Návody pro hlavní správce

Jsem administrátor, který ma na starosti celé nastavení Fidoo a vyřizování všech požadavků od kolegů z firmy.