Jak změnit práva uživatele v aplikaci?

Změnu práv uživatele může hlavní správce provést provést ve webové aplikaci.

  1. V sekci Nastavení → Lidé vyberte uživatele, u kterého chce práva přenastavit.
  2. V pravé části obrazovky se zobrazí detail uživatele a tlačítko se třemi tečkami.
  3. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí list, ve kterém kliknete na možnost Upravit práva.
  4. V tomto rozhraní vidíte, jaká práva lze uživateli nastavit a jaké akce bude moci uživatel s příslušným nastavením práv provádět.
  5. Vyberte balíček práv a výběr uložte.
0