Search
Close this search box.

Návody na integrace – Microsoft NAV

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba vygenerovat API klíč, který bude modul NFB používat pro autorizaci při komunikaci s Fidoo.

 1. Na lince Péče o klienty Fidoo (+420 290 290 290) si zažádejte o zpřístupnění funkce Správa API klíče v aplikaci Fidoo pro zvoleného uživatele. 
  Uživatel Fidoo, kterému necháte zpřístupnit funkci generování API klíče, musí mít ve Fidoo roli Hlavní správce.

 2. V nastavení Správa API klíčů si vygenerujte nový API klíč tlačítkem Přidat API klíč
  (NastaveníFirma -> Správa API klíčů). 


 3. Zvolte si libovolný název klíče, zvolte oprávněného uživatele, na jehož účet bude klíč vytvořen (musí mít roli hlavního spráce) a nastavte oprávnění klíče pro čtení i zápis. Potvrďte tlačítkem Vytvořit
  (NastaveníFirmaSpráva API klíčů).


 4. Vygenerovaný API klíč si zkopírujte do “schránky” a zabezpečeným způsobem ho předejte pracovníkům firmy Navitec, kteří ho použijí pro nastavení přístupu modulu NFB v rámci implementace NFB do systému Microsoft NAV. 

Ve Fidoo nic dalšího není potřeba nastavovat. Nastavení na straně Fidoo je hotovo.

Popis a dokumentace Navitec Fidoo Bridge pro MS Dynamics 365

 • Základní popis Navitec Fidoo Bridgenáhled na webu
 • Dokumentace Navitec Fidoo Bridge pro Microsoft Dynamics 365 Business Central – ke stažení

V první řadě je potřeba, aby firma Navitec provedla implementaci modulu NFB do Vašeho systému Microsoft NAV. 
Jakmile je modul naimplementován, je možno provést následující nastavení. 
 
Veškeré úlohy spojené s Fidoo nalezne uživatel v menu Fidoo.

Základní nastavení

 1. Základní nastavení provedeme v obrazovce Fidoo Nastavení.
 2. Pomocí tlačítka Použít výchozí nastavení nebo Použít výchozí testovací nastavení provedeme základní nastavení API služeb.
 3. Po použití výchozího nastavení se aktuální nastavení smaže a vytvoří se nové nastavení dle pevně definovaných parametrů v systému. Následně musí vyplnit API klíč, který byl přidělen službou Fidoo.
 4. Po provedení základního nastavení spustíme první synchronizaci dat. 

 5. Tato akce provede načtení všech uživatelů, karet, výdajů a transakcí k těmto kartám. 

  Pozn.: Z důvodů možných restrikcí na straně API služeb se provede načtení prvních 100 záznamu od každého typu. Zbytek záznamů se načte postupně pomocí fronty úloh – viz Pravidelná aktualizace dat.
   

Nastavení mapování

Aby bylo možné načítat položky transakcí do finančního deníku, musíme nejprve nastavit mapování pro jednotlivé typy a kategorie transakcí. Mapování se zakládá automaticky. Uživatel nastaví pouze účty a dimenze.  
Pokud chce uživatel nastavit výchozí účty a dimenze již při založení, může ve „Fidoo nastavení“ na záložce účtování nastavit výchozí hodnoty. 
Chce-li uživatel nastavit odlišné hodnoty dle uživatelů, může vytvořit další mapování a zadat „Fidoo ID uživatele“. Systém poté toto nastavení bere pro daného uživatele prioritně.

Pravidelná aktualizace dat

Aby se data pravidelně stahovali z API služeb Fidoo, je nutné nastavit frontu úloh. Toto se provádí v Nastavení Fidoo pomocí zatržítka Fronta úloh povolena.
V okně Karta položky fronty úloh může uživatel změnit dny a frekvenci spouštění aktualizace.

Práce s modulem NFB v Microsoft NAV

Import transakcí do finančního deníku

Ve finančním deníku se načtou transakce pomocí tlačítka Vygenerovat karetní transakce. 

Po stisknutí tlačítka může uživatel zafiltrovat transakce v sekci Fidoo Transakce. 

