Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Finanční správce Propojení s KB Nejčastější otázky

Nejčastější otázky

Nejčastější dotazy k propojení Fidoo s Komerční bankou

Pro celou část vyúčtování firemního výdaje ano. Některé funkce ve Fidoo aplikaci, ale nejsou pro KB karty dostupné (např. zobrazení zůstatku, PINu karty, možnost blokace apod.). Tyto akce můžete spravovat a nastavovat v internetovém bankovnictví Komerční banky.

V detailu výdaje uvidíte v horním rohu označení „Zaplaceno externí kartou“.

Ano, stačí se vrátit do NastaveníFirmaKomerční banka. Na záložce Propojené účty můžete daný účet odpojit. 
Pokud je ve Fidoo už KB kartou vytvořen nějaký výdaj, účet odpojit nejde. 
Musíte buď zrušit celou registraci mezi KB a Fidoo, nebo odpojit jednotlivé karty od uživatelů Fidoo.

Uživatele je nejdříve nutné vytvořit. To můžete provést v sekci Nastavení – Lidé. Jakmile uživatele založíte, objeví se automaticky v seznamu uživatelů, se kterými je možné spojit KB kartu. 

Nemusíte – to je na vás. Pokud potřebujete používat i karty, se kterými lze flexibilně a bezpečně řešit distribuci finančních prostředků po firmě, pak jsou Fidoo karty tou správnou volbou. Pokud upřednostňujete karty, které mají k dispozici celý firemní účet s veškerými finančními prostředky, pak představují vhodnější volbu karty KB. Platit v obchodech lze kartami Fidoo i KB.

Pokud je spojení mezi Fidoo a KB nefunkční a nenačítají se vám do Fidoo výdaje z realizovaných plateb platebními kartami KB, může to být v principu ze třech různých příčin: 

  1. Fidoo není registrováno pro přístup k vašemu KB účtu. 
  2. Nemáte na Fidoo napojen žádný bankovní účet z KB. 
  3. Karty KB nejsou přiřazeny k uživateli Fidoo. 

V nastavení propojení s KB je červenými vykřičníky naznačeno, která z těchto možností je aktuálně v nepořádku a zaslouží si vaši pozornost. 

P.S. Připomínáme, že pro propojení musíte být uživatelem Fidoo s patřičnými oprávněními, zároveň je nutné mít v KB zřízen bankovní účet a k němu přístupová práva. 

Účet nelze propojit z následujících možných důvodů: 

  • zadali jste chybné číslo účtu nebo předčíslí,
  • zadali jste chybnou měnu, 
  • účet není autorizován v bankovnictví KB. Pro autorizaci odpojte Fidoo od KB, opětovně zaregistrujte a v prvním kroku nastavte účty, které chcete ve Fidoo používat. 

Zatím máme zprovozněnou spolupráci pouze s Komerční bankou a jiné banky aktuálně není možné tímto komfortním způsobem připojit. 

Aktuálně synchronizujeme data každých 10 minut, a proto může dojít ke zpoždění. Usilovně pracujeme na zkrácení této časové prodlevy. 

Pokud máte správně připojený KB účet do Fidoo, tak v nastavení (Nastavení -> Firma –> Komerční banka) je záložka “Propojené účty” opatřena zelenou ikonkou, kde vidíte číslo svého KB účtu s počtem karet vydaných k tomuto účtu. Pokud je u počtu karet číslo 0, znamená to, že nemáte ke svému KB bankovnímu účtu vydanou žádnou kartu a je potřeba si o ní v KB zažádat. 

Jeden bankovní účet lze napojit na více firem. Ale nedoporučujeme to. Pokud jste hlavním správcem pro více společností ve vaší skupině, je důležité dát si pozor v jakém Fidoo účtu KB propojení nastavujete. Pokud omylem nastavíte propojení pro jinou společnost, pak je potřeba toto propojení zrušit. Následně se přepnete do správného Fidoo účtu, kam KB účet správně patří a začnete celý proces znovu.

Kontaktujte svého hlavní správce. Pravděpodobně došlo ke špatnému nastavení vazby mezi KB kartou a Fidoo uživatelem. Požádejte svého hlavního správce, ať vás jako uživatele odpojí od bankovní karty KB, kterou nevlastníte. Vytvořeného výdaje si buď nevšímejte, nebo ho pošlete ke schválení s poznámkou, že jde o omylem přiřazený výdaj k vaší osobě. 

Ne, takový výdaj nelze smazat. Konzultujte situaci se svou účetní a dle jejího doporučení si vytvořeného výdaje buď nevšímejte, nebo ho pošlete ke schválení s poznámkou, že jde o výdaj neoprávněně vytvořený při zneužití vaší platební karty.

Takové výdaje ve Fidoo zůstanou a je potřeba je doschválit a vyúčtovat. Lze je i vyexportovat. Další nové výdaje už se po odpojení vytvářet nebudou.

Ano, i po odpojení KB účtu všechny dříve vytvořené výdaje ve Fidoo zůstávají a je potřeba je doschválit a vyúčtovat. 

Ano, lze zrušit a znovu provést registraci, kdy můžete vybrat další KB účty, případně přidat nově založený KB účet, který při založení nebyl k dispozici.

Jakmile dojde k úspěšnému propojení konkrétní KB karty na určeného uživatele Fidoo, tak z každé platby touto KB kartou se automaticky vytvoří ve Fidoo výdaj patřící právě tomuto uživateli. Vedle výdajů při platbě kartou se ve Fidoo v peněžence příslušného uživatele začnou zaznamenávat všechny výběry z bankomatu a vklady do vkladomatu spojené s příslušnou KB kartou. Zpětné nahrání výdajů před nastavením není možné.

