Jak změnit práva uživatele v aplikaci?

Změnu práv uživatele může hlavní správce provést provést v sekci Nastavení -> Lidé

Vyberte uživatele, u kterého chce práva přenastavit. V pravé části obrazovky se zobrazí detail uživatele a tlačítko se třemi tečkami. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí list, ve kterém kliknete na možnost Upravit práva. V tomto rozhraní vidíte, jaká práva lze uživateli nastavit a jaké akce bude moci uživatel s příslušným nastavením práv provádět. Vyberte balíček práv a výběr uložte.

0