Search
Close this search box.

Kniha jízd

Vyplnění knihy jízd

Při vyplňování knihy jízd dochází v aplikaci k průběžnému ukládání, není tedy třeba klikat na tlačítko Uložit, které v této sekci nenajdete.

 1. Sekce Firemní finance Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízd chcete vyplňovat.
 2. Než začnete poprvé vyplňovat jednotlivé jízdy, vyplňte počáteční stav tachometru na začátku měsíce. Postupným vyplňováním jízd se vám bude dopočítávat končený stav. V případě, že vyplníte i konečný stav, ukáže vám aplikace počet kilometrů, které je potřeba zadat do daného měsíce.


 3. V požadovaném dni zvolte typ jízdy a vyplňte povinná pole pro danou jízdu: odkud, kam, délka v km, počáteční a konečný stav tachometru, doba jízdy, přestávka a účel (v případě soukromé jízdy není nutné 2 poslední údaje vyplňovat).
 4. Po vyplnění všech dní v měsíci, kdy bylo auto využito, zvolte Potvrdit a znovu Potvrdit

Zadání zpětné jízdy

 1. Sekce Firemní finance Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízdu budete vyplňovat.
 2. Kliknutím na jízdu zobrazíte její detaily – zvolte Jízda zpět.
 3. Automaticky se vyplní všechna povinná pole, čas odjezdu se posune o 1 hodinu po čase příjezdu.

Opakování jízdy

 1. Sekce Firemní finance Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízdu budete vyplňovat.
 2. Kliknutím na jízdu zobrazíte její detaily – zvolte Opakovat jízdu.
 3. Ve zobrazeném kalendáři vyberte dny, kdy se cesta opakovala a zadejte Opakovat.

Smazání jízdy

 1. Sekce Firemní finance Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízdu budete vyplňovat.
 2. Kliknutím na jízdu zobrazíte její detaily – zvolte Smazat.

Potvrzení knihy jízd

 1. Sekce Firemní finance – Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízd chcete potvrdit.
 2. Zkontrolujte, případně upravte zadané údaje a zvolte Potvrdit a znovu Potvrdit.

Zamítnutí knihy jízd

 1. Sekce Firemní finance – Kniha jízd – klikněte na vozidlo přiřazené uživateli, jehož knihu jízd chcete zkontrolovat.
 2. V případě, že údaje neodpovídají skutečnosti a přejete si úpravu za strany řidiče zvolte Zamítnout (vpravo nahoře), uveďte důvod a klikněte na Zamítnout.

Zaslání upomínky k vyplnění knihy jízd (lze pouze u přiřazených vozidel)

 1. Sekce Firemní finance – Kniha jízd – zvolte vozidlo, jehož kniha jízd není potvrzená.
 2. Klikněte na Připomenout a Odeslat.

Nejčastější dotazy ke Knize jízd​

V BETA verzi je možné potvrdit knihu jízd i bez všech nutných údajů daných zákonem. Nutností jsou pouze informace o vzdálenosti nebo stavu tachometru. Při potvrzení knihy jízd se zobrazí hláška, že knihu z nějakého důvodu nelze potvrdit, případně že některé cesty nejsou kompletní dle nařízení vlády.  Tuto informaci si můžete ověřit tak, že kliknete na žárovku , která se zobrazí u trasy nekompletní cesty, ale i přesto, že chyby neopravíte, můžete knihu jízd potvrdit.

Úprava uživatelů

Úprava identifikace uživatele

 1. Sekce Nastavení Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete upravit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit identifikaci.
 3. Upravte potřebná pole a Uložte nastavení.

Úprava profilu uživatele (telefon, pozice, číslo zaměstnance)

 1. Sekce Nastavení Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete upravit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit profil.
 3. Upravte potřebná pole a Uložte nastavení.

Změna práv a rolí uživatele

 1. Sekce Nastavení Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete upravit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit práva.
 3. Zaškrtněte/odškrtněte práva, která chce přiřadit nebo odebrat a Uložte.