Po stisknutí OK se naplní deník položkami. Zde uživatel provede kontrolu, případné doplnění údajů, které nebyly doplněny z účtů nebo z mapování a transakce zaúčtuje.

Pozn.: Systém načte vždy jen ty transakce, které nejsou načteny ve finančním deníku a nebyly doposud účtovány, případně se nejedná o historickou položku. Chceme-li označit některé položky jako historické, můžeme toto provést v tabulce transakcí označením položek a stisknutím tlačítka Zavřít historickou položku.

Import výpisu sběrného účtu

Na kartě bankovního výpisu banky, pod kterou je evidován sběrný účet, načte uživatel soubor s transakcemi sběrného účtu pomocí tlačítka Import Fidoo sběrný účet
Soubor uživatel vygeneruje z portálu Fidoo. Po načtení řádků postupuje uživatel totožně jako při zpracování bankovního výpisu jiné banky. 

Popis Microsoft NAV

Obecný popis

Integraci Fidoo na Microsoft NAV (dříve Microsoft Navision) doporučujeme řešit modulem Navitec Fidoo Bridge (NFB) od společnosti Navitec, který se implementuje přímo do Vašeho systému Microsoft NAV. Pokud máte o modul zájem, vyplňte objednávkový formulář.

Modul NFB zajistí obohatí systém Microsoft NAV o nové funkcionality, které zajistí on-line propojení aplikace Direct Fidoo s podnikovým informačním systémem Microsoft Dynamics NAV. 

 • Jedná se o samostatný modul/program, který se implementuje přímo do klientova NAV, jako tzv. plug-in čili rozšiřující modul, který obohacuje funkcionalitu NAV.
 • NFB se aktivně napojuje na Fidoo přes API a stahuje si z Fidoo data. 
 • NFB stahuje z Fidoo data o výdajích, karetních transakcích, transakcích na Fidoo účtu, náhradách z cesťáků a uživatelích.
 • NFB si samo obohacuje stažená data pomocí mappingu o další účetní data přímo ze systému NAV a velmi tak pomáhá automatizovanému správnému zaúčtování všech podkladů z Fidoo do NAV na správné účty.
 • NFB je snadno uživatelsky konfigurovatelné a mapping (tj. pravidla pro automatizaci zaúčtovávání) si uživatel může v NFB nastavovat sám.

  Modul NFB zpřístupňuje následující nové funkce v systému Microsoft NAV: 

 • On-line propojení NAV a Direct Fidoo
 • Real-time přehled nad hospodařením zaměstnanců ve Fidoo přímo v NAV
 • Automatický import karetních transakcí do NAV
 • Automatický import transakcí do finančního deníku +
 • Automatické párování na základě nastavených kritérií
 • Automatický import transakcí na Fidoo účtu do bankovního výpisu 
 • Automatický import výdajů do NAV včetně originální  naskenované účtenky z výdaje
 • Automatický import cestovních příkazů do finančního deníku + párování na základě nastavených kritérií 
 • Automatický import uživatelů 
 • Automatický import platebních karet Fidoo
 • Možnost nastavení automatizačních pravidel pro doplňování a párování transakcí při importu do NAV


Technické předpoklady

 • Microsoft Dynamics NAV 2015 a vyšší nebo NAV – Dynamics Business Central 
 • Na databázi NAV pro verze 2015, 2016, 2017 a 2018 je nutno mít implementován Cumulative Update 18 nebo novější.

Transformační pravidla

Transformační pravidla pro vyplňování detailu příchozích transakcí a rozúčtovávání v NAV se definují přímo v nastavení modulu NFB v Microsoft Navision a každý zákazník si tak může nastavit pravidla dle své potřeby a účetních metod. Tyto pravidla jsou typicky nastavována během implementace NFB do Microsoft NAV. 

Struktura a popis dat

Struktura a popis přenášených dat zde není dostupný. 

Ukázkový exportní soubor ke stažení

Komunikace mezi systémy Direct Fidoo a Microsoft NAV probíhá automaticky pomocí API.  
Exportní soubory zde nejsou potřeba.