Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Hlavní správce Pravidelná správa Fidoo Správa a změny karet

Správa a změny karet

Obnova karty

 1. Sekce Úkoly – klikněte na úkol Potvrzení převzetí obnovené karty a Otevřete. 
 2. Zaškrtněte obě potvrzovací pole a Potvrďte.

Změna nastavení karty

 1. Sekce Nastavení Karty – klikněte na kartu, kterou chcete upravit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Zobrazit nastavení.
  Nastavení karty
 3. Upravte nastavení karty a Uložte.

Změna nastavení plateb u obchodníků a výběru z bankomatu u více karet

 1. Sekce Nastavení Karty – zaškrtněte karty, u kterých chcete provést změnu.
 2. Klikněte na Ikona nastavení (uprostřed dole) a zvolte Povolit/zakázat platby u obchodníků nebo výběr z bankomatu a potvrďte tlačítkem OK.
Hromadná změna nastavení karet

Hromadná změna nastavení plateb u obchodníků a výběru z bankomatu

 1. Sekce Nastavení Karty.
 2. Klikněte na Ikona nastavení zvolte Povolit/zakázat platby u obchodníků nebo výběr z bankomatu a potvrďte tlačítkem OK.

Zamčení/odemčení jedné karty

 1. Sekce Nastavení Karty – klikněte na kartu, kterou chcete zamknout.
 2. Klikněte na Zamknout/Odemknout kartu (vpravo nahoře), případně zaškrtněte políčko Kartu zároveň vybít a potvrďte tlačítkem Uzamknout/Odemknout.
Zamčení Fidoo karty

Zamčení/odemčení více karet

 1. Sekce Nastavení Karty – zaškrtněte karty, které chcete zamknout.
 2. Klikněte na Zamknout/Odemknout vybrané (uprostřed dole), případně zaškrtněte pole Karty zároveň vybít.
 3. Potvrdíte tlačítkem Uzamknout/Odemknout vybrané.

Zamčení více karet

Hromadné zamčení/odemčení karet

 1. Sekce Nastavení Karty.
 2. Klikněte na Zamknout všechny karty, v případě odemčení klikněte na Ikona nastavení a zvolte Odemknout všechny karty.
 3. Potvrdíte tlačítkem Uzamknout/Odemknout všechny karty.

Předání týmové karty správcem

 1. Sekce Nastavení Karty – klikněte na kartu, kterou chcete předat.
 2. Klikněte Ikona nastavení a zvolte Změnit držitele.
 3. Vyberte nového držitele ze seznamu uživatelů a zvolte Pokračovat.

Trvalá blokace karty

 1. Sekce Nastavení Karty – klikněte na kartu, kterou chcete zablokovat.
 2. Klikněte Ikona nastavení a zvolte Trvale zablokovat.
 3. Potvrdíte tlačítkem Blokovat kartu.

Nabití/vybití karty

 1. Sekce Nastavení Karty – klikněte na kartu, kterou chcete nabít/vybít.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a vyberte možnost Nabít/Vybít.
 3. Vyplňte částku, v případě vybití můžete zaškrtnout Vybít vše a potvrďte tlačítkem Nabít/Vybít.

Nabití Fidoo karty

Nabití/vybití více karet

 1. Sekce Nastavení Karty – zaškrtněte karty, které chcete nabít/vybít.
 2. Klikněte na Ikona nastavení (uprostřed dole) a zvolte Nabít/Vybít.
 3. Vyplňte částku, v případě vybití můžete zaškrtnout Karty zároveň uzamknout a potvrďte tlačítkem Nabít/Vybít.

Hromadné nabití/vybití karet

 1. Sekce Nastavení Karty.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Nabít/Vybít.
 3. Vyplňte částku, v případě vybití můžete zaškrtnout Karty zároveň uzamknout a potvrďte tlačítkem Nabít/Vybít.

Změna schvalovatele karty

Osobní karta

Nastavení schvalovatelů osobní karty odpovídá nastavení schvalovatelů jejího držitele.

Týmová karta

 1. Sekce Nastavení Karty – vyberte kartu, kterou chcete upravit.
 2. Záložka Schvalování -zvolte Individuální nastavení.
 3. Zvolte jedno nebo dvou úrovňové schvalování, vyberte schvalovatele ze seznamu uživatelů aplikace a Potvrďte nastavení.

Nejčastější dotazy ke správě karet

V případě osobní karty je změna možná pouze pokud dojde ke změně jména držitele. V takovém případě ale není třeba objednávat novou kartu, pouze je nutné zaktualizovat osobní údaje ve Fidoo aplikaci. Toto může provést pouze AML Zmocněnec, který zadá do Fidoo aplikace novou identifikaci podle nově vydaného dokladu totožnosti. Další vydávaná karta (například po expiraci) již bude vydána na nové příjmení.

Změna jména na již vydané kartě tudíž nelze provést.

Pokud je vydána jako karta osobní, tak nedá. Týmové karty si ale mohou zaměstnanci ve Fidoo předávat libovolně, pokud jsou ověření AML Zmocněncem.