Úprava klíčové role účetní/pokladní/fleet manager

 1. Sekce Nastavení Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete upravit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit klíčové role.
 3. Přidejte/odeberte uživatele z role a potvrďte tlačítkem Ano, potvrzuji.

Objednání cestovního pojištění

 1. Sekce Nastavení Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete pojistit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Objednat pojištění.
 3. Vyberte jednu z variant a klikněte na Objednat pojištění Standard nebo Plus.
 4. Potvrďte tlačítkem Objednat pojištění.

Zrušení cestovního pojištění

 1. Sekce Nastavení Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete zrušit pojištění.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Ukončit pojištění.
 3. Potvrďte tlačítkem Zrušit pojištění.

Nastavení kapesného

 1. Sekce Nastavení Lidé – vyberte osobu, které chcete nastavit kapesné.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Nastavení kapesného.
 3. Zaškrtnutím/odškrtnutím políčka povolte/zamezte kapesné na zahraničních služebních cestách a Uložte.

Nastavení notifikací

 1. Sekce Nastavení – Lidé – vyberte uživatele, kterému chce nastavit notifikace. 
 2. Zvolte záložku Notifikace a zaškrtněte Individuální nastavení. 
 3. Posunem tlačítka / zapněte/vypněte zasílání zpráv nebo notifikací a Uložte. 

Smazání uživatele

Jak smazat uživatele
Přehrát video
 1. Sekce Nastavení Lidé – vyberte uživatele, kterého chcete smazat.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Smazat uživatele.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat uživatele.

Správa a změny týmů

Přidání členů do týmu

 1. Sekce Nastavení Týmy – vyberte tým, který chcete upravit. 
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Přidat členy týmu.
 3. Zaškrtněte uživatele, které chcete přidat a zvolte Přidat vybrané.

Přidání uživatelů do týmu

Změna manažera nebo názvu týmu

 1. Sekce Nastavení Týmy – vyberte tým, který chcete upravit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit.
 3. Upravte název nebo vyberte jiného manažera ze seznamu uživatelů a Uložte změny.

Změna nastavení týmu

Smazání týmu

 1. Sekce Nastavení Týmy – vyberte tým, který chcete smazat.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Smazat tým.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat tým.

Správa a změny cesťáků

Změny sazeb stravného

Sazebník stravného nelze změnit, lze pouze vytvořit nový s nejbližším termínem platnosti od  následujícího dne po jeho vytvoření. Toto nastavení platí až do chvíle, kdy je nahrazeno nastavením novým. 

 1. Sekce Nastavení Cesťáky Stravné Vytvořit nové (vpravo nahoře). 
 2. Napište název a zvolte platnost, doplňte nové sazby tuzemského stravného.
  Zahraniční stravné můžete upravit:
  a. Hromadně – zadejte procentuální výši stravného a zvolte Přepočítat.
  b. Jednotlivě – do vyhledávacího okna napište zemi, u které chcete stravné upravit. Změňte také sazbu u vybrané země.
  Sazby stravného
 3. Uložte.

Změny sazeb kapesného

 1. Sekce Nastavení Cesťáky Kapesné.
 2. Zvolte výpočet kapesného Před krácením zahraničních diet nebo Po krácení zahraničních diet.
 3. Zadejte procentuální výši kapesného a zvolte Přepočítat.
 4. Uložte.

Správa vozidel

Aktivace/deaktivace vozidla

 1. Sekce Nastavení Vozidla – klikněte na vozidlo, které chcete aktivovat/deaktivovat.
  Vozidlo je aktivní: 
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Deaktivovat vozidlo.
  Vozidlo je deaktivované:
 3. Klikněte na Aktivovat vozidlo v červeném proužku.

Deaktivace vozidla

Úprava vozidel

 1. Sekce Nastavení Vozidla – klikněte na vozidlo, které chcete upravit.
 2. Klikněte na zelený nápis Upravit (pravá část obrazovky).
 3. Upravte požadované údaje a Uložte.

