Search
Close this search box.

Nastavení cesťáků

Nastavení stravného

Sazby stravného uvedeného v aplikaci, jsou nastavené podle zákoníku práce. Můžete je však upravit na vyšší následovně:

 1. Sekce NastaveníCesťáky StravnéVytvořit nové (vpravo nahoře).
  Sazby stravného
 2. Napište název a zvolte platnost, doplňte nové sazby tuzemského stravného.

  Zahraniční stravné můžete upravit:
  a) Hromadně – zadejte procentuální výši stravného a zvolte Přepočítat.
  b) Jednotlivě – do vyhledávacího okna napište zemi, u které  chcete stravné upravit a změňte sazbu u vybrané země.

 3. Uložte.

Nastavení kapesného pro zahraniční cestu

 1. Sekce Nastavení Cesťáky Kapesné – aktivujte Kapesné v systému (vpravo nahoře).
 2. Zvolte výpočet kapesného Před krácením zahraničních diet nebo Po krácení zahraničních diet.
 3. Zadejte procentuální výši kapesného a zvolte Přepočítat.
 4. Uložte.

Nastavení firmy

Nastavení Fidoo účtu

 1. Sekce Nastavení Firma Fidoo účet.
 2. V kolonce Generování automatických výpisů klikněte na Změnit nastavení.
  Generování výpisů
 3. Klikněte na Přepínač možností zapněte možnost nastavení.
 4. Zvolte formát, frekvenci a způsob zaslání a Potvrďte.

Nastavení zasílání faktur

 1. Sekce Nastavení – Firma – Fakturace 
 2. Tlačítkem  aktivujete/deaktivujete zasílání faktur e-mailem 
 3. Zaškrtnutím klíčové role, volbou uživatele nebo zadáním adresy zvolte, komu bude zasílána faktura e-mailem a Uložte změny. 

Nastavení osobního vyúčtování

 1. Sekce Nastavení – Firma – Osobní vyúčtování.
 2. Zvolte frekvenci osobního vyúčtování a Uložte.

Nastavení osobního vyúčtování

Výpisy vám budou zasílány podle vámi zvoleného způsobu a zároveň se uloží v aplikaci v sekci Firemní financeFidoo účet – záložka Výpisy.

Integrace na účetní program

Příprava na integraci

 1. Zjistěte, do jakého účetního systému budete data přenášet.
 2. Podívejte se na naše webové stránky (Exporty a integrace), jaký způsob přenosu dat pro váš účetní systém nabízíme.
  Podrobné návody pro jednotlivé účetní systémy také najdete níže v sekci Podporované systémy nebo je naleznete v návodech pro účetní (oddíl Exporty a integrace).
 3. Pokud si s nastavením nebudete vědět rady, kontaktujte zákaznickou linku (+420 290 290 290).

Podporované systémy

Money S3

 1. Sekce Nastavení – Integrace.
 2. Klikněte na , doplňte název pokladny a účtu a Uložte.

Napojení přes API

Fidoo public API poskytuje komplexní informace o datech, které jsou obsaženy v cloudové aplikaci Fidoo a mohou být díky tomuto API distribuovány a vyměňovány s libovolných systémem. Současná verze Fidoo API je umístěna na https://api.fidoo.com/v2/ a obsahuje: 

 • Sledování karetních transakcí
 • Přehledy o uživatelích aplikace
 • Přehled o Fidoo kartách
 • Orientace v parametrech a zůstatcích na Fidoo kartách
 • Vytvoření nového uživatele a objednání osobní Fidoo karty
 • Dobití a odbití osobní a týmové karty 

Pro přístup k datům přes public API je potřeba získat API klíč. Ten může vygenerovat hlavní správce v aplikaci Fidoo.

Nastavení výdajů

Vytvoření členění DPH

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
 2. Klikněte na Nové členění DPH, doplňte název a zkratku a Uložte.

Členění DPH

Úprava členění DPH

 1. Sekce Nastavení Výdaje Členění DPH.
 2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití členění.
 3. Klikněte na , upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání členění DPH

 1. Sekce Nastavení Výdaje Členění DPH.
 2. Klikněte na  a zvolte Smazat členění DPH.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat členění DPH.

Vytvoření předkontace

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace.

   

  Ruční nastavení 
 2. Klikněte na Nová předkontace.  
 3. Vyplňte název, kód, použití a účty a Uložte.

   

  Import seznamu předkontací 
 4. Klikněte na Importovat předkontace. 
 5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
 6. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Úprava předkontace

 1. Sekce Nastavení Výdaje Předkontace.
 2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití předkontace.
 3. Klikněte na , upravte a Uložte.

Export předkontace

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace 
 2. Klikněte na , zvolte formát souboru a zadejte Exportovat. 

Smazání předkontace

 1. Sekce Nastavení Výdaje Předkontace.
 2. Klikněte na  a zvolte Smazat předkontaci.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat předkontaci.

Vytvoření nákladového střediska

 1. Sekce Nastavení Výdaje Nákladová střediska.
  Nákladová střediska

  Ruční nastavení:

 2. Klikněte na Nové nákladové středisko.
 3. Doplňte název a zkratku a Uložte.

  Import seznamu středisek:

 4. Klikněte na Importovat střediska.
 5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor.
 6. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.

Úprava nákladového střediska

 1. Sekce Nastavení Výdaje Nákladová střediska.
 2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití nákladového střediska.
 3. Klikněte na , upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání nákladového střediska

 1. Sekce Nastavení Výdaje Nákladová střediska.
 2. Klikněte na  a zvolte Smazat.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat středisko.

Export nákladového střediska

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska 
 2. Klikněte na , zvolte formát souboru a zadejte Exportovat. 

Vytvoření účetní kategorie

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie

  Ruční nastavení
 2. Klikněte na Nová účetní kategorie. 
 3. Vyplňte název, kód a případně připojte předkontaci a Uložte. 

  Import seznamu účetních kategorií 
 4. Klikněte na Importovat kategorie. 
 5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
 6. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Úprava účetní kategorie

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie 
 2. Klikněte na   a vypněte/zapněte použití kategorie. 
 3. Klikněte na , upravte vše potřebné a Uložte. 

Export účetní kategorie

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie
 2. Klikněte na , zvolte formát souboru a zadejte Exportovat. 

Smazání účetní kategorie

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie 
 2. Klikněte na a zvolte Smazat. 
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat kategorii. 

Nastavení povinných polí

 1. Sekce Nastavení Výdaje Povinná pole.
 2. Pomocí tlačítka Přepínač možností vypněte/zapněte povinnost doplňovat konkrétní údaj k výdaji.

Povinná pole

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

 • Jestliže se vám po importu nezobrazují názvy s diakritikou správně, znamená to, že je soubor špatně naformátovaný. Stáhněte si nový vzorový soubor a pomocí tlačítek Ctrl + C a Ctrl + V zkopírujte sloupce do nového souboru a proveďte import znovu. Pokud i přesto potíže přetrvávají, pošlete importní soubor na info@fidoo.com ke kontrole.