Search
Close this search box.

Jak si zapnout schvalování výdajů dle projektu

Pro zapnutí schvalování výdajů a cesťáků podle přiřazeného projektu je potřeba:

  • vytvořit si ve Fidoo seznam projektů a nastavit u nich schvalovatele (a případně budget)
  • doplnit Projekt ve všech neuzavřených výdajích a cesťácích (ve stavu Ke schválení, K uzavření), ve kterých není vybrán Projekt:
    • Jednou z možností je vrátit takový výdaj/cesťák zpět zadavateli s komentářem o doplnění projektu.
    • Uživatel s rolí Účetní může projekt doplnit, aniž by bylo potřeba výdaj/cesťák zamítat a vracet zpět zadavateli k doplnění.

Přepnutím schvalování na Projektové schvalování se pole Projekt stane povinným a uživatel bude muset vždy tento údaj vyplnit.

Nastavení schvalování dle projektů

Nastavení schvalování podle projektů
Nastavení schvalování podle projektů

Schvalování výdajů a cesťáků podle přiřazeného projektu provedete v sekci Nastavení – Firma (1) – Schvalování (2) přepnutím na volbu Projektové schvalování (3).  Volbu potvrďte tlačítkem „Uložit nastavení“.

Nastavení projektů a schvalovatelů

Nastavení projektů a schvalovatelů

V Nastavení (1) -> Projekty (2) můžete přidávat nebo upravovat číselník projektů ve Fidoo. Kliknutím na řádek s projektem (3) se v pravé části zobrazí jeho profil, nastavení a možnost nastavovat schvalování projektu (4).

Podobně jako jinde ve Fidoo i zde je možné uplatňovat schvalování podle nastavení na úrovni Firmy nebo nastavit vlastní schvalovatele pro tento konkrétní projekt (5).

 

Jak naimportovat projekty do Fidoo? Detailní postup najdete v samostatném návodu týkající se importu projektů.