartách v detailu zvolené karty údaje o digitalizaci Fidoo karty:

 

V mobilní aplikaci Fidoo informace o digitalizovaných kartách nejsou k dispozici. Naleznete je však v mobilní peněžence Google Pay na svém zařízení.

Podmínky pro digitalizaci vaší Fidoo karty

Fyzická Fidoo karta musí být:

  • osobní (nikoliv týmová)
  • aktivní

Zařízení pro vložení Fidoo karty musí:

  • podporovat NFC
  • na něm být nastaven zámek obrazovky – telefon se odemkne po ověření (otisk prstu, gesto, PIN, atd.)
  • disponovat operačním systémem Android 7 a vyšší
  • obsahovat méně než 20 digitalizovaných karet

Nejčastější dotazy

Týmovou kartu není možné vložit do Google Pay. Digitalizovat je možné pouze osobní Fidoo kartu.

Ano, služba Google Pay je dostupná také pro Fitbit náramky. Fidoo kartou tak můžete pohodlně platit i přes tento náramek.

Přidání karty do peněženky Apple

 1. Spusťte aplikaci Apple Peněženka na vašem zařízení (Apple Wallet) :Apple_peněženka: .
 2. V aplikaci Peněženka klikněte na tlačítko :Plus_ikona: .
 3. Klepnutím na Debetní či kreditní karta přidejte Fidoo kartu.
 4. Klikněte na Pokračovat.
 5. Podle postupu na obrazovce přidejte novou kartu.
 6. Pokud máte spárované Apple Watch, dostanete možnost přidat kartu zároveň i do hodinek.

Podrobnější informace ohledně nastavení služby Apple Pay získáte na tomto odkazu.

Zobrazení údajů o digitalizaci Fidoo karty

Ve webové aplikaci Fidoo naleznete v sekci Karty – záložka Informace o kartách v detailu zvolené karty údaje o digitalizaci Fidoo karty:

V mobilní aplikaci Fidoo informace o digitalizovaných kartách nejsou k dispozici. Naleznete je však v mobilní peněžence Apple Wallet na svém zařízení.

Podmínky pro digitalizaci vaší Fidoo karty

  • Fyzická Fidoo karta musí být:

   • osobní (nikoliv týmová)

   • aktivní

  • Zařízení pro vložení Fidoo karty musí:

   • podporovat NFC

   • na něm být nastaven zámek obrazovky – telefon se odemkne po ověření (Face ID, Touch ID, PIN)

   • být iPhone s Face ID, modely iPhone s Touch ID kromě iPhone 5S nebo iPad Pro, iPad Air, iPad a iPad mini s Touch ID nebo Face ID nebo Apple Watch Series 1 a novější

   • disponovat operačním systémem iOS 14 a vyšší pro vložení karty přímo z mobilní aplikace Fidoo

   • obsahovat max. 10 digitalizovaných karet

Nejčastější dotazy

Týmovou kartu není možné využívat v rámci služby Apple Pay. Digitalizovat je možné pouze osobní Fidoo kartu.

Ano, Fidoo kartou můžete pohodlně platit i přes tyto hodinky.

Zobrazení transakcí

Filtrování a stažení karetních transakcí

 1. Sekce Moje finance – Karty – zde vidíte všechny vámi vytvořené karetní transakce.
  Transakce ve Fidoo
 2. Klikněte na Nastavit filtr, nastavte parametry filtrování a zadejte Potvrdit filtr.
  Filtrování transakcí
 3. Klikněte na Ikona stažení a stáhněte si vyfiltrovaný výpis transakcí.

Zobrazení transakcí na kartě

Zobrazení transakcí na kartě
Přehrát video

Stavy transakcí

Blokovaná transakce – platba proběhla, avšak nebyla dosud přijata obchodníkem, blokace může trvat i několik dní.

Zamítnutá transakce – platba nebyla uskutečněna z nějakého důvodu (nedostatek prostředků, chybný PIN, platnost karty apod.)

Nejčastější dotazy k transakcím

 • Zkontrolujte platnost karty.
 • Zkontrolujte, zda zadáváte správné údaje (PIN, číslo karty, datum expirace, CVC/CVV kód).
 • Zkontrolujte, zda máte dostatek prostředků na kartě.
 • Zkontrolujte, zda máte povolený způsob platby, kterým se snažíte zaplatit.
 • Pokud jste vše výše uvedené zkontrolovali, kontaktujte zákaznickou linku.
 1. Sekce Moje finance – Karty – Výpisy – zde najdete všechny měsíční výpisy ke kartě.
 2. Klikněte na výpis a podrobnosti se obrazí v pravé části obrazovky.
 3. Výpis si můžete stáhnout pomocí tlačítka Stáhnout do pdf.
 4. V případě externích karet najdete výpis přímo na stránkách banky.