Jak změnit jméno na Fidoo kartě?

V případě osobní karty je změna možná pouze pokud dojde ke změně jména držitele. V takovém případě ale není třeba objednávat novou kartu, pouze je nutné zaktualizovat osobní údaje ve Fidoo aplikaci Toto může provést pouze AML Zmocněnec, který zadá do Fidoo aplikace novou identifikaci podle nově vydaného dokladu totožnosti. Další vydávaná karta (například po expiraci) již bude vydána na nové příjmení.

V případě, že zaměstnanec ve firmě skončí pracovní poměr, je třeba takovouto kartu trvale blokovat. Osobní karta je vázaná na identifikaci konkrétního uživatele, a proto nesmí být využívána jinou osobou.

0