Search
Close this search box.

Export výdajů

Vytvoření exportu výdajů

 1. Sekce Účetní agenda Export výdajů.
 2. Zvolte Nastavit filtr (vpravo), zadejte potřebné údaje a potvrďte kliknutím na Filtrovat výdaje.
 3. Klikněte na Exportovat (vpravo dole), vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu výdajů

 1. Sekce Účetní agenda Export výdajů.
 2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu výdajů

 1. Sekce Účetní agenda Export výdajů.
 2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.

Nejčastější dotazy k exportu výdajů

 1. V sekci Moje/Firemní finance → Výdaje.
 2. Klikněte na tlačítko s šipkou Exportovat výdaje a zvolte S účtenkami.
 3. Do počítače se stáhne zip soubor obsahující účtenky ve formátu, ve kterém byly přidány do aplikace.

Mějte na paměti, že nastavení filtru ovlivní, jaká data (a účtenky) budou stažena. 

Export karetních transakcí

Vytvoření exportu karetních transakcí

 1. Sekce Účetní agenda Export karetních transakcí.
 2. Zvolte období (vpravo nahoře) a zadejte Exportovat.
 3. Vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu karetních transakcí

 1. Sekce Účetní agenda Export karetních transakcí.
 2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu karetních transakcí

 1. Sekce Účetní agenda Export karetních transakcí.
 2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.

Nejčastější dotazy k exportu karetních transakcí

Protože peněženka je vždy jedna pro jednu měnu a zaměstnance, stačí využít filtrování transakcí dle měny. Najdete jej v sekci Moje/Firemní finance → Hotovost pod záložkou Transakce.

Export cesťáků

Vytvoření exportu cesťáků

 1. Sekce Účetní agenda Export cesťáků.
 2. Zvolte období (vpravo nahoře) a zadejte Exportovat.
 3. Vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu cesťáků

 1. Sekce Účetní agenda Export cesťáků.
 2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu cesťáků

 1. Sekce Účetní agenda Export cesťáků.
 2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.

Export Fidoo účtu

Vytvoření exportu Fidoo účtu

 1. Sekce Účetní agenda Export Fidoo účtu.
 2. Zvolte období (vpravo nahoře) a zadejte Exportovat.
 3. Vyplňte název a zvolte Vytvořit export.

Stažení exportu Fidoo účtu

 1. Sekce Účetní agenda Export Fidoo účtu.
 2. Klikněte na export, který chcete stáhnout a zadejte Stáhnout data.

Smazání exportu Fidoo účtu

 1. Sekce Účetní agenda Export Fidoo účtu.
 2. Klikněte na export, který chcete smazat, zadejte Smazat a potvrďte tlačítkem Smazat.

Řešení potíží

Nesedí výpis transakcí

Aplikace Fidoo zahrnuje do výpisu pouze transakce, které jsou zúčtované. Může se tedy stát, že transakce uskutečněná koncem měsíce bude součástí výpisu měsíce následujícího. Tyto blokované transakce najdete pomocí následujícího filtru:

 1. Sekce Firemní finance Karty– záložka Transakce.
 2. Klikněte na Nastavit filtr, zvolte období a zaškrtněte Pouze blokované, případně další parametry a zadejte Potvrdit filtr.

Blokované transakce se objeví ve výpisu v levé části obrazovky a můžete je stáhnout pomocí tlačítka Ikona stažení

Blokovaná transakce znamená peníze blokované na kartě, tedy čekající na zúčtování obchodníkem. O rychlosti zúčtování platby rozhoduje například nastavení platebního systému obchodníka, suma, kterou zákazník utratí, či typ terminálu, přes který se platba uskutečňuje. Může se také stát, že se její výše změní (například v důsledku změny směnného kurzu). Z toho důvodu doporučujeme o těchto transakcích neúčtovat a věnovat se jim až po jejich zúčtování obchodníkem.

Kniha jízd

Vytvoření exportu knihy jízd

 1. Sekce Účetní agenda – Kniha jízd
 2. Pomocí šipek nad seznamem vozidel zvolte měsíc, požadavek na export můžete upřesnit nastavením filtru.
 3. Stáhněte pomocí tlačítka, zvolte formát a následně klikněte na Exportovat.