Search
Close this search box.

Nastavení výdajů

Vytvoření členění DPH

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Členění DPH.
 2. Klikněte na Nové členění DPH, doplňte název a zkratku a Uložte.

Členění DPH

Úprava členění DPH

 1. Sekce Nastavení Výdaje Členění DPH.
 2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití členění.
 3. Klikněte na , upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání členění DPH

 1. Sekce Nastavení Výdaje Členění DPH.
 2. Klikněte na  a zvolte Smazat členění DPH.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat členění DPH.

Vytvoření předkontace

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace.

   

  Ruční nastavení 
 2. Klikněte na Nová předkontace.  
 3. Vyplňte název, kód, použití a účty a Uložte.

   

  Import seznamu předkontací 
 4. Klikněte na Importovat předkontace. 
 5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
 6. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Úprava předkontace

 1. Sekce Nastavení Výdaje Předkontace.
 2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití předkontace.
 3. Klikněte na , upravte a Uložte.

Export předkontace

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Předkontace 
 2. Klikněte na , zvolte formát souboru a zadejte Exportovat. 

Smazání předkontace

 1. Sekce Nastavení Výdaje Předkontace.
 2. Klikněte na  a zvolte Smazat předkontaci.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat předkontaci.

Vytvoření nákladového střediska

 1. Sekce Nastavení Výdaje Nákladová střediska.
  Nákladová střediska

  Ruční nastavení:

 2. Klikněte na Nové nákladové středisko.
 3. Doplňte název a zkratku a Uložte.

  Import seznamu středisek:

 4. Klikněte na Importovat střediska.
 5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor.
 6. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.

Úprava nákladového střediska

 1. Sekce Nastavení Výdaje Nákladová střediska.
 2. Klikněte na Přepínač možností a vypněte/zapněte použití nákladového střediska.
 3. Klikněte na , upravte název nebo zkratku a Uložte.

Smazání nákladového střediska

 1. Sekce Nastavení Výdaje Nákladová střediska.
 2. Klikněte na  a zvolte Smazat.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat středisko.

Export nákladového střediska

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Nákladová střediska 
 2. Klikněte na , zvolte formát souboru a zadejte Exportovat. 

Vytvoření účetní kategorie

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie

  Ruční nastavení
 2. Klikněte na Nová účetní kategorie. 
 3. Vyplňte název, kód a případně připojte předkontaci a Uložte. 

  Import seznamu účetních kategorií 
 4. Klikněte na Importovat kategorie. 
 5. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor. 
 6. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat. 

Úprava účetní kategorie

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie 
 2. Klikněte na   a vypněte/zapněte použití kategorie. 
 3. Klikněte na , upravte vše potřebné a Uložte. 

Export účetní kategorie

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie
 2. Klikněte na , zvolte formát souboru a zadejte Exportovat. 

Smazání účetní kategorie

 1. Sekce Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie 
 2. Klikněte na a zvolte Smazat. 
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat kategorii. 

Nastavení povinných polí

 1. Sekce Nastavení Výdaje Povinná pole.
 2. Pomocí tlačítka Přepínač možností vypněte/zapněte povinnost doplňovat konkrétní údaj k výdaji.

Povinná pole

Nejčastější otázky k nastavení výdajů

V rámci implementace digitalizace účetních dokladů a jejich archivace doporučujeme kromě nastudování příslušné legislativy se zamyslet nad pokrytím následujících oblastí ve vašich procesech a směrnicích. Veškeré informace najdete v tomto článku.

Zobrazí se v hotovostní peněžence aktuálního držitele týmové karty. Při předání týmové karty dalšímu zaměstnanci se hotovostní peněženka nepřenáší – částka zůstává u toho, kdo z bankomatu vybíral.

 • Jestliže se vám po importu nezobrazují názvy s diakritikou správně, znamená to, že je soubor špatně naformátovaný. Stáhněte si nový vzorový soubor a pomocí tlačítek Ctrl + C a Ctrl + V zkopírujte sloupce do nového souboru a proveďte import znovu. Pokud i přesto potíže přetrvávají, pošlete importní soubor na info@fidoo.com ke kontrole.