Smazání vozidla

 1. Sekce Nastavení – Vozidla. 
 2. Klikněte na vozidlo, které chcete smazat a přes zvolte Smazat vozidlo. 
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat. 

Export vozidel

 1. Sekce Nastavení – Vozidla. 
 2. Nastavte filtr a klikněte na
 3. Zvolte formát a klikněte na Exportovat. 

Správa a změny projektů

Úprava projektu

 1. Sekce Nastavení Projekty – zvolte projekt, který chcete upravit. 
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit projekt.
  Úprava projektu
 3. Upravte potřebné údaje a Uložte projekt.

Aktivace/deaktivace projektu

 1. Sekce Nastavení Projekty – zvolte projekt, který chcete upravit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zadejte Aktivovat/deaktivovat projekt.

Smazání projektu

 1. Sekce Nastavení Projekty – klikněte na projekt, který chcete smazat.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Smazat projekt.

Správa změny ve schvalování

Úprava schvalování na úrovni firmy

 1. Sekce Nastavení Firma Schvalování
 2. Zvolte způsob schvalování, úrovně a vyberte schvalovatele ze seznamu uživatelů aplikace.
  Změna schvalování na firmě
 3. Potvrďte tlačítkem Uložte nastavení.
  Chcete-li u všech uživatelů, týmů i projektů nastavit jednotné schvalování na úrovni firmy pokračujte následovně:
 4. Klikněte na Přepsat všechna individuální nastavení.
 5. Potvrďte tlačítkem Přepsat všechna nastavení.

Úprava schvalování na úrovni týmu

 1. Sekce Nastavení Týmy – vyberte tým, který chcete upravit.
 2. Záložka Schvalování.
  Změna schvalování v týmu
 3. Upravte úrovně a schvalovatele a Uložte nastavení.
  V případě, že má některý člen týmu nastavené individuální schvalování na úrovni uživatele, je třeba přepsat všechna tato nastavení na schvalování na úrovni týmu. Po uložení nastavení pokračujte:
 4. Klikněte na pole Přepsat všechna individuální nastavení a potvrďte tlačítkem Přepsat nastavení.

Úprava schvalování na úrovni projektu

 1. Sekce Nastavení Projekty – vyberte projekt, který chcete upravit.
 2. Záložka Schvalovatelé.
  Změna schvalování na projektu
 3. Upravte úrovně a schvalovatele a Uložte nastavení.

Nejčastější dotazy ke správě schvalování

Nastavení schvalovatelů na úrovni firmy se využije tehdy, nemáte-li na projektu nastaveného schvalovatele a/nebo máte na projektu nastavené „schvalování se řídí nastavením na úrovni firmy“.

Pro nastavení individuálního schvalování na uživateli postupujte dle níže uvedeného návodu.

 1. V sekci Nastavení → Lidé kliknete na uživatele, u kterého chcete nastavit schvalování.
 2. Po výběru uživatele se  v pravé části obrazovky zobrazí detail uživatele se záložkou Schvalování.
 3. V této záložce zvolíte možnost Individuální nastavení a přepíšete ho podle vašich požadavků.
 4. Protože se nastavení karet řídí nastavením na uživatelích, propíše se tato změna ihned do nastavení osobní karty uživatelů.  

Cestovní pojištění

Objednání cestovního pojištění

 1. Sekce Nastavení Lidé – zvolte uživatele, kterému chcete sjednat cestovní pojištění. 
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Objednat pojištění.
  Objednávka pojištění
 3. Vyberte typ pojištění tlačítkem Objednat pojištění Standard nebo Objednat pojištění Plus.
 4. Potvrďte tlačítkem Objednat pojištění.

Zrušení cestovního pojištění

 1. Sekce Nastavení Lidé – zvolte uživatele, kterému chcete zrušit cestovní pojištění.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Ukončit pojištění.
 3. Potvrďte tlačítkem Zrušit pojištění.

Stažení dokumentů k cestovnímu pojištění

 1. Sekce Nastavení Lidé – záložka Produkty.
 2. Zde kliknutím stáhnete potřebné dokumenty.