Platební karta KB má být správně ve Fidoo přiřazena tomu uživateli Fidoo, který je skutečným majitelem této KB karty. Tento majitel KB karty musí mít zároveň ve Fidoo vytvořen svůj uživatelský účet. 

Propojení mezi KB kartou a Fidoo uživatelem nastavuje hlavní správce. 

Ano, měla by. Ve Fidoo však správnost tohoto přiřazení nemůžeme zkontrolovat. Je proto potřeba, aby si na správné přiřazení dal váš hlavní správce Fidoo opravdu pozor.

Do Fidoo je možné propojit všechny typy bankovních účtu KB. 
Při registraci Fidoo do KB se vám zobrazí, jaké všechny vaše účty lze do Fidoo připojit. Všechny účty, které chcete do Fidoo připojit, musíte v tomto kroku označit. (Pro jednoduchost zde doporučujeme označit vždy všechny nabízené KB účty). 

Do Fidoo je možné propojit jakékoliv měny v návaznosti na nastavení KB účtu. 

K jedné firmě lze připojit jeden bankovní subjekt, se kterým pracuje. 

Ne, není. V rámci jedné firmy v KB si můžete připojit neomezený počet jejích účtů.

Ano, pokud jste při registraci k tomuto dodatečnému účtu povolili aplikaci Fidoo přístup, stačí v záložce “připojené účty” dodatečný účet připojit tlačítkem “Propojit další účet”. 
Pokud jste k tomuto dodatečnému účtu ještě přístup aplikaci Fidoo nepotvrzovali (jedná se např. o nový účet), je potřeba celé propojení na KB nejprve rozpojit a celou registrací Fidoo do KB projít znovu.

Ano, pokud jste při registraci k tomuto dodatečnému účtu povolili aplikaci Fidoo přístup, stačí v záložce “připojené účty” dodatečný účet připojit tlačítkem “Propojit další účet”. 
Pokud jste k tomuto dodatečnému účtu ještě přístup aplikaci Fidoo nepotvrzovali (jedná se např. o nový účet), je potřeba celé propojení na KB nejprve rozpojit a celou registrací Fidoo do KB projít znovu. 

Když určitou kartu odpojíte od uživatele ve Fidoo, tak z této karty při platbě přestanou do Fidoo proudit výdaje. 
Vytvořené výdaje ze zrealizovaných plateb před odpojením se neztratí, zůstávají u daného uživatele. 
K jednomu uživateli ve Fidoo můžete přidat neomezené množství karet z KB. 

Ano, nově vytvořené KB karty se automaticky objeví v sekci Propojení s Komerční bankou na záložce Karty. Zde budou čekat na propojení. 
Pokud si tedy vyrobíte novou kartu v KB, tak si ji nechte vaším hl.správcem také připojit k vašemu uživatelskému účtu ve Fidoo. Pokud původní starou kartu už nepoužíváte, nechte ji od uživatelského účtu vaším hl. Správcem zase odpojit. 

Ano. KB karet neomezené množství, Fidoo karet maximálně 5 na uživatele. 

Ne, pohled na KB kartu, nastavování KB karty a její transakce i výpisy najdete pouze v KB internetovém bankovnictví Moje Banka. 
Výhradně pro účely nastavení propojení KB karet na uživatele Fidoo je seznam KB karet dostupný v sekci Propojení s Komerční bankou na záložce Karty. 

Finanční správce, hlavní správce, účetní a statutár. Je ale potřeba disponovat přihlašovacími údaji do KB.

Pro tento úkon musíte mít jednak ve Fidoo roli finančního správce, hlavního správce, účetní nebo statutára a také oprávnění přistupovat na váš firemní účet v KB pomocí alespoň jedné z možných autentizačních metod (např. pomocí KB klíče).

Nejpravděpodobnější příčinou je to, že vaši KB kartu nemáte v nastavení Fidoo svázanou s vaším Fidoo účtem. Kontaktujte svého hl. správce, aby nastavení opravil.

Výběry a vklady hotovosti z a do ATM se ve Fidoo zobrazují ve vaší peněžence (Menu – Hotovost), která zobrazuje vaši aktuální výši firemní hotovosti, kterou u sebe máte. 

Ne, nemění. Tak, jak jste doposud vkládali informace o transakcích na KB kartách z výpisu z bankovního účtu do vašeho účetního systému (ať už jste to dělali manuálně, automaticky, importem, či jakkoliv jinak), budete pokračovat beze změny dále. Z Fidoo k těmto transakcím dostanete přijatou fakturu nebo závazkový doklad, který si na transakce (čili bankovní doklady) z KB můžete napárovat.

Pokud tam konkrétní účet nevidíte, kontaktujte prosím naše Centrum péče o klienty e-mailem info@fidoo.com nebo telefonicky +420 290 290 290. Propojení s daným KB účtem bude poté prostřednictvím našich kolegů povoleno a v horizontů pár dní zprovozněno. 

Nemusíte se ničeho obávat. Máme sice přístup k datům o pohybech na vámi vybraných účtech, ke kterým jste při registraci udělil/a souhlas, a seznam k němu náležících karet, ale naše propojení přes KB API nepovoluje žádné aktivní operace z naší strany, máme pouze možnost čtení. Nezískáváme žádné citlivé údaje typu celé číslo karty, CVV apod., ani nejsme technicky schopni se k nim dostat.

Po udělení vašeho souhlasu získáme tzv. refresh token, unikátní klíč, díky kterému můžeme načítat informace o pohybech na účtu a přiřadit je ke kartám. Platnost tokenu je rok, a vy jako klient můžete kdykoli souhlas odvolat.

Kartu je nutné nejdříve aktivovat, až poté k ní budete moci připojit uživatele ve Fidoo.